Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Despre milostenie

61Luați seama să nu îndepliniți dreptatea6:1 În context, termenul „dreptate” (gr. dikaiosýnē) denumește conduita corectă în relația cu Dumnezeu, manifestată în practică prin acțiuni precum milostenia, rugăciunea și postul (principalele exemple asupra cărora se oprește Isus în Matei 6). voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru din ceruri. 2Așadar, când faci

6:2
Rom. 12:8
milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe străzi, ca să fie slăviți de oameni! Adevărat vă spun că și‑au primit plata. 3Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, 4pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti
6:4
Lc. 14:14
.

Despre rugăciune

(Luca 11:2‑4)

5Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și pe la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și‑au primit plata. 6Ci tu, când te rogi, intră

6:6
2Rg. 4:33
în odăița ta, încuie ușa și roagă‑te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. 7Când vă rugați, să nu îndrugați multe
6:7
Ecl. 5:2
, ca păgânii, cărora
6:7
1Rg. 18:26,29
li se pare că pentru mulțimea vorbelor vor fi ascultați. 8Să nu vă asemănați cu ei, fiindcă Tatăl vostru știe de ce aveți nevoie mai înainte să‑I cereți voi. 9Voi să vă rugați așa:

Tatăl

6:9
Lc. 11:2
nostru care ești în ceruri,

sfințească‑se Numele Tău;

10vie Împărăția Ta;

facă‑se

6:10
Cap. 26:39,42.
voia Ta

precum

6:10
Ps. 103:20,21
în cer, așa și pe pământ!

11Pâinea noastră

6:11
Iov 23:12Pr. 30:8
cea de toate zilele dă‑ne‑o nouă astăzi

12și ne

6:12
Cap. 18:21.
iartă nouă greșelile6:12 Aram. hova „datorie” a fost redat literal în greacă. Termenul este folosit în sens metaforic pentru a denumi păcatul omului în relația cu Dumnezeu. noastre

precum și noi iertăm greșiților noștri;

13și

6:13
Cap. 26:41.
nu ne duce în ispită6:13 Sau: „încercare”.,

ci izbăvește‑ne

6:13
In. 17:15
de Cel Rău!

[Căci

6:13
1Cr. 29:11
a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!]

14Dacă
6:14
Mc. 11:25,26Ef. 4:32Col. 3:13
le iertați oamenilor greșelile, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta. 15Dar dacă nu‑i
6:15
Cap. 18:35.
iertați pe oameni, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile.

Despre post

16Când postiți

6:16
Is. 58:5
, să nu aveți o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își schimonosesc fețele ca să le arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și‑au primit plata. 17Ci tu, când postești, unge‑ți
6:17
Rut 3:3Dan. 10:3
capul și spală‑ți fața, 18ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Adevăratele comori

(Luca 12:33‑34)

19Nu vă strângeți

6:19
Pr. 23:41Tim. 6:17Evr. 13:5Iac. 5:1
comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; 20ci
6:20
Cap. 19:21.
strângeți‑vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. 21Pentru că unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.

Lumina trupului

(Luca 11:34‑36)

22Ochiul este candela

6:22
Lc. 11:34,36
trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi luminat. 23Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina din tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!

Dumnezeu și avuția

(Luca 16:13)

24Nimeni

6:24
Lc. 16:13
nu poate sluji la doi stăpâni. Căci ori îl va urî pe unul și‑l va iubi pe celălalt, ori va ține la unul și‑l va disprețui pe celălalt. Nu
6:24
Gal. 1:101Tim. 6:17Iac. 4:41In. 2:15
puteți sluji și lui Dumnezeu, și avuției.

Despre îngrijorări

(Luca 12:22‑34)

25De aceea vă spun: nu

6:25
Ps. 55:22Lc. 12:22,23Flp. 4:61Pt. 5:7
vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu‑vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici cu privire la trupul vostru, gândindu‑vă cu ce vă veți îmbrăca! Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26Uitați‑vă
6:26
Iov 38:41Ps. 147:9Lc. 12:24
la păsările cerului: ele nu seamănă, nu seceră și nici nu strâng nimic în hambare, și totuși Tatăl vostru ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? 27Și apoi, cine dintre voi, îngrijorându‑se, poate să adauge măcar un cot la statura lui? 28Și de ce vă îngrijorați cu privire la îmbrăcăminte? Luați aminte cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu trudesc, nici nu torc. 29Vă spun însă că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul din ei. 30Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? 31Așadar, nu vă îngrijorați, zicând: «Ce vom mânca?» sau: «Ce vom bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?», 32fiindcă după toate aceste lucruri umblă păgânii! Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de ele. 33Căutați
6:33
1Rg. 3:13Ps. 37:25Mc. 10:30Lc. 12:311Tim. 4:8
mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea vi se vor da pe deasupra! 34Așadar, nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine, fiindcă ziua de mâine se va îngrijora pentru ea însăși! Ajunge zilei necazul ei.

7

Despre judecarea semenilor

(Luca 6:37‑38,41‑42)

71Nu

7:1
Lc. 6:37Rom. 2:1
14:3,4,10,131Cor. 4:3,5Iac. 4:11,12
judecați, ca să nu fiți judecați! 2Căci cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați; și
7:2
Mc. 4:24Lc. 6:38
cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. 3De
7:3
Lc. 6:41,42
ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, dar la bârna din ochiul tău nu te uiți? 4Sau cum îi poți spune fratelui tău: «Lasă‑mă să scot paiul din ochiul tău» și, când colo, tu ai o bârnă în al tău? 5Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău!

6Să nu

7:6
Pr. 9:7,8
23:9Fap. 13:45,46
dați câinilor ce este sfânt și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva porcii să le calce în picioare, iar câinii să se întoarcă și să vă sfâșie.

Perseverența în rugăciune

(Luca 11:9‑13)

7Cereți

7:7
Cap. 21:22.
, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide! 8Căci oricine
7:8
Pr. 8:17Ier. 29:12,13
cere primește, cine caută găsește, iar celui ce bate i se deschide. 9Cine din voi
7:9
Lc. 11:11‑13
, dacă‑i cere fiul său pâine, îi dă o piatră? 10Sau, dacă‑i cere un pește, îi dă un șarpe? 11Deci dacă voi, care
7:11
Gen. 6:5
8:21
sunteți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri le va da lucruri bune celor ce I le cer!

12Tot ce

7:12
Lc. 6:31
vreți să vă facă vouă oamenii faceți‑le și voi lor, căci în aceasta
7:12
Cap. 22:40.
sunt cuprinse Legea și Profeții!

Poarta cea strâmtă

(Luca 13:24)

13Intrați

7:13
Lc. 13:24
pe poarta cea strâmtă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei ce intră pe ea, 14dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc.

Profeții mincinoși

(Luca 6:43‑44)

15Fiți cu băgare de seamă

7:15
Cap. 24:4,5,11,24.
la profeții mincinoși, care
7:15
Mica 3:52Tim. 3:5Fap. 20:29,30
vin la voi îmbrăcați în piei de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori! 16După
7:16
Vers. 20. Cap. 12:33.
roadele lor îi veți recunoaște. Oare se culeg
7:16
Lc. 6:43,44
struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? 17Tot așa, orice
7:17
Cap. 12:33.
pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. 18Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. 19Orice
7:19
Cap. 3:10.
pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. 20Așa că după roadele lor îi veți recunoaște.

Lucrătorii nelegiuiți

(Luca 13:25‑27)

21Nu oricine‑Mi zice: «Doamne

7:21
Cap. 25:11,12.
, Doamne!» va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu din ceruri. 22Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n‑am
7:22
Num. 24:4In. 11:511Cor. 13:2
profețit noi în Numele Tău? N‑am scos noi demoni în Numele Tău? Și n‑am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23Atunci
7:23
Cap. 25:12.
le voi spune deschis: «Niciodată nu v‑am cunoscut; plecați
7:23
Cap. 25:41.
de la Mine, voi care lucrați fărădelege!»7:23 Ps. 6:8.

Casa zidită pe stâncă

(Luca 6:46‑49)

24De aceea, oricine

7:24
Lc. 6:47
aude aceste cuvinte ale Mele și le împlinește se va asemăna cu un om chibzuit, care și‑a zidit casa pe stâncă. 25A venit ploaia, s‑au revărsat șuvoaiele, au suflat vânturile și s‑au năpustit asupra casei, dar ea nu s‑a prăbușit, pentru că avea temelia pe stâncă. 26Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le împlinește se va asemăna cu un om nechibzuit, care și‑a zidit casa pe nisip. 27A venit ploaia, s‑au revărsat șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea; ea s‑a prăbușit, și prăbușirea i‑a fost mare.” 28După ce a sfârșit Isus aceste cuvântări, mulțimile au rămas uimite
7:28
Cap. 13:54.
de învățătura Lui, 29fiindcă
7:29
In. 7:46
El îi învăța pe oameni ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor.

8

Vindecarea unui lepros

(Marcu 1:40‑45. Luca 5:12‑16)

81Când S‑a coborât de pe munte, mulțimi mari au mers după El. 2Și

8:2
Mc. 1:40
iată că un lepros s‑a apropiat de El, I s‑a închinat și I‑a zis: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești!” 3Isus a întins mâna și l‑a atins, zicând: „Da, vreau, fii curățit!” Îndată a fost curățit de lepra lui. 4Apoi, Isus i‑a zis: „Vezi
8:4
Cap. 9:30.
să nu spui nimănui, ci mergi, arată‑te preotului și adu darul pe care l‑a poruncit
8:4
Lev. 14:3,4,10Lc. 4:14
Moise, ca mărturie pentru ei!”

Vindecarea slujitorului unui centurion

(Luca 7:1‑10. Ioan 4:43‑54)

5Pe când

8:5
Lc. 7:1
intra Isus în Capernaum, s‑a apropiat de El un centurion, care L‑a rugat 6și I‑a zis: „Doamne, slujitorul meu zace în casă paralizat și se chinuie cumplit!” 7Isus i‑a zis: „O să vin să‑l vindec.” 8Centurionul i‑a răspuns, zicând: „Doamne, nu
8:8
Lc. 15:19
sunt vrednic să intri sub acoperișul meu; spune
8:8
Ps. 107:20
numai un cuvânt, și slujitorul meu va fi vindecat! 9Căci și eu sunt om sub autoritate și am sub mine soldați; și, când îi zic unuia: «Du‑te!», se duce; când îi zic altuia: «Vino!», vine; și când îi zic robului meu: «Fă asta!», face.” 10Auzind Isus aceste vorbe, S‑a mirat și le‑a zis celor ce Îl urmau: „Adevărat vă spun că n‑am găsit în tot Israelul o asemenea credință! 11Dar vă spun că vor veni mulți
8:11
Gen. 12:3Is. 2:2,3
11:10Mal. 1:11Lc. 13:29Fap. 10:45
11:18
14:27Rom. 15:9Ef. 3:6
de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor, 12iar
8:12
Cap. 21:43.
fiii Împărăției vor
8:12
Cap. 13:42,50;
fi aruncați în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.” 13Apoi i‑a zis centurionului: „Du‑te și facă‑ți‑se după cum ai crezut!” Și slujitorul lui s‑a vindecat chiar în ceasul acela.

Vindecarea mai multor bolnavi

(Marcu 1:29‑34. Luca 4:38‑41)

14Isus a mers apoi

8:14
Mc. 1:29‑31Lc. 4:38,39
în casa lui Petru și a văzut‑o pe soacra
8:14
1Cor. 9:5
acestuia zăcând în pat, cuprinsă de febră. 15Isus i‑a atins mâna și febra a lăsat‑o; apoi ea s‑a ridicat și a început să‑I slujească.

16Când s‑a înserat

8:16
Mc. 1:32Lc. 4:40,41
, au adus la Isus mulți demonizați. Prin cuvântul Său, El a scos din ei duhuri necurate și i‑a vindecat pe toți cei bolnavi, 17ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice:

El

8:17
1Pt. 2:24
a luat asupra Lui neputințele noastre

și a purtat bolile noastre.8:17 Is. 53:4.

Cum să‑L urmăm pe Isus

(Luca 9:57‑62)

18Văzând Isus mulțimea din jurul Său, le‑a poruncit ucenicilor să treacă pe malul celălalt. 19Atunci

8:19
Lc. 9:57,58
a venit la El un cărturar, care I‑a zis: „Învățătorule, Te voi urma oriunde vei merge.” 20Isus i‑a răspuns: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului n‑are unde să‑Și plece capul.” 21Un
8:21
Lc. 9:59,60
altul, care era dintre ucenici, I‑a zis: „Doamne, dă‑mi voie
8:21
1Rg. 19:20
să mă duc mai întâi să‑l îngrop pe tatăl meu!” 22Dar Isus i‑a răspuns: „Vino după Mine și lasă morții să‑și îngroape morții!”

Potolirea furtunii

(Marcu 4:35‑41. Luca 8:22‑25)

23Isus S‑a urcat într‑o barcă, iar ucenicii Lui L‑au urmat. 24Și

8:24
Mc. 4:37Lc. 8:23
iată că pe mare s‑a stârnit o asemenea furtună, încât barca era acoperită de valuri. El însă dormea. 25Ucenicii s‑au apropiat de El și L‑au trezit, zicându‑I: „Doamne, salvează‑ne, fiindcă pierim!” 26El le‑a spus: „De ce sunteți fricoși, puțin credincioșilor?” Apoi S‑a sculat
8:26
Ps. 65:7
89:9
107:29
, a mustrat vânturile și marea și s‑a lăsat o liniște adâncă. 27Oamenii aceia erau uimiți și ziceau: „Ce fel de om este Acesta, dacă Îl ascultă până și vânturile și marea?”

Vindecarea celor doi demonizați din Gadara

(Marcu 5:1‑20. Luca 8:26‑39)

28Când

8:28
Mc. 5:1Lc. 8:26
a ajuns Isus pe partea cealaltă, în ținutul gadarenilor8:28 În unele manuscrise apar variantele „gherghesenilor”, „gherasenilor” sau „gazarenilor”., L‑au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte. Erau atât de înfricoșători, încât nimeni nu mai putea trece pe drumul acela. 29Și iată că au început să strige: „Ce avem noi a face cu Tine, [Isuse,] Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?” 30Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. 31Demonii Îl rugau și ziceau: „Dacă ne scoți afară, trimite‑ne în turma aceeade porci!” 32„Duceți‑vă!”, le‑a zis El. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și, deodată, toată turma s‑a repezit de pe stâncă în mare și a pierit în ape. 33Porcarii au fugit și, ajungând în cetate, au povestit totul, anume cele întâmplate cu demonizații. 34Atunci toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, cum L‑au văzut, L‑au
8:34
Dt. 5:251Rg. 17:18Lc. 5:8Fap. 16:39
rugat să plece din ținutul lor.