Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Genealogia lui Isus Hristos

(Luca 3:23‑38)

11Cartea neamului

1:1
Lc. 3:23
lui Isus Hristos, fiul
1:1
Cap. 22:42.
Ps. 132:11Is. 11:1Ier. 23:5In. 7:42Fap. 2:30
13:23Rom. 1:3
lui David, fiul
1:1
Gen. 12:3
22:18Gal. 3:16
lui Avraam. 2Avraam
1:2
Gen. 21:2,3
l‑a născut pe Isaac; Isaac
1:2
Gen. 25:26
l‑a născut pe Iacov; Iacov
1:2
Gen. 29:35
i‑a născut pe Iuda și pe frații lui; 3Iuda
1:3
Gen. 38:27
i‑a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares
1:3
Rut 4:181Cr. 2:5,9
l‑a născut pe Esrom; Esrom l‑a născut pe Aram; 4Aram l‑a născut pe Aminadab; Aminadab l‑a născut pe Naason; Naason l‑a născut pe Salmon; 5Salmon l‑a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz l‑a născut pe Obed, din Rut; Obed l‑a născut pe Ișai; 6Ișai
1:6
1Sam. 16:1
17:12
l‑a născut pe regele David. Regele David
1:6
2Sam. 12:24
l‑a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon
1:7
1Cr. 3:3,10
l‑a născut pe Roboam; Roboam l‑a născut pe Abia; Abia l‑a născut pe Asaf; 8Asaf l‑a născut pe Iosafat; Iosafat l‑a născut pe Ioram; Ioram l‑a născut pe Ozia; 9Ozia l‑a născut pe Ioatam; Ioatam l‑a născut pe Ahaz; Ahaz l‑a născut pe Ezechia; 10Ezechia
1:10
2Rg. 20:211Cr. 13:1
l‑a născut pe Manase; Manase l‑a născut pe Amos; Amos l‑a născut pe Iosia; 11Iosia
1:11
1Cr. 3:15,16
i‑a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea deportării
1:11
2Rg. 24:14,15,16
25:112Cr. 36:10,20Ier. 27:20
39:9
52:11,15,28‑30Dan. 1:2
în Babilon. 12După deportarea în Babilon, Iehonia
1:12
1Cr. 3:17,19
l‑a născut pe Salatiel; Salatiel l‑a născut pe Zorobabel
1:12
Ezra 3:2
5:2Neem. 12:1Hag. 1:1
; 13Zorobabel l‑a născut pe Abiud; Abiud l‑a născut pe Eliachim; Eliachim l‑a născut pe Azor; 14Azor l‑a născut pe Sadoc; Sadoc l‑a născut pe Achim; Achim l‑a născut pe Eliud; 15Eliud l‑a născut pe Eleazar; Eleazar l‑a născut pe Matan; Matan l‑a născut pe Iacov; 16Iacov l‑a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S‑a născut Isus, care Se numește Hristos. 17Așadar, de la Avraam până la David sunt paisprezece generații cu totul; de la David până la deportarea în Babilon sunt paisprezece generații; iar de la deportarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece generații.

Nașterea lui Isus Hristos

(Luca 2:1‑7)

18Iar nașterea

1:18
Lc. 1:27
lui Isus Hristos a fost așa:

Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și înainte să locuiască ei împreună, ea s‑a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt

1:18
Lc. 1:35
. 19Iosif, bărbatul ei, fiindcă era un om drept și nu voia să o facă de rușine
1:19
Dt. 24:1
, plănuia să o lase pe ascuns. 20Dar pe când se frământa el cu aceste gânduri, i s‑a arătat în vis un înger al Domnului, care i‑a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria de soție, căci ce s‑a zămislit
1:20
Lc. 1:35
în ea este de la Duhul Sfânt! 21Ea va naște
1:21
Lc. 1:31
un Fiu și‑I vei pune numele Isus, pentru că El
1:21
Fap. 4:12
5:31
13:23,28
va mântui pe poporul Său de păcate.” 22Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Domnul prin profetul care zice:

23Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu

și‑i vor pune numele Emanuel1:23 Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă: Dumnezeu este cu noi1:23 Is. 8:10.. 24Când s‑a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului: a luat‑o de soție, 25dar n‑a cunoscut‑o1:25 Eufemism biblic folosit pentru a denumi relațiile intime dintre două persoane. Aici și în alte pasaje similare. până ce ea a născut un fiu
1:25
Ex. 13:2Lc. 2:7,21
. Și I‑a pus numele Isus.