Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Mielul și cei răscumpărați

141Apoi m‑am uitat și iată că Mielul

14:1
Ap. 5:6
stătea pe muntele Sionului și împreună cu El erau o
14:1
Ap. 7:4
sută patruzeci și patru de mii, care
14:1
Ap. 7:3
13:16
aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 2Și am auzit venind din cer un glas ca
14:2
Ap. 1:15
19:6
un vuiet de ape mari, ca bubuitul unui tunet puternic; și glasul pe care l‑am auzit era ca al celor ce cântă
14:2
Ap. 5:8
cu harfa
14:2
Ap. 5:9
15:3
. 3Cântau o cântare
14:3
Ap. 14:1
nouă înaintea tronului, a celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpărați de pe pământ.

4Aceștia nu s‑au întinat cu femei, căci

14:4
2Cor. 11:2
sunt feciori14:4 Gr. parthénoi, „virgini”., și‑L
14:4
Ap. 3:4
7:15,17
17:14
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
14:4
Ap. 5:9
răscumpărați dintre oameni, ca prim rod
14:4
Iac. 1:18
pentru Dumnezeu și pentru Miel. 5Și
14:5
Ps. 32:2
în gura lor nu s‑a găsit minciună14:5 Țef. 3:13., căci sunt
14:5
Ef. 5:26Iuda 1:24
fără vină.

Mesajul celor trei îngeri

6Și am văzut un alt înger, care zbura

14:6
Ap. 8:13
cu o
14:6
Ef. 3:3‑11Tit 1:2
Evanghelie veșnică în înaltul cerului ca s‑o vestească locuitorilor pământului, de orice
14:6
Ap. 13:7
neam, din orice seminție, de orice limbă și din orice popor. 7El zicea cu glas tare:

„Temeți‑vă

14:7
Ap. 1:18
15:4
de Dumnezeu și dați‑I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați‑vă
14:7
Neem. 9:6Ps. 33:6
124:8
146:5,6Fap. 14:15
17:24
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

8Apoi a urmat14:8 Sau: „i s‑a alăturat”. Același verb și în Ap. 14:9. un alt înger, al doilea, care a zis:

„A

14:8
Ap. 18:2Is. 21:9Ier. 51:8
căzut, a căzut Babilonul, cetatea
14:8
Ap. 11:8
16:19
17:2,5
18:2,10,18,21
19:2Ier. 51:7
cea mare, care a dat de băut tuturor neamurilor din vinul desfrâului ei pătimaș!”

9Apoi a urmat un alt înger, al treilea, care a zis cu glas tare:

„Dacă se închină cineva

14:9
Ap. 13:14‑16
fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, 10va bea
14:10
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
14:10
Ap. 18:6
neamestecat în
14:10
Ap. 16:19
potirul mâniei Lui, și va fi chinuit
14:10
Ap. 20:10
în foc
14:10
Ap. 19:20
și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. 11Și fumul
14:11
Ap. 19:3Is. 34:10
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n‑au odihnă cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. 12Aici
14:12
Ap. 13:10
este răbdarea sfinților, care
14:12
Ap. 12:17
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus.”

13Și am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: «Ferice
14:13
Ap. 20:6Ecl. 4:1,2
de morții care
14:13
1Cor. 15:181Tes. 4:16
mor în Domnul de acum încolo!»”

„Da”, zice Duhul, „ei

14:13
Ap. 6:112Tes. 1:7Evr. 4:9,10
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

Cele două recolte care vestesc sfârșitul

14Apoi m‑am uitat, și iată un nor alb; și pe nor stătea Cineva care semăna

14:14
Ap. 1:13Ez. 1:26Dan. 7:13
cu un fiu al omului; pe cap avea
14:14
Ap. 6:2
o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuțită. 15Și un alt înger a
14:15
Ap. 16:17
ieșit din Templu și a strigat cu glas tare Celui ce stătea pe nor:

„Trimite‑ți secera

14:15
Ioel 3:13Mt. 13:39
și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului
14:15
Ap. 13:12Ier. 51:33
este copt!”

16Atunci, Cel ce stătea pe nor Și‑a aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost secerat.17Și din Templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el o seceră ascuțită. 18Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit
14:18
Ap. 16:8
din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea secera ascuțită:

„Trimite‑ți

14:18
Ioel 3:13
secera cea ascuțită și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei s‑au copt!”

19Și îngerul și‑a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul
14:19
Ap. 19:15
cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14:20
Is. 63:3Plân. 1:15
a fost călcat în picioare în afara
14:20
Ap. 11:8Evr. 13:12
cetății; și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor
14:20
Ap. 19:14
pe o întindere de o mie șase sute de stadii.