Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
20

Pilda lucrătorilor în vie

201Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis‑de‑dimineață să‑și tocmească lucrători la vie. 2S‑a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi și i‑a trimis în via lui. 3Când a ieșit pe la ceasul al treilea20:3 Ora nouă dimineața., i‑a văzut pe alții stând în piață fără lucru 4și le‑a spus: «Mergeți și voi la vie, și vă voi da plata cuvenită!» 5Și ei s‑au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. 6Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea, i‑a găsit pe alții care stăteau și le‑a zis: «De ce stați aici toată ziua fără lucru?» 7Ei i‑au răspuns: «Pentru că nu ne‑a tocmit nimeni.» El le‑a zis: «Mergeți și voi în via mea, [și veți primi plata cuvenită]!» 8Când a venit seara, stăpânul viei i‑a zis ispravnicului său: «Cheamă‑i pe lucrători și dă‑le plata, începând cu cei de pe urmă până la cei dintâi!» 9Au venit cei din ceasul al unsprezecelea și au primit câte un dinar. 10Când au venit cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un dinar. 11După ce și‑au primit plata, cârteau împotriva gospodarului, 12zicând: «Aceștia din urmă au lucrat un singur ceas, și i‑ai plătit la fel ca pe noi, care am îndurat povara și arșița zilei!» 13El i‑a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu te nedreptățesc. Nu te‑ai înțeles cu mine cu un dinar? 14Ia‑ți‑l și pleacă! Eu vreau să‑i dau și acestuia din urmă ca și ție. 15Nu pot oare

20:15
Rom. 9:2
să fac ce vreau cu ce este al meu? Sau
20:15
Mt. 6:23Dt. 15:9Pr. 23:6
este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun?» 16Tot așa
20:16
Mt. 19:30
, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; [pentru că
20:16
Mt. 22:14
mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși].”

Isus Își vestește a treia oară moartea și învierea

(Marcu 10:32‑34. Luca 18:31‑34)

17Pe drum, pe când

20:17
Mc. 10:32Lc. 18:31In. 12:12
urca la Ierusalim, Isus i‑a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le‑a zis: 18„Iată
20:18
Mt. 16:21
, urcăm la Ierusalim, și Fiul Omului va fi dat în mâinile preoților de seamă și ale cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte 19și‑L
20:19
Mt. 27:2Mc. 15:1Lc. 23:1In. 18:28Fap. 3:13
vor da în mâinile păgânilor, ca să‑L batjocorească, să‑L biciuiască și să‑L răstignească, dar a treia zi va învia.”

Cererea fiilor lui Zebedei

(Marcu 10:35‑45)

20Atunci

20:20
Mc. 10:35
, mama fiilor
20:20
Mt. 4:21
lui Zebedei s‑a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și I s‑a închinat, vrând să‑I facă o cerere. 21El a întrebat‑o: „Ce vrei?” Ea a zis: „Poruncește ca, în Împărăția Ta, acești doi fii ai mei să stea
20:21
Mt. 19:28
unul la dreapta și altul la stânga Ta!” 22Drept răspuns, Isus le‑a zis: „Nu știți ce cereți! Puteți voi să beți paharul
20:22
Mt. 26:39,42Mc. 14:36Lc. 22:42In. 18:16
pe care îl voi bea Eu [sau să fiți botezați cu botezul
20:22
Lc. 12:50
cu care voi fi botezat Eu]?” „Putem”, I‑au zis ei. 23Atunci El le‑a răspuns: Da, veți bea paharul Meu
20:23
Fap. 12:2Rom. 8:172Cor. 1:7Ap. 1:9
[și veți fi botezați cu botezul cu care voi fi botezat Eu], dar cine stă la dreapta și la stânga Mea nu Eu pot
20:23
Mt. 25:34
hotărî, ci acest lucru este pentru aceia pentru care a fost pregătit de Tatăl Meu.”

24Auzind aceasta, ceilalți zece s‑au mâniat pe cei doi frați. 25Dar Isus i‑a chemat la Sine și le‑a zis: „Știți că domnitorii popoarelor domnesc peste ele și mai‑marii lor stăpânesc asupra lor. 26Dar între

20:26
1Pt. 5:3
voi să nu fie așa. Cine
20:26
Mt. 23:11Mc. 9:35
10:43
vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 27și
20:27
Mt. 18:4
cine vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul vostru. 28Pentru
20:28
In. 13:4
că nici Fiul
20:28
Flp. 2:7
Omului n‑a venit să I se slujească, ci
20:28
Lc. 22:27In. 13:14
El să slujească și să‑Și
20:28
Is. 53:10,11Dan. 9:24,26In. 11:51,521Tim. 2:6Tit 2:141Pt. 1:19
dea viața ca răscumpărare pentru
20:28
Mt. 26:28Rom. 5:15,19Evr. 9:28
mulți.”

Doi orbi vindecați la Ierihon

(Marcu 10:46‑52. Luca 18:35‑42)

29Când

20:29
Mc. 10:46Lc. 18:35
au plecat ei din Ierihon, o mare mulțime a mers după Isus. 30Și iată, doi
20:30
Mt. 9:27
orbi care stăteau lângă drum au auzit că trece Isus și au strigat, zicând: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 31Mulțimea îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, zicând: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 32Isus S‑a oprit, i‑a chemat și le‑a zis: „Ce vreți să fac pentru voi?” 33„Doamne”, I‑au răspuns ei, „vrem să ni se deschidă ochii!” 34Cuprins de milă, Isus le‑a atins ochii și îndată orbii au început să vadă și au mers după El.