Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Isus, către toți sfinții în

1:1
1Cor. 1:2
Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii1:1 Sau: „supraveghetorii”. și diaconii: 2Har
1:2
Rom. 1:72Cor. 1:21Pt. 1:2
și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Rugăciunea lui Pavel pentru filipeni

3Îi mulțumesc

1:3
Rom. 1:8,91Cor. 1:4Ef. 1:15,16Col. 1:31Tes. 1:22Tes. 1:3
Dumnezeului meu – ori de câte ori îmi aduc aminte de voi 4în toate rugăciunile pe care le fac mereu cu bucurie pentru voi toți – 5pentru
1:5
Cap. 4:14,15.
participarea voastră la vestirea Evangheliei din prima zi până acum. 6Sunt încredințat că Acela care a început în voi o lucrare
1:6
In. 6:291Tes. 1:3
bună o va desăvârși până
1:6
Vers. 10.
în ziua lui Hristos Isus. 7Este drept să gândesc astfel despre voi toți, căci vă port în inima mea, fiindcă atât în lanțurile
1:7
Vers. 17.
mele, cât și în apărarea
1:7
2Cor. 3:2
7:3
și întărirea Evangheliei
1:7
Ef. 3:1
6:20Col. 4:3,182Tim. 1:8
sunteți
1:7
Cap. 4:14.
toți părtași cu mine la același har. 8Martor îmi este Dumnezeu
1:8
Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201Tes. 2:5
1:8
Cap. 2:26;
am față de voi un dor plin de iubirea lui Hristos Isus. 9Și mă rog ca
1:9
1Tes. 3:12Flm. 1:6
dragostea voastră să sporească tot mai mult, însoțită de cunoștință și orice pricepere, 10ca să
1:10
Rom. 2:18
12:2Ef. 5:10
deosebiți lucrurile vrednice de laudă și astfel
1:10
Fap. 24:161Tes. 3:13
5:23
să fiți curați și fără pată în
1:10
1Cor. 1:8
ziua lui Hristos, 11plini de rodul dreptății care vine prin
1:11
In. 15:4,5Ef. 2:10Col. 1:6
Isus Hristos, spre slava
1:11
In. 15:8Ef. 1:12,14
și lauda lui Dumnezeu.

A trăi înseamnă Hristos

12Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc au dus mai degrabă la înaintarea Evangheliei, 13așa încât, în

1:13
Cap. 4:22.
tot pretoriul și pentru toți ceilalți, este limpede că sunt pus în lanțuri pentru Hristos, 14iar cei mai mulți frați, din pricina lanțurilor mele, și‑au pus încrederea în Domnul și au mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 15În timp ce unii Îl propovăduiesc pe Hristos din invidie și din duh de ceartă
1:15
Cap. 2:3.
, alții Îl propovăduiesc din bunăvoință. 16Unii, din dragoste, știind că sunt rânduit
1:16
Vers. 7.
pentru apărarea Evangheliei; 17ceilalți, din ambiție, Îl vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci cu gând să mai adauge un necaz lanțurilor mele. 18Și ce dacă? Indiferent cum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este vestit, ceea ce mă bucură. Dar mă voi bucura și 19la gândul că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunea voastră
1:19
2Cor. 1:11
și cu ajutorul Duhului
1:19
Rom. 8:9
lui Isus Hristos. 20Aștept cu înfocare și nădăjduiesc
1:20
Rom. 8:19
că nu voi fi dat de rușine
1:20
Rom. 5:5
cu nimic, ci că
1:20
Ef. 6:19,20
Hristos va fi preamărit cu toată îndrăzneala în trupul meu, acum ca întotdeauna, fie că trăiesc, fie că mor. 21Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. 22Dar dacă am de trăit în trup, am și rod în lucrare; și nu știu ce să aleg. 23Sunt strâns
1:23
2Cor. 5:8
din două părți: îmi doresc să plec
1:23
2Tim. 4:6
și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine, 24dar pentru voi este mai necesar să rămân în trup. 25De altfel, sunt încredințat
1:25
Cap. 2:24.
și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea voastră și pentru bucuria pe care v‑o dă credința, 26și astfel, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine un mare prilej de laudă
1:26
2Cor. 1:14
5:12
în Hristos Isus.

27Numai purtați‑vă

1:27
Ef. 4:1Col. 1:10
într‑un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că ajung să vă văd, fie că rămân departe și aud vești despre voi, să știu
1:27
Cap. 4:1.
rămâneți tari într‑un duh și că luptați cu un suflet
1:27
Iuda 1:3
pentru credința pe care o dă Evanghelia, 28fără să vă lăsați în vreo privință înspăimântați de împotrivitori, căci acesta este semnul
1:28
2Tes. 1:5
care pentru ei vestește nimicirea, iar
1:28
Rom. 8:172Tim. 2:11
pentru voi mântuirea de la Dumnezeu! 29Căci cu privire la Hristos, vouă
1:29
Fap. 5:41Rom. 5:3
vi s‑a dat harul nu
1:29
Ef. 2:8
numai să credeți în El, ci să și suferiți pentru El 30și să și duceți
1:30
Col. 2:1
aceeași luptă pe care
1:30
Fap. 16:191Tes. 2:2
ați văzut‑o la mine și pe care acum auziți că o duc.

2

Smerenia lui Hristos

21Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie în Duhul, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, 2faceți‑mi bucuria deplină și aveți același gând, aceeași dragoste, uniți într‑un suflet și‑un gând

2:2
Cap. 1:27.
! 3Nu faceți nimic
2:3
Cap. 1:15.
din ambiție sau din slavă deșartă, ci, în smerenie
2:3
Rom. 12:10
, să‑i priviți pe alții mai presus de voi înșivă! 4Fiecare din voi să nu aibă în vedere doar foloasele lui, ci
2:4
1Cor. 10:24
13:5
și foloasele altora!

5Între voi să

2:5
Mt. 11:29In. 13:15
fie gândirea aceasta, care era și în Hristos Isus.

6El, măcar că

2:6
In. 1:12Cor. 4:4Col. 1:15Evr. 1:3
avea chipul lui Dumnezeu,

n‑a

2:6
In. 5:18
10:33
socotit drept un lucru de apucat2:6 Gr. harpagmós evocă ideea de lucru care este apucat sau ținut în mod strâns. Cu privire la acest verset s‑au conturat două interpretări majore: (1) Hristos n‑a considerat că egalitatea cu Dumnezeu poate fi „apucată” prin rapt; (2) Hristos n‑a considerat că trebuie să „țină” strâns de egalitatea Sa cu Dumnezeu.

a fi deopotrivă cu Dumnezeu

7ci

2:7
Ps. 22:6Is. 53:3Mc. 9:12
S‑a dezbrăcat2:7 Lit. „S‑a golit”. de Sine Însuși,

a luat chip de rob

2:7
Is. 42:1
49:3,6
52:13
53:11Mt. 20:28Lc. 22:27

și s‑a făcut

2:7
In. 1:14Rom. 1:3
8:3Gal. 4:4Evr. 2:14,17
asemenea oamenilor.

La înfățișare a fost găsit ca un om,

8S‑a smerit,

a fost

2:8
In. 10:18Evr. 5:8
12:2
ascultător până la moarte,

și încă moarte de cruce.

9De aceea și Dumnezeu L‑a

2:9
In. 17:1,2,5Fap. 2:33Evr. 2:9
înălțat nespus

și I‑a

2:9
Ef. 1:20,21Evr. 1:4
dăruit Numele

care este mai presus de orice nume;

10pentru ca

2:10
Is. 45:23Mt. 28:18Rom. 14:11Ap. 5:13
, în Numele lui Isus,

să se plece orice genunchi

din ceruri, de pe pământ și de sub pământ

11și orice

2:11
Fap. 2:36Rom. 14:91Cor. 8:6
limbă să dea mărturie

că Isus Hristos este Domn,

spre slava lui Dumnezeu Tatăl.

Lumini în lume

12Astfel dar, preaiubiții mei, după cum

2:12
Cap. 1:5.
totdeauna ați fost ascultători, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică
2:12
Ef. 6:5
și cutremur! 13Căci Dumnezeu
2:13
2Cor. 3:5Evr. 13:21
este cel care lucrează în voi și voința, și înfăptuirea, după buna Lui plăcere. 14Faceți toate lucrurile fără
2:14
1Cor. 10:101Pt. 4:9
murmur și fără șovăieli
2:14
Rom. 14:1
, 15ca să fiți fără prihană și curați, copii
2:15
Mt. 5:45Ef. 5:1
ai lui Dumnezeu fără cusur în
2:15
1Pt. 2:12
mijlocul unei
2:15
Dt. 32:5
generații ticăloase și stricate, în care străluciți
2:15
Mt. 5:14,16Ef. 5:8
ca niște lumini în lume, 16ținând cu tărie Cuvântul vieții; și astfel, în ziua lui Hristos, mă voi putea lăuda
2:16
2Cor. 1:141Tes. 2:19
că nici n‑am
2:16
Gal. 2:21Tes. 3:5
alergat și nici nu m‑am ostenit în zadar. 17Și chiar dacă voi fi
2:17
2Tim. 4:6
turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și
2:17
Rom. 15:16
slujba credinței voastre, eu sunt
2:17
2Cor. 7:14Col. 1:24
bucuros și mă bucur cu voi toți. 18Tot astfel și voi fiți bucuroși; bucurați‑vă împreună cu mine!

Timotei și Epafrodit

19Nădăjduiesc în Domnul Isus să‑l trimit în curând la voi pe Timotei

2:19
Rom. 16:211Tes. 3:2
, ca să fiu și eu încurajat când voi avea știri despre voi. 20N‑am pe nimeni
2:20
Ps. 55:13
altcineva care să fie de același gând cu mine și care să se preocupe sincer de starea voastră, 21căci toți umblă
2:21
1Cor. 10:24,33
13:52Tim. 4:10,16
după interesul lor, și nu după al lui Isus Hristos. 22Știți vrednicia lui, cum, asemenea
2:22
1Cor. 4:171Tim. 1:22Tim. 1:2
unui copil cu tatăl lui, a slujit2:22 Lit. „a lucrat ca rob”. împreună cu mine pentru Evanghelie. 23Pe el, așadar, nădăjduiesc să‑l trimit la voi de îndată ce voi vedea ce întorsătură iau lucrurile cu privire la mine. 24Și am
2:24
Cap. 1:25.
încredere în Domnul că și eu voi veni în curând.

25Am socotit necesar să‑l trimit la voi pe Epafrodit

2:25
Cap. 4:18.
, fratele și tovarășul meu de lucru
2:25
Flm. 1:2
și de luptă, apostolul și slujitorul
2:25
2Cor. 8:23
vostru pentru
2:25
Cap. 4:18.
nevoile mele. 26Căci
2:26
Cap. 1:8.
îi era foarte dor de voi toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că este bolnav. 27Ce‑i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n‑am întristare peste întristare. 28De aceea l‑am și trimis cât mai grabnic, ca să‑l vedeți și să vă bucurați din nou, iar eu să am mai puțină întristare. 29Primiți‑l deci în Domnul, cu toată bucuria, și prețuiți‑i
2:29
1Cor. 16:181Tes. 5:121Tim. 5:17
pe astfel de oameni! 30Căci pentru lucrarea lui Hristos a fost el aproape de moarte și și‑a pus viața în joc, ca
2:30
Cap. 4:10.
să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

3

Adevărata dreptate

31Încolo, frații mei, bucurați‑vă

3:1
Cap. 4:4.
în Domnul! Mie nu‑mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar pentru voi este mai sigur așa.

2Păziți‑vă

3:2
Is. 56:10Gal. 5:15
de câinii aceia; păziți‑vă de lucrătorii
3:2
2Cor. 11:13
aceia răi; păziți‑vă
3:2
Rom. 2:28Gal. 5:2
de cei care își mutilează trupul3:2 Lit. „păziți‑vă de mutilare”. Apostolul Pavel se referă nu la acțiunea în sine, ci la grupul celor care caută să impună circumcizia (gr. peritomḗ), înțeleasă aici, în mod sarcastic, drept „mutilare” (gr. katatomḗ). În NT, termenul „circumcizie” este adesea folosit metonimic pentru a denumi nu practica în sine, ci întregul sistem religios care are la bază acest semn, precum și pe aparținătorii lui.! 3Căci cei circumciși
3:3
Dt. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29
4:11,12Col. 2:11
suntem noi, care
3:3
In. 4:23,24Rom. 7:6
aducem închinare prin Duhul lui Dumnezeu, care ne
3:3
Gal. 6:14
lăudăm în Hristos Isus și care nu ne bizuim pe cele trupești3:3 Gr. sárx „carne”, „trup” denumește aici în sens generic toate avantajele de natură omenească ale oponenților lui Pavel: circumcizie, descendența fizică din Avraam, apartenența la o ramură rigoristă a iudaismului. 4(măcar că eu
3:4
2Cor. 11:18,21
unul aș avea motiv să mă bizui și pe lucrurile trupești). Dacă vreun altul crede că se poate bizui pe lucrurile trupești, eu cu atât mai mult: 5am fost circumcis
3:5
Gen. 17:12
în a opta zi, sunt din
3:5
2Cor. 11:22
neamul lui Israel, din
3:5
Rom. 11:1
seminția lui Beniamin, evreu din evrei; după Lege, fariseu
3:5
Fap. 23:6
; 6după
3:6
Fap. 22:3Gal. 1:13
râvnă, prigonitor
3:6
Fap. 8:3
al Bisericii; după dreptatea
3:6
Rom. 10:5
pe care o dă Legea, fără prihană. 7Dar lucrurile
3:7
Mt. 13:44
care pentru mine erau câștiguri am ajuns să le socotesc o pierdere de dragul lui Hristos. 8Ba încă socotesc totul ca o pierdere față de valoarea nespus de mare a
3:8
In. 17:31Cor. 2:2
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc un gunoi, ca să‑L câștig pe Hristos 9și să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea
3:9
Rom. 10:3,5
, dată de Lege, ci aceea
3:9
Rom. 1:17
3:21
9:30
10:3Gal. 2:16
care se capătă prin credința în Hristos, dreptate dată de Dumnezeu în baza credinței. 10Vreau să‑L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia
3:10
Rom. 6:3‑5
8:172Cor. 4:101Pt. 4:13
suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, 11numai să ajung
3:11
Fap. 26:7
cumva la învierea din morți.

Alergarea spre țintă

12Nu că am și dobândit toate acestea sau că am și ajuns

3:12
1Tim. 6:12
desăvârșit, dar caut să le apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 13Fraților, eu nu cred că le‑am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând
3:13
Lc. 9:622Cor. 5:16
ce este în urma mea și aruncându‑mă spre ce este înainte, 14alerg
3:14
1Cor. 9:242Tim. 4:7,8Evr. 12:1
spre țintă, către premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. 15Astfel trebuie să gândim noi, care suntem desăvârșiți
3:15
1Cor. 2:6
14:20
; iar dacă se întâmplă să gândiți altfel
3:15
Gal. 5:10
, și în acea privință Dumnezeu vă va lumina. 16Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași
3:16
Gal. 6:16
părere, să umblăm la fel
3:16
Cap. 2:2.
!

17Călcați pe urmele mele

3:17
Cap. 4:9.
, fraților, și uitați‑vă bine la cei care se poartă potrivit pildei pe care o aveți
3:17
1Pt. 5:3
în noi! 18Căci v‑am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: mulți se poartă ca vrăjmași
3:18
Cap. 1:15.
ai crucii lui Hristos, și 19sfârșitul lor
3:19
2Cor. 11:152Pt. 2:1
va fi pieirea. Dumnezeul lor
3:19
Rom. 16:181Tim. 6:5Tit 1:11
este pântecele, slava le este în rușinea lor și se gândesc
3:19
Rom. 8:5
la lucrurile pământești. 20Dar cetățenia
3:20
Ef. 2:6,19Col. 3:1,3
noastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm
3:20
1Tes. 1:10Tit 2:13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, 21care
3:21
1Cor. 15:43,48Col. 3:41In. 3:2
va schimba starea umilă a trupului nostru și îl va face asemenea trupului Său de slavă prin puterea pe care o are de a‑Și
3:21
1Cor. 15:26
supune toate lucrurile.