Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

Trimiterea celor șaptezeci

101După aceea, Domnul a mai ales șaptezeci10:1 În unele manuscrise, „șaptezeci și doi” (și aici, și în vers. 17). și i‑a trimis

10:1
Mt. 10:1Mc. 6:7
doi câte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea El să treacă. 2Și le‑a zis: „De secerat este mult
10:2
Mt. 9:37,38In. 4:35
, dar lucrători puțini sunt! Rugați‑L deci
10:2
2Tes. 3:1
pe Stăpânul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. 3Mergeți! Iată
10:3
Mt. 10:16
, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. 4
10:4
Cap. 9:3.
Mt. 10:9,10Mc. 6:8
nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici sandale și să nu salutați pe nimeni
10:4
2Rg. 4:29
pe drum. 5În
10:5
Mt. 10:12
orice casă veți intra, să ziceți întâi: «Pace casei acesteia!» 6Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el; altminteri, ea se va întoarce la voi. 7
10:7
Mt. 10:11
rămâneți în casa aceea, să mâncați
10:7
1Cor. 10:27
și să beți de la ei, căci vrednic este lucrătorul
10:7
Mt. 10:101Cor. 9:41Tim. 5:18
de plata lui. Să nu vă mutați din casă în casă. 8În orice cetate veți intra și vă vor primi, să mâncați ce vi se va pune înainte, 9să‑i
10:9
Cap. 9:2.

vindecați pe bolnavii de acolo și să le ziceți: «Împărăția lui Dumnezeu s‑a
10:9
Vers. 11.
Mt. 3:2
4:17
10:7
apropiat de voi.» 10Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să ieșiți pe străzile ei și să ziceți: 11«Chiar și
10:11
Cap. 9:5.
Mt. 10:14Fap. 13:51
18:6
praful din cetatea voastră, care s‑a prins pe picioarele noastre, îl scuturăm împotriva voastră. Să știți însă că Împărăția lui Dumnezeu s‑a apropiat de voi.» 12Vă spun că, în ziua aceea,10:12 Referire la ziua judecății, conform Mt. 11:24. va fi mai
10:12
Mt. 10:15Mc. 6:11
ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.

Mustrarea cetăților nepocăite

(Matei 11:20‑24)

13Vai

10:13
Mt. 11:21
de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci
10:13
Ez. 3:6
, dacă s‑ar fi făcut în Tir și în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s‑ar fi pocăit în sac și cenușă. 14De aceea, la judecată, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 15Și
10:15
Mt. 11:23
tu, Capernaume, vei fi oare înălțat până la cer10:15 Aluzie la Is. 14:13.? Nu, ci până în Locuința Morților vei fi coborât!10:15 Is. 14:15. 16Cine
10:16
Mt. 10:40Mc. 9:37In. 13:20
vă ascultă pe voi Mă ascultă pe Mine și
10:16
1Tes. 4:8
cine vă respinge pe voi Mă respinge pe Mine; iar
10:16
In. 5:23
cine Mă respinge pe Mine Îl respinge pe Cel care M‑a trimis.”

Întoarcerea celor șaptezeci

17Cei șaptezeci s‑au

10:17
Vers. 1.

întors cu bucurie și au zis: „Doamne, chiar și demonii ni se supun în Numele Tău!” 18Isus le‑a zis: „L‑am
10:18
In. 12:31
16:11Ap. 9:1
12:8,9
văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 19Iată, v‑am
10:19
Mc. 16Fap. 28:5
dat putere să călcați peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului; și de nimic nu veți fi vătămați. 20Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vi se supun, ci bucurați‑vă că numele
10:20
Ex. 32:32Ps. 69:28Is. 4:3Dan. 12:1Flp. 4:3Evr. 12:23Ap. 13:8
20:12
21:27
voastre sunt scrise în ceruri!”

Bucuria lui Isus pentru ucenicii Săi

(Matei 11:25‑27; 13:16‑17)

21În

10:21
Mt. 11:25
ceasul acela, Isus S‑a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: „Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le‑ai descoperit pruncilor! Da, Tată, pentru că așa ai găsit Tu cu cale. 22Toate
10:22
Mt. 28:18In. 3:35
5:27
17:2
Mi‑au fost încredințate de Tatăl Meu; și
10:22
In. 1:18
6:44,46
nimeni nu știe cine este Fiul în afară de Tatăl și nici cine este Tatăl în afară de Fiul și de cel căruia vrea Fiul să i‑L descopere.” 23Apoi S‑a întors către ucenici și le‑a spus deoparte: „Ferice
10:23
Mt. 13:16
de ochii care văd ce vedeți voi! 24Căci vă spun că
10:24
1Pt. 1:10
mulți profeți și regi au vrut să vadă ce vedeți voi, și nu au văzut, și să audă ce auziți voi, și nu au auzit.”

Pilda samariteanului

25Și, iată, un învățător

10:25
Mt. 19:16
22:35
al Legii s‑a ridicat să‑L ispitească pe Isus și I‑a zis: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 26Isus i‑a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” 27El a răspuns, zicând: „Să‑L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău10:27 Dt. 6:5. și pe aproapele tău ca pe tine însuți.10:27 Lev. 19:18.28„Drept ai răspuns”, i‑a zis Isus; „fă așa și vei
10:28
Lev. 18:5Neem. 9:29Ez. 20:11,13,21Rom. 10:5
trăi!” 29Dar el, vrând să
10:29
Cap. 16:15.

se îndreptățească, I‑a zis lui Isus: „Și cine este aproapele meu?” 30Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Un om se cobora din Ierusalim spre Ierihon și a căzut între tâlhari. Aceștia l‑au dezbrăcat, l‑au bătut zdravăn și au plecat, lăsându‑l aproape mort. 31Din întâmplare, se cobora pe acel drum un preot, care, văzându‑l, a
10:31
Ps. 38:11
trecut pe partea cealaltă. 32La fel și un levit care mergea pe acolo, când l‑a văzut, a trecut pe partea cealaltă. 33Dar un samaritean
10:33
In. 4:9
aflat în călătorie a venit spre el și, văzându‑l, i s‑a făcut milă. 34S‑a apropiat, i‑a legat rănile și a turnat pe ele untdelemn și vin. Apoi l‑a pus pe animalul lui de povară, l‑a dus la un han și l‑a îngrijit. 35A doua zi, [când a plecat,] a scos doi dinari, i‑a dat hangiului și i‑a zis: «Să‑l îngrijești, iar ce vei cheltui în plus îți voi da eu, la întoarcere.» 36Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?” 37„Cel care și‑a făcut milă de el”, a răspuns acela. Isus i‑a zis: „Du‑te și fă și tu la fel!”

Marta și Maria

38Pe când erau pe drum, Isus a intrat într‑un sat. O femeie pe nume Marta

10:38
In. 11:1
12:2,3
L‑a primit în casa ei. 39Ea avea o soră numită Maria, care
10:39
1Cor. 7:32
s‑a așezat
10:39
Cap. 3:35.
Fap. 22:3
la picioarele Domnului și asculta cuvântul Lui. 40Marta era împărțită cu multă slujire. Ea a venit repede la Isus și I‑a zis: „Doamne, nu‑Ți pasă că sora mea m‑a lăsat să slujesc singură? Zi‑i deci să mă ajute!” 41Domnul i‑a răspuns, zicând: „Marto, Marto, te îngrijorezi și te frămânți pentru multe, 42dar de un
10:42
Ps. 27:4
singur lucru este nevoie. Maria a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”