Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Matei 4:1‑11. Marcu 1:12‑13)

41Isus

4:1
Mt. 4:1Mc. 1:12
, plin de Duhul Sfânt, S‑a întors de la Iordan și a fost dus
4:1
Lc. 2:27
4:14
de Duhul în pustiu, 2unde a fost ispitit de Diavol timp de patruzeci de zile. N‑a mâncat nimic
4:2
Ex. 34:281Rg. 19:8
în acele zile; la sfârșitul lor, a flămânzit. 3Diavolul I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine!” 4Isus i‑a răspuns: „Este scris: Omul nu trăiește numai cu pâine, [ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu].4:4 Dt. 8:3. 5[Diavolul] L‑a urcat [pe un munte înalt], I‑a arătat într‑o clipă toate împărățiile lumii 6și I‑a zis: „Ție Îți voi da slava lor și toată stăpânirea aceasta; căci mie mi‑a fost dată
4:6
In. 12:31
14:30Ap. 13:2,7
și o dau cui vreau. 7Așadar, dacă Te vei închina în fața mea, toată va fi a Ta.” 8Drept răspuns, Isus i‑a zis: „[Înapoia Mea, Satano!] Este scris:

Domnului, Dumnezeului tău, să I te închini

și numai Lui să‑I slujești.4:8 Dt. 6:13.

9Diavolul
4:9
Mt. 4:5
L‑a dus apoi în Ierusalim, L‑a pus pe acoperișul Templului și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos de aici; 10căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi

să te păzească4:10 Ps. 91:11.

11și

Ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să‑ți lovești piciorul de vreo piatră.4:11 Ps. 91:12.

12Isus i‑a răspuns zicând: „S‑a spus: Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:12 Dt. 6:16. 13După ce L‑a ispitit în toate aceste feluri, Diavolul a plecat de la El pentru
4:13
In. 14:30Evr. 4:15
o vreme.

Isus, în Galileea

(Matei 4:12‑17. Marcu 1:14‑15)

14Isus

4:14
Mt. 4:12In. 4:43
, plin de
4:14
Lc. 4:1
puterea Duhului, S‑a întors în Galileea
4:14
Fap. 10:37
, iar vestea despre El s‑a răspândit peste tot în împrejurimi. 15El îi învăța pe oameni în sinagogile lor și era lăudat de toți.

Împotrivirea celor din Nazaret față de Isus

(Matei 13:53‑58. Marcu 6:1‑6)

16A mers în Nazaret

4:16
Mt. 2:23
13:54Mc. 6:1
, unde fusese crescut. După
4:16
Fap. 13:14
17:2
obiceiul Său, în sabat a intrat în sinagogă și S‑a ridicat să citească. 17I s‑a dat cartea profetului Isaia, iar El a deschis‑o și a găsit locul unde era scris:

18„Duhul Domnului este peste Mine,

pentru că M‑a uns

să le aduc săracilor o veste bună,

M‑a trimis [să‑i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,]

să le propovăduiesc prinșilor de război eliberarea

și orbilor căpătarea vederii,

să‑i eliberez pe cei asupriți

19și să vestesc anul bunăvoinței Domnului.”4:19 Is. 61:1‑2 (Septuaginta).

20Apoi, a înfășurat sulul cărții, i l‑a dat înapoi îngrijitorului și S‑a așezat. Privirile tuturor celor din sinagogă erau ațintite asupra Lui. 21Și a început să le spună: „Astăzi, Scriptura aceasta s‑a împlinit în auzul vostru.” 22Și toți Îl vorbeau de bine, se
4:22
Lc. 2:47Ps. 45:2Mt. 13:54Mc. 6:2
mirau de cuvintele cu har care‑I ieșeau din gură și ziceau: „Oare
4:22
In. 6:42
nu este acesta fiul lui Iosif?” 23Isus le‑a zis: „Fără îndoială, Îmi veți spune zicala aceea: «‘Doctore, vindecă‑te pe tine însuți!’ Ce am auzit că ai făcut în Capernaum
4:23
Mt. 4:13
11:23
, fă și aici, în patria
4:23
Mt. 13:54Mc. 6:1
Ta!»” 24Și a mai zis: „Adevărat vă spun că niciun profet
4:24
Mt. 13:57Mc. 6:4In. 4:44
nu este bine primit în patria lui. 25Ba încă, adevărat vă spun că erau multe
4:25
1Rg. 17:9
18:1Iac. 5:17
văduve în Israel în zilele lui Ilie, când a fost încuiat cerul timp de trei ani și șase luni, astfel că a fost o mare foamete în toată țara, 26și totuși Ilie n‑a fost trimis la niciuna dintre ele, ci la o văduvă din Sarepta Sidonului. 27Și
4:27
2Rg. 5:14
mulți leproși erau în Israel pe vremea profetului Elisei, dar niciunul dintre ei n‑a fost curățit, ci numai Naaman, sirianul.” 28Auzind acestea, toți cei din sinagogă s‑au umplut de mânie, 29s‑au ridicat, L‑au scos din cetate și L‑au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să‑L arunce de acolo. 30Dar Isus a trecut
4:30
In. 8:59
10:39
prin mijlocul lor și a plecat.

Isus vindecă un demonizat în Capernaum

(Marcu 1:21‑28)

31S‑a

4:31
Mt. 4:3Mc. 1:21
coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo îi învăța pe oameni în sabat. 32Ei erau uimiți de învățătura Lui, căci
4:32
Mt. 7:28,29Tit 2:15
cuvântul Lui avea putere. 33În
4:33
Mc. 1:23
sinagogă era un om care avea un demon, un duh necurat. El a strigat cu glas tare: 34„Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te
4:34
Lc. 4:41
știu cine ești: Sfântul
4:34
Lc. 1:53Ps. 16:10Dan. 9:24
lui Dumnezeu!” 35Isus l‑a certat și i‑a zis: „Taci și ieși din el!” Demonul l‑a trântit în mijlocul adunării și a ieșit afară din el, fără a‑l vătăma. 36Toți au fost cuprinși de spaimă, vorbeau între ei și ziceau: „Ce fel de cuvânt are acesta de poruncește cu autoritate și putere duhurilor necurate, și ele ies afară?” 37Și s‑a dus vestea despre El peste tot în împrejurimi.

Vindecarea mai multor bolnavi

(Matei 8:14‑17. Marcu 1:29‑38)

38După ce

4:38
Mt. 8:14Mc. 1:29
a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și I‑au făcut o rugăminte cu privire la ea. 39El S‑a aplecat către ea, a certat febra și aceasta a lăsat‑o. Îndată ea s‑a ridicat și a început să le slujească. 40La
4:40
Mt. 8:16Mc. 1:32
asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite neputințe i‑au adus la El. El Și‑a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i‑a vindecat. 41Din
4:41
Mc. 1:34
3:11
mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau: „Tu ești [Hristosul,] Fiul lui Dumnezeu!” Dar El
4:41
Lc. 4:34,35Mc. 1:25,34
îi mustra și nu‑i lăsa să vorbească, fiindcă știau că El este Hristosul.

42Când

4:42
Mc. 1:35
s‑a luminat de ziuă, Isus a ieșit și a plecat într‑un loc pustiu. Mulțimile Îl căutau și, când au ajuns la El, voiau să‑L oprească să nu plece de la ei. 43Dar El le‑a zis: „Trebuie să vestesc Împărăția lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Și
4:44
Mc. 1:39
propovăduia în sinagogile din Iudeea.4:44 În manuscrise mai târzii, „sinagogile din Galileea”.