Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
7

Fariseii și tradiția din bătrâni

(Matei 15:1‑20)

71Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s‑au

7:1
Mt. 15:1
adunat la Isus. 2Ei i‑au văzut pe unii dintre ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. 3Însă fariseii și toți iudeii nu mănâncă fără să‑și spele mâinile după rânduială, ținând tradiția din bătrâni. 4Și, când vin de la piață, nu mănâncă decât după ce s‑au îmbăiat. Și multe altele le‑au primit ei ca să le păzească, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a vaselor de aramă și a paturilor7:4 În perioada intertestamentară, rabinii au elaborat un sistem amplu de reglementări menite să asigure puritatea rituală a obiectelor din sfera domestică. Prescripțiile privind puritatea rituală au fost adunate în Tohoroth, ultima secțiune a Mișnei. Aceasta reprezintă o amplă colecție de norme și tradiții rabinice a cărei codificare s‑a realizat în preajma anului 200 d.Hr.. 5Iar fariseii și cărturarii L‑au întrebat
7:5
Mt. 15:2
: „De ce nu trăiesc ucenicii tăi după tradiția din bătrâni, ci prânzesc cu mâinile necurate?” 6Isus le‑a răspuns: „Bine a profețit Isaia despre voi, fățarnicilor, după cum este scris:

Poporul

7:6
Mt. 15:8
acesta Mă cinstește cu buzele,

dar inima lor este departe de Mine!

7În zadar Mi se închină ei,

dând învățături care nu sunt decât porunci omenești.7:7 Is. 29:13.

8Voi lepădați porunca lui Dumnezeu și țineți tradiția oamenilor [precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri ca acestea].” 9Și le‑a mai zis: „Frumos dați voi la o parte porunca lui Dumnezeu ca să țineți tradiția voastră. 10Căci Moise a zis: Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta7:10 Ex. 20:12. Dt. 5:16. și: Cine blestemă pe tatăl lui sau pe mama lui să fie pedepsit cu moartea.7:10 Ex. 21:17. Lev. 20:9. 11Voi însă ziceți: «Un om îi poate spune tatălui său ori mamei sale: ‘Este korban

7:11
Mt. 15:5
23:18
’, adică dăruit lui Dumnezeu, ‘ceea ce îți pot da’»; 12și nu‑l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau mama lui. 13Ați desființat astfel Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția pe care o transmiteți. Și multe ca acestea mai faceți!”

Ce îl spurcă pe om

14Și

7:14
Mt. 15:10
chemând din nou mulțimea la Sine, a zis: „Ascultați‑Mă toți și înțelegeți! 15Nimic din ce este în afara omului nu poate să‑l facă necurat, intrând în el. Dar ce iese din om, aceea îl face necurat. 16[Dacă
7:16
Mt. 11:15
are cineva urechi de auzit, să audă.]” 17După ce
7:17
Mt. 15:15
a lăsat mulțimea și a intrat în casă, ucenicii Lui L‑au întrebat cu privire la pilda aceasta. 18El le‑a zis: „Și voi sunteți fără pricepere? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om din afară nu‑l poate face necurat? 19Aceasta pentru că nu intră în inima lui, ci în pântec și apoi iese afară, în hazna”, curățind astfel toate bucatele. 20El le‑a mai zis: „Ce iese din om, aceea îl face necurat. 21Căci
7:21
Gen. 6:5
8:21Mt. 15:19
dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, 22adulterele, lăcomiile, răutățile, înșelăciunea, nerușinarea, invidia7:22 Lit. „ochiul rău”., blasfemia, trufia, nechibzuința. 23Toate aceste rele ies dinăuntru și îl fac pe om necurat.”

Femeia siro‑feniciană

(Matei 15:21‑28)

24Isus

7:24
Mt. 15:21
a plecat de acolo și S‑a dus în ținutul Tirului [și al Sidonului]. A intrat într‑o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n‑a putut să rămână ascuns. 25Ci, îndată, o femeie a cărei fiică avea un duh necurat a auzit despre El și a venit și I‑a căzut la picioare. 26Femeia aceasta era vorbitoare de limbă greacă, de obârșie siro‑feniciană. Ea L‑a rugat să scoată demonul din fiica ei. 27Isus i‑a zis: „Lasă mai întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s‑o arunci la căței!” 28„Da, Doamne”, I‑a răspuns ea, „dar și cățeii mănâncă sub masă din firimiturile copiilor!” 29Atunci Isus i‑a zis: „Pentru cuvântul acesta, du‑te; a ieșit demonul din fiica ta.” 30Când s‑a dus femeia acasă, a găsit copila culcată în pat, iar demonul ieșise din ea.

Vindecarea unui surdomut

31Isus

7:31
Mt. 15:29
a părăsit iarăși ținutul Tirului și a venit prin Sidon către Marea Galileei, în ținutul Decapole. 32I‑au
7:32
Mt. 9:32Lc. 11:14
adus un surd care era și gângav și L‑au rugat să‑Și pună mâna peste el. 33El l‑a luat deoparte din mulțime, apoi Și‑a pus degetele în urechile lui și i‑a atins limba cu scuipatul
7:33
Cap. 8:23.
Său7:33 Lit. „Și‑a pus degetele în urechile lui și, după ce a scuipat, i‑a atins limba”.. 34Și‑a ridicat
7:34
Cap. 6:41.
ochii spre cer, a suspinat
7:34
In. 11:33,38
și a zis: Effata, care înseamnă: „Deschide‑te!” 35Îndată
7:35
Is. 35:5,6Mt. 11:5
i s‑au deschis urechile, i s‑a dezlegat limba și vorbea foarte deslușit. 36Isus le‑a
7:36
Cap. 5:43.
poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai stăruitor, cu atât Îl vesteau mai mult. 37Ei erau uimiți peste măsură și ziceau: „Cât de bine le face pe toate! Chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească!”

8

A doua înmulțire a pâinilor

(Matei 15:32‑39)

81În zilele acelea

8:1
Mt. 15:32
, strângându‑se din nou o mare mulțime și neavând ce să mănânce, Isus Și‑a chemat ucenicii și le‑a zis: 2„Mi‑e milă de mulțimea aceasta, pentru că acești oameni de trei zile stau lângă Mine și nu au ce mânca. 3Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, vor leșina pe drum; iar unii dintre ei au venit de departe.” 4Ucenicii I‑au răspuns: „Cum ar putea cineva să‑i sature pe toți aceștia cu pâine aici, în pustiu?” 5„Câte pâini aveți?”, i‑a întrebat
8:5
Cap. 6:38.
Isus. „Șapte”, I‑au răspuns ei. 6Atunci a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ și, luând cele șapte pâini, a adus mulțumire, le‑a frânt și le‑a dat ucenicilor Săi să le împartă, iar ei le‑au împărțit mulțimii. 7Mai aveau și câțiva pești. După ce i‑a binecuvântat
8:7
Cap. 6:41.
, a poruncit să‑i împartă și pe aceia. 8Au mâncat și s‑au săturat și au ridicat șapte coșuri cu bucățile rămase. 9Erau cam patru mii de oameni. Apoi Isus le‑a dat drumul.

Aluatul fariseilor

(Matei 16:1‑12)

10Isus S‑a urcat îndată

8:10
Mt. 15:33
în barcă împreună cu ucenicii Săi și a venit în părțile Dalmanutei. 11Fariseii au venit
8:11
Mt. 12:38
16:1In. 6:30
și au început să discute aprins cu El. Și, ca să‑L ispitească, I‑au cerut un semn din cer. 12Isus a suspinat în duhul Său și a zis: „De ce caută generația aceasta un semn? Adevărat vă spun că generației acesteia nu i se va da niciun semn!” 13Apoi i‑a lăsat, S‑a urcat din nou în barcă și a plecat spre celălalt țărm. 14Ucenicii
8:14
Mt. 16:5
uitaseră să ia pâini; cu ei, în barcă, n‑aveau decât o pâine. 15Isus îi povățuia
8:15
Mt. 16:6Lc. 12:11
, zicându‑le: „Vedeți să vă păziți de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!” 16Ucenicii vorbeau între ei că nu au pâini
8:16
Mt. 16:7
. 17Știind aceasta, Isus le‑a zis: „De ce vorbiți între voi că nu aveți pâini? Tot
8:17
Cap. 6:52.
nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? 18Aveți ochi, și nu vedeți? Aveți urechi, și nu auziți?8:18 Ier. 5:21. Și nu vă amintiți nimic? 19Când
8:19
Cap. 6:43.
am frânt cinci pâini la cei cinci mii, câte coșuri pline cu bucăți rămase ați ridicat?” „Douăsprezece”, I‑au răspuns ei. 20„Și când
8:20
Vers. 8.
am frânt șapte pâini pentru cei patru mii, câte coșuri pline cu bucăți rămase ați ridicat?” „Șapte”, I‑au răspuns ei. 21Și El le‑a zis: „Tot nu
8:21
Vers. 17. Cap. 6:52.
înțelegeți?”

Vindecarea unui orb la Betsaida

22Au ajuns la Betsaida și I‑au adus un orb, rugându‑L să Se atingă de el. 23Isus l‑a luat de mână și l‑a scos din sat, apoi i‑a pus scuipat

8:23
Cap. 7:33.
pe ochi8:23 Lit. „l‑a scuipat în ochi”., Și‑a pus mâinile peste el și l‑a întrebat: „Vezi ceva?” 24Ridicându‑și privirea, el a zis: „Văd niște oameni ca niște copaci; îi văd umblând.” 25Atunci Isus Și‑a pus din nou mâinile pe ochii lui, iar el a deschis ochii8:25 Sau: „și‑a ațintit privirile”., a fost vindecat și a început să vadă totul deslușit. 26Isus l‑a trimis acasă, spunându‑i: „Să nu intri în sat [și nici
8:26
Cap. 5:43.
să nu spui cuiva]!”

Mărturisirea lui Petru

(Matei 16:13‑20. Luca 9:18‑21)

27Isus

8:27
Mt. 16:13Lc. 9:18
și ucenicii Săi au mers către satele Cezareei lui Filip. Pe drum, Isus i‑a întrebat pe ucenici, zicându‑le: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 28Ei I‑au răspuns: „Ioan
8:28
Mt. 14:2
Botezătorul; alții, Ilie; alții, unul din profeți.” 29Atunci El i‑a întrebat: „Dar voi cine ziceți că sunt?” Petru i‑a răspuns, zicându‑I: „Tu
8:29
Mt. 16:16In. 6:69
11:27
ești Hristosul!” 30Isus
8:30
Mt. 16:20
le‑a poruncit cu tărie să nu spună nimănui despre El.

Isus vestește moartea și învierea Sa

(Matei 16:21‑28. Luca 9:22‑27)

31Atunci a

8:31
Mt. 16:21
17:22Lc. 9:22
început să‑i învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe, să fie respins de bătrâni, de preoții de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învie. 32Le spunea lucrurile acestea pe față. Însă Petru L‑a luat deoparte și a început să‑L mustre. 33Dar Isus S‑a întors și S‑a uitat la ucenici, l‑a mustrat pe Petru și i‑a zis: „Înapoia Mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor!” 34Și chemând apoi mulțimea împreună cu ucenicii Săi, le‑a zis: „Dacă vrea cineva
8:34
Mt. 10:38
16:24Lc. 9:23
14:27
să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze, 35căci cine
8:35
In. 12:25
va vrea să‑și scape viața o va pierde, dar cine își va pierde viața pentru Mine și pentru Evanghelie și‑o va scăpa. 36Și la ce i‑ar folosi cuiva să câștige toată lumea dacă și‑ar pierde sufletul? 37Sau ce ar putea da un om în schimb pentru sufletul său? 38Pentru că
8:38
Mt. 10:33Lc. 9:26
12:9
de oricine se
8:38
Rom. 1:162Tim. 1:8
2:12
va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în această generație adulteră8:38 În VT, necredincioșia poporului față de Dumnezeu este adesea descrisă ca adulter (Ier. 3:6,8. Ez. 16:32. Os. 4:12). Aceeași metaforă, aplicată domeniului spiritual, se întâlnește în mesajul lui Isus (Mt. 12:39; 16:4). Vezi și Iac. 4:4. și păcătoasă, Se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu îngerii cei sfinți.”

9

91Le‑a mai zis: „Adevărat

9:1
Mt. 16:28Lc. 9:27
vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția
9:1
Mt. 24:30
25:31Lc. 22:18
lui Dumnezeu venind cu putere.”

Schimbarea la față

(Matei 17:1‑13. Luca 9:28‑36)

2După

9:2
Mt. 17:1Lc. 9:28
șase zile, Isus i‑a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i‑a dus deoparte pe un munte înalt, numai pe ei. Și S‑a schimbat la față înaintea lor; 3hainele I s‑au făcut strălucitoare și foarte albe
9:3
Dan. 7:9Mt. 28:3
, de un alb pe care niciun înălbitor de pe pământ nu‑l poate da. 4Și li s‑au arătat Ilie și Moise, care stăteau de vorbă cu Isus. 5Petru a luat cuvântul și I‑a zis lui Isus: „Rabbí9:5 Ebr. rabbí înseamnă „învățător”., este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” 6De fapt, nu știa ce să spună, căci erau înspăimântați. 7Și a venit un nor care i‑a acoperit cu umbra lui, iar din nor s‑a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!” 8Și îndată, uitându‑se în jur, n‑au mai văzut pe nimeni decât pe Isus, singur cu ei. 9Pe
9:9
Mt. 17:9
când coborau de pe munte, Isus le‑a poruncit să nu povestească nimănui ce au văzut până când Fiul Omului va învia din morți. 10Și au păstrat pentru ei cuvântul acesta, întrebându‑se între ei ce înseamnă că „va învia din morți”. 11Ucenicii L‑au întrebat, zicând: „De ce spun cărturarii că
9:11
Mt. 4:5
17:10
mai întâi trebuie să vină Ilie?” 12Iar El le‑a spus: „Da, mai întâi vine Ilie ca să așeze toate la locul lor; și cum de
9:12
Ps. 22:6Is. 53:2Dan. 9:26
stă scris despre Fiul Omului că va suferi multe și
9:12
Lc. 23:11Flp. 2:7
va fi disprețuit? 13Eu vă spun că Ilie
9:13
Mt. 11:14
17:12Lc. 1:17
a și venit, și i‑au făcut tot ce au vrut, după cum este scris despre el.”

Vindecarea unui demonizat

(Matei 17:14‑20. Luca 9:37‑43a)

14Când

9:14
Mt. 17:14Lc. 9:37
au ajuns la ucenici, au văzut o mare mulțime împrejurul lor și pe cărturari discutând aprins cu ei. 15Și îndată, văzându‑L, toată mulțimea a fost cuprinsă de freamăt și a alergat la El să‑L întâmpine. 16Iar El i‑a întrebat: „Despre ce vorbeați atât de aprins cu ei?” 17Și unul din mulțime I‑a răspuns
9:17
Mt. 17:14Lc. 9:38
: „Învățătorule, l‑am adus la Tine pe fiul meu, care are un duh mut. 18Și ori de câte ori îl apucă, îl trântește la pământ, iar el face spume la gură, scrâșnește din dinți și înțepenește. Le‑am spus ucenicilor Tăi să‑l scoată, dar n‑au putut.” 19Iar El le‑a răspuns: „O, generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți‑l la Mine!” 20Și l‑au adus la El. Și îndată, văzându‑L
9:20
Cap. 1:26.
, duhul l‑a scuturat pe copil, și acesta, căzând la pământ, se zvârcolea și făcea spume la gură. 21Și Isus l‑a întrebat pe tatăl lui: „De câtă vreme i se întâmplă asta?” „Din copilărie”, a răspuns el. 22„De multe ori l‑a aruncat și în foc, și în apă, ca să‑l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie‑Ți milă de noi și ajută‑ne!” 23Isus i‑a răspuns: „Dacă
9:23
Cap. 11:23.
poți!? Toate lucrurile sunt cu putință pentru cel ce crede!” 24Îndată, tatăl copilului a strigat: „Cred! Ajută necredinței mele!” 25Când a văzut Isus că mulțimea vine în fugă, a mustrat duhul necurat, zicându‑i: „Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși și să nu mai intri în el!” 26Și țipând și scuturându‑l cu mare putere, duhul a ieșit. Copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. 27Dar Isus, apucându‑l de mână, l‑a ridicat, iar el s‑a sculat în picioare. 28Când
9:28
Mt. 17:19
a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L‑au luat deoparte și L‑au întrebat: „Noi de ce n‑am putut să‑l scoatem?” 29El le‑a zis: „Acest soi de demoni nu poate fi scos cu nimic altceva decât cu rugăciune [și post].”

Isus Își vestește a doua oară moartea și învierea

(Matei 17:22‑23. Luca 9:43b‑45)

30Plecând din acel loc, au trecut prin Galileea, dar [Isus] nu voia să se știe că trecea pe acolo. 31Căci

9:31
Mt. 17:22Lc. 9:44
îi învăța pe ucenicii Săi și le zicea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce‑L vor omorî, va învia.” 32Dar ei nu înțelegeau cuvântul acesta și se temeau să‑L întrebe.

Cine este cel mai mare?

(Matei 18:1‑5. Luca 9:46‑48)

33Apoi

9:33
Mt. 18:1Lc. 9:46
22:24
au venit la Capernaum. Pe când era în casă, El i‑a întrebat: „Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum?” 34Dar ei tăceau, pentru că pe drum avuseseră o dispută, vrând să știe cine este mai mare. 35Și așezându‑Se, i‑a chemat pe cei doisprezece și le‑a zis: „Dacă vrea cineva
9:35
Cap. 10:43.
să fie cel dintâi, să fie cel mai de pe urmă dintre toți și slujitorul tuturor!” 36Și, luând
9:36
Cap. 10:16.
un copilaș, l‑a așezat în mijlocul lor, apoi l‑a luat în brațe și le‑a zis: 37„Oricine primește pe unul din acești copilași în Numele Meu pe Mine Mă primește, și oricine
9:37
Mt. 10:40Lc. 9:48
Mă primește pe Mine nu pe Mine Mă primește, ci pe Cel ce M‑a trimis.”

Cine nu este împotriva noastră este pentru noi

(Luca 9:49‑50)

38Ioan

9:38
Num. 11:28Lc. 9:49
I‑a zis: „Învățătorule, noi am văzut pe cineva scoțând demoni în Numele Tău și l‑am oprit, pentru că nu ne urma.” 39„Nu‑l opriți”, i‑a răspuns Isus, „căci
9:39
1Cor. 12:3
nimeni care face o minune în Numele Meu nu Mă poate vorbi de rău îndată după aceea. 40Cine
9:40
Mt. 12:30
nu este împotriva noastră este pentru noi. 41Și
9:41
Mt. 10:42
oricine vă va da să beți un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteți ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu‑și va pierde răsplata.

Pricinile de păcătuire

(Matei 18:6‑9. Luca 17:1‑2)

42Și

9:42
Mt. 18:6Lc. 17:1
dacă cineva îl va face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți care cred în Mine, ar fi mai bine pentru omul acela să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare. 43Dacă
9:43
Dt. 13:6Mt. 5:29
18:8
mâna ta te face să cazi în păcat, tai‑o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să ajungi în gheenă, în focul care nu se stinge, 44[unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.] 45Iar dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie‑l; este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în gheenă, [în focul care nu se stinge, 46unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge .] 47Iar dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate‑l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăția lui Dumnezeu cu un singur ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în gheena [de foc] 48unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.9:48 Is. 66:24.

49Pentru că orice om va fi sărat cu foc [și orice

9:49
Lev. 2:13Ez. 43:24
jertfă va fi sărată cu sare]. 50Sarea este bună. Dar
9:50
Mt. 5:13Lc. 14:34
dacă sarea ajunge nesărată, cum îi veți reda gustul? Să aveți în voi
9:50
Ef. 4:29Col. 4:6
sare și să trăiți
9:50
Rom. 12:18
14:192Cor. 13:11Evr. 12:14
în pace unii cu alții!”