Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Prilejurile de păcătuire

(Matei 18:6‑7,21‑22. Marcu 9:42)

171Isus le‑a zis ucenicilor Săi: „Este

17:1
Mt. 18:6,7Mc. 9:421Cor. 11:19
cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de cel prin care vin! 2Ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare decât să‑l facă pe unul dintre acești micuți să păcătuiască. 3Luați seama la voi înșivă!

Despre iertare

Dacă

17:3
Mt. 18:15,21
fratele tău păcătuiește [împotriva ta], mustră‑l
17:3
Lev. 19:17Pr. 17:10Iac. 5:19
, iar dacă se pocăiește, iartă‑l! 4Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori [pe zi] se întoarce la tine și zice: «Mă căiesc», iartă‑l!”

Despre credință

5Apostolii I‑au zis Domnului: „Mărește‑ne credința!” 6Și

17:6
Mt. 17:20
21:21Mc. 9:23
11:23
Domnul a zis: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice acestui dud: «Dezrădăcinează‑te și sădește‑te în mare» și v‑ar asculta.

Slujirea în smerenie

7Care din voi, dacă are un rob ce ară sau paște oile, îi va zice, când acesta vine de la câmp: «Vino degrabă și așază‑te la masă»? 8Nu‑i va zice oare: «Pregătește‑mi

17:8
Cap. 12:37.

cina, încinge‑te să‑mi slujești cât timp voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu»? 9Îi va mulțumi el robului pentru că a făcut ce i se poruncise? [Nu cred.] 10La fel și voi, când veți face tot ce vi s‑a poruncit, să ziceți: «Suntem robi
17:10
Iov 22:3
35:7Ps. 16:2Mt. 25:30Rom. 3:12
11:351Cor. 9:16,17Flm. 1:11
nevrednici;17:10 Lit. „de care nu mai este nevoie”. am făcut ce eram datori să facem.»”

Vindecarea celor zece leproși

11Isus mergea

17:11
Cap. 9:51,52.
In. 4:4
spre Ierusalim și a trecut prin ținutul dintre Samaria și Galileea. 12Pe când intra într‑un sat, L‑au întâmpinat zece leproși. Ei
17:12
Lev. 13:46
s‑au oprit departe 13și au strigat, zicând: „Isuse, stăpâne, ai milă de noi!” 14Văzându‑i, Isus le‑a zis: „Mergeți
17:14
Cap. 5:14.
Lev. 13:2
14:2Mt. 8:4
și arătați‑vă preoților!” Și pe când se duceau ei, au fost curățiți. 15Unul dintre ei, când s‑a văzut vindecat, s‑a întors, slăvindu‑L pe Dumnezeu cu glas tare. 16A căzut la picioarele lui Isus și I‑a mulțumit. Era samaritean. 17Isus a zis: „Nu au fost curățiți toți zece? Ceilalți nouă unde sunt? 18Nu s‑a găsit să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu decât străinul acesta?” 19Apoi
17:19
Cap. 7:50;
8:48
18:42Mt. 9:22Mc. 5:34
10:52
i‑a zis: „Ridică‑te și du‑te; credința ta te‑a mântuit!”

Venirea Împărăției lui Dumnezeu

(Matei 24:23‑28,37‑41)

20Fiind întrebat de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, Isus le‑a răspuns: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine cu semne bătătoare la ochi.17:20 Textul grec conține o secvență concisă (gr. metà paratērḗseōs) care face aluzie la practica observării (gr. paratḗrēsis) de către astrologi a fenomenelor cerești, cu scopul de a prezice cursul istoriei. Potrivit versetului, Împărăția lui Dumnezeu este o realitate subtilă, de natură spirituală, drept care sosirea ei nu trebuie studiată sau prezisă prin calcule omenești. 21Nu

17:21
Vers. 23.

se va zice: «Iat‑o aici» sau «[Iat‑o] acolo». Căci Împărăția
17:21
Rom. 14:17
lui Dumnezeu este între voi.”

22Apoi le‑a spus ucenicilor: „Vor

17:22
Mt. 9:15In. 17:12
veni zile când veți dori să vedeți una dintre zilele Fiului Omului, și nu veți vedea. 23
17:23
Cap. 21:8.
Mt. 24:23Mc. 13:21
vor zice: «Iată‑l acolo», «Iată‑l aici». Să nu mergeți și să nu‑i urmați. 24Căci
17:24
Mt. 24:27
, după cum fulgerul strălucește și luminează cerul de la un capăt la altul, așa va fi și Fiul Omului în ziua Sa. 25Dar
17:25
Cap. 9:22.
Mc. 8:31
9:31
10:33
mai întâi trebuie să sufere mult și să fie respins de generația aceasta. 26Cum
17:26
Gen. 7Mt. 24:37
a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și în zilele Fiului Omului: 27atunci mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în arcă, a venit potopul și i‑a nimicit pe toți. 28Cum
17:28
Gen. 19
a fost în zilele lui Lot – când mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau, 29dar
17:29
Gen. 19:16,24
, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și i‑a nimicit pe toți – 30la fel va fi și în ziua când Se
17:30
2Tes. 1:7
va arăta Fiul Omului. 31În acea zi, cine
17:31
Mt. 24:17Mc. 13:15
va fi pe acoperiș și își va avea lucrurile în casă, să nu coboare să le ia! Cine va fi pe câmp, tot la fel, să nu se întoarcă înapoi! 32Amintiți‑vă
17:32
Gen. 19:26
de soția lui Lot! 33Cine
17:33
Cap. 9:24.
Mt. 10:39
16:25Mc. 8:35In. 12:25
va căuta să‑și scape viața o va pierde și cine o va pierde o va păstra. 34Vă spun
17:34
Mt. 24:40,411Tes. 4:17
: în noaptea aceea, din doi care vor fi într‑un pat, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat; 35din două care vor măcina împreună, una va fi luată și cealaltă va fi lăsată; [ 36din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat.]” 37Ucenicii L‑au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El le‑a răspuns: „Unde
17:37
Iov 39:30Mt. 24:28
va fi trupul, acolo se vor aduna și vulturii.”