Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Ispitirea lui Isus Hristos

(Marcu 1:12‑13. Luca 4:1‑13)

41Atunci, Isus

4:1
Mc. 1:12Lc. 4:1
a fost dus de Duhul
4:1
1Rg. 18:12Ez. 3:14
8:3
11:1,24
40:2
43:5Fap. 8:39
în pustiu, ca să fie ispitit de Diavol. 2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă a flămânzit. 3Ispititorul s‑a apropiat de El și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini!” 4El i‑a răspuns zicându‑i: „Este scris:

Omul nu trăiește numai cu pâine,

ci cu orice cuvânt care iese

din gura lui Dumnezeu.4:4 Dt. 8:3.

5Atunci, Diavolul L‑a dus în sfânta cetate
4:5
Cap. 27:53.
Neem. 11:1,18Is. 48:2
52:1Ap. 11:2
, L‑a pus pe acoperișul Templului 6și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos, căci este scris:

El va porunci îngerilor Săi cu privire la tine

și ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să‑ți lovești piciorul de vreo piatră!”4:6 Ps. 91:11,12.

7Isus i‑a zis: „De asemenea este scris: Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.4:7 Dt. 6:16. 8Diavolul L‑a dus din nou pe un munte foarte înalt, I‑a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și I‑a zis: 9„Pe toate acestea Ți le voi da Ție dacă vei cădea cu fața la pământ și mi Te vei închina.” 10Atunci Isus i‑a zis: „Pleacă, Satano, căci este scris:

Domnului, Dumnezeului tău

4:10
Dt. 10:20Ios. 24:141Sam. 7:3
, să I te închini

și numai Lui să‑I slujești.4:10 Dt. 6:13.

11Atunci Diavolul L‑a lăsat și iată că au venit niște îngeri

4:11
Evr. 1:14
care Îi slujeau.

Isus, la Capernaum

(Marcu 1:14‑15. Luca 4:14‑15)

12Auzind

4:12
Mc. 1:14Lc. 3:20
4:14,31In. 4:43
că Ioan fusese închis, Isus a plecat în Galileea. 13A părăsit Nazaretul și a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, 14ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice:

15Țara lui Zabulon și țara lui Neftali,

drumul spre mare, dincolo de Iordan,

Galileea neamurilor:

16poporul

4:16
Is. 42:7Lc. 2:32
care stătea în întuneric

a văzut o mare lumină,

iar peste cei ce locuiau în ținutul și în umbra morții

a răsărit lumina.4:16 Is. 9:1,2.

17De atunci

4:17
Mc. 1:14,15
, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți‑vă
4:17
Cap. 3:2;
10:7
, căci Împărăția cerurilor este aproape!”

Isus cheamă patru ucenici

(Marcu 1:16‑20. Luca 5:1‑11)

18Pe când umbla pe lângă Marea Galileei, Isus

4:18
Mc. 1:16‑18Lc. 5:2
a văzut doi frați – pe Simon, zis
4:18
In. 1:42
Petru, și pe fratele său, Andrei – care aruncau năvodul în mare, căci erau pescari. 19El le‑a zis: „Veniți
4:19
Lc. 5:10,11
după Mine și vă voi face pescari de oameni!” 20Îndată
4:20
Mc. 10:28Lc. 18:28
ei au lăsat mrejele și L‑au urmat. 21De acolo
4:21
Mc. 1:19,20Lc. 5:10
a mers mai departe și a văzut alți doi frați – pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui – care erau în barcă împreună cu tatăl lor, Zebedei, și își dregeau mrejele. El i‑a chemat. 22Îndată, ei au lăsat barca și pe tatăl lor și L‑au urmat.

Isus învață poporul și vindecă bolnavi

(Luca 6:17‑19)

23Isus străbătea toată Galileea, dând învățături

4:23
Cap. 9:35.
Mc. 1:21,39Lc. 4:15,44
în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia
4:23
Cap. 24:14.
Mc. 1:14
Împărăției și vindecând
4:23
Mc. 1:34
orice boală și orice neputință din popor. 24Iar vestea despre El s‑a răspândit în toată Siria; și‑i aduceau la El pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri: pe demonizați, pe epileptici4:24 Lit. „lunatici”, sau „cei afectați de Lună”. În Antichitate, se considera că fazele Lunii pot declanșa ori acutiza crizele de epilepsie. și pe paralitici, iar El îi vindeca. 25După El mergeau
4:25
Mc. 3:7
mulțimi mari din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.