Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Isus, către toți sfinții în

1:1
1Cor. 1:2
Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii1:1 Sau: „supraveghetorii”. și diaconii: 2Har
1:2
Rom. 1:72Cor. 1:21Pt. 1:2
și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Rugăciunea lui Pavel pentru filipeni

3Îi mulțumesc

1:3
Rom. 1:8,91Cor. 1:4Ef. 1:15,16Col. 1:31Tes. 1:22Tes. 1:3
Dumnezeului meu – ori de câte ori îmi aduc aminte de voi 4în toate rugăciunile pe care le fac mereu cu bucurie pentru voi toți – 5pentru
1:5
Flp. 4:14,15Rom. 12:13
15:262Cor. 8:1
participarea voastră la vestirea Evangheliei din prima zi până acum. 6Sunt încredințat că Acela care a început în voi o lucrare
1:6
In. 6:291Tes. 1:3
bună o va desăvârși până
1:6
Flp. 1:10
în ziua lui Hristos Isus. 7Este drept să gândesc astfel despre voi toți, căci vă port în inima mea, fiindcă atât în lanțurile
1:7
Flp. 1:17
mele, cât și în apărarea
1:7
2Cor. 3:2
7:3
și întărirea Evangheliei
1:7
Ef. 3:1
6:20Col. 4:3,182Tim. 1:8
sunteți
1:7
Flp. 4:14
toți părtași cu mine la același har. 8Martor îmi este Dumnezeu
1:8
Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201Tes. 2:5
1:8
Flp. 2:26
4:1
am față de voi un dor plin de iubirea lui Hristos Isus. 9Și mă rog ca
1:9
1Tes. 3:12Flm. 1:6
dragostea voastră să sporească tot mai mult, însoțită de cunoștință și orice pricepere, 10ca să
1:10
Rom. 2:18
12:2Ef. 5:10
deosebiți lucrurile vrednice de laudă și astfel
1:10
Fap. 24:161Tes. 3:13
5:23
să fiți curați și fără pată în
1:10
1Cor. 1:8
ziua lui Hristos, 11plini de rodul dreptății care vine prin
1:11
In. 15:4,5Ef. 2:10Col. 1:6
Isus Hristos, spre slava
1:11
In. 15:8Ef. 1:12,14
și lauda lui Dumnezeu.

A trăi înseamnă Hristos

12Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc au dus mai degrabă la înaintarea Evangheliei, 13așa încât, în

1:13
Flp. 4:22
tot pretoriul și pentru toți ceilalți, este limpede că sunt pus în lanțuri pentru Hristos, 14iar cei mai mulți frați, din pricina lanțurilor mele, și‑au pus încrederea în Domnul și au mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 15În timp ce unii Îl propovăduiesc pe Hristos din invidie și din duh de ceartă
1:15
Flp. 2:3
, alții Îl propovăduiesc din bunăvoință. 16Unii, din dragoste, știind că sunt rânduit
1:16
Flp. 1:7
pentru apărarea Evangheliei; 17ceilalți, din ambiție, Îl vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci cu gând să mai adauge un necaz lanțurilor mele. 18Și ce dacă? Indiferent cum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este vestit, ceea ce mă bucură. Dar mă voi bucura și 19la gândul că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunea voastră
1:19
2Cor. 1:11
și cu ajutorul Duhului
1:19
Rom. 8:9
lui Isus Hristos. 20Aștept cu înfocare și nădăjduiesc
1:20
Rom. 8:19
că nu voi fi dat de rușine
1:20
Rom. 5:5
cu nimic, ci că
1:20
Ef. 6:19,20
Hristos va fi preamărit cu toată îndrăzneala în trupul meu, acum ca întotdeauna, fie că trăiesc, fie că mor. 21Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. 22Dar dacă am de trăit în trup, am și rod în lucrare; și nu știu ce să aleg. 23Sunt strâns
1:23
2Cor. 5:8
din două părți: îmi doresc să plec
1:23
2Tim. 4:6
și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine, 24dar pentru voi este mai necesar să rămân în trup. 25De altfel, sunt încredințat
1:25
Flp. 2:24
și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea voastră și pentru bucuria pe care v‑o dă credința, 26și astfel, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine un mare prilej de laudă
1:26
2Cor. 1:14
5:12
în Hristos Isus.

27Numai purtați‑vă

1:27
Ef. 4:1Col. 1:10
într‑un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că ajung să vă văd, fie că rămân departe și aud vești despre voi, să știu
1:27
Flp. 4:1
rămâneți tari într‑un duh și că luptați cu un suflet
1:27
Iuda 1:3
pentru credința pe care o dă Evanghelia, 28fără să vă lăsați în vreo privință înspăimântați de împotrivitori, căci acesta este semnul
1:28
2Tes. 1:5
care pentru ei vestește nimicirea, iar
1:28
Rom. 8:172Tim. 2:11
pentru voi mântuirea de la Dumnezeu! 29Căci cu privire la Hristos, vouă
1:29
Fap. 5:41Rom. 5:3
vi s‑a dat harul nu
1:29
Ef. 2:8
numai să credeți în El, ci să și suferiți pentru El 30și să și duceți
1:30
Col. 2:1
aceeași luptă pe care
1:30
Fap. 16:191Tes. 2:2
ați văzut‑o la mine și pe care acum auziți că o duc.