Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Despre fățărnicie

121Când

12:1
Mt. 16:6Mc. 8:15
s‑a adunat mulțimea cu miile, încât oamenii se călcau unii pe alții, Isus a început să le vorbească mai întâi ucenicilor Săi: „Feriți‑vă
12:1
Mt. 16:12
de aluatul fariseilor, care este fățărnicia! 2Nu
12:2
Cap. 8:17.
este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 3De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice ați vorbit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișuri.

Despre frică

(Matei 10:28‑31)

4

12:4
Is. 51:7,8,12,13Ier. 1:8Mt. 10:28
spun vouă, prietenii
12:4
In. 15:14,15
Mei, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar după aceea nu mai pot face nimic! 5Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: temeți‑vă de Acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți. 6Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani12:6 Gr. assárion, monedă romană din argint, care valora 1/16 dintr‑un dinar.? Totuși, niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Până și perii capului, toți vă sunt numărați. Nu vă temeți! Voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbii.

Despre mărturisirea fără teamă a lui Hristos

(Matei 10:32‑33; 10:19‑20)

8Vă spun

12:8
Mt. 10:32Mc. 8:382Tim. 2:121In. 2:23
: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi și Fiul Omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9Dar cine Mă va tăgădui înaintea oamenilor va fi tăgăduit și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Oricine
12:10
Mt. 12:31,32Mc. 3:281In. 5:16
va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. 11Când
12:11
Cap. 21:14.
vă vor duce înaintea sinagogilor, a dregătorilor și a autorităților, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți răspunde în apărarea voastră, nici ce veți vorbi, 12fiindcă Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți!”

Pilda bogatului căruia i‑a rodit ogorul

13Cineva din mulțime I‑a zis lui Isus: „Învățătorule, spune‑i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea!” 14„Omule

12:14
In. 18:36
, i‑a răspuns Isus, „cine M‑a pus judecător sau împărțitor peste voi?” 15Apoi le‑a zis: „Luați seama
12:15
1Tim. 6:7
și păziți‑vă de orice lăcomie, fiindcă oricât de bogat ar fi cineva, viața lui nu stă în averile lui!”

16Și le‑a spus o pildă: „Ogorul unui om bogat a dat recoltă îmbelșugată. 17El se gândea în sinea lui, zicând: «Ce voi face, fiindcă nu mai am unde să‑mi adun roadele?» 18Și a mai zis: «Iată ce voi face: îmi voi dărâma hambarele, voi zidi altele mai mari și acolo îmi voi strânge tot grâul și toate bunătățile mele; 19și‑i voi zice sufletului meu: ‘Suflete

12:19
Ecl. 11:91Cor. 15:32Iac. 5:5
, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani. Odihnește‑te, mănâncă, bea și veselește‑te!’» 20Dar Dumnezeu i‑a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va
12:20
Iov 20:22
27:8Ps. 52:7Iac. 4:14
cere sufletul
12:20
Ps. 39:6Ier. 17:11
! Cele pe care le‑ai pregătit ale cui vor fi?» 21La fel este și cel care adună comori pentru sine și
12:21
Vers. 33.
nu se îmbogățește față de Dumnezeu.”

Despre îngrijorări

(Matei 6:19‑21,25‑34)

22Isus le‑a zis ucenicilor săi: „De aceea vă spun: nu

12:22
Mt. 6:25
vă îngrijorați cu privire la viață (ce veți mânca), nici cu privire la trup (cu ce vă veți îmbrăca). 23Viața este mai mult decât hrana, și trupul – mai mult decât îmbrăcămintea. 24Uitați‑vă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n‑au nici cămară, nici hambar, și totuși Dumnezeu
12:24
Iov 38:41Ps. 147:9
îi hrănește! Cu cât mai prețioși sunteți voi decât păsările! 25Cine dintre voi, chiar îngrijorându‑se, poate să adauge un cot la statura lui? 26Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijorați de celelalte? 27Uitați‑vă cum cresc crinii: ei nu trudesc, nici nu torc. Vă spun însă că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre ei. 28Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor! 29Voi să nu căutați și să nu vă frământați cu privire la ce veți mânca și ce veți bea! 30Pe toate acestea neamurile lumii le râvnesc. Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele. 31Căutați
12:31
Mt. 6:33
mai întâi Împărăția lui [Dumnezeu], și [toate] acestea vi se vor da pe deasupra! 32Nu te teme, turmă mică, fiindcă
12:32
Mt. 11:25,26
Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția! 33Vindeți
12:33
Mt. 19:21Fap. 2:45
4:34
ce aveți și dați milostenie! Faceți‑vă
12:33
Cap. 16:9.
rost de pungi care nu se învechesc, comoară nesfârșită în ceruri, unde hoțul nu se apropie și molia nu roade! 34Pentru că, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.

Robi credincioși

(Matei 24:45‑51)

35Mijlocul

12:35
Ef. 6:141Pt. 1:13
să vă fie încins12:35 Ex. 12:11. și făcliile
12:35
Mt. 25:1
, aprinse. 36Să fiți ca niște oameni care‑l așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să‑i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. 37Ferice
12:37
Mt. 24:46
de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind când va veni! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va așeza la masă și va veni să‑i servească. 38Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, dacă‑i va găsi așa, ferice de [robii] aceia! 39
12:39
Mt. 24:431Tes. 5:22Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas vine hoțul, [ar veghea și] n‑ar îngădui să‑i fie spartă casa. 40Și
12:40
Cap. 21:34,36.
voi fiți gata, căci Fiul Omului vine în ceasul în care nici nu vă gândiți!”

41„Doamne”, I‑a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți?” 42Și Domnul a zis: „Cine

12:42
Mt. 24:25
25:211Cor. 4:2
este ispravnicul credincios și chibzuit pe care‑l va pune stăpânul său peste slujitorii din casa lui, ca să le dea partea de hrană la vremea cuvenită? 43Ferice de robul acela pe care stăpânul său, când va veni, îl va găsi făcând astfel! 44Adevărat
12:44
Mt. 24:47
vă spun că îl va pune peste toate avuțiile sale. 45Dar
12:45
Mt. 24:48
, dacă robul acela zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină» și începe să‑i bată pe slujitori și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, 46stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu‑l știe; îl va tăia în bucăți, și soarta lui va fi soarta necredincioșilor12:46 Lit. „partea lui o va pune cu a necredincioșilor”. Gr. méros denumește aici „partea”, „locul” sau „soarta” rezervată cuiva. Sensul secvenței este „locul lui va fi laolaltă cu necredincioșii”.. 47Robul
12:47
Num. 15:30Dt. 25:2In. 9:41
15:22Fap. 17:30Iac. 4:17
acela care a știut voia stăpânului său și nu s‑a pregătit, nici n‑a lucrat după voia lui va primi multe lovituri. 48Dar
12:48
Lev. 5:171Tim. 1:13
cel care n‑a știut‑o și a făcut lucruri ce merită lovituri va primi puține lovituri. Oricui i s‑a dat mult, mult i se va cere, și cui i s‑a încredințat mult, mai mult i se va cere.

Dezbinări din pricina credinței

(Matei 10:34‑36)

49Am venit să arunc foc

12:49
Vers. 51.
pe pământ, și cât aș vrea să fie aprins deja! 50Am un botez cu
12:50
Mt. 20:22Mc. 10:38
care trebuie să fiu botezat și cât sunt de apăsat până se va împlini! 51Credeți
12:51
Vers. 49.
că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun: nu, ci
12:51
In. 7:43
9:16
10:19
mai degrabă dezbinare. 52De acum înainte
12:52
Mt. 10:35
, cinci dacă vor fi într‑o casă, vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei.

53Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului,

și fiul împotriva tatălui;

mama, împotriva fiicei,12:53 Mica 7:6.

și fiica, împotriva mamei;

soacra, împotriva nurorii sale,

și nora, împotriva soacrei12:53 Mica 7:6..”

Semnele vremurilor

(Matei 16:2‑3; 5:25‑26)

54El le‑a mai zis mulțimilor: „Când

12:54
Mt. 16:2
vedeți un nor ridicându‑se la apus, îndată ziceți: «Vine ploaia.» Și așa se întâmplă. 55Și când vântul suflă de la miazăzi, ziceți: «Va fi arșiță.» Și așa se întâmplă. 56Fățarnicilor, chipul pământului și al cerului îl puteți recunoaște, dar vremea aceasta cum de nu puteți s‑o înțelegeți?

57Și de ce nu judecați voi înșivă ce este drept? 58Când

12:58
Pr. 25:8Mt. 5:25
mergi cu potrivnicul tău înaintea stăpânitorului, pe drum
12:58
Ps. 32:6Is. 55:6
dă‑ți silința să te împaci cu el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna aprodului, iar aprodul să te arunce în temniță! 59Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei da înapoi și ultimul bănuț12:59 Gr. leptόn, monedă din aramă ce reprezenta 1/128 dintr‑un dinar. Vezi și Cap. 21:2..”

13

Pocăință sau pierzare

131În vremea aceea, au venit unii și I‑au povestit lui Isus despre galileenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2[Isus] le‑a răspuns, zicând: „Credeți că galileenii aceștia au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pătimit astfel? 3Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel! 4Sau cei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloam și i‑a omorât, credeți că au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? 5Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel!”

Pilda smochinului neroditor

6El a spus pilda aceasta: „Un

13:6
Is. 5:2Mt. 21:19
om avea un smochin sădit în vie. A venit să caute rod în el, dar n‑a găsit. 7Atunci i‑a zis lucrătorului: «Iată, sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, dar nu găsesc. Taie‑l! De ce să mai secătuiască pământul?» 8Dar lucrătorul i‑a răspuns: «Stăpâne, mai lasă‑l și anul acesta; îl voi săpa împrejur și‑i voi pune gunoi. 9Poate că anul viitor va rodi; dacă nu, îl vei tăia.»”

Vindecarea unei femei în zi de sabat

10Isus dădea învățătură într‑o sinagogă în ziua sabatului. 11Și iată că acolo era o femeie care de optsprezece ani avea un duh de neputință: era gârbovă și nu putea nicidecum să se îndrepte. 12Văzând‑o, Isus a chemat‑o și i‑a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputința ta!” 13Și‑a

13:13
Mc. 16:18Fap. 9:17
pus mâinile peste ea, iar femeia s‑a îndreptat îndată și‑L slăvea pe Dumnezeu. 14Dar mai‑marele sinagogii, mânios că Isus vindecase în ziua sabatului, a zis mulțimii: „Sunt șase
13:14
Ex. 20:9
zile în care trebuie să se lucreze; în acestea să veniți ca să fiți vindecați, nu
13:14
Cap. 6:7;
în ziua sabatului!” 15„Fățarnicilor”, i‑a răspuns Domnul, „în ziua sabatului oare nu‑și dezleagă fiecare
13:15
Cap. 14:5.
dintre voi boul sau măgarul de la iesle și‑l duce să‑l adape? 16Iar femeia aceasta, care
13:16
Cap. 19:9.
este o fiică a lui Avraam și pe care Satana, iată, de optsprezece ani o ținea legată, nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?” 17Când a vorbit El astfel, toți potrivnicii Lui au rămas rușinați, iar mulțimea se bucura de toate faptele slăvite pe care le săvârșea El.

Pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului

(Matei 13:31‑33. Marcu 4:30‑32)

18Isus

13:18
Mt. 13:31Mc. 4:30
a zis: „Cu ce se aseamănă Împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? 19Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l‑a luat un om și l‑a aruncat în grădina sa; el a crescut, s‑a făcut un copac [mare] și păsările cerului și‑au făcut cuiburi în ramurile lui.”

20El a mai zis: „Cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu? 21Se aseamănă cu aluatul pe care l‑a luat o femeie și l‑a pus în trei măsuri13:21 Gr. sáton, măsură folosită de evreii din vechime pentru cereale (aprox. 13 litri). de făină de grâu, până a dospit totul.”

Ușa cea strâmtă

(Matei 7:13‑14,21‑23)

22Isus

13:22
Mt. 9:35Mc. 6:6
trecea prin cetăți și prin sate, dând învățătură în drum spre Ierusalim. 23Cineva I‑a zis: „Doamne, sunt oare puțini cei ce se mântuiesc?” El a răspuns: 24„Străduiți‑vă
13:24
Mt. 7:13
să intrați pe ușa cea strâmtă, căci – vă spun – mulți
13:24
In. 7:34
8:21
13:33Rom. 9:31
vor căuta să intre, și nu vor putea! 25Odată ce
13:25
Ps. 32:6Is. 55:6
Stăpânul casei Se va ridica și va
13:25
Mt. 25:10
încuia ușa, iar voi, de afară, veți începe să bateți la ușă, zicând: «Doamne
13:25
Cap. 6:46.
, [Doamne,] deschide‑ne!», drept răspuns, El vă va zice: «Nu
13:25
Mt. 7:23
25:12
știu de unde sunteți!» 26Atunci veți începe să spuneți: «Noi am mâncat și am băut în fața Ta și pe străzile noastre ai dat învățături!» 27Și
13:27
Vers. 25.
El va răspunde zicând: «Nu știu de unde sunteți; plecați
13:27
Ps. 6:8Mt. 25:41
de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege!13:27 Ps. 6:8.» 28Va
13:28
Mt. 8:12
13:42
24:51
fi plânsul și scrâșnirea dinților când
13:28
Mt. 8:11
îi veți vedea pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov și pe toți profeții în Împărăția lui Dumnezeu, iar voi veți fi scoși afară. 29Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu. 30Și iată
13:30
Mt. 19:30
20:16Mc. 10:31
: sunt unii dintre cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii dintre cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”

Pedeapsa Ierusalimului

(Matei 23:37‑39)

31În ceasul acela, au venit niște farisei și I‑au zis: „Ieși și pleacă de aici, căci Irod vrea să te omoare!” 32El le‑a răspuns „Mergeți și spuneți‑i vulpii aceleia: «Iată, scot demoni și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi

13:32
Evr. 2:10
sfârși. 33Dar astăzi, mâine și‑n ziua următoare trebuie să umblu, fiindcă nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului.» 34Ierusalime
13:34
Mt. 23:37
, Ierusalime, care‑i omori pe profeți și‑i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori n‑am vrut să‑i adun pe copiii tăi cum își adună cloșca puii sub aripi, dar voi n‑ați vrut! 35Iată că
13:35
Lev. 26:31,32Ps. 69:25Is. 1:7Dan. 9:27Mica 3:12
vă rămâne casa [pustie], dar vă spun că nu Mă veți mai vedea până când veți zice:

«Binecuvântat

13:35
Cap. 19:38.
este Cel ce vine în Numele Domnului!»13:35 Ps. 118:26.

14

Vindecarea unui bolnav de hidropizie

141Într‑o zi de sabat, Isus a intrat în casa unuia dintre mai‑marii fariseilor ca să mănânce, iar fariseii Îl urmăreau cu atenție. 2Și iată că în fața Lui era un om bolnav de hidropizie14:2 Boală cauzată de acumularea apei în țesuturile corpului, mai ales în zona picioarelor.. 3Isus le‑a zis învățătorilor Legii și fariseilor: „Este îngăduit

14:3
Mt. 12:10
a vindeca în ziua sabatului sau nu?” 4Însă ei tăceau. Isus a pus mâna peste el, l‑a vindecat și l‑a lăsat să plece. 5Apoi le‑a zis: „Care
14:5
Cap. 13:15.
dintre voi, dacă‑i cade fiul sau boul în fântână, nu‑l va scoate îndată, chiar în ziua sabatului?” 6Și n‑au putut să‑I răspundă nimic la aceste cuvinte.

Despre smerenie și binefacere

7Apoi, văzând că cei chemați la masă își alegeau locurile de cinste, le‑a spus o pildă: 8„Când ești chemat de cineva la nuntă, nu te așeza la masă pe locul de cinste, ca nu cumva să fi fost chemat și unul mai însemnat decât tine, 9iar cel ce v‑a chemat și pe tine, și pe el să vină să‑ți spună: «Dă‑i acestuia locul!» Atunci, cu rușine, te vei duce și te vei așeza pe ultimul loc. 10Ci

14:10
Pr. 25:6,7
, când ești chemat, mergi și așază‑te pe ultimul loc, pentru ca, atunci când va veni cel ce te‑a chemat, să‑ți spună: «Prietene, urcă mai sus!» Aceasta îți va face cinste înaintea tuturor comesenilor. 11Căci
14:11
Cap. 18:14.
oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.”

12Iar celui ce‑L poftise i‑a zis: „Când dai un prânz sau o cină, nu‑i chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor, și aceasta să‑ți fie răsplata! 13Ci, când dai un ospăț, cheamă‑i pe săraci

14:13
Neem. 8:10,12
, pe neputincioși, pe șchiopi și pe orbi! 14Și va fi ferice de tine, fiindcă ei n‑au cum să‑ți răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți.”

Pilda celor chemați la cină

(Matei 22:1‑10)

15Auzind acestea, unul dintre comeseni I‑a zis: „Ferice

14:15
Ap. 19:9
de acela care va sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu!” 16Și
14:16
Mt. 22:2
Isus i‑a răspuns: „Un om a dat un ospăț mare și i‑a chemat pe mulți. 17La ceasul ospățului, l‑a
14:17
Pr. 9:2,5
trimis pe robul său să le spună celor chemați: «Veniți, căci toate sunt pregătite!» 18Dar ei, unul după altul, au început să se scuze. Primul i‑a zis: «Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să‑l văd; iartă‑mă, te rog!» 19Altul i‑a zis: «Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să‑i încerc: iartă‑mă, te rog!» 20Altul i‑a zis: «Tocmai m‑am însurat și de aceea nu pot veni.» 21Când s‑a întors, robul i‑a adus stăpânului vestea despre toate acestea. Atunci, stăpânul casei s‑a mâniat și i‑a zis robului său: «Mergi degrabă pe străzile și ulițele cetății și adu‑i aici pe săraci, pe neputincioși, pe orbi și pe șchiopi!» 22Robul a zis apoi: «Stăpâne, s‑a făcut cum ai poruncit și încă mai este loc.» 23Stăpânul i‑a răspuns robului: «Ieși la drumuri și la garduri și silește‑i să intre, ca să mi se umple casa! 24Căci vă spun că niciunul
14:24
Mt. 21:43
22:8Fap. 13:46
dintre cei chemați nu va gusta din ospățul meu!»”

Prețul uceniciei

(Matei 10:37‑38)

25Împreună cu Isus mergeau mulțimi mari, iar El S‑a întors și le‑a zis: 26„Dacă

14:26
Dt. 13:6
33:9Mt. 10:37
vine cineva la Mine și
14:26
Rom. 9:13
nu‑și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile și
14:26
Ap. 12:11
chiar viața, nu poate fi ucenicul Meu. 27Și cine
14:27
Cap. 9:23.
nu‑și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu.

28Care

14:28
Pr. 24:27
din voi, vrând să zidească un turn, nu stă mai întâi să‑și facă socoteala cheltuielilor, să vadă dacă are cu ce să‑l termine, 29ca nu cumva, după ce i‑a pus temelia, să nu‑l poată termina și toți care‑l văd să înceapă să‑și bată joc de el, 30zicând: «Omul acesta a început să zidească, dar n‑a putut termina»? 31Sau ce rege, când merge la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să țină sfat dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? 32Altminteri, pe când celălalt este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. 33Tot așa, cine nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.

34Sarea este bună

14:34
Mt. 5:13Mc. 9:50
, dar dacă sarea își pierde gustul, cum și‑l va recăpăta? 35Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă!”