Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
19

Isus și Zacheu

191Isus a intrat în Ierihon și străbătea cetatea. 2Și iată că acolo era un om bogat, pe nume Zacheu, mai‑marele vameșilor. 3El căuta să vadă care este Isus, dar nu putea de mulțime, căci era mic de statură. 4A alergat înainte și s‑a suit într‑un sicomor ca să‑L vadă, fiindcă pe acolo avea să treacă. 5Isus, când a ajuns la locul acela, Și‑a ridicat ochii și i‑a zis: „Zacheu, coboară iute, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta!” 6Zacheu a coborât repede și L‑a primit cu bucurie. 7Când au văzut, toți au început să cârtească, zicând: „A

19:7
Lc. 5:30Mt. 9:11
intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8Dar Zacheu a stat în picioare și I‑a zis Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am înșelat
19:8
Lc. 3:14
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
19:8
Ex. 22:11Sam. 12:32Sam. 12:6
împătrit.” 9Isus a zis despre el: „Astăzi a ajuns mântuirea în această casă, căci și
19:9
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:7
el este un fiu
19:9
Lc. 13:16
al lui Avraam. 10Pentru că Fiul Omului
19:10
Mt. 10:6
15:24
18:11
a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Pilda minelor

11După ce au ascultat ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, iar ei

19:11
Fap. 1:6
credeau că Împărăția lui Dumnezeu avea să se arate îndată. 12El
19:12
Mt. 25:14Mc. 13:34
a zis: „Un om de neam ales a plecat într‑o țară îndepărtată ca să primească domnia și apoi să se întoarcă. 13A chemat zece dintre robii săi, le‑a dat zece mine19:13 Gr. mna, sumă de bani totalizând o sută de dinari. și le‑a spus: «Faceți negustorie până mă întorc!» 14Dar
19:14
In. 1:11
cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie, zicând: «Nu vrem ca acesta să domnească peste noi!» 15Când s‑a întors, după ce luase domnia, a poruncit să fie chemați robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât au câștigat cu negustoria. 16Cel dintâi s‑a înfățișat și i‑a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut zece mine.» 17El i‑a zis: «Bine, rob bun! Fiindcă ai fost credincios
19:17
Lc. 16:10Mt. 25:21
în puțin, primește stăpânirea a zece cetăți!» 18Al doilea a venit și a zis: «Stăpâne, mina ta a făcut cinci mine.» 19El i‑a zis și acestuia: «Tu vei fi peste cinci cetăți!» 20Altul a venit și a zis: «Stăpâne, iată‑ți mina! Am păstrat‑o într‑un ștergar, 21căci m‑am temut de tine
19:21
Mt. 25:24
, fiindcă ești om aspru; iei ce n‑ai pus și seceri ce n‑ai semănat.» 22Stăpânul i‑a zis: «Din
19:22
2Sam. 1:16Iov 15:6Mt. 12:37
vorbele tale te voi judeca, rob rău! Ai știut
19:22
Mt. 25:26
că sunt om aspru, care ia ce n‑a pus și seceră ce n‑a semănat. 23Atunci, de ce nu mi‑ai dat banii la un zaraf? La întoarcere, i‑aș fi luat cu dobândă.» 24Apoi le‑a zis celor ce erau de față: «Luați‑i mina și dați‑i‑o celui ce are zece mine!» 25«Stăpâne», i‑au zis ei, «el are deja zece mine.» 26«Vă spun
19:26
Lc. 8:18Mt. 13:12
25:29Mc. 4:25
: oricui are i se va da, dar celui ce nu are i se va lua și ce are. 27Cât despre vrăjmașii mei, care n‑au vrut să domnesc peste ei, aduceți‑i aici și ucideți‑i în fața mea!»”

Intrarea lui Isus în Ierusalim

(Matei 21:1‑11. Marcu 11:1‑11. Ioan 12:12‑19)

28După ce a spus aceste cuvinte, Isus a mers

19:28
Mc. 10:32
înainte, urcând spre Ierusalim. 29Când
19:29
Mt. 21Mc. 11:1
S‑a apropiat de Betfaghe și de Betania, lângă muntele numit al Măslinilor, a trimis doi ucenici, 30zicând: „Mergeți în satul dinaintea voastră și, când veți intra în el, veți găsi legat un măgăruș pe care niciun om n‑a încălecat vreodată; dezlegați‑l și aduceți‑l la Mine! 31Dacă vă va întreba cineva de ce‑l dezlegați, să‑i spuneți: «Domnul are nevoie de el.»” 32Cei trimiși s‑au dus și au găsit așa cum li se spusese. 33Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le‑au zis: „De ce dezlegați măgărușul?” 34Ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el.” 35Au adus măgărușul la Isus, și‑au aruncat
19:35
2Rg. 9:13Mt. 21:7Mc. 11:7In. 12:14
hainele pe el și L‑au așezat pe Isus deasupra. 36Când
19:36
Mt. 21:8
trecea El, oamenii își așterneau hainele pe drum.

37Apropiindu‑se de povârnișul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, cuprinsă de bucurie, a început să‑L laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le văzuseră. 38Ei ziceau:

Binecuvântat

19:38
Lc. 13:35
este Regele ce vine

în Numele Domnului!19:38 Ps. 118:26.

Pace

19:38
Lc. 2:14Ef. 2:14
în cer

și slavă în înălțimi!”

39Unii farisei din mulțime I‑au zis: „Învățătorule, ceartă‑ți ucenicii!” 40Și El le‑a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele
19:40
Mt. 2:11
vor striga!”

41Când S‑a apropiat și a văzut cetatea, Isus a

19:41
In. 11:35
plâns pentru ea, 42zicând: „Dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile ce‑ți pot aduce pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când dușmanii te vor înconjura
19:43
Lc. 21:20Is. 29:3,4Ier. 6:3,6
cu întărituri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. 44Te
19:44
1Rg. 9:7,8Mica 3:12
vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu
19:44
Lc. 21:6Mt. 24:2Mc. 13:2
vor lăsa în tine piatră peste piatră, fiindcă
19:44
Lc. 1:68,78Dan. 9:241Pt. 2:12
n‑ai cunoscut vremea cercetării tale!”

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Matei 21:12‑17. Marcu 11:15‑19. Ioan 2:13‑22)

45Când

19:45
Mt. 21:12Mc. 11:11,15In. 2:14,15
a intrat în Templu, Isus a început să‑i scoată afară pe cei ce vindeau [și cumpărau în el], 46zicându‑le: „Este scris:

«Casa Mea va fi o casă de rugăciune»19:46 Is. 56:7.,

dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari19:46 Ier. 7:11..”

47Isus dădea învățătură în fiecare zi în Templu. Preoții de seamă

19:47
Mc. 11:18In. 7:19
8:37
, cărturarii și mai‑marii poporului căutau să‑L omoare, 48dar nu știau cum să facă, pentru că poporul se ținea după El ca să‑L asculte.