Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
9

Vindecarea unui orb din naștere

91Pe când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. 2Ucenicii Săi L‑au întrebat: „Rabbí, cine

9:2
In. 9:34
a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s‑a născut orb?” 3Isus a răspuns: „N‑au păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci
9:3
In. 11:4
s‑a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în el. 4Cât este ziuă, trebuie
9:4
In. 4:34
5:19,36
11:9
12:35
17:4
să facem lucrările Celui ce M‑a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt
9:5
In. 1:5,9
3:19
8:12
12:35,46
Lumina lumii.” 6După ce a spus acestea, a
9:6
Mc. 7:33
8:23
scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tină 7și i‑a spus: „Du‑te de te spală în
9:7
Neem. 3:15
scăldătoarea Siloamului” (care, tradus, înseamnă: „Trimis”). El
9:7
2Rg. 5:14
s‑a dus, s‑a spălat și s‑a întors văzând.

8Vecinii și cei ce‑l văzuseră înainte ca cerșetor spuneau: „Nu este acesta cel ce stătea și cerșea?” 9Unii spuneau: „El este.” Alții spuneau: „Nu, dar seamănă cu el.” Iar el zicea: „Eu sunt.” 10Deci i‑au zis: „Cum ți s‑au deschis ochii?” 11El a răspuns: „Omul

9:11
In. 9:6,7
căruia I se zice Isus a făcut tină, mi‑a uns ochii și mi‑a zis: «Du‑te la Siloam și spală‑te!» M‑am dus, m‑am spălat și mi‑am căpătat vederea.” 12„Unde este omul acela?”, l‑au întrebat ei. El a răspuns: „Nu știu.”

Cercetarea orbului de către farisei

13L‑au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14Și era sabat ziua când făcuse Isus tină și‑i deschisese ochii. 15Din nou, fariseii l‑au întrebat și ei cum și‑a căpătat vederea. Și el le‑a zis: „Mi‑a pus tină pe ochi, m‑am spălat și văd.” 16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul.” Dar alții spuneau: „Cum

9:16
In. 9:33In. 3:2
poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și
9:16
In. 7:12,43
10:19
era dezbinare între ei. 17Iarăși l‑au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre el, acum că ți‑a deschis ochii?” „Este
9:17
In. 4:19
6:14
un profet”, le‑a răspuns el.

18Iudeii n‑au crezut despre el că fusese orb și că își căpătase vederea până nu i‑au chemat pe părinții lui și 19i‑au întrebat: „Acesta este fiul vostru, despre care spuneți că s‑a născut orb? Cum de vede acum?” 20Drept răspuns, părinții lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că s‑a născut orb. 21Însă cum de vede acum sau cine i‑a deschis ochii, noi nu știm. Întrebați‑l pe el: are o vârstă, va vorbi el însuși despre sine!” 22Părinții lui au vorbit astfel pentru că se

9:22
In. 7:13
12:42
19:38Fap. 5:13
temeau de iudei, căci iudeii se învoiseră ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să
9:22
In. 9:34In. 16:2
fie dat afară din sinagogă. 23De aceea au spus părinții lui: „Are o vârstă, întrebați‑l pe el!”

24Așadar l‑au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i‑au zis: „Dă

9:24
Ios. 7:191Sam. 6:5
slavă lui Dumnezeu: noi
9:24
In. 9:16
știm că omul acesta este un păcătos.” 25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: eram orb, și acum văd!” 26L‑au întrebat deci: „Ce ți‑a făcut? Cum ți‑a deschis ochii?” 27„Deja v‑am spus”, le‑a răspuns el, „și n‑ați ascultat. De ce vreți să mai auziți încă o dată? Doar nu vreți și voi să vă faceți ucenicii Lui!” 28Ei l‑au ocărât și i‑au zis: „Ucenicul lui ești tu! Noi suntem ucenicii lui Moise! 29Știm că lui Moise i‑a vorbit Dumnezeu; dar acesta nu
9:29
In. 8:14
știm de unde este.” 30„Aici
9:30
In. 3:10
e lucrul de mirare”, le‑a răspuns omul acela, „că voi nu știți de unde este, dar El mi‑a deschis ochii! 31Știm că Dumnezeu
9:31
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41
34:15
66:18Pr. 1:28
15:29
29:9Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ez. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
nu‑i ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32De când lumea nu s‑a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33Dacă
9:33
In. 9:16
omul acesta n‑ar fi de la Dumnezeu, n‑ar putea face nimic.” 34„Tu ești născut cu totul în
9:34
In. 9:2
păcat”, i‑au răspuns ei, „și vrei să ne înveți pe noi?” Și l‑au dat afară.

Orbirea spirituală

35Isus a auzit că l‑au dat afară și, când l‑a găsit, i‑a zis: „Crezi tu în Fiul

9:35
In. 10:36Mt. 14:33
16:16Mc. 1:11In. 5:13
Omului9:35 În Cornilescu 1924: „Fiul lui Dumnezeu”. Lecțiunea „Fiul Omului”, adoptată în prezenta revizuire, este cea originară, fiind atestată în cele mai vechi manuscrise și versiuni ale Evangheliei după Ioan.?” 36El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37„L‑ai și văzut”, i‑a zis Isus, „și Cel
9:37
In. 4:26
ce vorbește cu tine, Acela este!” 38„Cred, Doamne”, I‑a zis el; și I s‑a închinat.

39Apoi, Isus a zis: „Eu pentru

9:39
In. 5:22,27
3:17
12:47
judecată am venit în lumea aceasta: pentru ca
9:39
Mt. 13:13
cei ce nu văd să vadă, și cei ce văd să ajungă orbi.” 40Unii din fariseii care erau lângă El au auzit acestea și I‑au
9:40
Rom. 2:19
zis: „Doar n‑om fi și noi orbi!” 41„Dacă
9:41
In. 15:22,24
ați fi orbi”, le‑a răspuns Isus, „n‑ați avea păcat. Acum, că ziceți: «Vedem», păcatul vostru rămâne.