Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

Cei doi martori

111Apoi mi s‑a dat o trestie

11:1
Ap. 21:15Ez. 40:3Zah. 2:1
asemenea unui toiag și mi s‑a zis: „Scoală‑te
11:1
Num. 23:18
și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină acolo! 2Dar curtea
11:2
Ez. 40:17,20
de afară a Templului las‑o afară și n‑o măsura, căci
11:2
Lc. 21:24
a fost dată neamurilor; și ele vor călca
11:2
Dan. 8:10
în picioare cetatea sfântă patruzeci
11:2
Ap. 13:5
și două de luni.

3Iar celor doi martori

11:3
Ap. 20:4
ai Mei le voi da să profețească
11:3
Ap. 19:10
îmbrăcați în sac11:3 Gr. sákkos, haină aspră, de culoare închisă, din păr de capră sau de cămilă. Era purtată direct pe piele, îndeosebi cu prilejul doliului sau ca semn de pocăință în contextul unei catastrofe iminente. În cazul celor doi martori, sacul poate fi înțeles ca semn al vocației lor profetice (vezi 2Rg. 1:8. Mt. 3:4). o
11:3
Ap. 12:6
mie două sute șaizeci de zile.” 4Aceștia sunt cei doi
11:4
Ps. 52:8Ier. 11:16Zah. 4:3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă vrea cineva să le facă rău, din gura lor iese un foc
11:5
2Rg. 1:10,12Ier. 1:10
5:14Ez. 43:3Os. 6:5
care îi mistuie pe vrăjmașii lor; dacă
11:5
Num. 16:29
cineva vrea să le facă rău, trebuie să fie ucis în felul acesta. 6Ei au
11:6
1Rg. 17:1Iac. 5:16,17
puterea să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele când vor profeți, și au
11:6
Ex. 7:19
putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu tot felul de urgii ori de câte ori vor dori.

7Când își vor isprăvi mărturia, fiara

11:7
Ap. 13:1,11
care se ridică din
11:7
Ap. 9:2
Adânc va
11:7
Dan. 7:21Zah. 14:2
face război cu ei, îi va birui și‑i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății
11:8
Ap. 14:8
17:1,5
18:10
celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde
11:8
Ap. 18:24Evr. 13:12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11:9
Ap. 17:15
, timp de trei zile și jumătate, oameni din orice popor, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam vor privi trupurile lor moarte și
11:9
Ps. 79:2,3
nu vor da voie ca trupurile lor să fie puse în mormânt. 10Și
11:10
Ap. 12:12
13:8
locuitorii pământului se vor bucura din pricina lor, se vor veseli și își vor trimite daruri
11:10
Est. 9:19,22
unii altora, pentru că
11:10
Ap. 16:10
acești doi profeți îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 11Dar, după cele trei zile și jumătate, duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s‑au ridicat în picioare11:11 Ez. 37:5,10. și o mare frică i‑a apucat pe cei ce i‑au văzut. 12Și au auzit din cer un glas puternic, care le zicea: „Suiți‑vă aici!” Și
11:12
Ap. 12:5Is. 14:13
s‑au suit la cer în nor
11:12
Fap. 1:9
, iar
11:12
2Rg. 2:1,5,7
vrăjmașii lor i‑au văzut. 13În ceasul acela s‑a
11:13
Ap. 6:12
făcut un mare cutremur și a
11:13
Ap. 16:19
zecea parte din cetate s‑a prăbușit. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acela, iar ceilalți s‑au îngrozit și au
11:13
Ap. 14:7
15:4Ios. 7:19
dat slavă Dumnezeului cerului.

14Al doilea

11:14
Ap. 8:13
9:12
15:1
vai a trecut. Iată că al treilea vai vine curând.

A șaptea trâmbiță

15Al șaptelea înger

11:15
Ap. 10:7
a sunat din trâmbiță. Și
11:15
Ap. 16:17
19:6Is. 27:13
în cer s‑au auzit glasuri puternice, care ziceau:

„Împărăția

11:15
Ap. 12:10
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru

și ale Unsului Său.

Și

11:15
Dan. 2:44
7:14,18,27
El va împărăți în vecii vecilor.”

16Și cei
11:16
Ap. 4:4
5:8
19:4
douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor, s‑au aruncat cu fețele la pământ, I s‑au închinat lui Dumnezeu 17și au zis:

„Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernic,

care

11:17
Ap. 1:4,8
4:8
16:5
ești și care erai [și care vii],

fiindcă ai luat puterea Ta cea mare

și

11:17
Ap. 19:6
ai început să împărățești!

18Neamurile se mâniaseră,

dar a venit

11:18
Ap. 6:10Dan. 7:9,10
mânia Ta;

a venit vremea să‑i judeci pe cei morți,

să‑i răsplătești pe robii Tăi profeți,

pe sfinți și pe cei ce se tem de Numele Tău,

pe cei mici

11:18
Ap. 19:5
și pe cei mari,

și să‑i

11:18
Ap. 13:10
18:6
prăpădești pe cei ce prăpădesc11:18 Gr. diaphthéirō poate însemna nu doar „a prăpădi” sau „a ruina” (sensul primei ocurențe din verset), ci și „a corupe” sau „a strica moral” (sensul celei de a doua ocurențe). pământul.”

19Și Templul

11:19
Ap. 15:5,8
lui Dumnezeu, care este în cer, s‑a deschis și s‑a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Și au
11:19
Ap. 8:5
16:18
fost fulgere, glasuri, tunete, cutremur și
11:19
Ap. 16:21
grindină mare.