Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Pilda semănătorului

(Marcu 4:1‑9. Luca 8:4‑8)

131În ziua aceea, Isus a ieșit din casă și S‑a așezat

13:1
Mc. 4:1
pe țărmul mării. 2Mulțimi mari s‑au
13:2
Lc. 8:4
adunat la El, așa că S‑a
13:2
Lc. 5:3
suit și S‑a așezat într‑o barcă, în timp ce mulțimea toată stătea pe țărm.

3El le‑a spus multe, în pilde, zicând: „Iată, semănătorul a ieșit să semene. 4Pe când semăna el, o parte din semințe au căzut lângă drum, iar păsările au venit și le‑au mâncat. 5O altă parte din semințe au căzut pe loc pietros, unde n‑aveau mult pământ: au răsărit îndată, pentru că n‑aveau pământ adânc. 6Dar când a răsărit soarele, s‑au veștejit și, pentru că n‑aveau rădăcină, s‑au uscat. 7O altă

13:7
Lc. 8:5
parte din semințe au căzut între spini: spinii au crescut și le‑au înăbușit. 8O altă parte din semințe au căzut pe pământ bun și au adus rod: una o sută
13:8
Gen. 26:12
, una șaizeci și alta treizeci. 9Cine
13:9
Cap. 11:15.
are urechi [de auzit] să audă.”

Rostul pildelor

(Marcu 4:10‑12. Luca 8:9‑10)

10Apropiindu‑se de El, ucenicii I‑au zis: „De ce le vorbești în pilde?” 11Isus le‑a răspuns zicând: „Pentru că vouă

13:11
Cap. 11:25;
vi s‑a dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, dar lor nu li s‑a dat. 12Căci
13:12
Cap. 25:29.
celui ce are i se va da și va avea din belșug, dar celui ce nu are i se va lua și ce are. 13De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, deși văd, nu văd și, deși aud, nu aud, nici nu înțeleg. 14Cu ei se împlinește profeția lui Isaia, care zice:

De auzit veți

13:14
Ez. 12:2Mc. 4:12Lc. 8:10In. 12:40Fap. 28:26,27Rom. 11:82Cor. 3:14,15
auzi, și nu veți înțelege;

de privit veți privi, și nu veți vedea.

15Căci inima acestui popor s‑a împietrit;

cu urechile greu au auzit

13:15
Evr. 5:11
,

iar ochii și i‑au închis,

ca nu cumva să vadă cu ochii,

să audă cu urechile,

să înțeleagă cu inima și să se întoarcă

la Mine ca să‑i vindec.13:15 Is. 6:9,10 (Septuaginta).

16Dar ferice
13:16
Cap. 16:17.
de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud! 17Adevărat vă spun că mulți
13:17
Evr. 11:131Pt. 1:10,11
profeți și oameni drepți au dorit să vadă ce vedeți voi, și nu au văzut, și să audă ce auziți voi, și nu au auzit.

Tâlcuirea pildei semănătorului

(Marcu 4:13‑20. Luca 8:11‑15)

18Voi însă ascultați

13:18
Mc. 4:14Lc. 8:11
pilda semănătorului! 19Când cineva aude Cuvântul Împărăției
13:19
Cap. 4:23.
și nu‑l înțelege, vine Cel Rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este cel semănat lângă drum. 20Cel semănat în loc pietros este cel ce aude Cuvântul și‑l primește îndată cu
13:20
Is. 58:2Ez. 33:31,32In. 5:35
bucurie, 21dar nu are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și, când vine un necaz sau o prigoană din cauza Cuvântului, se
13:21
Cap. 11:6.
poticnește îndată. 22Cel
13:22
Cap. 19:23.
semănat între
13:22
Ier. 4:3
spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului [acestuia] și înșelăciunea bogățiilor înăbușă Cuvântul și‑l fac astfel neroditor. 23Iar cel semănat în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și‑l înțelege; el aduce rod: unul o sută, unul șaizeci și altul treizeci.”

Pilda neghinei

24Isus le‑a mai înfățișat o pildă, zicând: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în ogorul lui. 25Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină13:25 Gr. zizánion, plantă dăunătoare similară grâului în primele stadii de creștere. în mijlocul grâului și a plecat. 26Când au crescut firele de grâu și au făcut rod, s‑a arătat și neghina. 27Robii stăpânului casei s‑au apropiat și i‑au zis: «Stăpâne, n‑ai semănat sămânță bună în ogorul tău? Cum de are neghină?» 28El le‑a răspuns: «Un vrăjmaș a făcut asta.» Și robii i‑au zis: «Vrei dar să mergem să o adunăm?» 29«Nu», le‑a zis el, «ca nu cumva, adunând neghina, să smulgeți și grâul

13:29
Cap. 3:12.
odată cu ea. 30Lăsați‑le să crească împreună până la seceriș, iar la vremea secerișului le voi spune secerătorilor: ‘Adunați întâi neghina și legați‑o în snopi ca să fie arsă, iar grâul adunați‑l în hambarul meu!’»”

Pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului

(Marcu 4:30‑34. Luca 13:18‑21)

31Isus le‑a mai înfățișat o pildă, zicând: „Împărăția

13:31
Is. 2:2,3Mica 4:1Mc. 4:30Lc. 13:18,19
cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l‑a luat un om și l‑a semănat în ogorul său. 32Acesta, deși este cea mai mică dintre toate semințele, când crește se face mai mare decât verdețurile și devine copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui.”

33Le‑a mai spus

13:33
Lc. 13:20
o pildă: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l‑a luat o femeie și l‑a pus în trei măsuri13:33 Gr. sáton – măsură folosită de evreii din vechime pentru cereale (aprox. 13 l). de făină de grâu, până a dospit totul.” 34Isus le‑a spus toate acestea mulțimilor în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, 35ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice:

Îmi voi deschide gura în pilde,

voi

13:35
Rom. 16:25,261Cor. 2:7Ef. 3:9Col. 1:26
rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii.13:35 Ps. 78:2.

Tâlcuirea pildei neghinei

36Atunci Isus a lăsat mulțimile și a intrat în casă. Ucenicii Lui s‑au apropiat de El și I‑au zis: „Tâlcuiește‑ne pilda cu neghina din ogor!” 37El le‑a răspuns: „Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul Omului. 38Ogorul

13:38
Cap. 24:14;
este lumea; sămânța bună sunt fiii Împărăției; neghina sunt fiii
13:38
Gen. 3:15In. 8:44Fap. 13:101In. 3:8
Celui Rău. 39Vrăjmașul care a semănat‑o este Diavolul; secerișul
13:39
Ioel 3:13Ap. 14:15
este sfârșitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii. 40Așadar, după cum se adună neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. 41Fiul Omului îi va trimite pe îngerii Săi și
13:41
Cap. 18:7.
ei vor strânge din Împărăția Lui toate pricinile de poticnire și pe cei ce săvârșesc fărădelegea 42și‑i
13:42
Cap. 3:12.
vor arunca în cuptorul cu foc13:42 Dan. 3:6.; acolo
13:42
Cap. 8:12;
va fi plânsul și scrâșnirea dinților. 43Atunci
13:43
Dan. 12:31Cor. 15:42,43,58
cei drepți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. Cine
13:43
Vers. 9.
are urechi [de auzit] să audă.

Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului

44Împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într‑un ogor. Omul care a găsit‑o a ascuns‑o și, de bucurie, merge, vinde

13:44
Flp. 3:7,8
tot ce are și cumpără
13:44
Is. 55:1Ap. 3:18
ogorul acela.

45Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46Când găsește un

13:46
Pr. 2:4
3:14,15
8:10,19
mărgăritar de mare preț, merge, vinde tot ce are și‑l cumpără.

Pilda năvodului

47Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde

13:47
Cap. 22:10.
tot felul de vietăți. 48După ce s‑a umplut, pescarii îl trag la mal, se așază, adună în coșuri ce este bun și aruncă ce este rău. 49La fel va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, îi vor despărți
13:49
Cap. 25:32.
pe cei răi din mijlocul celor drepți 50și‑i
13:50
Vers. 42.
vor arunca în cuptorul cu foc13:50 Dan. 3:6.; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

51Ați înțeles toate acestea?” „Da”, I‑au răspuns ei. 52El le‑a zis: „De aceea, orice cărturar care a devenit ucenic al Împărăției cerurilor este asemenea unui gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi

13:52
Cânt. 7:13
și lucruri vechi.”

Necredința celor din Nazaret

(Marcu 6:1‑6. Luca 4:16‑30)

53După ce a sfârșit Isus pildele acestea, a plecat de acolo. 54A

13:54
Cap. 2:23.
venit în ținutul Său natal și îi învăța pe oameni în sinagogă, iar ei erau uimiți și ziceau: „De unde are el înțelepciunea aceasta și puterea cu care face minuni? 55Oare
13:55
Is. 49:7Mc. 6:3Lc. 3:23In. 6:42
nu este el fiul tâmplarului? Pe mama lui oare n‑o cheamă Maria, iar pe frații lui – Iacov
13:55
Mc. 15:40
, Iosif, Simon și Iuda
13:55
Cap. 12:46.
? 56Și surorile lui nu sunt oare toate printre noi? De unde are el atunci toate aceste lucruri?” 57Și se poticneau în El
13:57
Cap. 11:6.
. Dar Isus le‑a zis: „Un profet nu
13:57
Lc. 4:24In. 4:44
este disprețuit decât în patria și în casa Lui.” 58Și n‑a
13:58
Mc. 6:5,6
făcut multe minuni acolo, din cauza necredinței lor.

14

Moartea lui Ioan Botezătorul

(Marcu 6:14‑29. Luca 9:7‑9)

141În vremea aceea, tetrarhul Irod

14:1
Mc. 6:14Lc. 9:7
a auzit de faima lui Isus 2și le‑a spus slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el!” 3Căci Irod
14:3
Mc. 6:17Lc. 3:19,20
îl prinsese pe Ioan, îl legase și‑l aruncase în temniță din pricina Irodiadei, soția fratelui său Filip, 4pentru că Ioan îi zicea: „Nu‑ți
14:4
Lev. 18:16
20:21
este îngăduit să trăiești cu ea!” 5Irod ar fi vrut să‑l omoare, dar se temea de mulțime, pentru că
14:5
Cap. 21:26.
oamenii îl considerau pe Ioan profet. 6Dar când a fost ziua de naștere a lui Irod, fiica Irodiadei a dansat în mijlocul oaspeților și lui Irod i‑a plăcut. 7De aceea, i‑a promis cu jurământ că îi va da orice îi va cere. 8Iar ea, îndemnată de mama ei, a zis: „Dă‑mi aici, pe o tavă, capul lui Ioan Botezătorul!” 9Regele s‑a întristat, dar din pricina jurămintelor și a oaspeților, a poruncit să‑i fie dat; 10și a trimis să i se taie capul lui Ioan în temniță. 11Capul a fost adus pe o tavă și i‑a fost dat fetei, care l‑a dus la mama ei. 12Ucenicii lui Ioan au venit, i‑au luat trupul, l‑au îngropat și au mers să‑I dea de veste lui Isus.

Prima înmulțire a pâinilor

(Marcu 6:30‑44. Luca 9:10‑17. Ioan 6:1‑14)

13La auzul veștii

14:13
Cap. 10:23;
, Isus a plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu, deoparte. Când au aflat mulțimile, au ieșit din cetăți și L‑au urmat pe jos. 14Coborând din barcă, [Isus] a văzut o mulțime mare de oameni, I s‑a făcut milă de ei
14:14
Cap. 9:36.
și i‑a vindecat pe cei bolnavi. 15Pe
14:15
Mc. 6:35Lc. 9:12In. 6:5
înserate, ucenicii s‑au apropiat de El și I‑au zis: „Locul acesta este pustiu, și ora este înaintată. Dă‑le drumul mulțimilor să se ducă prin sate, ca să‑și cumpere de mâncare!” 16Isus le‑a răspuns: „Nu e nevoie să meargă; dați‑le voi să mănânce!” 17Dar ei I‑au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești!” 18Și El le‑a zis: „Aduceți‑Mi‑i aici!” 19A poruncit mulțimilor să se așeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești și, ridicându‑Și ochii spre cer, a rostit binecuvântarea
14:19
Cap. 15:36.
, a frânt pâinile și le‑a dat ucenicilor, iar ucenicii, mulțimilor. 20Au mâncat toți și s‑au săturat, și s‑au ridicat douăsprezece coșuri pline cu bucățile rămase. 21Cei ce mâncaseră erau cam cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii.

Umblarea pe mare

(Marcu 6:45‑52. Ioan 6:15‑21)

22Îndată, Isus i‑a silit pe ucenicii Săi să intre în barcă și să treacă înaintea Lui pe cealaltă parte până când El avea să le dea drumul mulțimilor. 23După

14:23
Mc. 6:46
ce le‑a dat drumul mulțimilor, S‑a dus pe munte, deoparte, ca să Se roage. Se înserase
14:23
In. 6:16
și El era singur acolo. 24Barca era deja la multe stadii14:24 Stadiu (gr. stádion): unitate de măsură a cărei lungime varia în funcție de spațiul cultural‑geografic. Stadiul olimpic avea în mod tipic 600 de picioare (192 m); cel alexandrin era mai mic (185 m). departe de țărm, bătută de valuri, căci vântul era potrivnic. 25La a patra strajă din noapte, Isus a venit la ei umblând
14:25
Iov 9:8
pe mare. 26Când L‑au văzut umblând pe mare, ucenicii s‑au înspăimântat, zicând că este o nălucă, și au țipat de frică. 27Isus le‑a vorbit numaidecât și le‑a zis: „Îndrăzniți, Eu Sunt; nu vă temeți!” 28„Doamne”, I‑a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește‑mi să vin la Tine pe ape!” 29„Vino!”, i‑a zis Isus. Petru a coborât din barcă și a mers pe apă către Isus. 30Văzând însă că vântul era puternic, i s‑a făcut frică și, fiindcă începea să se scufunde, a strigat: „Doamne, scapă‑mă!” 31Îndată, Isus a întins mâna, l‑a apucat și i‑a zis: „Puțin credinciosule, de ce te‑ai îndoit?” 32Și când au urcat ei în barcă, vântul s‑a potolit. 33Cei ce erau în barcă I s‑au
14:33
Cap. 16:16;
închinat și au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”

Vindecarea bolnavilor din Ghenezaret

(Marcu 6:53‑56)

34După

14:34
Mc. 6:53
ce au trecut marea, au venit în ținutul Ghenezaretului. 35Recunoscându‑L pe Isus, oamenii din acele locuri au dat de veste în toate împrejurimile și au adus la El pe toți bolnavii. 36Aceștia Îl rugau să le dea voie măcar să se atingă de poala hainei Lui. Și toți câți
14:36
Cap. 9:20.
se atingeau erau vindecați.

15

Fariseii și tradiția din bătrâni

(Marcu 7:1‑13)

151Atunci au

15:1
Mc. 7:1
venit la Isus niște farisei și niște cărturari din Ierusalim și I‑au zis: 2„De ce
15:2
Mc. 7:5
calcă ucenicii Tăi tradiția
15:2
Col. 2:8
din bătrâni, căci nu‑și spală mâinile când mănâncă?” 3El le‑a răspuns zicând: „Și voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu pentru tradiția voastră? 4Căci Dumnezeu a zis: Cinstește‑i
15:4
Lev. 19:3Pr. 23:22Ef. 6:2
pe tatăl tău și pe mama ta15:4 Ex. 20:12. Dt. 5:16. și: Cine
15:4
Dt. 27:16Pr. 20:20
30:17
își va blestema tatăl sau mama să fie pedepsit cu moartea.15:4 Ex. 21:17. Lev. 20:9. 5Dar
15:5
Mc. 7:11,12
voi ziceți: «Cine îi va zice tatălui său ori mamei sale: ‘Orice lucru cu care ți‑aș putea fi de folos este deja dăruit lui Dumnezeu 6nu mai trebuie să‑și cinstească tatăl [sau mama].» Și ați desființat astfel Cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiția voastră. 7Fățarnicilor
15:7
Mc. 7:6
, bine a profețit Isaia despre voi, când a zis:

8Poporul acesta

15:8
Ez. 33:31
Mă cinstește cu buzele,

însă inima lui este departe de Mine.

9Degeaba Mă cinstesc ei

dând învățături care sunt

15:9
Col. 2:18,22Tit 1:14
porunci omenești.”15:9 Is. 29:13.

Lucrurile care‑l spurcă pe om

(Marcu 7:14‑23)

10Isus a chemat

15:10
Mc. 7:14
mulțimea la Sine și a zis: „Ascultați și înțelegeți: 11nu
15:11
Fap. 10:15Rom. 14:14,17,201Tim. 4:4Tit 1:15
ce intră în gura omului îl face necurat; ce iese din gură, aceea‑l face necurat!” 12Atunci, ucenicii Lui s‑au apropiat și I‑au zis: „Știi că fariseii, auzind cuvântul acesta, s‑au poticnit?” 13Drept răspuns, El le‑a zis: „Orice
15:13
In. 15:21Cor. 3:12
răsad pe care nu l‑a sădit Tatăl Meu ceresc va fi smuls din rădăcină. 14Lăsați‑i! Sunt
15:14
Cap. 23:16.
niște călăuze oarbe; iar când un orb îl călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 15Petru
15:15
Mc. 7:17
i‑a zis: „Deslușește‑ne pilda aceasta!” 16El le‑a zis: „Și
15:16
Cap. 16:9.
voi sunteți încă fără pricepere? 17Nu înțelegeți că orice
15:17
1Cor. 6:13
intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna? 18Dar ce
15:18
Iac. 3:6
iese din gură vine din inimă, și aceea îl spurcă pe om. 19Căci
15:19
Gen. 6:5
8:21Pr. 6:14Ier. 17:9Mc. 7:21
din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile mincinoase, blasfemiile. 20Acestea sunt lucrurile care‑l spurcă pe om, pe când mâncatul cu mâinile nespălate nu‑l spurcă pe om.”

Femeia canaaneancă

(Marcu 7:24‑30)

21După

15:21
Mc. 7:24
ce a plecat de acolo, Isus S‑a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie canaaneancă din ținuturile acelea a venit și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită rău de un demon.” 23Dar El nu i‑a răspuns niciun cuvânt. Atunci ucenicii Lui s‑au apropiat și au început să‑L roage, zicând: „Dă‑i un răspuns, căci strigă în urma noastră!” 24El le‑a răspuns: „Eu
15:24
Cap. 10:5,6.
n‑am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 25Dar ea a venit și I s‑a închinat, zicând: „Doamne, ajută‑mă!” 26Drept răspuns, El i‑a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s‑o arunci la căței
15:26
Cap. 7:6.
!” 27„Da, Doamne”, a zis ea, „dar și cățeii mănâncă din firimiturile ce cad de la masa stăpânilor lor.” 28Atunci, Isus i‑a răspuns: „Femeie, mare este credința ta! Facă‑ți‑se după cum dorești!” Și fiica ei s‑a vindecat chiar în ceasul acela.

Vindecarea multor bolnavi

29Isus

15:29
Mc. 7:31
a plecat de acolo și a venit lângă
15:29
Cap. 4:18.
Marea Galileei. Și, suindu‑Se pe munte, S‑a așezat acolo. 30Atunci
15:30
Cap. 11:5.
au venit la El mulțimi numeroase, având cu ele șchiopi, orbi, ciungi, muți și mulți alți bolnavi. I‑au pus la picioarele Lui și El i‑a vindecat, 31iar mulțimea se minuna văzând că muții vorbesc, ciungii sunt vindecați, șchiopii umblă și orbii văd. Și Îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

A doua înmulțire a pâinilor

(Marcu 8:1‑10)

32Isus

15:32
Mc. 8:1
i‑a chemat pe ucenicii Săi și le‑a zis: „Îmi este milă de mulțimea aceasta, pentru că acești oameni stau de trei zile lângă Mine și nu au ce mânca. Nu vreau să‑i trimit flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” 33Ucenicii
15:33
2Rg. 4:43
I‑au zis: „De unde să luăm în pustiu atâtea pâini încât să săturăm atâta mulțime?” 34„Câte pâini aveți?”, i‑a întrebat Isus. „Șapte”, I‑au răspuns ei, „și puțini pești.” 35Atunci, Isus a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ. 36A luat
15:36
Cap. 14:19.
cele șapte pâini și peștii și, aducând mulțumire
15:36
1Sam. 9:13Lc. 22:19
, le‑a frânt și le‑a dat ucenicilor, iar ucenicii, mulțimilor. 37Au mâncat toți și s‑au săturat; și au strâns șapte coșuri pline cu bucățile rămase. 38Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbați, în afară de femei și de copii. 39Apoi
15:39
Mc. 8:10
, Isus a dat drumul mulțimilor, S‑a suit în barcă și S‑a dus în ținutul Magadanului15:39 Alte manuscrise au lecțiunea Magdala..