Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
24

Vestirea dărâmării Templului

(Marcu 13:1‑13. Luca 21:5‑19)

241Ieșind

24:1
Mc. 13:1Lc. 21:5
din Templu, Isus a plecat, iar ucenicii Lui s‑au apropiat de El ca să‑I arate clădirile Templului. 2Dar Isus le‑a răspuns: „Vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu
24:2
1Rg. 9:7Ier. 26:18Mica 3:12Lc. 19:44
va rămâne aici piatră peste piatră care să nu fie dărâmată!” 3Când S‑a așezat El pe Muntele Măslinilor, ucenicii
24:3
Mc. 13:3
Lui au venit la El deoparte și I‑au zis: „Spune‑ne
24:3
1Tes. 5:1
, când se vor întâmpla toate acestea și care este semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?” 4Isus le‑a răspuns: „Luați seama
24:4
Ef. 5:6Col. 2:8,182Tes. 2:31In. 4:1
să nu vă înșele cineva. 5Vor
24:5
Vers. 24.
Ier. 14:14
23:21,25In. 5:43
veni mulți în Numele Meu, zicând: «Eu sunt Hristosul24:5 Sau: „Eu sunt Mesia.”», și
24:5
Vers. 11.

îi vor înșela pe mulți. 6Veți auzi despre războaie și zvonuri de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci [toate] acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. 7Un
24:7
2Cr. 15:6Is. 19:2Hag. 2:22Zah. 14:13
popor se va ridica împotriva altui popor, și o împărăție – împotriva altei împărății; și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete [și molime]. 8Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor.

9Atunci

24:9
Cap. 10:17.
Mc. 13:9Lc. 21:12In. 15:20
16:2Fap. 4:2,3
7:59
12:11Pt. 4:16Ap. 2:10,13
vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî; veți fi urâți de toate neamurile din pricina Numelui Meu. 10Și atunci mulți se vor
24:10
Cap. 11:6;
13:572Tim. 1:15
4:10,16
poticni, se vor vinde și se vor urî unii pe alții. 11Mulți
24:11
Cap. 7:15.
Fap. 20:292Pt. 2:1
profeți mincinoși se vor ridica și‑i vor
24:11
Vers. 5,24.
1Tim. 4:1
înșela pe mulți. 12Și din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. 13Dar
24:13
Cap. 10:22.
Mc. 13:13Evr. 3:6,14Ap. 2:10
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 14Evanghelia
24:14
Cap. 4:23;
9:35
aceasta a Împărăției va
24:14
Rom. 10:18Col. 1:6,23
fi propovăduită în toată lumea, ca mărturie pentru toate neamurile. Atunci va veni sfârșitul.

Încercarea cea mare

(Marcu 13:14‑23. Luca 21:20‑24)

15De aceea

24:15
Mc. 13:14Lc. 21:20
, când veți vedea urâciunea pustiirii24:15 Dan. 9:27; 11:31; 12:11., despre care a vorbit profetul Daniel, așezată în Locul Sfânt24:15 Dan. 11:31. – cine
24:15
Dan. 9:23,25
citește să înțeleagă – 16atunci cei din Iudeea să fugă în munți, 17cine va fi pe acoperiș să nu coboare ca să mai ia ceva din casă 18și cine va fi la câmp să nu se întoarcă în urmă să‑și ia haina. 19Vai
24:19
Lc. 23:29
de femeile însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea!

20Rugați‑vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într‑o zi de sabat! 21Pentru că

24:21
Dan. 9:26
12:1Ioel 2:2
atunci va fi o strâmtorare mare, cum n‑a mai fost de la începutul lumii până acum24:21 Dan. 12:1. și nici nu va mai fi. 22Și dacă n‑ar fi scurtate zilele acelea, n‑ar scăpa nicio făptură; însă
24:22
Is. 65:8,9Zah. 14:2,3
, pentru cei aleși, zilele acelea vor fi scurtate.

23Atunci

24:23
Mc. 13:21Lc. 17:23
21:8
, dacă vă va spune cineva: «Iată, Hristosul24:23 Sau: „Mesia”. este aici!» sau «Iată‑l acolo!», să nu credeți. 24Căci se
24:24
Vers. 5,11.
Dt. 13:12Tes. 2:9‑11Ap. 13:13
vor ridica hristoși mincinoși și profeți mincinoși și vor face semne mari și minuni, ca să‑i înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși
24:24
In. 6:27
10:28,29Rom. 8:28‑302Tim. 2:19
. 25Iată, v‑am spus dinainte. 26Dacă vă vor zice: «Iată‑l în pustiu», să nu vă duceți! «Iată‑l în încăperi ascunse», să nu credeți! 27Căci
24:27
Lc. 17:24
, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. 28Unde
24:28
Iov 39:30Lc. 17:37
va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.

Venirea Fiului Omului

(Marcu 13:24‑31. Luca 21:25‑33)

29Îndată

24:29
Dan. 7:11,12
după necazul din acele zile,

soarele se

24:29
Ez. 32:7Ioel 2:10,31
3:15Am. 5:20
8:9Mc. 13:24Lc. 21:25Fap. 2:20Ap. 6:12
va întuneca,

iar luna nu‑și va mai da lumina;24:29 Is. 13:10.

stelele vor cădea24:29 Is. 34:4. din cer

și puterile cerurilor24:29 În Septuaginta, expresia gr. dýnamis toũ ouranoũ, „puterea cerului”, traduce secvența ebr. țeḇaˀ hașșamayim, „oștirea cerului” (2Rg. 17:16; 23:3,5; 23:4‑5 etc.). vor fi clătinate.

30Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului; toate
24:30
Zah. 12:12
neamurile pământului se vor tângui și‑L
24:30
Cap. 16:27.
Mc. 13:26Ap. 1:7
vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului24:30 Dan. 7:13. cu putere și slavă multă. 31El
24:31
Cap. 13:41.
1Cor. 15:521Tes. 4:16
îi va trimite pe îngerii Săi cu o trâmbiță mare și‑i vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor.

32Învățați de la smochin pilda lui

24:32
Lc. 21:29
: când mlădița i se face fragedă și înfrunzește, știți că
24:32
Iac. 5:9
vara este aproape. 33Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă. 34Adevărat vă spun că nicidecum nu
24:34
Cap. 16:28;
23:36Mc. 13:30Lc. 21:32
va trece generația aceasta că se vor și împlini aceste lucruri. 35Cerul
24:35
Cap. 5:18.
Ps. 102:26Is. 51:6Ier. 31:35,36Mc. 13:31Lc. 21:23Evr. 1:112Pt. 3:12
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Îndemn la veghere

(Marcu 13:32‑37. Luca 17:26‑30,34‑36)

36Însă despre

24:36
Mc. 13:32Fap. 1:71Tes. 5:22Pt. 3:10
ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai
24:36
Zah. 14:7
Tatăl. 37Cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și la venirea Fiului Omului. 38Cum
24:38
Gen. 6:3‑5
7:5Lc. 17:261Pt. 3:20
era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă, 39și n‑au știut nimic până când a venit potopul și i‑a luat pe toți, la fel va fi și la venirea Fiului Omului. 40Atunci
24:40
Lc. 17:34
din doi care vor fi la câmp unul va fi luat și altul va fi lăsat. 41Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată.

42Vegheați, așadar

24:42
Cap. 25:13.
Mc. 13:33Lc. 21:36
, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru! 43Să știți
24:43
Lc. 12:391Tes. 5:22Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
că, dacă stăpânul casei ar ști la ce strajă24:43 Romanii împărțeau perioada de timp dintre 6 p.m. și 6 a.m. în patru intervale orare numite „străji”. Pentru paza unui anumit loc erau rânduiți soldați care să acopere prin rotație cele patru străji. vine hoțul, ar veghea și n‑ar lăsa să‑i fie spartă casa. 44De aceea
24:44
Cap. 25:13.
1Tes. 5:6
, și voi fiți gata, căci Fiul Omului vine în ceasul în care nici nu vă gândiți!

Pedeapsa robului necredincios

(Luca 12:41‑48)

45Cine este deci

24:45
Lc. 12:42Fap. 20:281Cor. 4:2Evr. 3:5
robul credincios și chibzuit pe care l‑a pus stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea hrana la vremea cuvenită? 46Ferice
24:46
Ap. 16:15
de robul acela pe care stăpânul său, atunci când va veni, îl va găsi făcând astfel! 47Adevărat vă spun că
24:47
Cap. 25:21,23.
Lc. 22:29
îl va pune peste toate avuțiile sale. 48Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie» 49și începe să‑i bată pe tovarășii lui, să mănânce și să bea cu bețivii, 50stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu‑l știe, 51îl va tăia în bucăți, și soarta lui va fi soarta fățarnicilor24:51 Lit. „partea lui o va pune cu a fățarnicilor”. Gr. méros denumește aici „partea”, „locul” sau „soarta” rezervată cuiva. Sensul secvenței este: „locul lui va fi laolaltă cu fățarnicii”.; acolo
24:51
Cap. 8:12;
25:30
va fi plânsul și scrâșnirea dinților.