Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Adevărata dreptate

31Încolo, frații mei, bucurați‑vă

3:1
Flp. 4:42Cor. 13:111Tes. 5:16
în Domnul! Mie nu‑mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar pentru voi este mai sigur așa.

2Păziți‑vă

3:2
Is. 56:10Gal. 5:15
de câinii aceia; păziți‑vă de lucrătorii
3:2
2Cor. 11:13
aceia răi; păziți‑vă
3:2
Rom. 2:28Gal. 5:2
de cei care își mutilează trupul3:2 Lit. „păziți‑vă de mutilare”. Apostolul Pavel se referă nu la acțiunea în sine, ci la grupul celor care caută să impună circumcizia (gr. peritomḗ), înțeleasă aici, în mod sarcastic, drept „mutilare” (gr. katatomḗ). În NT, termenul „circumcizie” este adesea folosit metonimic pentru a denumi nu practica în sine, ci întregul sistem religios care are la bază acest semn, precum și pe aparținătorii lui.! 3Căci cei circumciși
3:3
Dt. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29
4:11,12Col. 2:11
suntem noi, care
3:3
In. 4:23,24Rom. 7:6
aducem închinare prin Duhul lui Dumnezeu, care ne
3:3
Gal. 6:14
lăudăm în Hristos Isus și care nu ne bizuim pe cele trupești3:3 Gr. sárx „carne”, „trup” denumește aici în sens generic toate avantajele de natură omenească ale oponenților lui Pavel: circumcizie, descendența fizică din Avraam, apartenența la o ramură rigoristă a iudaismului. 4(măcar că eu
3:4
2Cor. 11:18,21
unul aș avea motiv să mă bizui și pe lucrurile trupești). Dacă vreun altul crede că se poate bizui pe lucrurile trupești, eu cu atât mai mult: 5am fost circumcis
3:5
Gen. 17:12
în a opta zi, sunt din
3:5
2Cor. 11:22
neamul lui Israel, din
3:5
Rom. 11:1
seminția lui Beniamin, evreu din evrei; după Lege, fariseu
3:5
Fap. 23:6
; 6după
3:6
Fap. 22:3Gal. 1:13
râvnă, prigonitor
3:6
Fap. 8:3
al Bisericii; după dreptatea
3:6
Rom. 10:5
pe care o dă Legea, fără prihană. 7Dar lucrurile
3:7
Mt. 13:44
care pentru mine erau câștiguri am ajuns să le socotesc o pierdere de dragul lui Hristos. 8Ba încă socotesc totul ca o pierdere față de valoarea nespus de mare a
3:8
In. 17:31Cor. 2:2
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc un gunoi, ca să‑L câștig pe Hristos 9și să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea
3:9
Rom. 10:3,5
, dată de Lege, ci aceea
3:9
Rom. 1:17
3:21
9:30
10:3Gal. 2:16
care se capătă prin credința în Hristos, dreptate dată de Dumnezeu în baza credinței. 10Vreau să‑L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia
3:10
Rom. 6:3‑5
8:172Cor. 4:101Pt. 4:13
suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, 11numai să ajung
3:11
Fap. 26:7
cumva la învierea din morți.

Alergarea spre țintă

12Nu că am și dobândit toate acestea sau că am și ajuns

3:12
1Tim. 6:12
desăvârșit, dar caut să le apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 13Fraților, eu nu cred că le‑am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând
3:13
Lc. 9:622Cor. 5:16
ce este în urma mea și aruncându‑mă spre ce este înainte, 14alerg
3:14
1Cor. 9:242Tim. 4:7,8Evr. 12:1
spre țintă, către premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. 15Astfel trebuie să gândim noi, care suntem desăvârșiți
3:15
1Cor. 2:6
14:20
; iar dacă se întâmplă să gândiți altfel
3:15
Gal. 5:10
, și în acea privință Dumnezeu vă va lumina. 16Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași
3:16
Gal. 6:16
părere, să umblăm la fel
3:16
Flp. 2:2
!

17Călcați pe urmele mele

3:17
Flp. 4:91Cor. 4:16
11:1
, fraților, și uitați‑vă bine la cei care se poartă potrivit pildei pe care o aveți
3:17
1Pt. 5:3
în noi! 18Căci v‑am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: mulți se poartă ca vrăjmași
3:18
Flp. 1:15Gal. 1:7
2:21
6:12
ai crucii lui Hristos, și 19sfârșitul lor
3:19
2Cor. 11:152Pt. 2:1
va fi pieirea. Dumnezeul lor
3:19
Rom. 16:181Tim. 6:5Tit 1:11
este pântecele, slava le este în rușinea lor și se gândesc
3:19
Rom. 8:5
la lucrurile pământești. 20Dar cetățenia
3:20
Ef. 2:6,19Col. 3:1,3
noastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm
3:20
1Tes. 1:10Tit 2:13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, 21care
3:21
1Cor. 15:43,48Col. 3:41In. 3:2
va schimba starea umilă a trupului nostru și îl va face asemenea trupului Său de slavă prin puterea pe care o are de a‑Și
3:21
1Cor. 15:26
supune toate lucrurile.