Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Prilejurile de păcătuire

(Matei 18:6-7,21-22. Marcu 9:42)

171Isus le-a zis ucenicilor Săi: „Este

17:1
Mt. 18:6,7Mc. 9:421Cor. 11:19
cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de cel prin care vin! 2Ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare decât să-l facă pe unul dintre acești micuți să păcătuiască. 3Luați seama la voi înșivă!

Despre iertare

Dacă

17:3
Mt. 18:15,21
fratele tău păcătuiește [împotriva ta], mustră-l
17:3
Lev. 19:17Pr. 17:10Iac. 5:19
, iar dacă se pocăiește, iartă-l! 4Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori [pe zi] se întoarce la tine și zice: «Mă căiesc», iartă-l!”

Despre credință

5Apostolii I-au zis Domnului: „Mărește-ne credința!” 6Și

17:6
Mt. 17:20
21:21Mc. 9:23
11:23
Domnul a zis: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare» și v-ar asculta.

Slujirea în smerenie

7Care din voi, dacă are un rob ce ară sau paște oile, îi va zice, când acesta vine de la câmp: «Vino degrabă și așază-te la masă»? 8Nu-i va zice oare: «Pregătește-mi

17:8
Cap. 12:37.
cina, încinge-te să-mi slujești cât timp voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu»? 9Îi va mulțumi el robului pentru că a făcut ce i se poruncise? [Nu cred.] 10La fel și voi, când veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: «Suntem robi
17:10
Iov 22:3
35:7Ps. 16:2Mt. 25:30Rom. 3:12
11:351Cor. 9:16,17Flm. 1:11
nevrednici;17:10 Lit. „de care nu mai este nevoie”. am făcut ce eram datori să facem.»”

Vindecarea celor zece leproși

11Isus mergea

17:11
Cap. 9:51,52.
spre Ierusalim și a trecut prin ținutul dintre Samaria și Galileea. 12Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși. Ei
17:12
Lev. 13:46
s-au oprit departe 13și au strigat, zicând: „Isuse, stăpâne, ai milă de noi!” 14Văzându-i, Isus le-a zis: „Mergeți
17:14
Cap. 5:14.
și arătați-vă preoților!” Și pe când se duceau ei, au fost curățiți. 15Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. 16A căzut la picioarele lui Isus și I-a mulțumit. Era samaritean. 17Isus a zis: „N-au fost curățiți toți zece? Ceilalți nouă unde sunt? 18Nu s-a găsit să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu decât străinul acesta?” 19Apoi
17:19
Cap. 7:50;
i-a zis: „Ridică-te și du-te; credința ta te-a mântuit!”

Venirea Împărăției lui Dumnezeu

(Matei 24:23-28,37-41)

20Fiind întrebat de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, Isus le-a răspuns: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine cu semne bătătoare la ochi.17:20 Textul grec conține o secvență concisă (gr. metà paratērḗseōs) care face aluzie la practica observării (gr. paratḗrēsis) de către astrologi a fenomenelor cerești, cu scopul de a prezice cursul istoriei. Potrivit versetului, Împărăția lui Dumnezeu este o realitate subtilă, de natură spirituală, drept care sosirea ei nu trebuie studiată sau prezisă prin calcule omenești. 21Nu

17:21
Vers. 23.
se va zice: «Iat-o aici» sau «[Iat-o] acolo». Căci Împărăția
17:21
Rom. 14:17
lui Dumnezeu este între voi.”

22Apoi le-a spus ucenicilor: „Vor

17:22
Mt. 9:15In. 17:12
veni zile când veți dori să vedeți una dintre zilele Fiului Omului, și nu veți vedea. 23
17:23
Cap. 21:8.
vor zice: «Iată-l acolo», «Iată-l aici». Să nu mergeți și să nu-i urmați. 24Căci
17:24
Mt. 24:27
, după cum fulgerul strălucește și luminează cerul de la un capăt la altul, așa va fi și Fiul Omului în ziua Sa. 25Dar
17:25
Cap. 9:22.
mai întâi trebuie să sufere mult și să fie respins de generația aceasta. 26Cum
17:26
Gen. 7Mt. 24:37
a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și în zilele Fiului Omului: 27atunci mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în arcă, a venit potopul și i-a nimicit pe toți. 28Cum
17:28
Gen. 19
a fost în zilele lui Lot – când mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau, 29dar
17:29
Gen. 19:16,24
, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și i-a nimicit pe toți – 30la fel va fi și în ziua când Se
17:30
2Tes. 1:7
va arăta Fiul Omului. 31În acea zi, cine
17:31
Mt. 24:17Mc. 13:15
va fi pe acoperiș și își va avea lucrurile în casă, să nu coboare să le ia! Cine va fi pe câmp, tot la fel, să nu se întoarcă înapoi! 32Amintiți-vă
17:32
Gen. 19:26
de soția lui Lot! 33Cine
17:33
Cap. 9:24.
va căuta să-și scape viața o va pierde și cine o va pierde o va păstra. 34Vă spun
17:34
Mt. 24:40,411Tes. 4:17
: în noaptea aceea, din doi care vor fi într-un pat, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat; 35din două care vor măcina împreună, una va fi luată și cealaltă va fi lăsată; [ 36din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat.]” 37Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El le-a răspuns: „Unde
17:37
Iov 39:30Mt. 24:28
va fi trupul, acolo se vor aduna și vulturii.”

18

Pilda judecătorului nedrept

181Isus le-a spus o pildă despre faptul că trebuie să se roage

18:1
Cap. 11:5;
mereu și să nu renunțe. 2El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, iar de oameni nu se rușina. 3În cetatea aceea era și o văduvă, care tot venea la el și-i zicea: «Fă-mi dreptate față de potrivnicul meu!» 4O vreme el nu a vrut, dar, în cele din urmă, și-a zis în sinea lui: «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mă rușinez, 5totuși, pentru că
18:5
Cap. 11:8.
văduva aceasta mă tot supără, îi voi face dreptate, ca să nu mă necăjească la nesfârșit.»” 6Domnul a adăugat: „Ați auzit ce zice judecătorul nedrept. 7Și Dumnezeu
18:7
Ap. 6:10
nu va face oare dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, deși zăbovește față de ei? 8Vă spun că degrabă
18:8
Evr. 10:372Pt. 3:8,9
le va face dreptate. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi oare credință pe pământ?”

Pilda vameșului și a fariseului

9Pentru unii, care

18:9
Cap. 10:29;
credeau despre ei înșiși că sunt drepți și-i disprețuiau pe ceilalți, a rostit pilda aceasta: 10„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu, iar celălalt, vameș. 11Fariseul stătea
18:11
Ps. 135:2
în picioare și se ruga astfel în sinea lui: «Dumnezeule
18:11
Is. 1:15
58:2Ap. 3:17
, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni: hapsân, nedrept, adulter, sau chiar ca vameșul acesta. 12Eu postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ce câștig.» 13Însă vameșul stătea la o oarecare depărtare și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept18:13 Gest folosit pentru a exprima durerea, doliul sau amărăciunea în Orientul Apropiat (vezi și cap. 23:48)., zicând: «Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!» 14Vă spun că omul acesta s-a coborât acasă îndreptățit, nu celălalt. Căci
18:14
Cap. 14:11.
oricine se înalță va fi smerit, și oricine se smerește va fi înălțat.”

Isus și copiii

(Matei 19:13-15. Marcu 10:13-16)

15I-au

18:15
Mt. 19:13Mc. 10:13
adus și copilași, ca să Se atingă de ei. Ucenicii, văzând aceasta, îi certau. 16Dar Isus i-a chemat, zicând: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a
18:16
1Cor. 14:201Pt. 2:2
celor ca ei! 17Adevărat
18:17
Mc. 10:15
vă spun: cine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.”

Bogatul care căuta viața veșnică

(Matei 19:16-30. Marcu 10:17-31)

18Un

18:18
Mt. 19:16Mc. 10:17
anume conducător L-a întrebat pe Isus, zicând: „Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 19„De ce Mă numești «bun»?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 20Știi poruncile: «Să
18:20
Rom. 13:9
nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă, să-i cinstești
18:20
Ef. 6:2Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta.»18:20 Ex. 20:12-16. Dt. 5:16-20. 21El a zis: „Pe toate acestea le-am păzit din tinerețea [mea].” 22Când a auzit, Isus i-a răspuns: „Un lucru îți mai lipsește: vinde
18:22
Mt. 6:19,20
19:211Tim. 6:19
tot ce ai și dă-le săracilor, și vei avea o comoară în ceruri! Apoi vino și urmează-Mă!” 23Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat nepus, căci era foarte bogat.

24Când l-a văzut Isus atât de trist, a zis: „Cât

18:24
Pr. 11:28Mt. 19:23Mc. 10:23
de greu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi! 25Fiindcă mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu.” 26Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci, cine poate să fie mântuit?” 27Isus a răspuns: „Ce
18:27
Ier. 32:17
e cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.” 28Atunci
18:28
Cap. 1:37.
, Petru a zis: „Iată, noi am lăsat totul18:28 Lit. „ale noastre”, cu referire la case, averi, slujbă. și Te-am urmat!” 29Dar Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni
18:29
Dt. 33:9
care să fi lăsat casă, soție, frați, părinți sau copii pentru Împărăția lui Dumnezeu 30și să
18:30
Iov 42:10
nu primească mult mai mult în veacul acesta, iar în veacul care vine, viața veșnică.”

Isus Își vestește a treia oară moartea și învierea

(Matei 20:17-19. Marcu 10:32-34)

31Isus i-a luat

18:31
Mt. 16:21
17:22
20:17Mc. 10:32
deoparte pe cei doisprezece și le-a zis: „Iată, urcăm la Ierusalim și se va împlini tot
18:31
Ps. 22Is. 53
ce a fost scris prin profeți despre Fiul Omului. 32Va
18:32
Cap. 23:1.
fi dat în mâinile păgânilor și va fi batjocorit, ocărât și scuipat, 33iar după ce-L vor biciui, Îl vor omorî; dar a treia zi va învia.” 34Ei
18:34
Cap. 2:50;
n-au înțeles nimic, căci lucrul acesta era ascuns de ei și nu pricepeau cele spuse.

Vindecarea unui orb la Ierihon

(Matei 20:29-34. Marcu 10:46-52)

35Pe

18:35
Mt. 20:29Mc. 10:46
când Se apropia Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. 36Auzind mulțimea trecând, a întrebat ce este. 37I-au dat de veste că trece Isus Nazarineanul. 38Și el a strigat, zicând: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 39Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40Isus S-a oprit și a poruncit să-l aducă la El. Când s-a apropiat, l-a întrebat: 41„Ce vrei să fac pentru tine?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi recapăt vederea!” 42Și Isus i-a zis: „Recapătă-ți vederea! Credința
18:42
Cap. 17:19.
ta te-a mântuit.” 43Îndată, el și-a recăpătat vederea și a mers
18:43
Cap. 5:26.
după Isus, slăvindu-L pe Dumnezeu. Tot poporul, văzând aceasta, I-a dat laudă lui Dumnezeu.

19

Isus și Zacheu

191Isus a intrat în Ierihon și străbătea cetatea. 2Și iată că acolo era un om bogat, pe nume Zacheu, mai-marele vameșilor. 3El căuta să vadă care este Isus, dar nu putea de mulțime, căci era mic de statură. 4A alergat înainte și s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, fiindcă pe acolo avea să treacă. 5Isus, când a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii și i-a zis: „Zacheu, coboară iute, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta!” 6Zacheu a coborât repede și L-a primit cu bucurie. 7Când au văzut, toți au început să cârtească, zicând: „A

19:7
Cap. 5:30.
intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8Dar Zacheu a stat în picioare și I-a zis Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am înșelat
19:8
Cap. 3:14.
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
19:8
Ex. 22:11Sam. 12:32Sam. 12:6
împătrit.” 9Isus a zis despre el: „Astăzi a ajuns mântuirea în această casă, căci și
19:9
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:7
el este un fiu
19:9
Cap. 13:16.
al lui Avraam. 10Pentru că Fiul Omului
19:10
Mt. 10:6
15:24
18:11
a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Pilda minelor

11După ce au ascultat ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, iar ei

19:11
Fap. 1:6
credeau că Împărăția lui Dumnezeu avea să se arate îndată. 12El
19:12
Mt. 25:14Mc. 13:34
a zis: „Un om de neam ales a plecat într-o țară îndepărtată ca să primească domnia și apoi să se întoarcă. 13A chemat zece dintre robii săi, le-a dat zece mine19:13 Gr. mna, sumă de bani totalizând o sută de dinari. și le-a spus: «Faceți negustorie până mă întorc!» 14Dar
19:14
In. 1:11
cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie, zicând: «Nu vrem ca acesta să domnească peste noi!» 15Când s-a întors, după ce luase domnia, a poruncit să fie chemați robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât au câștigat cu negustoria. 16Cel dintâi s-a înfățișat și i-a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut zece mine.» 17El i-a zis: «Bine, rob bun! Fiindcă ai fost credincios
19:17
Cap. 16:10.
în puțin, primește stăpânirea a zece cetăți!» 18Al doilea a venit și a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut cinci mine.» 19El i-a zis și acestuia: «Tu vei fi peste cinci cetăți!» 20Altul a venit și a zis: «Stăpâne, iată-ți mina! Am păstrat-o într-un ștergar, 21căci m-am temut de tine
19:21
Mt. 25:24
, fiindcă ești om aspru; iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat.» 22Stăpânul i-a zis: «Din
19:22
2Sam. 1:16Iov 15:6Mt. 12:37
vorbele tale te voi judeca, rob rău! Ai știut
19:22
Mt. 25:26
că sunt om aspru, care ia ce n-a pus și seceră ce n-a semănat. 23Atunci, de ce nu mi-ai dat banii la un zaraf? La întoarcere, i-aș fi luat cu dobândă.» 24Apoi le-a zis celor ce erau de față: «Luați-i mina și dați-i-o celui ce are zece mine!» 25«Stăpâne», i-au zis ei, «el are deja zece mine.» 26«Vă spun
19:26
Cap. 8:18.
: oricui are i se va da, dar celui ce nu are i se va lua și ce are. 27Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să domnesc peste ei, aduceți-i aici și ucideți-i în fața mea!»”

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Matei 21:1-11. Marcu 11:1-11. Ioan 12:12-19)

28După ce a spus aceste cuvinte, Isus a mers

19:28
Mc. 10:32
înainte, urcând spre Ierusalim. 29Când
19:29
Mt. 21Mc. 11:1
S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, lângă muntele numit al Măslinilor, a trimis doi ucenici, 30zicând: „Mergeți în satul dinaintea voastră și, când veți intra în el, veți găsi legat un măgăruș pe care niciun om n-a încălecat vreodată; dezlegați-l și aduceți-l la Mine! 31Dacă vă va întreba cineva de ce-l dezlegați, să-i spuneți: «Domnul are nevoie de el.»” 32Cei trimiși s-au dus și au găsit așa cum li se spusese. 33Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „De ce dezlegați măgărușul?” 34Ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el.” 35Au adus măgărușul la Isus, și-au aruncat
19:35
2Rg. 9:13Mt. 21:7Mc. 11:7In. 12:14
hainele pe el și L-au așezat pe Isus deasupra. 36Când
19:36
Mt. 21:8
trecea El, oamenii își așterneau hainele pe drum.

37Apropiindu-se de povârnișul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, cuprinsă de bucurie, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le văzuseră. 38Ei ziceau:

Binecuvântat

19:38
Cap. 13:35.
este Regele ce vine

în Numele Domnului!19:38 Ps. 118:26.

Pace

19:38
Cap. 2:14.
în cer

și slavă în înălțimi!”

39Unii farisei din mulțime I-au zis: „Învățătorule, ceartă-ți ucenicii!” 40Și El le-a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele
19:40
Mt. 2:11
vor striga!”

41Când S-a apropiat și a văzut cetatea, Isus a

19:41
In. 11:35
plâns pentru ea, 42zicând: „Dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile ce-ți pot aduce pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când dușmanii te vor înconjura
19:43
Cap. 21:20.
cu întărituri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. 44Te
19:44
1Rg. 9:7,8Mica 3:12
vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu
19:44
Cap. 21:6.
vor lăsa în tine piatră peste piatră, fiindcă
19:44
Cap. 1:68,78.
n-ai cunoscut vremea cercetării tale!”

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Matei 21:12-17. Marcu 11:15-19. Ioan 2:13-22)

45Când

19:45
Mt. 21:12Mc. 11:11,15In. 2:14,15
a intrat în Templu, Isus a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau [și cumpărau în el], 46zicându-le: „Este scris:

«Casa Mea va fi o casă de rugăciune»19:46 Is. 56:7.,

dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari19:46 Ier. 7:11..”

47Isus dădea învățătură în fiecare zi în Templu. Preoții de seamă

19:47
Mc. 11:18In. 7:19
8:37
, cărturarii și mai-marii poporului căutau să-L omoare, 48dar nu știau cum să facă, pentru că poporul se ținea după El ca să-L asculte.