Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Prilejurile de păcătuire

(Matei 18:6‑7,21‑22. Marcu 9:42)

171Isus le‑a zis ucenicilor Săi: „Este

17:1
Mt. 18:6,7Mc. 9:421Cor. 11:19
cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de cel prin care vin! 2Ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare decât să‑l facă pe unul dintre acești micuți să păcătuiască. 3Luați seama la voi înșivă!

Despre iertare

Dacă

17:3
Mt. 18:15,21
fratele tău păcătuiește [împotriva ta], mustră‑l
17:3
Lev. 19:17Pr. 17:10Iac. 5:19
, iar dacă se pocăiește, iartă‑l! 4Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori [pe zi] se întoarce la tine și zice: «Mă căiesc», iartă‑l!”

Despre credință

5Apostolii I‑au zis Domnului: „Mărește‑ne credința!” 6Și

17:6
Mt. 17:20
21:21Mc. 9:23
11:23
Domnul a zis: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice acestui dud: «Dezrădăcinează‑te și sădește‑te în mare» și v‑ar asculta.

Slujirea în smerenie

7Care din voi, dacă are un rob ce ară sau paște oile, îi va zice, când acesta vine de la câmp: «Vino degrabă și așază‑te la masă»? 8Nu‑i va zice oare: «Pregătește‑mi

17:8
Cap. 12:37.
cina, încinge‑te să‑mi slujești cât timp voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu»? 9Îi va mulțumi el robului pentru că a făcut ce i se poruncise? [Nu cred.] 10La fel și voi, când veți face tot ce vi s‑a poruncit, să ziceți: «Suntem robi
17:10
Iov 22:3
35:7Ps. 16:2Mt. 25:30Rom. 3:12
11:351Cor. 9:16,17Flm. 1:11
nevrednici;17:10 Lit. „de care nu mai este nevoie”. am făcut ce eram datori să facem.»”

Vindecarea celor zece leproși

11Isus mergea

17:11
Cap. 9:51,52.
spre Ierusalim și a trecut prin ținutul dintre Samaria și Galileea. 12Pe când intra într‑un sat, L‑au întâmpinat zece leproși. Ei
17:12
Lev. 13:46
s‑au oprit departe 13și au strigat, zicând: „Isuse, stăpâne, ai milă de noi!” 14Văzându‑i, Isus le‑a zis: „Mergeți
17:14
Cap. 5:14.
și arătați‑vă preoților!” Și pe când se duceau ei, au fost curățiți. 15Unul dintre ei, când s‑a văzut vindecat, s‑a întors, slăvindu‑L pe Dumnezeu cu glas tare. 16A căzut la picioarele lui Isus și I‑a mulțumit. Era samaritean. 17Isus a zis: „Nu au fost curățiți toți zece? Ceilalți nouă unde sunt? 18Nu s‑a găsit să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu decât străinul acesta?” 19Apoi
17:19
Cap. 7:50;
i‑a zis: „Ridică‑te și du‑te; credința ta te‑a mântuit!”

Venirea Împărăției lui Dumnezeu

(Matei 24:23‑28,37‑41)

20Fiind întrebat de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, Isus le‑a răspuns: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine cu semne bătătoare la ochi.17:20 Textul grec conține o secvență concisă (gr. metà paratērḗseōs) care face aluzie la practica observării (gr. paratḗrēsis) de către astrologi a fenomenelor cerești, cu scopul de a prezice cursul istoriei. Potrivit versetului, Împărăția lui Dumnezeu este o realitate subtilă, de natură spirituală, drept care sosirea ei nu trebuie studiată sau prezisă prin calcule omenești. 21Nu

17:21
Vers. 23.
se va zice: «Iat‑o aici» sau «[Iat‑o] acolo». Căci Împărăția
17:21
Rom. 14:17
lui Dumnezeu este între voi.”

22Apoi le‑a spus ucenicilor: „Vor

17:22
Mt. 9:15In. 17:12
veni zile când veți dori să vedeți una dintre zilele Fiului Omului, și nu veți vedea. 23
17:23
Cap. 21:8.
vor zice: «Iată‑l acolo», «Iată‑l aici». Să nu mergeți și să nu‑i urmați. 24Căci
17:24
Mt. 24:27
, după cum fulgerul strălucește și luminează cerul de la un capăt la altul, așa va fi și Fiul Omului în ziua Sa. 25Dar
17:25
Cap. 9:22.
mai întâi trebuie să sufere mult și să fie respins de generația aceasta. 26Cum
17:26
Gen. 7Mt. 24:37
a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și în zilele Fiului Omului: 27atunci mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în arcă, a venit potopul și i‑a nimicit pe toți. 28Cum
17:28
Gen. 19
a fost în zilele lui Lot – când mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau, 29dar
17:29
Gen. 19:16,24
, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și i‑a nimicit pe toți – 30la fel va fi și în ziua când Se
17:30
2Tes. 1:7
va arăta Fiul Omului. 31În acea zi, cine
17:31
Mt. 24:17Mc. 13:15
va fi pe acoperiș și își va avea lucrurile în casă, să nu coboare să le ia! Cine va fi pe câmp, tot la fel, să nu se întoarcă înapoi! 32Amintiți‑vă
17:32
Gen. 19:26
de soția lui Lot! 33Cine
17:33
Cap. 9:24.
va căuta să‑și scape viața o va pierde și cine o va pierde o va păstra. 34Vă spun
17:34
Mt. 24:40,411Tes. 4:17
: în noaptea aceea, din doi care vor fi într‑un pat, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat; 35din două care vor măcina împreună, una va fi luată și cealaltă va fi lăsată; [ 36din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat.]” 37Ucenicii L‑au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El le‑a răspuns: „Unde
17:37
Iov 39:30Mt. 24:28
va fi trupul, acolo se vor aduna și vulturii.”

18

Pilda judecătorului nedrept

181Isus le‑a spus o pildă despre faptul că trebuie să se roage

18:1
Cap. 11:5;
mereu și să nu renunțe. 2El le‑a zis: „Într‑o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, iar de oameni nu se rușina. 3În cetatea aceea era și o văduvă, care tot venea la el și‑i zicea: «Fă‑mi dreptate față de potrivnicul meu!» 4O vreme el nu a vrut, dar, în cele din urmă, și‑a zis în sinea lui: «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mă rușinez, 5totuși, pentru că
18:5
Cap. 11:8.
văduva aceasta mă tot supără, îi voi face dreptate, ca să nu mă necăjească la nesfârșit.»” 6Domnul a adăugat: „Ați auzit ce zice judecătorul nedrept. 7Și Dumnezeu
18:7
Ap. 6:10
nu va face oare dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, deși zăbovește față de ei? 8Vă spun că degrabă
18:8
Evr. 10:372Pt. 3:8,9
le va face dreptate. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi oare credință pe pământ?”

Pilda vameșului și a fariseului

9Pentru unii, care

18:9
Cap. 10:29;
credeau despre ei înșiși că sunt drepți și‑i disprețuiau pe ceilalți, a rostit pilda aceasta: 10„Doi oameni s‑au suit la Templu să se roage; unul era fariseu, iar celălalt, vameș. 11Fariseul stătea
18:11
Ps. 135:2
în picioare și se ruga astfel în sinea lui: «Dumnezeule
18:11
Is. 1:15
58:2Ap. 3:17
, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni: hapsân, nedrept, adulter, sau chiar ca vameșul acesta. 12Eu postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ce câștig.» 13Însă vameșul stătea la o oarecare depărtare și nu îndrăznea nici măcar să‑și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept18:13 Gest folosit pentru a exprima durerea, doliul sau amărăciunea în Orientul Apropiat (vezi și cap. 23:48)., zicând: «Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!» 14Vă spun că omul acesta s‑a coborât acasă îndreptățit, nu celălalt. Căci
18:14
Cap. 14:11.
oricine se înalță va fi smerit, și oricine se smerește va fi înălțat.”

Isus și copiii

(Matei 19:13‑15. Marcu 10:13‑16)

15I‑au

18:15
Mt. 19:13Mc. 10:13
adus și copilași, ca să Se atingă de ei. Ucenicii, văzând aceasta, îi certau. 16Dar Isus i‑a chemat, zicând: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu‑i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a
18:16
1Cor. 14:201Pt. 2:2
celor ca ei! 17Adevărat
18:17
Mc. 10:15
vă spun: cine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.”

Bogatul care căuta viața veșnică

(Matei 19:16‑30. Marcu 10:17‑31)

18Un

18:18
Mt. 19:16Mc. 10:17
anume conducător L‑a întrebat pe Isus, zicând: „Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 19„De ce Mă numești «bun»?”, i‑a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 20Știi poruncile: «Să
18:20
Rom. 13:9
nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă, să‑i cinstești
18:20
Ef. 6:2Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta.»18:20 Ex. 20:12‑16. Dt. 5:16‑20. 21El a zis: „Pe toate acestea le‑am păzit din tinerețea [mea].” 22Când a auzit, Isus i‑a răspuns: „Un lucru îți mai lipsește: vinde
18:22
Mt. 6:19,20
19:211Tim. 6:19
tot ce ai și dă‑le săracilor, și vei avea o comoară în ceruri! Apoi vino și urmează‑Mă!” 23Când a auzit el aceste cuvinte, s‑a întristat nepus, căci era foarte bogat.

24Când l‑a văzut Isus atât de trist, a zis: „Cât

18:24
Pr. 11:28Mt. 19:23Mc. 10:23
de greu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi! 25Fiindcă mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu.” 26Cei ce‑L ascultau au zis: „Atunci, cine poate să fie mântuit?” 27Isus a răspuns: „Ce
18:27
Ier. 32:17
e cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.” 28Atunci
18:28
Cap. 1:37.
, Petru a zis: „Iată, noi am lăsat totul18:28 Lit. „ale noastre”, cu referire la case, averi, slujbă. și Te‑am urmat!” 29Dar Isus le‑a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni
18:29
Dt. 33:9
care să fi lăsat casă, soție, frați, părinți sau copii pentru Împărăția lui Dumnezeu 30și să
18:30
Iov 42:10
nu primească mult mai mult în veacul acesta, iar în veacul care vine, viața veșnică.”

Isus Își vestește a treia oară moartea și învierea

(Matei 20:17‑19. Marcu 10:32‑34)

31Isus i‑a luat

18:31
Mt. 16:21
17:22
20:17Mc. 10:32
deoparte pe cei doisprezece și le‑a zis: „Iată, urcăm la Ierusalim și se va împlini tot
18:31
Ps. 22Is. 53
ce a fost scris prin profeți despre Fiul Omului. 32Va
18:32
Cap. 23:1.
fi dat în mâinile păgânilor și va fi batjocorit, ocărât și scuipat, 33iar după ce‑L vor biciui, Îl vor omorî; dar a treia zi va învia.” 34Ei
18:34
Cap. 2:50;
n‑au înțeles nimic, căci lucrul acesta era ascuns de ei și nu pricepeau cele spuse.

Vindecarea unui orb la Ierihon

(Matei 20:29‑34. Marcu 10:46‑52)

35Pe

18:35
Mt. 20:29Mc. 10:46
când Se apropia Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. 36Auzind mulțimea trecând, a întrebat ce este. 37I‑au dat de veste că trece Isus Nazarineanul. 38Și el a strigat, zicând: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 39Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40Isus S‑a oprit și a poruncit să‑l aducă la El. Când s‑a apropiat, l‑a întrebat: 41„Ce vrei să fac pentru tine?” „Doamne”, a răspuns el, „să‑mi recapăt vederea!” 42Și Isus i‑a zis: „Recapătă‑ți vederea! Credința
18:42
Cap. 17:19.
ta te‑a mântuit.” 43Îndată, el și‑a recăpătat vederea și a mers
18:43
Cap. 5:26.
după Isus, slăvindu‑L pe Dumnezeu. Tot poporul, văzând aceasta, I‑a dat laudă lui Dumnezeu.

19

Isus și Zacheu

191Isus a intrat în Ierihon și străbătea cetatea. 2Și iată că acolo era un om bogat, pe nume Zacheu, mai‑marele vameșilor. 3El căuta să vadă care este Isus, dar nu putea de mulțime, căci era mic de statură. 4A alergat înainte și s‑a suit într‑un sicomor ca să‑L vadă, fiindcă pe acolo avea să treacă. 5Isus, când a ajuns la locul acela, Și‑a ridicat ochii și i‑a zis: „Zacheu, coboară iute, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta!” 6Zacheu a coborât repede și L‑a primit cu bucurie. 7Când au văzut, toți au început să cârtească, zicând: „A

19:7
Cap. 5:30.
intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8Dar Zacheu a stat în picioare și I‑a zis Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am înșelat
19:8
Cap. 3:14.
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
19:8
Ex. 22:11Sam. 12:32Sam. 12:6
împătrit.” 9Isus a zis despre el: „Astăzi a ajuns mântuirea în această casă, căci și
19:9
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:7
el este un fiu
19:9
Cap. 13:16.
al lui Avraam. 10Pentru că Fiul Omului
19:10
Mt. 10:6
15:24
18:11
a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Pilda minelor

11După ce au ascultat ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, iar ei

19:11
Fap. 1:6
credeau că Împărăția lui Dumnezeu avea să se arate îndată. 12El
19:12
Mt. 25:14Mc. 13:34
a zis: „Un om de neam ales a plecat într‑o țară îndepărtată ca să primească domnia și apoi să se întoarcă. 13A chemat zece dintre robii săi, le‑a dat zece mine19:13 Gr. mna, sumă de bani totalizând o sută de dinari. și le‑a spus: «Faceți negustorie până mă întorc!» 14Dar
19:14
In. 1:11
cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie, zicând: «Nu vrem ca acesta să domnească peste noi!» 15Când s‑a întors, după ce luase domnia, a poruncit să fie chemați robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât au câștigat cu negustoria. 16Cel dintâi s‑a înfățișat și i‑a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut zece mine.» 17El i‑a zis: «Bine, rob bun! Fiindcă ai fost credincios
19:17
Cap. 16:10.
în puțin, primește stăpânirea a zece cetăți!» 18Al doilea a venit și a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut cinci mine.» 19El i‑a zis și acestuia: «Tu vei fi peste cinci cetăți!» 20Altul a venit și a zis: «Stăpâne, iată‑ți mina! Am păstrat‑o într‑un ștergar, 21căci m‑am temut de tine
19:21
Mt. 25:24
, fiindcă ești om aspru; iei ce n‑ai pus și seceri ce n‑ai semănat.» 22Stăpânul i‑a zis: «Din
19:22
2Sam. 1:16Iov 15:6Mt. 12:37
vorbele tale te voi judeca, rob rău! Ai știut
19:22
Mt. 25:26
că sunt om aspru, care ia ce n‑a pus și seceră ce n‑a semănat. 23Atunci, de ce nu mi‑ai dat banii la un zaraf? La întoarcere, i‑aș fi luat cu dobândă.» 24Apoi le‑a zis celor ce erau de față: «Luați‑i mina și dați‑i‑o celui ce are zece mine!» 25«Stăpâne», i‑au zis ei, «el are deja zece mine.» 26«Vă spun
19:26
Cap. 8:18.
: oricui are i se va da, dar celui ce nu are i se va lua și ce are. 27Cât despre vrăjmașii mei, care n‑au vrut să domnesc peste ei, aduceți‑i aici și ucideți‑i în fața mea!»”

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Matei 21:1‑11. Marcu 11:1‑11. Ioan 12:12‑19)

28După ce a spus aceste cuvinte, Isus a mers

19:28
Mc. 10:32
înainte, urcând spre Ierusalim. 29Când
19:29
Mt. 21Mc. 11:1
S‑a apropiat de Betfaghe și de Betania, lângă muntele numit al Măslinilor, a trimis doi ucenici, 30zicând: „Mergeți în satul dinaintea voastră și, când veți intra în el, veți găsi legat un măgăruș pe care niciun om n‑a încălecat vreodată; dezlegați‑l și aduceți‑l la Mine! 31Dacă vă va întreba cineva de ce‑l dezlegați, să‑i spuneți: «Domnul are nevoie de el.»” 32Cei trimiși s‑au dus și au găsit așa cum li se spusese. 33Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le‑au zis: „De ce dezlegați măgărușul?” 34Ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el.” 35Au adus măgărușul la Isus, și‑au aruncat
19:35
2Rg. 9:13Mt. 21:7Mc. 11:7In. 12:14
hainele pe el și L‑au așezat pe Isus deasupra. 36Când
19:36
Mt. 21:8
trecea El, oamenii își așterneau hainele pe drum.

37Apropiindu‑se de povârnișul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, cuprinsă de bucurie, a început să‑L laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le văzuseră. 38Ei ziceau:

Binecuvântat

19:38
Cap. 13:35.
este Regele ce vine

în Numele Domnului!19:38 Ps. 118:26.

Pace

19:38
Cap. 2:14.
în cer

și slavă în înălțimi!”

39Unii farisei din mulțime I‑au zis: „Învățătorule, ceartă‑ți ucenicii!” 40Și El le‑a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele
19:40
Mt. 2:11
vor striga!”

41Când S‑a apropiat și a văzut cetatea, Isus a

19:41
In. 11:35
plâns pentru ea, 42zicând: „Dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile ce‑ți pot aduce pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când dușmanii te vor înconjura
19:43
Cap. 21:20.
cu întărituri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. 44Te
19:44
1Rg. 9:7,8Mica 3:12
vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu
19:44
Cap. 21:6.
vor lăsa în tine piatră peste piatră, fiindcă
19:44
Cap. 1:68,78.
n‑ai cunoscut vremea cercetării tale!”

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Matei 21:12‑17. Marcu 11:15‑19. Ioan 2:13‑22)

45Când

19:45
Mt. 21:12Mc. 11:11,15In. 2:14,15
a intrat în Templu, Isus a început să‑i scoată afară pe cei ce vindeau [și cumpărau în el], 46zicându‑le: „Este scris:

«Casa Mea va fi o casă de rugăciune»19:46 Is. 56:7.,

dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari19:46 Ier. 7:11..”

47Isus dădea învățătură în fiecare zi în Templu. Preoții de seamă

19:47
Mc. 11:18In. 7:19
8:37
, cărturarii și mai‑marii poporului căutau să‑L omoare, 48dar nu știau cum să facă, pentru că poporul se ținea după El ca să‑L asculte.