Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Despre fățărnicie

121Când

12:1
Mt. 16:6Mc. 8:15
s‑a adunat mulțimea cu miile, încât oamenii se călcau unii pe alții, Isus a început să le vorbească mai întâi ucenicilor Săi: „Feriți‑vă
12:1
Mt. 16:12
de aluatul fariseilor, care este fățărnicia! 2Nu
12:2
Cap. 8:17.
Mt. 10:26Mc. 4:22
este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 3De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice ați vorbit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișuri.

Despre frică

(Matei 10:28‑31)

4

12:4
Is. 51:7,8,12,13Ier. 1:8Mt. 10:28
spun vouă, prietenii
12:4
In. 15:14,15
Mei, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar după aceea nu mai pot face nimic! 5Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: temeți‑vă de Acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți. 6Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani12:6 Gr. assárion, monedă romană din argint, care valora 1/16 dintr‑un dinar.? Totuși, niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Până și perii capului, toți vă sunt numărați. Nu vă temeți! Voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbii.

Despre mărturisirea fără teamă a lui Hristos

(Matei 10:32‑33; 10:19‑20)

8Vă spun

12:8
Mt. 10:32Mc. 8:382Tim. 2:121In. 2:23
: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi și Fiul Omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9Dar cine Mă va tăgădui înaintea oamenilor va fi tăgăduit și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Oricine
12:10
Mt. 12:31,32Mc. 3:281In. 5:16
va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. 11Când
12:11
Cap. 21:14.
Mt. 10:19Mc. 13:11
vă vor duce înaintea sinagogilor, a dregătorilor și a autorităților, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți răspunde în apărarea voastră, nici ce veți vorbi, 12fiindcă Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți!”

Pilda bogatului căruia i‑a rodit ogorul

13Cineva din mulțime I‑a zis lui Isus: „Învățătorule, spune‑i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea!” 14„Omule

12:14
In. 18:36
, i‑a răspuns Isus, „cine M‑a pus judecător sau împărțitor peste voi?” 15Apoi le‑a zis: „Luați seama
12:15
1Tim. 6:7
și păziți‑vă de orice lăcomie, fiindcă oricât de bogat ar fi cineva, viața lui nu stă în averile lui!”

16Și le‑a spus o pildă: „Ogorul unui om bogat a dat recoltă îmbelșugată. 17El se gândea în sinea lui, zicând: «Ce voi face, fiindcă nu mai am unde să‑mi adun roadele?» 18Și a mai zis: «Iată ce voi face: îmi voi dărâma hambarele, voi zidi altele mai mari și acolo îmi voi strânge tot grâul și toate bunătățile mele; 19și‑i voi zice sufletului meu: ‘Suflete

12:19
Ecl. 11:91Cor. 15:32Iac. 5:5
, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani. Odihnește‑te, mănâncă, bea și veselește‑te!’» 20Dar Dumnezeu i‑a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va
12:20
Iov 20:22
27:8Ps. 52:7Iac. 4:14
cere sufletul
12:20
Ps. 39:6Ier. 17:11
! Cele pe care le‑ai pregătit ale cui vor fi?» 21La fel este și cel care adună comori pentru sine și
12:21
Vers. 33.
Mt. 6:201Tim. 6:18,19Iac. 2:5
nu se îmbogățește față de Dumnezeu.”

Despre îngrijorări

(Matei 6:19‑21,25‑34)

22Isus le‑a zis ucenicilor săi: „De aceea vă spun: nu

12:22
Mt. 6:25
vă îngrijorați cu privire la viață (ce veți mânca), nici cu privire la trup (cu ce vă veți îmbrăca). 23Viața este mai mult decât hrana, și trupul – mai mult decât îmbrăcămintea. 24Uitați‑vă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n‑au nici cămară, nici hambar, și totuși Dumnezeu
12:24
Iov 38:41Ps. 147:9
îi hrănește! Cu cât mai prețioși sunteți voi decât păsările! 25Cine dintre voi, chiar îngrijorându‑se, poate să adauge un cot la statura lui? 26Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijorați de celelalte? 27Uitați‑vă cum cresc crinii: ei nu trudesc, nici nu torc. Vă spun însă că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre ei. 28Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor! 29Voi să nu căutați și să nu vă frământați cu privire la ce veți mânca și ce veți bea! 30Pe toate acestea neamurile lumii le râvnesc. Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele. 31Căutați
12:31
Mt. 6:33
mai întâi Împărăția lui [Dumnezeu], și [toate] acestea vi se vor da pe deasupra! 32Nu te teme, turmă mică, fiindcă
12:32
Mt. 11:25,26
Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția! 33Vindeți
12:33
Mt. 19:21Fap. 2:45
4:34
ce aveți și dați milostenie! Faceți‑vă
12:33
Cap. 16:9.
Mt. 6:201Tim. 6:19
rost de pungi care nu se învechesc, comoară nesfârșită în ceruri, unde hoțul nu se apropie și molia nu roade! 34Pentru că, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.

Robi credincioși

(Matei 24:45‑51)

35Mijlocul

12:35
Ef. 6:141Pt. 1:13
să vă fie încins12:35 Ex. 12:11. și făcliile
12:35
Mt. 25:1
, aprinse. 36Să fiți ca niște oameni care‑l așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să‑i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. 37Ferice
12:37
Mt. 24:46
de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind când va veni! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va așeza la masă și va veni să‑i servească. 38Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, dacă‑i va găsi așa, ferice de [robii] aceia! 39
12:39
Mt. 24:431Tes. 5:22Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas vine hoțul, [ar veghea și] n‑ar îngădui să‑i fie spartă casa. 40Și
12:40
Cap. 21:34,36.
Mt. 24:44
25:13Mc. 13:331Tes. 5:62Pt. 3:12
voi fiți gata, căci Fiul Omului vine în ceasul în care nici nu vă gândiți!”

41„Doamne”, I‑a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți?” 42Și Domnul a zis: „Cine

12:42
Mt. 24:25
25:211Cor. 4:2
este ispravnicul credincios și chibzuit pe care‑l va pune stăpânul său peste slujitorii din casa lui, ca să le dea partea de hrană la vremea cuvenită? 43Ferice de robul acela pe care stăpânul său, când va veni, îl va găsi făcând astfel! 44Adevărat
12:44
Mt. 24:47
vă spun că îl va pune peste toate avuțiile sale. 45Dar
12:45
Mt. 24:48
, dacă robul acela zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină» și începe să‑i bată pe slujitori și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, 46stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu‑l știe; îl va tăia în bucăți, și soarta lui va fi soarta necredincioșilor12:46 Lit. „partea lui o va pune cu a necredincioșilor”. Gr. méros denumește aici „partea”, „locul” sau „soarta” rezervată cuiva. Sensul secvenței este „locul lui va fi laolaltă cu necredincioșii”.. 47Robul
12:47
Num. 15:30Dt. 25:2In. 9:41
15:22Fap. 17:30Iac. 4:17
acela care a știut voia stăpânului său și nu s‑a pregătit, nici n‑a lucrat după voia lui va primi multe lovituri. 48Dar
12:48
Lev. 5:171Tim. 1:13
cel care n‑a știut‑o și a făcut lucruri ce merită lovituri va primi puține lovituri. Oricui i s‑a dat mult, mult i se va cere, și cui i s‑a încredințat mult, mai mult i se va cere.

Dezbinări din pricina credinței

(Matei 10:34‑36)

49Am venit să arunc foc

12:49
Vers. 51.

pe pământ, și cât aș vrea să fie aprins deja! 50Am un botez cu
12:50
Mt. 20:22Mc. 10:38
care trebuie să fiu botezat și cât sunt de apăsat până se va împlini! 51Credeți
12:51
Vers. 49.
Mt. 10:34
că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun: nu, ci
12:51
In. 7:43
9:16
10:19
mai degrabă dezbinare. 52De acum înainte
12:52
Mt. 10:35
, cinci dacă vor fi într‑o casă, vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei.

53Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului,

și fiul împotriva tatălui;

mama, împotriva fiicei,12:53 Mica 7:6.

și fiica, împotriva mamei;

soacra, împotriva nurorii sale,

și nora, împotriva soacrei12:53 Mica 7:6..”

Semnele vremurilor

(Matei 16:2‑3; 5:25‑26)

54El le‑a mai zis mulțimilor: „Când

12:54
Mt. 16:2
vedeți un nor ridicându‑se la apus, îndată ziceți: «Vine ploaia.» Și așa se întâmplă. 55Și când vântul suflă de la miazăzi, ziceți: «Va fi arșiță.» Și așa se întâmplă. 56Fățarnicilor, chipul pământului și al cerului îl puteți recunoaște, dar vremea aceasta cum de nu puteți s‑o înțelegeți?

57Și de ce nu judecați voi înșivă ce este drept? 58Când

12:58
Pr. 25:8Mt. 5:25
mergi cu potrivnicul tău înaintea stăpânitorului, pe drum
12:58
Ps. 32:6Is. 55:6
dă‑ți silința să te împaci cu el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna aprodului, iar aprodul să te arunce în temniță! 59Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei da înapoi și ultimul bănuț12:59 Gr. leptόn, monedă din aramă ce reprezenta 1/128 dintr‑un dinar. Vezi și Cap. 21:2..”