Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

41De aceea, preaiubiții și mult doriții mei frați, bucuria

4:1
2Cor. 1:141Tes. 2:19
și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților!

Îndemnuri

2Le îndemn pe Evodia și pe Sintichia să aibă același gând

4:2
Flp. 2:2
în Domnul, 3iar pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să le vii în ajutor. Ele au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea
4:3
Dan. 12:1Lc. 10:20Ap. 3:5
vieții.

4Bucurați‑vă

4:4
Rom. 12:121Tes. 5:161Pt. 4:13
totdeauna în Domnul! Iarăși zic: bucurați‑vă! 5Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii! Domnul este aproape
4:5
Iac. 5:82Pt. 3:8,9
. 6Nu
4:6
Ps. 55:22Mt. 6:251Pt. 5:7
vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cu mulțumire cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri! 7Și pacea
4:7
In. 14:27Col. 3:15
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.

8Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce are nume bun, orice virtute sau lucru vrednic de laudă, acestea să vă preocupe! 9Ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut la mine, aceea să faceți! Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulțumiri pentru ajutorul primit

10M‑am bucurat mult în Domnul că, în sfârșit, v‑ați înnoit iarăși grija

4:10
2Cor. 12:9
față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. 11Nu zic lucrul acesta având în vedere lipsurile mele; căci am învățat să fiu
4:11
1Tim. 6:6,9
mulțumit cu ceea ce am. 12Știu
4:12
1Cor. 4:112Cor. 6:10
11:27
să trăiesc modest și știu să trăiesc în belșug. În orice împrejurări m‑am deprins4:12 Lit. „am deprins secretul”. să fiu sătul sau flămând, în belșug sau în lipsă. 13Pot totul
4:13
In. 15:52Cor. 12:9
prin [Hristos,] Cel ce mă întărește. 14Dar bine ați făcut că ați
4:14
Flp. 1:7
fost părtași la strâmtorarea mea. 15Voi înșivă știți, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio
4:15
2Cor. 11:8,9
biserică nu mi‑a fost părtașă în ce privește dăruirea și primirea în afară de voi.4:15 Apostolul Pavel folosește limbajul specific epocii („a da și a lua”) pentru a vorbi despre sprijinul financiar pe care l‑a primit în mod repetat din partea bisericii din Filipi. Parafrazat în limbaj obișnuit, apostolul spune: „Știți că, după ce v‑am predicat vouă, când am părăsit Macedonia, numai biserica voastră a vrut să contribuie la lucrarea Evangheliei și să se implice pentru a mă susține.” 16Căci și în Tesalonic mi‑ați trimis de câteva ori4:16 Lit. „și o dată și de două ori”, adică „de câteva ori”. ajutorul de care aveam nevoie. 17Nu că aș umbla după vreun dar. Dimpotrivă, umblu după rodul
4:17
Rom. 15:28Tit 3:14
care sporește în folosul4:17 Lit. „contul”. vostru. 18Am primit toate cele trimise și sunt în belșug. Am de toate de când am primit prin Epafrodit
4:18
Flp. 2:25
ce mi‑ați trimis – un miros
4:18
Evr. 13:16
de mireasmă plăcută, o jertfă
4:18
2Cor. 9:12
bine primită și plăcută lui Dumnezeu. 19Și Dumnezeul meu să împlinească
4:19
Ps. 23:12Cor. 9:8
toate trebuințele voastre, după
4:19
Ef. 1:7
3:16
bogăția Sa, în slavă, în Hristos Isus! 20A lui
4:20
Rom. 16:27Gal. 1:5
Dumnezeu, Tatăl nostru, să fie slava în vecii vecilor! Amin!

Salutări de final

21Spuneți‑i salutări fiecărui sfânt în Hristos Isus! Frații care

4:21
Gal. 1:2
sunt cu mine vă trimit salutări. 22Toți sfinții vă trimit salutări, mai
4:22
Flp. 1:13
ales cei din casa cezarului.

23Harul

4:23
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos să fie cu duhul vostru! [Amin!]