Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
16

Fariseii și saducheii Îi cer lui Isus un semn

(Marcu 8:11‑13. Luca 12:54‑56)

161Fariseii

16:1
Cap. 12:38.
Mc. 8:11Lc. 11:16
12:54‑561Cor. 1:22
și saducheii s‑au apropiat de Isus și, ca să‑L ispitească, I‑au cerut să le arate un semn din cer. 2Drept răspuns, El le‑a zis: „Când se înserează, voi ziceți: «Va fi vreme bună, căci cerul este roșu.» 3Și dimineața ziceți: «Astăzi va fi furtună, căci cerul este roșu‑posomorât.» [Fățarnicilor], chipul cerului știți să‑l deosebiți, dar semnele vremurilor nu puteți? 4O generație
16:4
Cap. 12:39.

rea și adulteră cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul profetului Iona.” Apoi i‑a lăsat și a plecat.

Aluatul fariseilor și al saducheilor

(Marcu 8:14‑21)

5Ucenicii trecuseră

16:5
Mc. 8:14
pe cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. 6Iar Isus le‑a zis: „Vedeți
16:6
Lc. 12:1
să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor!” 7Ei se gândeau în sinea lor și își ziceau: „Spune așa pentru că nu am luat pâini!” 8Isus, știind aceasta, le‑a zis: „De ce vă gândiți în sinea voastră că nu aveți pâini, puțin credincioșilor? 9Tot
16:9
Cap. 14:17.
In. 6:9
nu pricepeți, nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii și câte coșuri ați adunat? 10Nici
16:10
Cap. 15:34.

de cele șapte pâini pentru cei patru mii și câte coșuri ați adunat? 11Cum nu pricepeți că nu despre pâini v‑am zis, ci să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor?” 12Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinilor, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Mărturisirea lui Petru

(Marcu 8:27‑30. Luca 9:18‑21)

13Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip și i‑a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine

16:13
Mc. 8:27Lc. 9:18
zic oamenii că este Fiul Omului?” 14Ei
16:14
Cap. 14:2.
Lc. 9:7‑9
I‑au răspuns: „Unii zic că Ioan Botezătorul, alții – Ilie, iar alții – Ieremia sau unul dintre profeți.” 15„Dar voi”, le‑a zis El, „cine ziceți că sunt?” 16Simon Petru I‑a răspuns și I‑a zis: „Tu
16:16
Cap. 14:33.
Mc. 8:29Lc. 9:20In. 6:69
11:27Fap. 8:37
9:20Evr. 1:2,51In. 4:15
5:5
ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Ferice de tine, Simone, Bar‑Iona16:17 Adaptare în greacă a secvenței aramaice bar Ioná „fiul lui Iona”., fiindcă
16:17
Ef. 2:8
nu carnea și sângele ți‑au descoperit aceasta, ci Tatăl
16:17
1Cor. 2:10Gal. 1:16
Meu din ceruri. 18Și Eu îți spun: tu
16:18
In. 1:42
ești Petru, și pe
16:18
Ef. 2:20Ap. 21:14
această piatră16:18 Joc de cuvinte bazat pe asemănarea dintre numele Pétros și termenul pétra „piatră”, „stâncă”. voi zidi Biserica Mea, și
16:18
Iov 38:17Ps. 9:13
107:18Is. 38:10
porțile Locuinței Morților nu o vor birui. 19Îți
16:19
Cap. 18:18.
In. 20:23
voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20Atunci
16:20
Cap. 17:9.
Mc. 8:30Lc. 9:21
le‑a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Isus Își vestește moartea și învierea

(Marcu 8:31–9:1. Luca 9:22‑27)

21De atunci încolo, Isus a început să le arate

16:21
Cap. 20:17.
Mc. 8:31
9:31
10:33Lc. 9:22
18:31
24:6,7
ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească multe din partea bătrânilor, a preoților de seamă și a cărturarilor, să fie omorât și a treia zi să învie. 22Petru L‑a luat deoparte și a început să‑L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple asta!” 23Dar El, întorcându‑Se, i‑a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano
16:23
2Sam. 19:22
! Tu
16:23
Rom. 8:7
ești o piatră de poticnire pentru Mine, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor.”

24Atunci

16:24
Cap. 10:38.
Mc. 8:34Lc. 9:23
14:27Fap. 14:221Tes. 3:32Tim. 3:12
Isus le‑a zis ucenicilor Săi: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze! 25Pentru că cine
16:25
Lc. 17:33In. 12:25
va vrea să‑și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine și‑o va păstra. 26Căci la ce i‑ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și‑ar pierde sufletul? Sau ce
16:26
Ps. 49:7,8
ar putea da un om în schimb pentru sufletul său? 27Căci Fiul
16:27
Cap. 26:64.
Mc. 8:38Lc. 9:26
Omului are să vină în slava Tatălui Său, cu
16:27
Cap. 25:31.
Dan. 7:10Zah. 14:5Iuda 1:14
îngerii Săi, și
16:27
Iov 34:11Ier. 17:10
32:19Rom. 2:61Cor. 3:82Cor. 5:101Pt. 1:17Ap. 2:23
22:12
atunci îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui16:27 Ps. 62:12. Pr. 24:12.. 28Adevărat vă spun că
16:28
Mc. 9:1Lc. 9:27
sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu‑L vor vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa.”