Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Femeia și balaurul

121În cer s‑a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și se chinuia

12:2
Is. 66:7Gal. 4:19
să nască. 3În cer s‑a arătat un alt semn: iată, un
12:3
Ap. 17:3
mare balaur roșu, cu
12:3
Ap. 17:9,10
șapte capete și zece coarne, iar
12:3
Ap. 13:1
pe capete – șapte diademe. 4Cu coada
12:4
Ap. 9:10,19
trăgea a treia parte din
12:4
Ap. 17:18
stelele cerului și
12:4
Dan. 8:10
le arunca pe pământ.

Balaurul stătea înaintea

12:4
Ap. 12:2
femeii care urma să nască, pentru ca
12:4
Ex. 1:16
, atunci când va naște, să‑i mănânce copilul. 5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El
12:5
Ap. 2:27
19:15
va păstori toate neamurile cu un toiag de fier12:5 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul Lui, 6iar femeia
12:6
Ap. 12:4
a fugit în pustiu, unde are un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute șaizeci
12:6
Ap. 11:3
de zile.

7Iar în cer s‑a făcut război: Mihail

12:7
Dan. 10:13,21
12:1
și îngerii lui s‑au luptat cu
12:7
Ap. 12:3Ap. 20:2
balaurul. Balaurul cu îngerii lui s‑au luptat și ei, 8dar n‑au putut birui, și nu s‑a mai găsit loc pentru ei în cer. 9Astfel, balaurul cel mare, șarpele cel vechi
12:9
Lc. 10:18In. 12:31
, numit Diavolul și Satana, cel care
12:9
Ap. 20:2Gen. 3:1,4
înșală întreaga lume, a fost
12:9
Ap. 20:3
aruncat pe pământ și împreună cu el au fost
12:9
Ap. 9:1
aruncați și îngerii lui. 10Și am auzit în cer un glas tare, care zicea:

„Acum

12:10
Ap. 11:15
19:1
au venit mântuirea, puterea

și împărăția Dumnezeului nostru

și stăpânirea Hristosului Său,

pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos,

el, care îi

12:10
Iov 1:9
2:5Zah. 3:1
acuza înaintea Dumnezeului nostru

zi și noapte.

11Ei

12:11
Rom. 8:33,34,37
16:20
l‑au biruit prin sângele Mielului

și prin cuvântul mărturiei lor

și nu

12:11
Lc. 14:26
și‑au iubit viața până la moarte.

12De aceea bucurați‑vă

12:12
Ap. 18:20Ps. 96:11Is. 49:13
, ceruri

și voi, care locuiți în ceruri!

Vai

12:12
Ap. 8:13
11:10
de voi, pământ și mare!

Căci Diavolul s‑a coborât la voi

cuprins de o mânie mare,

fiindcă

12:12
Ap. 10:6
știe că are puțină vreme.”

13Când s‑a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să o urmărească pe

12:13
Ap. 12:5
femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Și
12:14
Ex. 19:4
femeii i‑au fost date cele două aripi ale vulturului celui mare, ca
12:14
Ap. 12:6
să zboare cu ele în
12:14
Ap. 17:3
pustiu, în locul pregătit pentru ea, unde este hrănită o
12:14
Dan. 7:25
12:7
vreme, vremi și o jumătate de vreme12:14 Expresia provine din Dan. 7:25; 12:7, fiind de regulă înțeleasă ca trei ani și jumătate. Prin al doilea cuvânt („vremi”) se poate înțelege, așadar, „două vremi”., departe de fața șarpelui. 15Atunci, șarpele a
12:15
Is. 59:19
aruncat în urma femeii apă din gură ca un râu, ca s‑o ia râul. 16Dar pământul i‑a venit în ajutor femeii: pământul și‑a deschis gura și a înghițit râul pe care‑l aruncase balaurul din gură. 17Balaurul s‑a mâniat pe femeie și s‑a
12:17
Ap. 11:7
13:7Gen. 3:15
dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care
12:17
Ap. 14:12
păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia
12:17
Ap. 1:2,9
6:9
20:41In. 5:10
lui Isus Hristos.

18Apoi a stat pe nisipul mării.12:18 În unele manuscrise, acest verset spune: „Apoi am stat pe nisipul mării.” Potrivit celor mai bune și mai vechi manuscrise, verbul din acest verset îl are ca subiect pe balaur.