Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
9

Vindecarea unui paralitic

(Marcu 2:1‑12. Luca 5:17‑26)

91Isus S‑a urcat în barcă, a trecut pe malul celălalt și

9:1
Mt. 4:13
a venit în cetatea Sa. 2Și
9:2
Mc. 2:3Lc. 5:18
iată că I‑au adus un paralitic, care zăcea pe un pat9:2 În context, gr. klínē denumește nu obiectul de mobilier, ci targa folosită pentru a transporta o persoană.. Văzându‑le
9:2
Mt. 8:10
Isus credința, i‑a zis paraliticului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate!” 3Și iată că unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: „Omulacesta hulește!” 4Isus, cunoscându‑le
9:4
Mt. 12:25Ps. 139:2Mc. 12:15Lc. 5:22
6:8
9:47
11:17
gândurile, le‑a zis: „De ce aveți gânduri rele în inimile voastre? 5Ce este mai ușor? A zice: «Păcatele îți sunt iertate» sau a zice: «Scoală‑te și umblă»? 6Dar ca să știți că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, scoală‑te”, i‑a zis El paraliticului, „ridică‑ți patul și du‑te acasă!” 7Paraliticul s‑a sculat și s‑a dus acasă. 8Când au văzut mulțimile, s‑au înfricoșat și L‑au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o asemenea putere.

Chemarea lui Matei

(Marcu 2:13‑17. Luca 5:27‑32)

9Isus a plecat

9:9
Mc. 2:14Lc. 5:27
de acolo și a văzut un om pe nume Matei stând la vamă și i‑a zis: „Vino după Mine!” El s‑a ridicat și L‑a urmat. 10Pe
9:10
Mc. 2:15Lc. 5:29
când stătea Isus la masă în casă, iată că au venit mulți vameși și păcătoși și s‑au așezat la masă cu El și cu ucenicii Lui. 11Văzând acest lucru, fariseii le‑au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii
9:11
Mt. 11:19Lc. 5:30
15:2
și cu păcătoșii
9:11
Gal. 2:15
?” 12Isus i‑a auzit și le‑a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavii. 13Mergeți și învățați ce înseamnă: Milă
9:13
Mt. 12:7Mica 6:6‑8
vreau, nu jertfe!9:13 Os. 6:6. Eu n‑am venit să‑i chem [la pocăință] pe cei drepți, ci
9:13
1Tim. 1:15
pe cei păcătoși.”

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post

(Marcu 2:18‑22. Luca 5:33‑39)

14Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan și I‑au zis: „De

9:14
Mc. 2:18Lc. 5:33
ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?” 15Isus le‑a răspuns: „Oare pot jeli nuntașii
9:15
In. 3:29
câtă vreme mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci
9:15
Fap. 13:2,3
14:231Cor. 7:5
vor posti. 16Nimeni nu pune un petic de țesătură nouă la o haină veche, căci peticul trage din materialul hainei, și ruptura se face și mai mare. 17Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altminteri burdufurile se sparg, vinul se varsă, iar burdufurile se pierd; ci vinul nou se pune în burdufuri noi și astfel se păstrează și unul, și celelalte.”

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

(Marcu 5:21‑43. Luca 8:40‑56)

18Pe când

9:18
Mc. 5:22Lc. 8:41
le spunea Isus aceste cuvinte, iată că a venit un conducător al sinagogii, I s‑a închinat și I‑a zis: „Fiica mea tocmai a murit, însă vino să‑Ți pui mâna peste ea, și va trăi!” 19Isus S‑a ridicat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui.

20Și

9:20
Mc. 5:25Lc. 8:43
iată că o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge s‑a apropiat din spate și I‑a atins poala hainei, 21căci își zicea în sinea ei: „Dacă mă voi atinge fie și numai de haina Lui, voi fi vindecată.” 22Isus S‑a întors și, văzând‑o, i‑a zis: „Îndrăznește, fiică! Credința
9:22
Lc. 7:50
8:48
17:19
18:42
ta te‑a mântuit!” Și femeia s‑a vindecat chiar în ceasul acela.

23Când

9:23
Mc. 5:38Lc. 8:51
a ajuns Isus în casa conducătorului sinagogii și când i‑a văzut pe cei ce cântau din fluier și mulțimea care se tânguia
9:23
2Cr. 35:25
, 24le‑a zis: „Plecați
9:24
Fap. 20:10
, căci fetița n‑a murit, ci doarme!” Dar ei Îl luau în râs. 25După ce a fost scoasă mulțimea, Isus a intrat, a luat‑o pe fetiță de mână, și fetița s‑a sculat. 26Și vestea s‑a răspândit în tot ținutul acela.

Vindecarea a doi orbi

27Când Isus a plecat de acolo, au venit după El doi orbi, care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul

9:27
Mt. 15:22
20:30,31Mc. 10:47,48Lc. 18:38,39
lui David!” 28După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le‑a zis: „Credeți că pot să fac lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I‑au răspuns ei. 29Atunci le‑a atins ochii, zicând: „Facă‑vi‑se după credința voastră!” 30Și li s‑au deschis ochii. Isus le‑a poruncit cu tărie și le‑a zis: „Vedeți
9:30
Mt. 8:4
12:16
17:9Lc. 5:14
să nu afle nimeni!” 31Dar
9:31
Mc. 7:36
ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre El în tot ținutul acela.

Vindecarea unui mut demonizat

32Pe

9:32
Mt. 12:22Lc. 11:14
când plecau ei, iată că I‑au adus lui Isus un mut care era demonizat. 33După ce demonul a fost scos din el, mutul a vorbit. Mulțimile se minunau și ziceau: „Niciodată nu s‑a mai văzut așa ceva în Israel!” 34Dar fariseii spuneau: „Cu ajutorul căpeteniei demonilor scoate el
9:34
Mt. 12:24Mc. 3:22Lc. 11:15
demonii!”

Mila lui Isus pentru mulțimi

35Isus străbătea

9:35
Mc. 6:6Lc. 13:22
toate cetățile și satele, dând învățătură
9:35
Mt. 4:23
în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință [care erau în popor]. 36Când
9:36
Mc. 6:34
a văzut mulțimile, I s‑a făcut milă de ele, pentru că erau chinuite și neajutorate, ca
9:36
Ez. 34:5Zah. 10:2
niște oi care n‑au păstor9:36 Num. 27:17. 1Rg. 22:17. 2Cr. 18:16.. 37Atunci le‑a zis ucenicilor Săi: „De secerat este mult
9:37
Lc. 10:2In. 4:35
, dar lucrători sunt puțini! 38Rugați‑L deci
9:38
2Tes. 3:1
pe Stăpânul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui!”