Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
28

Învierea lui Isus

(Marcu 16:1‑8. Luca 24:1‑12. Ioan 20:1‑10)

281La sfârșitul sabatului

28:1
Mc. 16:1Lc. 24:1In. 20:1
, când se lumina spre ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena și
28:1
Mt. 27:56
cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2Și iată că s‑a făcut un cutremur mare, căci un înger
28:2
Mc. 16:5Lc. 24:4In. 20:12
al Domnului s‑a coborât din cer, a venit și a rostogolit piatra [de la intrarea mormântului] și s‑a așezat pe ea. 3Înfățișarea
28:3
Dan. 10:6
lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada. 4Străjerii s‑au cutremurat de frica lui și au rămas ca morți. 5Dar îngerul a luat cuvântul și le‑a zis femeilor: „Nu vă temeți, căci știu că Îl căutați pe Isus, care a fost răstignit! 6Nu este aici; a înviat, după cum
28:6
Mt. 12:40
16:21
17:23
20:19
a spus. Veniți să vedeți locul unde zăcea [Domnul]! 7Mergeți repede și spuneți‑le ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți! Iată, El merge
28:7
Mt. 26:32Mc. 16:7
înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată, v‑am spus.”

8Ele au plecat în grabă de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să le dea de veste ucenicilor Lui. 9Dar iată că le‑a întâmpinat Isus

28:9
Mc. 16:9In. 20:14
și le‑a zis: „Bucurați‑vă!” Apropiindu‑se, ele I‑au cuprins picioarele și I s‑au închinat. 10Atunci, Isus le‑a zis: „Nu vă temeți; mergeți și spuneți‑le fraților
28:10
In. 20:17Rom. 8:29Evr. 2:11
Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”

Mituirea străjerilor

11Pe când se duceau ele, unii dintre străjeri au mers în cetate și le‑au dat preoților de seamă vestea despre toate cele petrecute. 12Aceștia s‑au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și le‑au dat soldaților mulți bani, 13zicându‑le: „Spuneți așa: «Ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și l‑au furat»! 14Și dacă vor ajunge acestea la urechile dregătorului, îl vom îndupleca noi și vă vom scăpa de grijă.” 15Ei au luat banii și au făcut cum au fost învățați. Și s‑a răspândit vorba aceasta printre iudei până în ziua de astăzi.

Trimiterea ucenicilor

(Marcu 16:14‑18. Luca 24:36‑49. Ioan 20:19‑23. Fapte 1:6‑8)

16Cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde

28:16
Mt. 26:32Mt. 28:7
le poruncise Isus să meargă. 17Când L‑au văzut, I s‑au închinat, dar unii s‑au îndoit. 18Apropiindu‑Se de ei, Isus le‑a vorbit și le‑a zis: „Toată puterea Mi‑a fost dată
28:18
Mt. 11:27
16:28Dan. 7:13,14Lc. 1:32
10:22In. 3:35
5:22
13:3
17:2Fap. 2:36Rom. 14:91Cor. 15:27Ef. 1:10,21Flp. 2:9,10Evr. 1:2
2:81Pt. 3:22Ap. 17:14
în cer și pe pământ. 19Duceți‑vă
28:19
Mc. 16:15
și faceți ucenici
28:19
Is. 52:10Lc. 24:47Fap. 2:38,39Rom. 10:18Col. 1:23
din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh28:19 Formula trinitară se găsește în toate manuscrisele Evangheliei după Matei. De asemenea, ea este citată integral în scrieri patristice din sec. II‑III. 20și învățându‑i
28:20
Fap. 2:42
să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” [Amin!]