Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Prolog

11Descoperirea1:1 Gr. apokálypsis „descoperire”, „revelație”, termenul care constituie și numele cărții. lui Isus Hristos, pe care I‑a dat‑o Dumnezeu ca să le arate robilor Săi ceea ce trebuie să se întâmple

1:1
Cap. 4:1.
în curând. Și le‑a făcut‑o cunoscută trimițând‑o
1:1
Cap. 22:16.
prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2care
1:2
Cap. 6:9;
a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos, anume tot
1:2
1In. 1:1
ce a văzut. 3Ferice
1:3
Cap. 22:7.
de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele profeției și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea
1:3
Cap. 22:10.
este aproape.

4Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia1:4 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia.: Har și pace vouă din partea Celui

1:4
Ex. 3:14
care este, care era
1:4
In. 1:1
și care vine și
1:4
Cap. 3:1;
din partea celor șapte duhuri care stau înaintea tronului Său 5și din partea lui Isus Hristos, Martorul
1:5
Cap. 3:14.
credincios, Cel Întâi Născut
1:5
Col. 1:18
dintre cei morți, Căpetenia
1:5
Cap. 17:14;
împăraților pământului!

Ale Aceluia care ne iubește

1:5
In. 13:34
15:9Gal. 2:20
, care ne‑a
1:5
Evr. 9:141In. 1:7
eliberat1:5 Lit. „dezlegat”. de păcatele noastre prin sângele Său 6și care a făcut
1:6
Cap. 5:10;
din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui
1:6
1Tim. 6:16Evr. 13:211Pt. 4:11
5:11
să fie slava și stăpânirea în vecii vecilor! Amin!

7Iată

1:7
Mt. 24:30
26:64
că El vine pe nori.1:7 Dan. 7:13.

Și orice ochi Îl va vedea;

și cei

1:7
In. 19:37
ce L‑au străpuns.

Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui1:7 Aluzie la Zah. 12:10..

Da, amin!

8„Eu

1:8
Cap. 2:8;
sunt Alfa și Omega, [Începutul și Sfârșitul]”, zice Domnul Dumnezeu, Cel care
1:8
Cap. 4:8;
este, care era și care vine, Cel Atotputernic.

Hristos, în mijlocul celor șapte biserici

9Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș

1:9
Flp. 1:72Tim. 1:18
cu voi la
1:9
2Tim. 2:12
necaz, la Împărăție și la răbdarea în Isus [Hristos], mă aflam în insula care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus [Hristos]. 10În ziua
1:10
Fap. 20:71Cor. 16:2
Domnului am fost luat în Duhul
1:10
Cap. 4:2;
și am auzit în spatele meu un glas
1:10
Cap. 4:1;
puternic, ca de trâmbiță, 11care zicea: „[Eu sunt Alfa și Omega, Cel‑dintâi și Cel‑de‑pe‑urmă.] Ce vezi, scrie într‑o carte și trimite‑o celor șapte biserici: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea!”

12M‑am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Și când m‑am întors, am

1:12
Ex. 25:37Zah. 4:2
văzut șapte sfeșnice de aur. 13Și
1:13
Cap. 2:1.
în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu un fiu
1:13
Cap. 14:14.
al omului, îmbrăcat
1:13
Dan. 10:5
cu o haină lungă până la picioare și încins
1:13
Cap. 15:6.
la piept cu un brâu de aur. 14Capul și părul
1:14
Dan. 7:9
Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii
1:14
Cap. 2:18;
Lui erau ca para focului, 15picioarele
1:15
Cap. 2:18.
Lui erau ca arama aprinsă și arsă în cuptor, iar glasul
1:15
Cap. 14:2;
Lui era ca vuietul multor ape. 16În
1:16
Cap. 2:1;
mâna dreaptă ținea șapte stele, din
1:16
Cap. 2:12,16;
gura Lui ieșea o sabie ascuțită, cu două tăișuri, iar
1:16
Cap. 10:1.
fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.

17Când L‑am văzut

1:17
Ez. 1:28
, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și‑a pus
1:17
Dan. 8:18
10:10
mâna dreaptă peste mine și mi‑a zis: „Nu te teme! Eu
1:17
Cap. 2:8;
sunt Cel‑dintâi și Cel‑de‑pe‑urmă, 18Cel
1:18
Rom. 6:9
Viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu
1:18
Cap. 4:9;
în vecii vecilor. Eu țin
1:18
Cap. 20:1.
cheile morții și ale Locuinței Morților. 19Scrie, așadar, lucrurile pe care le‑ai văzut: lucrurile
1:19
Cap. 2:1.
care sunt și cele care
1:19
Cap. 4:1.
vor urma după ele! 20Taina celor șapte stele pe care le‑ai văzut în mâna Mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur este aceasta: cele șapte stele sunt îngerii
1:20
Cap. 2:1.
celor șapte biserici și cele
1:20
Zah. 4:2Mt. 5:15Flp. 2:15
șapte sfeșnice sunt șapte biserici.