Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Pocăință sau pierzare

131În vremea aceea, au venit unii și I‑au povestit lui Isus despre galileenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2[Isus] le‑a răspuns, zicând: „Credeți că galileenii aceștia au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pătimit astfel? 3Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel! 4Sau cei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloam și i‑a omorât, credeți că au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? 5Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel!”

Pilda smochinului neroditor

6El a spus pilda aceasta: „Un

13:6
Is. 5:2Mt. 21:19
om avea un smochin sădit în vie. A venit să caute rod în el, dar n‑a găsit. 7Atunci i‑a zis lucrătorului: «Iată, sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, dar nu găsesc. Taie‑l! De ce să mai secătuiască pământul?» 8Dar lucrătorul i‑a răspuns: «Stăpâne, mai lasă‑l și anul acesta; îl voi săpa împrejur și‑i voi pune gunoi. 9Poate că anul viitor va rodi; dacă nu, îl vei tăia.»”

Vindecarea unei femei în zi de sabat

10Isus dădea învățătură într‑o sinagogă în ziua sabatului. 11Și iată că acolo era o femeie care de optsprezece ani avea un duh de neputință: era gârbovă și nu putea nicidecum să se îndrepte. 12Văzând‑o, Isus a chemat‑o și i‑a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputința ta!” 13Și‑a

13:13
Mc. 16:18Fap. 9:17
pus mâinile peste ea, iar femeia s‑a îndreptat îndată și‑L slăvea pe Dumnezeu. 14Dar mai‑marele sinagogii, mânios că Isus vindecase în ziua sabatului, a zis mulțimii: „Sunt șase
13:14
Ex. 20:9
zile în care trebuie să se lucreze; în acestea să veniți ca să fiți vindecați, nu
13:14
Lc. 6:7
14:3Mt. 12:10Mc. 3:2
în ziua sabatului!” 15„Fățarnicilor”, i‑a răspuns Domnul, „în ziua sabatului oare nu‑și dezleagă fiecare
13:15
Lc. 14:5
dintre voi boul sau măgarul de la iesle și‑l duce să‑l adape? 16Iar femeia aceasta, care
13:16
Lc. 19:9
este o fiică a lui Avraam și pe care Satana, iată, de optsprezece ani o ținea legată, nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?” 17Când a vorbit El astfel, toți potrivnicii Lui au rămas rușinați, iar mulțimea se bucura de toate faptele slăvite pe care le săvârșea El.

Pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului

(Matei 13:31‑33. Marcu 4:30‑32)

18Isus

13:18
Mt. 13:31Mc. 4:30
a zis: „Cu ce se aseamănă Împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? 19Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l‑a luat un om și l‑a aruncat în grădina sa; el a crescut, s‑a făcut un copac [mare] și păsările cerului și‑au făcut cuiburi în ramurile lui.”

20El a mai zis: „Cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu? 21Se aseamănă cu aluatul pe care l‑a luat o femeie și l‑a pus în trei măsuri13:21 Gr. sáton, măsură folosită de evreii din vechime pentru cereale (aprox. 13 litri). de făină de grâu, până a dospit totul.”

Ușa cea strâmtă

(Matei 7:13‑14,21‑23)

22Isus

13:22
Mt. 9:35Mc. 6:6
trecea prin cetăți și prin sate, dând învățătură în drum spre Ierusalim. 23Cineva I‑a zis: „Doamne, sunt oare puțini cei ce se mântuiesc?” El a răspuns: 24„Străduiți‑vă
13:24
Mt. 7:13
să intrați pe ușa cea strâmtă, căci – vă spun – mulți
13:24
In. 7:34
8:21
13:33Rom. 9:31
vor căuta să intre, și nu vor putea! 25Odată ce
13:25
Ps. 32:6Is. 55:6
Stăpânul casei Se va ridica și va
13:25
Mt. 25:10
încuia ușa, iar voi, de afară, veți începe să bateți la ușă, zicând: «Doamne
13:25
Lc. 6:46
, [Doamne,] deschide‑ne!», drept răspuns, El vă va zice: «Nu
13:25
Mt. 7:23
25:12
știu de unde sunteți!» 26Atunci veți începe să spuneți: «Noi am mâncat și am băut în fața Ta și pe străzile noastre ai dat învățături!» 27Și
13:27
Lc. 13:25Mt. 7:23
25:41
El va răspunde zicând: «Nu știu de unde sunteți; plecați
13:27
Ps. 6:8Mt. 25:41
de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege!13:27 Ps. 6:8.» 28Va
13:28
Mt. 8:12
13:42
24:51
fi plânsul și scrâșnirea dinților când
13:28
Mt. 8:11
îi veți vedea pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov și pe toți profeții în Împărăția lui Dumnezeu, iar voi veți fi scoși afară. 29Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu. 30Și iată
13:30
Mt. 19:30
20:16Mc. 10:31
: sunt unii dintre cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii dintre cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”

Pedeapsa Ierusalimului

(Matei 23:37‑39)

31În ceasul acela, au venit niște farisei și I‑au zis: „Ieși și pleacă de aici, căci Irod vrea să te omoare!” 32El le‑a răspuns „Mergeți și spuneți‑i vulpii aceleia: «Iată, scot demoni și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi

13:32
Evr. 2:10
sfârși. 33Dar astăzi, mâine și‑n ziua următoare trebuie să umblu, fiindcă nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului.» 34Ierusalime
13:34
Mt. 23:37
, Ierusalime, care‑i omori pe profeți și‑i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori n‑am vrut să‑i adun pe copiii tăi cum își adună cloșca puii sub aripi, dar voi n‑ați vrut! 35Iată că
13:35
Lev. 26:31,32Ps. 69:25Is. 1:7Dan. 9:27Mica 3:12
vă rămâne casa [pustie], dar vă spun că nu Mă veți mai vedea până când veți zice:

«Binecuvântat

13:35
Lc. 19:38Mt. 21:9Mc. 11:10In. 12:13
este Cel ce vine în Numele Domnului!»13:35 Ps. 118:26.