Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Vindecarea paraliticului

(Matei 9:1‑8. Luca 5:17‑26)

21După câteva zile, Isus S‑a întors

2:1
Mt. 9:1Lc. 5:18
în Capernaum. S‑a auzit că este în casă 2și s‑au adunat [îndată] așa de mulți, încât nu mai încăpeau înaintea ușii; El le vestea Cuvântul. 3Au venit niște oameni care I‑au adus un paralitic, purtat de patru inși. 4Fiindcă nu puteau să‑l ducă până la El din cauza mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și, după ce au făcut o spărtură, au coborât pe acolo patul2:4 Gr. krábattos nu denumește o piesă de mobilier din lemn sau metal, ci o saltea subțire (rogojină) care putea fi transportată cu ușurință dintr‑un loc în altul. în care zăcea paraliticul. 5Văzându‑le credința, Isus i‑a zis paraliticului: „Fiule, păcatele îți sunt iertate!” 6Niște cărturari care erau acolo se întrebau în inimile lor: 7„Cum vorbește el astfel? Hulește! Cine
2:7
Iov 14:4Is. 43:25
poate ierta păcatele în afară de Unul singur – Dumnezeu?” 8Îndată, Isus a cunoscut
2:8
Mt. 9:4
prin duhul Său că ei gândeau astfel și le‑a zis: „De ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? 9Ce
2:9
Mt. 9:5
este mai ușor? A‑i zice paraliticului: «Păcatele îți sunt iertate» sau a‑i zice: «Scoală‑te, ridică‑ți patul și umblă»? 10Dar, ca să știți că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, 11ție îți poruncesc”, i‑a zis El paraliticului, „scoală‑te, ridică‑ți patul și du‑te acasă!” 12Și îndată, paraliticul s‑a sculat, și‑a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor; așa că toți au rămas uimiți și‑L slăveau pe Dumnezeu, zicând: „Niciodată n‑am mai văzut așa ceva!”

Chemarea lui Levi

(Matei 9:9‑13. Luca 5:27‑32)

13Isus

2:13
Mt. 9:9
a ieșit iarăși lângă mare. Toată mulțimea de oameni venea la El, iar El îi învăța. 14Când
2:14
Mt. 9:9Lc. 5:27
trecea pe acolo, l‑a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, stând la vamă. Și i‑a zis: „Vino după Mine!” Levi s‑a sculat și a mers după El. 15Pe
2:15
Mt. 9:10
când stătea Isus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au stat și ei la masă cu El și cu ucenicii Lui; căci erau mulți și Îl urmau. 16Când L‑au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, cărturarii din rândul fariseilor le‑au zis ucenicilor Lui: „Cum de mănâncă el [și bea] cu vameșii și cu păcătoșii?” 17Auzind aceasta, Isus le‑a zis: „Nu
2:17
Mt. 9:12,13
18:11Lc. 5:31,32
19:101Tim. 1:15
cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu n‑am venit să‑i chem [la pocăință] pe cei drepți, ci pe cei păcătoși.”

Despre post

(Matei 9:14‑17. Luca 5:33‑39)

18Ucenicii

2:18
Mt. 9:14Lc. 5:33
lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Au venit și I‑au zis lui Isus: „De ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?” 19Isus le‑a răspuns: „Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme îl au pe mire cu ei nu pot posti. 20Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti, în ziua aceea. 21Nimeni nu coase un petic de țesătură nouă la o haină veche; altminteri, peticul cel nou trage din materialul vechi, și ruptura se face și mai mare. 22Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, căci vinul cel nou sparge burdufurile și se pierd astfel și vinul, și burdufurile; ci vinul nou se pune în burdufuri noi.”

Isus – Domn al sabatului

(Matei 12:1‑8. Luca 6:1‑5)

23S‑a întâmplat că, într‑o zi de sabat, Isus trecea

2:23
Mt. 12:1Lc. 6:1
prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui, croindu‑și drum, au început să smulgă
2:23
Dt. 23:25
spice. 24Fariseii I‑au zis: „Uite ce fac ei în sabat! Ce nu este îngăduit!” 25Isus le‑a răspuns: „Oare n‑ați citit niciodată ce
2:25
1Sam. 21:6
a făcut David când a fost în nevoie și când el și cei care erau împreună cu el au flămânzit? 26Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, pe vremea lui Abiatar2:26 Potrivit cu 1Sam. 21:1‑6, marele‑preot aflat în funcție la acea dată era Ahimelec, tatăl lui Abiatar. Ca supraviețuitor al represiunii inițiate de Saul și susținător al lui David (1Sam. 22:20‑23), Abiatar ajunge mai cunoscut decât tatăl său, fiind evocat de Isus pentru a face referire la episodul descris în 1Sam. 21., marele‑preot, și a mâncat pâinile pentru înfățișare2:26 Lit. „pâinile prezentării”. Referire la cele douăsprezece pâini care erau înfățișate înaintea lui Dumnezeu, de sabat, pe masa din sanctuar. După o săptămână, erau înlocuite și mâncate de preoți. Vezi Ex. 25:30; 35:13; 39:36. Lev. 24:5‑9. Num. 4:7., pe care
2:26
Ex. 29:32,33Lev. 24:9
nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat și celor care erau cu el?” 27Apoi le‑a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, și nu omul pentru sabat; 28așa că Fiul Omului este Domn
2:28
Mt. 12:8
și al sabatului.”