Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Vindecarea unui bolnav de hidropizie

141Într‑o zi de sabat, Isus a intrat în casa unuia dintre mai‑marii fariseilor ca să mănânce, iar fariseii Îl urmăreau cu atenție. 2Și iată că în fața Lui era un om bolnav de hidropizie14:2 Boală cauzată de acumularea apei în țesuturile corpului, mai ales în zona picioarelor.. 3Isus le‑a zis învățătorilor Legii și fariseilor: „Este îngăduit

14:3
Mt. 12:10
a vindeca în ziua sabatului sau nu?” 4Însă ei tăceau. Isus a pus mâna peste el, l‑a vindecat și l‑a lăsat să plece. 5Apoi le‑a zis: „Care
14:5
Cap. 13:15.
dintre voi, dacă‑i cade fiul sau boul în fântână, nu‑l va scoate îndată, chiar în ziua sabatului?” 6Și n‑au putut să‑I răspundă nimic la aceste cuvinte.

Despre smerenie și binefacere

7Apoi, văzând că cei chemați la masă își alegeau locurile de cinste, le‑a spus o pildă: 8„Când ești chemat de cineva la nuntă, nu te așeza la masă pe locul de cinste, ca nu cumva să fi fost chemat și unul mai însemnat decât tine, 9iar cel ce v‑a chemat și pe tine, și pe el să vină să‑ți spună: «Dă‑i acestuia locul!» Atunci, cu rușine, te vei duce și te vei așeza pe ultimul loc. 10Ci

14:10
Pr. 25:6,7
, când ești chemat, mergi și așază‑te pe ultimul loc, pentru ca, atunci când va veni cel ce te‑a chemat, să‑ți spună: «Prietene, urcă mai sus!» Aceasta îți va face cinste înaintea tuturor comesenilor. 11Căci
14:11
Cap. 18:14.
oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.”

12Iar celui ce‑L poftise i‑a zis: „Când dai un prânz sau o cină, nu‑i chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor, și aceasta să‑ți fie răsplata! 13Ci, când dai un ospăț, cheamă‑i pe săraci

14:13
Neem. 8:10,12
, pe neputincioși, pe șchiopi și pe orbi! 14Și va fi ferice de tine, fiindcă ei n‑au cum să‑ți răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți.”

Pilda celor chemați la cină

(Matei 22:1‑10)

15Auzind acestea, unul dintre comeseni I‑a zis: „Ferice

14:15
Ap. 19:9
de acela care va sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu!” 16Și
14:16
Mt. 22:2
Isus i‑a răspuns: „Un om a dat un ospăț mare și i‑a chemat pe mulți. 17La ceasul ospățului, l‑a
14:17
Pr. 9:2,5
trimis pe robul său să le spună celor chemați: «Veniți, căci toate sunt pregătite!» 18Dar ei, unul după altul, au început să se scuze. Primul i‑a zis: «Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să‑l văd; iartă‑mă, te rog!» 19Altul i‑a zis: «Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să‑i încerc: iartă‑mă, te rog!» 20Altul i‑a zis: «Tocmai m‑am însurat și de aceea nu pot veni.» 21Când s‑a întors, robul i‑a adus stăpânului vestea despre toate acestea. Atunci, stăpânul casei s‑a mâniat și i‑a zis robului său: «Mergi degrabă pe străzile și ulițele cetății și adu‑i aici pe săraci, pe neputincioși, pe orbi și pe șchiopi!» 22Robul a zis apoi: «Stăpâne, s‑a făcut cum ai poruncit și încă mai este loc.» 23Stăpânul i‑a răspuns robului: «Ieși la drumuri și la garduri și silește‑i să intre, ca să mi se umple casa! 24Căci vă spun că niciunul
14:24
Mt. 21:43
22:8Fap. 13:46
dintre cei chemați nu va gusta din ospățul meu!»”

Prețul uceniciei

(Matei 10:37‑38)

25Împreună cu Isus mergeau mulțimi mari, iar El S‑a întors și le‑a zis: 26„Dacă

14:26
Dt. 13:6
33:9Mt. 10:37
vine cineva la Mine și
14:26
Rom. 9:13
nu‑și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile și
14:26
Ap. 12:11
chiar viața, nu poate fi ucenicul Meu. 27Și cine
14:27
Cap. 9:23.
nu‑și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu.

28Care

14:28
Pr. 24:27
din voi, vrând să zidească un turn, nu stă mai întâi să‑și facă socoteala cheltuielilor, să vadă dacă are cu ce să‑l termine, 29ca nu cumva, după ce i‑a pus temelia, să nu‑l poată termina și toți care‑l văd să înceapă să‑și bată joc de el, 30zicând: «Omul acesta a început să zidească, dar n‑a putut termina»? 31Sau ce rege, când merge la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să țină sfat dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? 32Altminteri, pe când celălalt este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. 33Tot așa, cine nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.

34Sarea este bună

14:34
Mt. 5:13Mc. 9:50
, dar dacă sarea își pierde gustul, cum și‑l va recăpăta? 35Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă!”

15

Pilda cu oaia rătăcită

(Matei 18:12‑14)

151Toți vameșii și păcătoșii se apropiau

15:1
Mt. 9:10
de Isus ca să‑L asculte. 2Dar fariseii și cărturarii cârteau, zicând: „Acesta îi primește pe păcătoși și
15:2
Fap. 11:3Gal. 2:12
mănâncă împreună cu ei.” 3Însă El le‑a spus pilda aceasta: 4„Care
15:4
Mt. 18:12
din voi, dacă are o sută de oi și pierde una dintre ele, nu le lasă pe celelalte nouăzeci și nouă în pustiu și nu umblă după cea
15:4
1Pt. 2:10,25
pierdută până când o găsește? 5După ce o găsește, o pune bucuros pe umeri 6și, când se întoarce acasă, își cheamă prietenii și vecinii, zicându‑le: «Bucurați‑vă împreună cu mine, căci mi‑am găsit oaia pierdută!» 7Tot la fel, vă spun că este mai multă bucurie în cer
15:7
Cap. 5:32.
pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă de oameni drepți, care n‑au nevoie de pocăință.

Pilda cu drahma pierdută

8Sau care femeie, dacă are zece drahme15:8 Gr. drachmḗ, monedă grecească din argint echivalând cu un dinar. și pierde una dintre ele, nu aprinde o lampă, nu mătură casa și nu caută cu grijă până când o găsește? 9După ce o găsește, își cheamă prietenele și vecinele, zicând: «Bucurați‑vă împreună cu mine, căci mi‑am găsit drahma pe care o pierdusem!» 10La fel – vă spun – este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.”

Pilda fiului risipitor

11El a mai zis: „Un om avea doi fii. 12Cel mai tânăr i‑a spus tatălui său: «Tată, dă‑mi partea de avere ce mi se cuvine!» Și tatăl le‑a împărțit averea. 13Nu după multe zile, fiul mai tânăr și‑a strâns toate lucrurile și a plecat într‑o țară îndepărtată și acolo și‑a risipit averea

15:13
Mc. 12:44
trăind în destrăbălare. 14După ce a cheltuit totul, a venit o foamete cumplită peste țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. 15Atunci a mers și s‑a pripășit pe lângă unul dintre locuitorii acelei țări, care l‑a trimis pe câmpurile lui să‑i pască porcii. 16Mult și‑ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. 17Atunci, venindu‑și în fire, și‑a zis: «Câți argați ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor de foame aici! 18Mă voi ridica, voi merge la tatăl meu și‑i voi spune: ‘Tată, am păcătuit împotriva Cerului și înaintea ta; 19nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău; fă‑mă ca pe unul dintre argații tăi!’» 20Și s‑a ridicat și a plecat la tatăl său. Pe când era încă
15:20
Fap. 2:39Ef. 2:13,17
departe, tatăl său l‑a văzut și i s‑a făcut milă de el; a alergat, l‑a îmbrățișat și l‑a sărutat. 21Fiul i‑a zis: «Tată, am păcătuit împotriva Cerului și
15:21
Ps. 51:4
înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.» 22Dar tatăl le‑a zis robilor săi: «Aduceți repede haina cea mai aleasă și îmbrăcați‑l; puneți‑i un inel în deget și încălțăminte în picioare! 23Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați‑l! Să mâncăm și să ne veselim, 24căci
15:24
Vers. 32.
acest fiu al meu era mort și a revenit la viață; era pierdut și a fost găsit.» Și au început să se veselească.

25Fiul cel mare era pe câmp. Când a venit și s‑a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. 26L‑a chemat pe unul dintre robi și l‑a întrebat ce înseamnă acestea. 27Robul acela i‑a răspuns: «Fratele tău s‑a întors, iar tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l‑a găsit sănătos.» 28El s‑a mâniat și nu voia să intre. Tatăl său a ieșit și a început să‑l roage stăruitor. 29Dar el, drept răspuns, i‑a zis tatălui său: «Iată, eu de atâția ani îți slujesc ca un rob și niciodată nu ți‑am încălcat porunca; iar mie niciodată nu mi‑ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei! 30Dar când a venit acest fiu al tău, care ți‑a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat!» 31Tatăl i‑a spus: «Fiule, tu ești totdeauna cu mine și tot ce am eu este al tău. 32Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că

15:32
Vers. 24.
acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit.»”

16

Pilda ispravnicului nedrept

161Isus le‑a spus ucenicilor: „Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că‑i risipește avuțiile. 2El l‑a chemat și i‑a zis: «Ce aud despre tine? Dă‑mi socotelile isprăvniciei tale, căci nu mai poți rămâne în slujbă!» 3Ispravnicul și‑a zis: «Ce voi face dacă stăpânul îmi ia slujba? Să sap, nu pot; să cerșesc, mi‑e rușine. 4Știu ce voi face pentru ca, atunci când voi fi scos din slujbă, ei să mă primească în casele lor.» 5I‑a chemat pe datornicii stăpânului său, unul câte unul, și i‑a zis celui dintâi: «Cât îi datorezi stăpânului meu?» 6«O sută de măsuri16:6 Gr. bátos, unitate de măsură echivalentă cu aprox. 39 de litri. de untdelemn», a răspuns el. Și i‑a zis: «Ia‑ți înscrisul, așază‑te și scrie degrabă cincizeci!» 7Apoi i‑a zis altuia: «Dar tu cât îi datorezi?» «O sută de măsuri16:7 Gr. kóros, unitate de măsură echivalentă cu aprox. 390 de litri. de grâu», a răspuns el. Și i‑a zis: «Ia‑ți înscrisul și scrie optzeci!» 8Stăpânul l‑a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase cu iscusință. Căci fiii veacului acestuia sunt mai iscusiți decât fiii

16:8
In. 12:36Ef. 5:81Tes. 5:5
luminii în relațiile cu semenii lor. 9Eu vă spun: Faceți‑vă
16:9
Cap. 11:41.
prieteni cu ajutorul avuțiilor16:9 Gr. mamōnás, adaptare în greacă a termenilor mamon (ebr.) sau mamona (aram.). În textele în limba ebraică sau aramaică, termenul este folosit cu sensul de „bogăție”, „bani”, „avere”. Același termen este reluat în vers. 11 și 13. nedrepte, pentru ca, atunci când ele se vor sfârși, să fiți primiți în corturile veșnice.

10Cine

16:10
Cap. 19:17.
este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, iar cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. 11Dacă în avuția nedreaptă n‑ați fost credincioși, cine o să v‑o încredințeze pe cea adevărată? 12Și, dacă în lucrul altuia n‑ați fost credincioși, cine o să vă dea ce‑i al vostru? 13Niciun
16:13
Mt. 6:24
rob nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul și‑l va iubi pe celălalt, ori va ține la unul și‑l va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu, și avuției.”

Legea și Împărăția lui Dumnezeu

(Matei 11:12‑13)

14Fariseii, care erau iubitori de bani

16:14
Mt. 23:14
, ascultau toate aceste cuvinte și Îl luau în râs. 15Isus le‑a zis: „Voi vă arătați
16:15
Cap. 10:29.
drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu
16:15
Ps. 7:9
vă cunoaște inimile. Ce
16:15
1Sam. 16:7
este înălțat la oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. 16Legea
16:16
Cap. 7:29.
și Profeții sunt până la Ioan; de atunci, Împărăția lui Dumnezeu este vestită și toți dau năvală către ea. 17Este
16:17
Ps. 102:26,27Is. 40:8
51:6Mt. 5:181Pt. 1:25
mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o frântură de literă din Lege. 18Oricine
16:18
Mt. 5:32
19:9Mc. 10:111Cor. 7:10,11
își lasă soția și se căsătorește cu alta săvârșește adulter și cine se căsătorește cu cea lăsată de bărbat săvârșește adulter.

Pilda despre omul bogat și Lazăr

19Era odată un om bogat, care se îmbrăca în purpură și in subțire și petrecea în fiecare zi cu mare fast. 20Iar un sărac numit Lazăr zăcea la poarta lui, plin de bube, 21și ar fi dorit să se sature cu [resturile] ce cădeau de la masa bogatului. Ba mai veneau și câinii să‑i lingă bubele. 22S‑a întâmplat că săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost îngropat. 23Pe când era el în Locuința Morților, în chinuri, și‑a ridicat privirile și l‑a văzut de departe pe Avraam, iar pe Lazăr în sânul lui. 24Atunci a strigat: «Părinte Avraam, fie‑ți milă de mine și trimite‑l pe Lazăr să‑și înmoaie vârful degetului în apă și să‑mi răcorească

16:24
Zah. 14:12
limba, căci
16:24
Is. 66:24Mc. 9:44
grozav mă chinuiesc în văpaia asta!» 25Avraam i‑a răspuns: «Fiule, adu‑ți
16:25
Cap. 6:24.
aminte că în viață tu ai avut parte de lucrurile bune, iar Lazăr de cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. 26Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, pentru ca cei ce ar vrea să meargă de aici la voi să nu poată, și nici de acolo la noi să nu treacă.» 27Bogatul a zis: «Atunci, părinte [Avraam], te rog să‑l trimiți în casa tatălui meu, 28unde am cinci frați, ca să‑i avertizeze și să nu ajungă și ei în acest loc de chin.» 29Avraam a răspuns: «Îi au
16:29
Is. 8:20
34:16In. 5:39,45Fap. 15:21
17:11
pe Moise și pe profeți; să asculte de ei!» 30«Nu, părinte Avraam», a zis el, «ci, dacă va merge la ei cineva din morți, se vor pocăi.» 31Avraam i‑a răspuns: «Dacă nu ascultă de Moise și de profeți, nu vor fi convinși nici dacă
16:31
In. 12:10,11
ar învia cineva din morți.»”