Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Adevărata dreptate

31Încolo, frații mei, bucurați‑vă

3:1
Cap. 4:4.
în Domnul! Mie nu‑mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar pentru voi este mai sigur așa.

2Păziți‑vă

3:2
Is. 56:10Gal. 5:15
de câinii aceia; păziți‑vă de lucrătorii
3:2
2Cor. 11:13
aceia răi; păziți‑vă
3:2
Rom. 2:28Gal. 5:2
de cei care își mutilează trupul3:2 Lit. „păziți‑vă de mutilare”. Apostolul Pavel se referă nu la acțiunea în sine, ci la grupul celor care caută să impună circumcizia (gr. peritomḗ), înțeleasă aici, în mod sarcastic, drept „mutilare” (gr. katatomḗ). În NT, termenul „circumcizie” este adesea folosit metonimic pentru a denumi nu practica în sine, ci întregul sistem religios care are la bază acest semn, precum și pe aparținătorii lui.! 3Căci cei circumciși
3:3
Dt. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29
4:11,12Col. 2:11
suntem noi, care
3:3
In. 4:23,24Rom. 7:6
aducem închinare prin Duhul lui Dumnezeu, care ne
3:3
Gal. 6:14
lăudăm în Hristos Isus și care nu ne bizuim pe cele trupești3:3 Gr. sárx „carne”, „trup” denumește aici în sens generic toate avantajele de natură omenească ale oponenților lui Pavel: circumcizie, descendența fizică din Avraam, apartenența la o ramură rigoristă a iudaismului. 4(măcar că eu
3:4
2Cor. 11:18,21
unul aș avea motiv să mă bizui și pe lucrurile trupești). Dacă vreun altul crede că se poate bizui pe lucrurile trupești, eu cu atât mai mult: 5am fost circumcis
3:5
Gen. 17:12
în a opta zi, sunt din
3:5
2Cor. 11:22
neamul lui Israel, din
3:5
Rom. 11:1
seminția lui Beniamin, evreu din evrei; după Lege, fariseu
3:5
Fap. 23:6
; 6după
3:6
Fap. 22:3Gal. 1:13
râvnă, prigonitor
3:6
Fap. 8:3
al Bisericii; după dreptatea
3:6
Rom. 10:5
pe care o dă Legea, fără prihană. 7Dar lucrurile
3:7
Mt. 13:44
care pentru mine erau câștiguri am ajuns să le socotesc o pierdere de dragul lui Hristos. 8Ba încă socotesc totul ca o pierdere față de valoarea nespus de mare a
3:8
In. 17:31Cor. 2:2
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc un gunoi, ca să‑L câștig pe Hristos 9și să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea
3:9
Rom. 10:3,5
, dată de Lege, ci aceea
3:9
Rom. 1:17
3:21
9:30
10:3Gal. 2:16
care se capătă prin credința în Hristos, dreptate dată de Dumnezeu în baza credinței. 10Vreau să‑L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia
3:10
Rom. 6:3‑5
8:172Cor. 4:101Pt. 4:13
suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, 11numai să ajung
3:11
Fap. 26:7
cumva la învierea din morți.

Alergarea spre țintă

12Nu că am și dobândit toate acestea sau că am și ajuns

3:12
1Tim. 6:12
desăvârșit, dar caut să le apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 13Fraților, eu nu cred că le‑am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând
3:13
Lc. 9:622Cor. 5:16
ce este în urma mea și aruncându‑mă spre ce este înainte, 14alerg
3:14
1Cor. 9:242Tim. 4:7,8Evr. 12:1
spre țintă, către premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. 15Astfel trebuie să gândim noi, care suntem desăvârșiți
3:15
1Cor. 2:6
14:20
; iar dacă se întâmplă să gândiți altfel
3:15
Gal. 5:10
, și în acea privință Dumnezeu vă va lumina. 16Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași
3:16
Gal. 6:16
părere, să umblăm la fel
3:16
Cap. 2:2.
!

17Călcați pe urmele mele

3:17
Cap. 4:9.
, fraților, și uitați‑vă bine la cei care se poartă potrivit pildei pe care o aveți
3:17
1Pt. 5:3
în noi! 18Căci v‑am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: mulți se poartă ca vrăjmași
3:18
Cap. 1:15.
ai crucii lui Hristos, și 19sfârșitul lor
3:19
2Cor. 11:152Pt. 2:1
va fi pieirea. Dumnezeul lor
3:19
Rom. 16:181Tim. 6:5Tit 1:11
este pântecele, slava le este în rușinea lor și se gândesc
3:19
Rom. 8:5
la lucrurile pământești. 20Dar cetățenia
3:20
Ef. 2:6,19Col. 3:1,3
noastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm
3:20
1Tes. 1:10Tit 2:13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, 21care
3:21
1Cor. 15:43,48Col. 3:41In. 3:2
va schimba starea umilă a trupului nostru și îl va face asemenea trupului Său de slavă prin puterea pe care o are de a‑Și
3:21
1Cor. 15:26
supune toate lucrurile.

4

41De aceea, preaiubiții și mult doriții mei frați, bucuria

4:1
2Cor. 1:141Tes. 2:19
și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților!

Îndemnuri

2Le îndemn pe Evodia și pe Sintichia să aibă același gând

4:2
Cap. 2:2.
în Domnul, 3iar pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să le vii în ajutor. Ele au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea
4:3
Dan. 12:1Lc. 10:20Ap. 3:5
vieții.

4Bucurați‑vă

4:4
Rom. 12:121Tes. 5:161Pt. 4:13
totdeauna în Domnul! Iarăși zic: bucurați‑vă! 5Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii! Domnul este aproape
4:5
Iac. 5:82Pt. 3:8,9
. 6Nu
4:6
Ps. 55:22Mt. 6:251Pt. 5:7
vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cu mulțumire cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri! 7Și pacea
4:7
In. 14:27Col. 3:15
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.

8Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce are nume bun, orice virtute sau lucru vrednic de laudă, acestea să vă preocupe! 9Ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut la mine, aceea să faceți! Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulțumiri pentru ajutorul primit

10M‑am bucurat mult în Domnul că, în sfârșit, v‑ați înnoit iarăși grija

4:10
2Cor. 12:9
față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. 11Nu zic lucrul acesta având în vedere lipsurile mele; căci am învățat să fiu
4:11
1Tim. 6:6,9
mulțumit cu ceea ce am. 12Știu
4:12
1Cor. 4:112Cor. 6:10
11:27
să trăiesc modest și știu să trăiesc în belșug. În orice împrejurări m‑am deprins4:12 Lit. „am deprins secretul”. să fiu sătul sau flămând, în belșug sau în lipsă. 13Pot totul
4:13
In. 15:52Cor. 12:9
prin [Hristos,] Cel ce mă întărește. 14Dar bine ați făcut că ați
4:14
Cap. 1:7.
fost părtași la strâmtorarea mea. 15Voi înșivă știți, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio
4:15
2Cor. 11:8,9
biserică nu mi‑a fost părtașă în ce privește dăruirea și primirea în afară de voi.4:15 Apostolul Pavel folosește limbajul specific epocii („a da și a lua”) pentru a vorbi despre sprijinul financiar pe care l‑a primit în mod repetat din partea bisericii din Filipi. Parafrazat în limbaj obișnuit, apostolul spune: „Știți că, după ce v‑am predicat vouă, când am părăsit Macedonia, numai biserica voastră a vrut să contribuie la lucrarea Evangheliei și să se implice pentru a mă susține.” 16Căci și în Tesalonic mi‑ați trimis de câteva ori4:16 Lit. „și o dată și de două ori”, adică „de câteva ori”. ajutorul de care aveam nevoie. 17Nu că aș umbla după vreun dar. Dimpotrivă, umblu după rodul
4:17
Rom. 15:28Tit 3:14
care sporește în folosul4:17 Lit. „contul”. vostru. 18Am primit toate cele trimise și sunt în belșug. Am de toate de când am primit prin Epafrodit
4:18
Cap. 2:25.
ce mi‑ați trimis – un miros
4:18
Evr. 13:16
de mireasmă plăcută, o jertfă
4:18
2Cor. 9:12
bine primită și plăcută lui Dumnezeu. 19Și Dumnezeul meu să împlinească
4:19
Ps. 23:12Cor. 9:8
toate trebuințele voastre, după
4:19
Ef. 1:7
3:16
bogăția Sa, în slavă, în Hristos Isus! 20A lui
4:20
Rom. 16:27Gal. 1:5
Dumnezeu, Tatăl nostru, să fie slava în vecii vecilor! Amin!

Salutări de final

21Spuneți‑i salutări fiecărui sfânt în Hristos Isus! Frații care

4:21
Gal. 1:2
sunt cu mine vă trimit salutări. 22Toți sfinții vă trimit salutări, mai
4:22
Cap. 1:13.
ales cei din casa cezarului.

23Harul

4:23
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos să fie cu duhul vostru! [Amin!]