Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Cele două fiare

131Și am văzut ridicându‑se din mare o

13:1
Dan. 7:2,7
fiară cu
13:1
Cap. 12:3;
7:3,9,12
zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece diademe și pe capete avea nume de hulă. 2Fiara
13:2
Dan. 7:6
pe care am văzut‑o semăna cu un leopard, avea labe
13:2
Dan. 7:5
ca de urs și o gură
13:2
Dan. 7:4
ca de leu. Balaurul i‑a
13:2
Cap. 12:9.

dat puterea lui, tronul
13:2
Cap. 16:10.

lui
13:2
Cap. 12:14.

și o stăpânire mare. 3Unul din capetele ei părea înjunghiat
13:3
Vers. 12,14.

de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată.

Și tot

13:3
Cap. 17:8.

pământul se mira după fiară. 4Și au început să se închine balaurului pentru că îi dăduse fiarei autoritatea lui. Și au început să i se închine fiarei, zicând: „Cine
13:4
Cap. 18:18.

este asemenea fiarei și cine se poate lupta cu ea?”

5Și i s‑a dat o gură

13:5
Dan. 7:8,11,25
11:36
, care rostea vorbe mari și blasfemii. Și i s‑a dat autoritate să lucreze patruzeci
13:5
Cap. 11:2;
12:6
și două de luni. 6Ea și‑a deschis gura ca să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să‑I hulească Numele, cortul
13:6
In. 1:14Col. 2:9
și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s‑a dat să facă
13:7
Cap. 11:7;
12:17Dan. 7:21
război cu sfinții și
13:7
Cap. 11:18;
17:15
să‑i biruiască. Și i s‑a dat autoritate peste orice seminție, peste orice popor, peste orice limbă și peste orice neam. 8Și toți locuitorii pământului i
13:8
Cap. 3:5;
20:12,15
21:27Ex. 32:32Dan. 12:1Flp. 4:2
se vor închina, toți aceia al căror nume n‑a fost scris de la
13:8
Cap. 17:8.

întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat.

9Cine

13:9
Cap. 2:7.

are urechi, să audă!

10Cine este sortit robiei

în robie va merge.

Cine este sortit sabiei

De sabie va cădea ucis.13:10 Ier. 15:2. Vezi și Ier. 43:11.

Aici
13:10
Cap. 14:12.

este răbdarea13:10 Gr. hypomonḗ, „statornicie”, „perseverență”, „dârzenie”. Vezi și cap. 14:12. și credincioșia sfinților.

11Apoi am văzut ridicându‑se

13:11
Cap. 11:7.

din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. 12Ea lucra cu toată autoritatea primei fiare, în numele ei13:12 Lit. „înaintea ei”. Aici și în vers. 14., și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine primei fiare, a
13:12
Vers. 3.

cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Săvârșea
13:13
Cap. 16:14.
Dt. 13:1‑3Mt. 24:242Tes. 2:9
semne mari, până acolo
13:13
1Rg. 18:382Rg. 1:10,12
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor. 14Și‑i amăgea
13:14
Cap. 12:9;
19:20
pe locuitorii pământului prin
13:14
2Tes. 2:9,10
semnele pe care i se dăduse să le facă în numele fiarei. Ea le‑a zis locuitorilor pământului să‑i facă un chip fiarei care avea rana de sabie și
13:14
2Rg. 20:7
trăia.

15I s‑a dat putere să dea suflare chipului fiarei, pentru ca acesta să vorbească și

13:15
Cap. 16:2;
19:20
20:4
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina chipului fiarei. 16Și a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi – să
13:16
Cap. 14:9;
19:20
20:4
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acela, adică numele
13:17
Cap. 14:12.

fiarei, sau
13:17
Cap. 15:2.

numărul numelui ei.

18Aici

13:18
Cap. 17:9.

e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
13:18
Cap. 15:2.

fiarei, căci
13:18
Cap. 21:17.

este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.