Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

Alegerea celor doisprezece apostoli

(Marcu 3:13‑19. Luca 6:12‑16)

101Isus i‑a chemat

10:1
Mc. 3:13,14
6:7Lc. 6:13
9:1
pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le‑a dat autoritate să scoată duhurile necurate și să vindece orice boală și orice neputință. 2Iar numele celor doisprezece apostoli sunt: mai întâi, Simon, zis
10:2
In. 1:42
Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și [Levi, zis] Tadeu; 4Simon
10:4
Lc. 6:15Fap. 1:13
Cananeul10:4 Gr. Kananáios, echivalent al aram. qaneˀan „zelot”, „plin de zel”. În Lc. 6:15 și Fap. 1:13, același ucenic este numit „Zelotul”. și Iuda Iscariotul
10:4
In. 13:26
, cel care L‑a și vândut pe Isus.

Trimiterea celor doisprezece apostoli

(Marcu 6:7‑13. Luca 9:1‑6)

5Aceștia sunt cei doisprezece pe care i‑a trimis Isus, după ce le‑a poruncit și le‑a zis: „Să

10:5
Mt. 4:15
nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor
10:5
2Rg. 17:24In. 4:9,20
; 6să mergeți
10:6
Mt. 15:24Fap. 13:46
mai degrabă la oile
10:6
Is. 53:6Ier. 50:6,17Ez. 34:5,6,161Pt. 2:25
pierdute ale casei lui Israel. 7Mergeți
10:7
Lc. 9:2
și propovăduiți zicând: «Împărăția
10:7
Mt. 3:2
4:17Lc. 10:9
cerurilor este aproape!» 8Vindecați‑i pe bolnavi, înviați‑i pe morți, curățiți‑i pe leproși și scoateți afară demonii! Fără plată
10:8
Fap. 8:18,20
ați primit, fără plată să dați. 9Să nu
10:9
1Sam. 9:7Mc. 6:8Lc. 9:3
10:4
22:35
luați nici bani de aur, de argint sau de aramă
10:9
Mc. 6:8
în brâiele voastre, 10nici traistă pentru drum, nici două haine, nici sandale, nici toiag, căci
10:10
Lc. 10:71Cor. 9:71Tim. 5:18
vrednic este lucrătorul de hrana lui. 11În
10:11
Lc. 10:8
toate cetățile sau satele în care veți intra, cercetați ce om este vrednic acolo și rămâneți la el până veți pleca! 12Când intrați în casă, salutați‑i pe cei de acolo; 13și
10:13
Lc. 10:5
dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină peste ea, iar
10:13
Ps. 35:13
dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Dacă
10:14
Mc. 6:11Lc. 9:5
10:10,11
cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa ori din cetatea aceea și să vă scuturați
10:14
Neem. 5:13Fap. 13:51
18:6
praful de pe picioare. 15Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai
10:15
Mt. 11:22,24
ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea.

Primirea apostolilor de către lume

(Marcu 13:9‑13. Luca 21:12‑17)

16Iată

10:16
Lc. 10:3
, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar
10:16
Rom. 16:19Ef. 5:15
chibzuiți ca șerpii și fără răutate
10:16
1Cor. 14:20Flp. 2:15
ca porumbeii! 17Păziți‑vă de oameni, fiindcă vă
10:17
Mt. 24:9Mc. 13:9Lc. 12:11
21:12
vor da pe mâna sinedriilor și vă
10:17
Fap. 5:40
vor biciui în sinagogile lor! 18Din pricina Mea, veți
10:18
Fap. 12:1
24:10
25:7,232Tim. 4:16
fi duși înaintea dregătorilor și a regilor, ca mărturie pentru ei și pentru neamuri. 19Dar
10:19
Mc. 13:11‑13Lc. 12:11
21:14,15
când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți vorbi, fiindcă vi
10:19
Ex. 4:12Ier. 1:7
se va da chiar în ceasul acela ce să vorbiți; 20căci
10:20
2Sam. 23:2Fap. 4:8
6:102Tim. 4:17
nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.

21Fratele

10:21
Mt. 10:35,36Mica 7:6Lc. 21:16
își va da la moarte fratele, și tatăl – copilul; copiii se vor ridica împotriva părinților și‑i vor omorî. 22Veți
10:22
Lc. 21:17
fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, dar
10:22
Mt. 24:13Dan. 12:12,13Mc. 13:13
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

23Când

10:23
Mt. 2:13
4:12
12:15Fap. 8:1
9:25
14:6
vă vor prigoni într‑o cetate, să fugiți în alta! Adevărat vă spun că nu veți sfârși cetățile lui Israel până
10:23
Mt. 16:28
va veni Fiul Omului.

24Ucenicul nu

10:24
Lc. 6:40In. 13:16
15:20
este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de stăpânul său. 25Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca stăpânul lui. Dacă pe
10:25
Mt. 12:24Mc. 3:22Lc. 11:15In. 8:48,52
Stăpânul casei L‑au numit Beelzebul, cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa Lui!

Datoria de a‑L mărturisi fără teamă pe Hristos

(Luca 12:2‑9)

26Așa că nu vă temeți de ei. Căci

10:26
Mc. 4:22Lc. 8:17
12:2,3
nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 27Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu‑se la ureche, voi să propovăduiți de pe acoperișuri. 28Nu
10:28
Is. 8:12,13Lc. 12:41Pt. 3:14
vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; temeți‑vă mai degrabă de Acela care poate să nimicească și sufletul, și trupul în gheenă! 29Nu se vând oare două vrăbii pe un ban10:29 Gr. assárion – monedă de bronz care valora ⅟₁₆ dintr‑un dinar.? Totuși, niciuna dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30Vouă
10:30
1Sam. 14:452Sam. 14:11Lc. 21:18Fap. 27:34
până și perii capului toți vă sunt numărați. 31Deci nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii!

32De aceea

10:32
Lc. 12:8Rom. 10:9,10
, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi și
10:32
Ap. 3:5
Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 33dar
10:33
Mc. 8:38Lc. 9:262Tim. 2:12
pe oricine Mă va tăgădui înaintea oamenilor îl voi tăgădui și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.

Despre urmarea lui Isus

(Luca 12:51‑53; 14:26‑27)

34Să nu

10:34
Lc. 12:49,51‑53
credeți că am venit să aduc pace pe pământ; n‑am venit să aduc pace, ci sabie. 35Căci am venit să despart

pe om de tatăl său,

pe fiică de mama sa

și pe noră de soacra sa.

36Și omului îi vor fi vrăjmași

10:36
Ps. 41:9
55:13In. 13:18
chiar cei din casa lui.10:36 Mica 7:6.

37Cine
10:37
Lc. 14:26
își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine, și cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38De asemenea, cine
10:38
Mt. 16:24Mc. 8:34Lc. 9:23
14:27
nu‑și ia crucea și nu Mă urmează nu este vrednic de Mine. 39Cine
10:39
Mt. 16:25Lc. 17:33In. 12:25
își va câștiga viața o va pierde, și cine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga.

Primirea ucenicilor

(Marcu 9:41)

40Cine

10:40
Mt. 18:5Lc. 9:48
10:16In. 12:44
13:20Gal. 4:14
vă primește pe voi Mă primește pe Mine, și cine Mă primește pe Mine Îl primește pe Acela care M‑a trimis. 41Cine
10:41
1Rg. 17:10
18:42Rg. 4:8
primește un profet pentru că este profet10:41 Sau: „Cine primește un profet în calitatea lui de profet”. Primirea unui profet înseamnă implicit recunoașterea activității acestuia. Cine sprijină activitatea unui profet se face părtaș la răsplata lui. În același fel trebuie înțelese și celelalte declarații care urmează. va primi răsplata unui profet, și cine primește un om drept pentru că este un om drept va primi răsplata unui om drept. 42Și
10:42
Mt. 18:5,6
25:40Mc. 9:41Evr. 6:10
oricine va da de băut fie și numai un pahar cu apă rece unuia dintre acești neînsemnați ucenici pentru că este ucenic adevărat vă spun că nu‑și va pierde răsplata.”