Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Smerenia lui Hristos

21Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie în Duhul, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, 2faceți‑mi bucuria deplină și aveți același gând, aceeași dragoste, uniți într‑un suflet și‑un gând

2:2
Cap. 1:27.
Rom. 12:161Cor. 1:102Cor. 13:11
! 3Nu faceți nimic
2:3
Cap. 1:15.
Gal. 5:26Iac. 3:14
din ambiție sau din slavă deșartă, ci, în smerenie
2:3
Rom. 12:10
, să‑i priviți pe alții mai presus de voi înșivă! 4Fiecare din voi să nu aibă în vedere doar foloasele lui, ci
2:4
1Cor. 10:24
13:5
și foloasele altora!

5Între voi să

2:5
Mt. 11:29In. 13:15
fie gândirea aceasta, care era și în Hristos Isus.

6El, măcar că

2:6
In. 1:12Cor. 4:4Col. 1:15Evr. 1:3
avea chipul lui Dumnezeu,

n‑a

2:6
In. 5:18
10:33
socotit drept un lucru de apucat2:6 Gr. harpagmós evocă ideea de lucru care este apucat sau ținut în mod strâns. Cu privire la acest verset s‑au conturat două interpretări majore: (1) Hristos n‑a considerat că egalitatea cu Dumnezeu poate fi „apucată” prin rapt; (2) Hristos n‑a considerat că trebuie să „țină” strâns de egalitatea Sa cu Dumnezeu.

a fi deopotrivă cu Dumnezeu

7ci

2:7
Ps. 22:6Is. 53:3Mc. 9:12
S‑a dezbrăcat2:7 Lit. „S‑a golit”. de Sine Însuși,

a luat chip de rob

2:7
Is. 42:1
49:3,6
52:13
53:11Mt. 20:28Lc. 22:27

și s‑a făcut

2:7
In. 1:14Rom. 1:3
8:3Gal. 4:4Evr. 2:14,17
asemenea oamenilor.

La înfățișare a fost găsit ca un om,

8S‑a smerit,

a fost

2:8
In. 10:18Evr. 5:8
12:2
ascultător până la moarte,

și încă moarte de cruce.

9De aceea și Dumnezeu L‑a

2:9
In. 17:1,2,5Fap. 2:33Evr. 2:9
înălțat nespus

și I‑a

2:9
Ef. 1:20,21Evr. 1:4
dăruit Numele

care este mai presus de orice nume;

10pentru ca

2:10
Is. 45:23Mt. 28:18Rom. 14:11Ap. 5:13
, în Numele lui Isus,

să se plece orice genunchi

din ceruri, de pe pământ și de sub pământ

11și orice

2:11
Fap. 2:36Rom. 14:91Cor. 8:6
limbă să dea mărturie

că Isus Hristos este Domn,

spre slava lui Dumnezeu Tatăl.

Lumini în lume

12Astfel dar, preaiubiții mei, după cum

2:12
Cap. 1:5.

totdeauna ați fost ascultători, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică
2:12
Ef. 6:5
și cutremur! 13Căci Dumnezeu
2:13
2Cor. 3:5Evr. 13:21
este cel care lucrează în voi și voința, și înfăptuirea, după buna Lui plăcere. 14Faceți toate lucrurile fără
2:14
1Cor. 10:101Pt. 4:9
murmur și fără șovăieli
2:14
Rom. 14:1
, 15ca să fiți fără prihană și curați, copii
2:15
Mt. 5:45Ef. 5:1
ai lui Dumnezeu fără cusur în
2:15
1Pt. 2:12
mijlocul unei
2:15
Dt. 32:5
generații ticăloase și stricate, în care străluciți
2:15
Mt. 5:14,16Ef. 5:8
ca niște lumini în lume, 16ținând cu tărie Cuvântul vieții; și astfel, în ziua lui Hristos, mă voi putea lăuda
2:16
2Cor. 1:141Tes. 2:19
că nici n‑am
2:16
Gal. 2:21Tes. 3:5
alergat și nici nu m‑am ostenit în zadar. 17Și chiar dacă voi fi
2:17
2Tim. 4:6
turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și
2:17
Rom. 15:16
slujba credinței voastre, eu sunt
2:17
2Cor. 7:14Col. 1:24
bucuros și mă bucur cu voi toți. 18Tot astfel și voi fiți bucuroși; bucurați‑vă împreună cu mine!

Timotei și Epafrodit

19Nădăjduiesc în Domnul Isus să‑l trimit în curând la voi pe Timotei

2:19
Rom. 16:211Tes. 3:2
, ca să fiu și eu încurajat când voi avea știri despre voi. 20N‑am pe nimeni
2:20
Ps. 55:13
altcineva care să fie de același gând cu mine și care să se preocupe sincer de starea voastră, 21căci toți umblă
2:21
1Cor. 10:24,33
13:52Tim. 4:10,16
după interesul lor, și nu după al lui Isus Hristos. 22Știți vrednicia lui, cum, asemenea
2:22
1Cor. 4:171Tim. 1:22Tim. 1:2
unui copil cu tatăl lui, a slujit2:22 Lit. „a lucrat ca rob”. împreună cu mine pentru Evanghelie. 23Pe el, așadar, nădăjduiesc să‑l trimit la voi de îndată ce voi vedea ce întorsătură iau lucrurile cu privire la mine. 24Și am
2:24
Cap. 1:25.
Flm. 1:22
încredere în Domnul că și eu voi veni în curând.

25Am socotit necesar să‑l trimit la voi pe Epafrodit

2:25
Cap. 4:18.

, fratele și tovarășul meu de lucru
2:25
Flm. 1:2
și de luptă, apostolul și slujitorul
2:25
2Cor. 8:23
vostru pentru
2:25
Cap. 4:18.
2Cor. 11:9
nevoile mele. 26Căci
2:26
Cap. 1:8.

îi era foarte dor de voi toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că este bolnav. 27Ce‑i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n‑am întristare peste întristare. 28De aceea l‑am și trimis cât mai grabnic, ca să‑l vedeți și să vă bucurați din nou, iar eu să am mai puțină întristare. 29Primiți‑l deci în Domnul, cu toată bucuria, și prețuiți‑i
2:29
1Cor. 16:181Tes. 5:121Tim. 5:17
pe astfel de oameni! 30Căci pentru lucrarea lui Hristos a fost el aproape de moarte și și‑a pus viața în joc, ca
2:30
Cap. 4:10.
1Cor. 16:17
să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.