Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
21

Văduva săracă

(Marcu 12:41‑44)

211Isus Și‑a ridicat ochii și i‑a

21:1
Mc. 12:41
văzut pe niște bogați aruncându‑și darurile în vistierie. 2A văzut și o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți 3Și a zis: „Adevărat vă spun că
21:3
2Cor. 8:12
această văduvă săracă a dat mai mult decât toți; 4căci toți aceștia au aruncat în lada cu daruri din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea pentru a‑și duce traiul.”

Vestirea dărâmării Templului

(Matei 24:1‑14. Marcu 13:1‑13)

5Pe când vorbeau unii

21:5
Mt. 24:1Mc. 13:1
despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: 6„Cât despre cele pe care le priviți, vor veni zile când nu va
21:6
Cap. 19:44.

rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată.” 7„Învățătorule”, L‑au întrebat ei, „când se vor întâmpla aceste lucruri și care este semnul că vor avea loc?” 8Isus a răspuns: „Luați seama
21:8
Mt. 24:4Mc. 13:5Ef. 5:62Tes. 2:3
să nu fiți înșelați! Vor veni mulți în Numele Meu, zicând: «Eu sunt» și «Vremea s‑a apropiat». Să nu mergeți după ei. 9Când veți auzi de războaie și răscoale, să nu vă înspăimântați. Trebuie să se întâmple aceste lucruri mai întâi, dar sfârșitul nu va fi îndată.”

10El le‑a mai zis: „Un popor

21:10
Mt. 24:7
se va ridica împotriva altui popor și o împărăție – împotriva altei împărății. 11Vor fi mari cutremure de pământ și, pe alocuri, foamete și ciume; vor fi lucruri înfricoșătoare și semne mari pe cer. 12Dar
21:12
Mc. 13:9Ap. 2:10
înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor prigoni, vor da pe mâna sinagogilor și
21:12
Fap. 4:3
5:18
12:4
16:24
vă vor târî în temnițe, vă vor duce
21:12
Fap. 25:23
înaintea regilor și a dregătorilor din
21:12
1Pt. 2:13
pricina Numelui Meu. 13Acestea vi
21:13
Flp. 1:282Tes. 1:5
se vor întâmpla ca să fiți mărturie. 14Luați aminte
21:14
Cap. 12:11.
Mt. 10:19Mc. 13:11
: să nu vă pregătiți dinainte cuvântul de apărare, 15căci Eu vă voi da un cuvânt și o înțelepciune cărora niciunul dintre vrăjmașii voștri nu le va putea sta împotrivă sau răspunde
21:15
Fap. 6:10
. 16Veți
21:16
Mica 7:6Mc. 13:12
fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri; pe unii dintre voi îi vor omorî
21:16
Fap. 7:59
12:2
. 17Veți
21:17
Mt. 10:22
fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, 18dar
21:18
Mt. 10:30
niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. 19Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele.

Încercarea cea mare

(Matei 24:15‑21. Marcu 13:14‑19)

20Când

21:20
Mt. 24:15Mc. 13:14
veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că pustiirea lui este aproape. 21Atunci, cei din Iudeea să fugă în munți, cei din mijlocul Ierusalimului să plece, iar cei din împrejurimi să nu intre în el, 22căci acelea vor fi zile de răzbunare, ca să
21:22
Dan. 9:26,27Zah. 11:1
se împlinească tot ce e scris. 23Vai
21:23
Mt. 24:19
de femeile însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea! Căci va fi un necaz mare pe pământ și urgie împotriva acestui popor. 24Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi duși în robie la toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgâni până
21:24
Ez. 30:3Dan. 9:27
12:7Rom. 11:25
se vor împlini vremurile neamurilor.

Venirea Fiului Omului

(Matei 24:29‑35. Marcu 13:24‑31)

25Vor

21:25
Mt. 24:29Mc. 13:242Pt. 3:10,12
fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi necaz printre neamuri, care vor fi năucite de vuietul mării și al valurilor. 26Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni asupra lumii, căci
21:26
Mt. 24:29
puterile cerurilor21:26 În Septuaginta, expresia gr. dýnamis toũ ouranoũ, „puterea cerului”, traduce secvența ebr. țeḇaˀ hașșamayim, „oștirea cerului” (2Rg. 17:16; 23:3,5; 23:4‑5 etc.). vor fi clătinate. 27Atunci, Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor21:27 Dan. 7:13. cu putere și slavă mare
21:27
Mt. 24:30Ap. 1:7
14:14
. 28Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, priviți în sus și ridicați‑vă capetele, fiindcă răscumpărarea voastră se
21:28
Rom. 8:19,23
apropie!”

29Și

21:29
Mt. 24:32Mc. 13:28
le‑a spus o pildă: „Uitați‑vă la smochin și la toți copacii! 30Când îi vedeți înfrunzind, știți că vara este aproape. 31Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri împlinindu‑se, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. 32Adevărat vă spun că nicidecum nu va trece generația aceasta că se vor și împlini aceste lucruri. 33Cerul
21:33
Mt. 24:35
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Îndemn la veghere

34Luați seama

21:34
Rom. 13:131Tes. 5:61Pt. 4:7
la voi înșivă: să nu vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare și beție sau cu îngrijorările vieții, și astfel ziua aceea să vină pe neașteptate asupra voastră, 35ca un laț
21:35
1Tes. 5:22Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
; căci ea va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. 36Vegheați în toată vremea
21:36
Mt. 24:42
25:13Mc. 13:33
, rugându‑vă
21:36
Cap. 18:1.

să aveți putere să scăpați de toate câte vor veni și să stați
21:36
Ps. 1:5Ef. 6:13
în picioare înaintea Fiului Omului!”

37În timpul zilei, Isus dădea învățătură

21:37
In. 8:1,2
în Templu, iar
21:37
Cap. 22:39.

nopțile mergea să le petreacă pe muntele numit al Măslinilor. 38Tot poporul venea dis‑de‑dimineață la El, în Templu, ca să‑L asculte.