Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

Cei doi martori

111Apoi mi s‑a dat o trestie

11:1
Cap. 21:15.
asemenea unui toiag și mi s‑a zis: „Scoală‑te
11:1
Num. 23:18
și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină acolo! 2Dar curtea
11:2
Ez. 40:17,20
de afară a Templului las‑o afară și n‑o măsura, căci
11:2
Lc. 21:24
a fost dată neamurilor; și ele vor călca
11:2
Dan. 8:10
în picioare cetatea sfântă patruzeci
11:2
Cap. 13:5.
și două de luni.

3Iar celor doi martori

11:3
Cap. 20:4.
ai Mei le voi da să profețească
11:3
Cap. 19:10.
îmbrăcați în sac11:3 Gr. sákkos, haină aspră, de culoare închisă, din păr de capră sau de cămilă. Era purtată direct pe piele, îndeosebi cu prilejul doliului sau ca semn de pocăință în contextul unei catastrofe iminente. În cazul celor doi martori, sacul poate fi înțeles ca semn al vocației lor profetice (vezi 2Rg. 1:8. Mt. 3:4). o
11:3
Cap. 12:6.
mie două sute șaizeci de zile.” 4Aceștia sunt cei doi
11:4
Ps. 52:8Ier. 11:16Zah. 4:3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă vrea cineva să le facă rău, din gura lor iese un foc
11:5
2Rg. 1:10,12Ier. 1:10
5:14Ez. 43:3Os. 6:5
care îi mistuie pe vrăjmașii lor; dacă
11:5
Num. 16:29
cineva vrea să le facă rău, trebuie să fie ucis în felul acesta. 6Ei au
11:6
1Rg. 17:1Iac. 5:16,17
puterea să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele când vor profeți, și au
11:6
Ex. 7:19
putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu tot felul de urgii ori de câte ori vor dori.

7Când își vor isprăvi mărturia, fiara

11:7
Cap. 13:1,11.
care se ridică din
11:7
Cap. 9:2.
Adânc va
11:7
Dan. 7:21Zah. 14:2
face război cu ei, îi va birui și‑i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății
11:8
Cap. 14:8;
celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde
11:8
Cap. 18:24.
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11:9
Cap. 17:15.
, timp de trei zile și jumătate, oameni din orice popor, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam vor privi trupurile lor moarte și
11:9
Ps. 79:2,3
nu vor da voie ca trupurile lor să fie puse în mormânt. 10Și
11:10
Cap. 12:12;
locuitorii pământului se vor bucura din pricina lor, se vor veseli și își vor trimite daruri
11:10
Est. 9:19,22
unii altora, pentru că
11:10
Cap. 16:10.
acești doi profeți îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 11Dar, după cele trei zile și jumătate, duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s‑au ridicat în picioare11:11 Ez. 37:5,10. și o mare frică i‑a apucat pe cei ce i‑au văzut. 12Și au auzit din cer un glas puternic, care le zicea: „Suiți‑vă aici!” Și
11:12
Cap. 12:5.
s‑au suit la cer în nor
11:12
Fap. 1:9
, iar
11:12
2Rg. 2:1,5,7
vrăjmașii lor i‑au văzut. 13În ceasul acela s‑a
11:13
Cap. 6:12.
făcut un mare cutremur și a
11:13
Cap. 16:19.
zecea parte din cetate s‑a prăbușit. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acela, iar ceilalți s‑au îngrozit și au
11:13
Cap. 14:7;
dat slavă Dumnezeului cerului.

14Al doilea

11:14
Cap. 8:13;
vai a trecut. Iată că al treilea vai vine curând.

A șaptea trâmbiță

15Al șaptelea înger

11:15
Cap. 10:7.
a sunat din trâmbiță. Și
11:15
Cap. 16:17;
în cer s‑au auzit glasuri puternice, care ziceau:

„Împărăția

11:15
Cap. 12:10.
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru

și ale Unsului Său.

Și

11:15
Dan. 2:44
7:14,18,27
El va împărăți în vecii vecilor.”

16Și cei
11:16
Cap. 4:4;
douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor, s‑au aruncat cu fețele la pământ, I s‑au închinat lui Dumnezeu 17și au zis:

„Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernic,

care

11:17
Cap. 1:4,8;
ești și care erai [și care vii],

fiindcă ai luat puterea Ta cea mare

și

11:17
Cap. 19:6.
ai început să împărățești!

18Neamurile se mâniaseră,

dar a venit

11:18
Cap. 6:10.
mânia Ta;

a venit vremea să‑i judeci pe cei morți,

să‑i răsplătești pe robii Tăi profeți,

pe sfinți și pe cei ce se tem de Numele Tău,

pe cei mici

11:18
Cap. 19:5.
și pe cei mari,

și să‑i

11:18
Cap. 13:10;
prăpădești pe cei ce prăpădesc11:18 Gr. diaphthéirō poate însemna nu doar „a prăpădi” sau „a ruina” (sensul primei ocurențe din verset), ci și „a corupe” sau „a strica moral” (sensul celei de a doua ocurențe). pământul.”

19Și Templul

11:19
Cap. 15:5,8.
lui Dumnezeu, care este în cer, s‑a deschis și s‑a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Și au
11:19
Cap. 8:5;
fost fulgere, glasuri, tunete, cutremur și
11:19
Cap. 16:21.
grindină mare.

12

Femeia și balaurul

121În cer s‑a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și se chinuia

12:2
Is. 66:7Gal. 4:19
să nască. 3În cer s‑a arătat un alt semn: iată, un
12:3
Cap. 17:3.
mare balaur roșu, cu
12:3
Cap. 17:9,10.
șapte capete și zece coarne, iar
12:3
Cap. 13:1.
pe capete – șapte diademe. 4Cu coada
12:4
Cap. 9:10,19.
trăgea a treia parte din
12:4
Cap. 17:18.
stelele cerului și
12:4
Dan. 8:10
le arunca pe pământ.

Balaurul stătea înaintea

12:4
Vers. 2.
femeii care urma să nască, pentru ca
12:4
Ex. 1:16
, atunci când va naște, să‑i mănânce copilul. 5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El
12:5
Cap. 2:27;
va păstori toate neamurile cu un toiag de fier12:5 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul Lui, 6iar femeia
12:6
Vers. 4.
a fugit în pustiu, unde are un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute șaizeci
12:6
Cap. 11:3.
de zile.

7Iar în cer s‑a făcut război: Mihail

12:7
Dan. 10:13,21
12:1
și îngerii lui s‑au luptat cu
12:7
Vers. 3. Cap. 20:2.
balaurul. Balaurul cu îngerii lui s‑au luptat și ei, 8dar n‑au putut birui, și nu s‑a mai găsit loc pentru ei în cer. 9Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi
12:9
Lc. 10:18In. 12:31
, numit Diavolul și Satana, cel care
12:9
Cap. 20:2.
înșală întreaga lume, a fost
12:9
Cap. 20:3.
aruncat pe pământ și împreună cu el au fost
12:9
Cap. 9:1.
aruncați și îngerii lui. 10Și am auzit în cer un glas tare, care zicea:

„Acum

12:10
Cap. 11:15;
au venit mântuirea, puterea

și împărăția Dumnezeului nostru

și stăpânirea Hristosului Său,

pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos,

el, care îi

12:10
Iov 1:9
2:5Zah. 3:1
acuza înaintea Dumnezeului nostru

zi și noapte.

11Ei

12:11
Rom. 8:33,34,37
16:20
l‑au biruit prin sângele Mielului

și prin cuvântul mărturiei lor

și nu

12:11
Lc. 14:26
și‑au iubit viața până la moarte.

12De aceea bucurați‑vă

12:12
Cap. 18:20.
, ceruri

și voi, care locuiți în ceruri!

Vai

12:12
Cap. 8:13;
de voi, pământ și mare!

Căci Diavolul s‑a coborât la voi

cuprins de o mânie mare,

fiindcă

12:12
Cap. 10:6.
știe că are puțină vreme.”

13Când s‑a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să o urmărească pe

12:13
Vers. 5.
femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Și
12:14
Ex. 19:4
femeii i‑au fost date cele două aripi ale vulturului celui mare, ca
12:14
Vers. 6.
să zboare cu ele în
12:14
Cap. 17:3.
pustiu, în locul pregătit pentru ea, unde este hrănită o
12:14
Dan. 7:25
12:7
vreme, vremi și o jumătate de vreme12:14 Expresia provine din Dan. 7:25; 12:7, fiind de regulă înțeleasă ca trei ani și jumătate. Prin al doilea cuvânt („vremi”) se poate înțelege, așadar, „două vremi”., departe de fața șarpelui. 15Atunci, șarpele a
12:15
Is. 59:19
aruncat în urma femeii apă din gură ca un râu, ca s‑o ia râul. 16Dar pământul i‑a venit în ajutor femeii: pământul și‑a deschis gura și a înghițit râul pe care‑l aruncase balaurul din gură. 17Balaurul s‑a mâniat pe femeie și s‑a
12:17
Cap. 11:7;
dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care
12:17
Cap. 14:12.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia
12:17
Cap. 1:2,9;
lui Isus Hristos.

18Apoi a stat pe nisipul mării.12:18 În unele manuscrise, acest verset spune: „Apoi am stat pe nisipul mării.” Potrivit celor mai bune și mai vechi manuscrise, verbul din acest verset îl are ca subiect pe balaur.

13

Cele două fiare

131Și am văzut ridicându‑se din mare o

13:1
Dan. 7:2,7
fiară cu
13:1
Cap. 12:3;
zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece diademe și pe capete avea nume de hulă. 2Fiara
13:2
Dan. 7:6
pe care am văzut‑o semăna cu un leopard, avea labe
13:2
Dan. 7:5
ca de urs și o gură
13:2
Dan. 7:4
ca de leu. Balaurul i‑a
13:2
Cap. 12:9.
dat puterea lui, tronul
13:2
Cap. 16:10.
lui
13:2
Cap. 12:14.
și o stăpânire mare. 3Unul din capetele ei părea înjunghiat
13:3
Vers. 12,14.
de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată.

Și tot

13:3
Cap. 17:8.
pământul se mira după fiară. 4Și au început să se închine balaurului pentru că îi dăduse fiarei autoritatea lui. Și au început să i se închine fiarei, zicând: „Cine
13:4
Cap. 18:18.
este asemenea fiarei și cine se poate lupta cu ea?”

5Și i s‑a dat o gură

13:5
Dan. 7:8,11,25
11:36
, care rostea vorbe mari și blasfemii. Și i s‑a dat autoritate să lucreze patruzeci
13:5
Cap. 11:2;
și două de luni. 6Ea și‑a deschis gura ca să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să‑I hulească Numele, cortul
13:6
In. 1:14Col. 2:9
și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s‑a dat să facă
13:7
Cap. 11:7;
război cu sfinții și
13:7
Cap. 11:18;
să‑i biruiască. Și i s‑a dat autoritate peste orice seminție, peste orice popor, peste orice limbă și peste orice neam. 8Și toți locuitorii pământului i
13:8
Cap. 3:5;
se vor închina, toți aceia al căror nume n‑a fost scris de la
13:8
Cap. 17:8.
întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat.

9Cine

13:9
Cap. 2:7.
are urechi, să audă!

10Cine este sortit robiei

în robie va merge.

Cine este sortit sabiei

De sabie va cădea ucis.13:10 Ier. 15:2. Vezi și Ier. 43:11.

Aici
13:10
Cap. 14:12.
este răbdarea13:10 Gr. hypomonḗ, „statornicie”, „perseverență”, „dârzenie”. Vezi și cap. 14:12. și credincioșia sfinților.

11Apoi am văzut ridicându‑se

13:11
Cap. 11:7.
din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. 12Ea lucra cu toată autoritatea primei fiare, în numele ei13:12 Lit. „înaintea ei”. Aici și în vers. 14., și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine primei fiare, a
13:12
Vers. 3.
cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Săvârșea
13:13
Cap. 16:14.
semne mari, până acolo
13:13
1Rg. 18:382Rg. 1:10,12
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor. 14Și‑i amăgea
13:14
Cap. 12:9;
pe locuitorii pământului prin
13:14
2Tes. 2:9,10
semnele pe care i se dăduse să le facă în numele fiarei. Ea le‑a zis locuitorilor pământului să‑i facă un chip fiarei care avea rana de sabie și
13:14
2Rg. 20:7
trăia.

15I s‑a dat putere să dea suflare chipului fiarei, pentru ca acesta să vorbească și

13:15
Cap. 16:2;
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina chipului fiarei. 16Și a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi – să
13:16
Cap. 14:9;
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acela, adică numele
13:17
Cap. 14:12.
fiarei, sau
13:17
Cap. 15:2.
numărul numelui ei.

18Aici

13:18
Cap. 17:9.
e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
13:18
Cap. 15:2.
fiarei, căci
13:18
Cap. 21:17.
este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.