Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Mielul și cei răscumpărați

141Apoi m‑am uitat și iată că Mielul

14:1
Cap. 5:6.
stătea pe muntele Sionului și împreună cu El erau o
14:1
Cap. 7:4.
sută patruzeci și patru de mii, care
14:1
Cap. 7:3;
aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 2Și am auzit venind din cer un glas ca
14:2
Cap. 1:15;
un vuiet de ape mari, ca bubuitul unui tunet puternic; și glasul pe care l‑am auzit era ca al celor ce cântă
14:2
Cap. 5:8.
cu harfa
14:2
Cap. 5:9;
. 3Cântau o cântare
14:3
Vers. 1.
nouă înaintea tronului, a celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpărați de pe pământ.

4Aceștia nu s‑au întinat cu femei, căci

14:4
2Cor. 11:2
sunt feciori14:4 Gr. parthénoi, „virgini”., și‑L
14:4
Cap. 3:4;
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
14:4
Cap. 5:9.
răscumpărați dintre oameni, ca prim rod
14:4
Iac. 1:18
pentru Dumnezeu și pentru Miel. 5Și
14:5
Ps. 32:2
în gura lor nu s‑a găsit minciună14:5 Țef. 3:13., căci sunt
14:5
Ef. 5:26Iuda 1:24
fără vină.

Mesajul celor trei îngeri

6Și am văzut un alt înger, care zbura

14:6
Cap. 8:13.
cu o
14:6
Ef. 3:3‑11Tit 1:2
Evanghelie veșnică în înaltul cerului ca s‑o vestească locuitorilor pământului, de orice
14:6
Cap. 13:7.
neam, din orice seminție, de orice limbă și din orice popor. 7El zicea cu glas tare:

„Temeți‑vă

14:7
Cap. 1:18;
de Dumnezeu și dați‑I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați‑vă
14:7
Neem. 9:6Ps. 33:6
124:8
146:5,6Fap. 14:15
17:24
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

8Apoi a urmat14:8 Sau: „i s‑a alăturat”. Același verb și în vers. 9. un alt înger, al doilea, care a zis:

„A

14:8
Cap. 18:2.
căzut, a căzut Babilonul, cetatea
14:8
Cap. 11:8;
cea mare, care a dat de băut tuturor neamurilor din vinul desfrâului ei pătimaș!”

9Apoi a urmat un alt înger, al treilea, care a zis cu glas tare:

„Dacă se închină cineva

14:9
Cap. 13:14‑16.
fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, 10va bea
14:10
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
14:10
Cap. 18:6.
neamestecat în
14:10
Cap. 16:19.
potirul mâniei Lui, și va fi chinuit
14:10
Cap. 20:10.
în foc
14:10
Cap. 19:20.
și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. 11Și fumul
14:11
Cap. 19:3.
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n‑au odihnă cei ce se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. 12Aici
14:12
Cap. 13:10.
este răbdarea sfinților, care
14:12
Cap. 12:17.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus.”

13Și am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: «Ferice
14:13
Cap. 20:6.
de morții care
14:13
1Cor. 15:181Tes. 4:16
mor în Domnul de acum încolo!»”

„Da”, zice Duhul, „ei

14:13
Cap. 6:11.
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

Cele două recolte care vestesc sfârșitul

14Apoi m‑am uitat, și iată un nor alb; și pe nor stătea Cineva care semăna

14:14
Cap. 1:13.
cu un fiu al omului; pe cap avea
14:14
Cap. 6:2.
o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuțită. 15Și un alt înger a
14:15
Cap. 16:17.
ieșit din Templu și a strigat cu glas tare Celui ce stătea pe nor:

„Trimite‑ți secera

14:15
Ioel 3:13Mt. 13:39
și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului
14:15
Cap. 13:12.
este copt!”

16Atunci, Cel ce stătea pe nor Și‑a aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost secerat.17Și din Templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el o seceră ascuțită. 18Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit
14:18
Cap. 16:8.
din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea secera ascuțită:

„Trimite‑ți

14:18
Ioel 3:13
secera cea ascuțită și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei s‑au copt!”

19Și îngerul și‑a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul
14:19
Cap. 19:15.
cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14:20
Is. 63:3Plân. 1:15
a fost călcat în picioare în afara
14:20
Cap. 11:8.
cetății; și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor
14:20
Cap. 19:14.
pe o întindere de o mie șase sute de stadii.
15

Biruitorii fiarei. Cei șapte îngeri

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.
văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.
cu ele s‑a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

2Și am văzut un fel de

15:2
Cap. 4:6;
mare de sticlă amestecată
15:2
Mt. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15‑17.
pe biruitorii fiarei, ai chipului ei și ai numărului numelui ei stând pe marea de sticlă cu
15:2
Cap. 5:8;
harfele lui Dumnezeu în mână. 3Ei cântau cântarea
15:3
Cap. 14:3.
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau:

Mari și minunate sunt lucrările Tale15:3 Ps. 111:2; 139:14.,

Doamne Dumnezeule atotputernic15:3 Am. 3:13; 4:13 (Septuaginta).!

Drepte

15:3
Cap. 16:7.
și adevărate sunt căile Tale15:3 Dt. 32:4. Ps. 145:17.,

Împăratul neamurilor!15:3 Ier. 10:7.

4Cine

15:4
Ex. 15:14‑16
nu se va teme, Doamne15:4 Ier. 10:7.,

și cine nu va slăvi Numele Tău15:4 Ps. 86:9.?

Căci numai Tu ești Sfânt

și toate

15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni15:4 Is. 2:2. Ier. 16:19.

și se vor închina înaintea Ta,

pentru că judecățile Tale au fost arătate!

5După aceea, am văzut deschizându‑se în cer Templul

15:5
Cap. 11:19.
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.
din Templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați
15:6
Cap. 1:13.
în in curat, strălucitor, și erau încinși la piept cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.
una din cele patru făpturi vii le‑a dat celor șapte îngeri șapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este
15:7
Cap. 4:9;
viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Ex. 40:341Rg. 8:102Cr. 5:14Is. 6:4
s‑a umplut de fum din pricina
15:8
2Tes. 1:9
slavei lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până nu aveau să se sfârșească cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.

16

Cupele mâniei lui Dumnezeu

161Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care le spunea celor

16:1
Cap. 15:1.
șapte îngeri: „Duceți‑vă și vărsați pe pământ cele șapte cupe ale mâniei
16:1
Cap. 14:10;
lui Dumnezeu!”

2Primul s‑a dus și a vărsat cupa lui pe

16:2
Cap. 8:7.
pământ. Și o rană rea și dureroasă a apărut
16:2
Ex. 9:9‑11
pe oamenii care
16:2
Cap. 13:16,17.
aveau semnul fiarei și care
16:2
Cap. 13:14.
se închinau chipului ei.

3Al doilea a vărsat cupa lui în

16:3
Cap. 8:8.
mare. Și marea s‑a
16:3
Ex. 7:17,20
făcut sânge ca de mort. Și
16:3
Cap. 8:9.
orice făptură vie care era în mare a murit.

4Al treilea a vărsat cupa lui în

16:4
Cap. 8:10.
râuri și în izvoarele apelor. Și ele s‑au
16:4
Ex. 7:20
făcut sânge. 5Și l‑am auzit pe îngerul apelor zicând:

„Drept

16:5
Cap. 15:3.
ești Tu, care
16:5
Cap. 1:4,8;
ești și care erai, Cel Sfânt,

pentru că ai judecat aceste lucruri.

6Fiindcă ei au

16:6
Cap. 13:15.
vărsat sângele sfinților
16:6
Cap. 11:18;
și al profeților,

tot sânge

16:6
Is. 49:26
le‑ai dat și Tu să bea.

Așa și merită!”

7Și am auzit altarul zicând:

„Da, Doamne

16:7
Cap. 15:3.
Dumnezeule atotputernic,

adevărate

16:7
Cap. 13:10;
și drepte sunt judecățile Tale!”

8Al patrulea a vărsat cupa lui peste

16:8
Cap. 8:12.
soare. Și
16:8
Cap. 9:17,18;
soarelui i s‑a dat să‑i dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriți cu arșiță mare și au
16:9
Vers. 11,21.
hulit Numele lui Dumnezeu, care are stăpânire peste aceste urgii, și
16:9
Cap. 9:20.
nu s‑au pocăit ca să‑I
16:9
Cap. 11:13;
dea slavă.

10Al cincilea a vărsat cupa lui peste

16:10
Cap. 13:2.
tronul fiarei. Și
16:10
Cap. 9:2.
împărăția fiarei a fost cuprinsă de întuneric. Oamenii își
16:10
Cap. 11:10.
mușcau limbile de durere. 11Și L‑au
16:11
Vers. 9,21.
hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor
16:11
Vers. 2.
lor rele și
16:11
Vers. 9.
nu s‑au pocăit de faptele lor.

12Al șaselea a vărsat cupa lui peste

16:12
Cap. 9:14.
râul cel mare, Eufrat. Și
16:12
Ier. 50:38
51:36
apa lui a secat, ca
16:12
Is. 41:2,25
să fie pregătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului mincinos
16:13
Cap. 12:3,9.
trei duhuri necurate
16:13
Cap. 19:20.
, ca niște broaște. 14Acestea sunt
16:14
1Tim. 4:1
duhuri de demoni, care fac
16:14
Cap. 13:13;
semne nemaipomenite și care se duc la împărații din întreaga lume ca să‑i strângă pentru războiul
16:14
Cap. 17:14;
din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. 15„Iată
16:15
Cap. 3:3.
, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca
16:15
Cap. 3:4,18.
să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile cele rele
16:16
Cap. 19:19.
i‑au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon.

17Al șaptelea a vărsat cupa lui în văzduh. Și din Templu, de la tron, a ieșit un glas tare, care zicea: „S‑a sfârșit!” 18Și au urmat

16:18
Cap. 4:5;
fulgere, glasuri, tunete și s‑a
16:18
Cap. 11:13.
făcut un așa de mare cutremur, că
16:18
Dan. 12:1
de când este omul pe pământ n‑a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea
16:19
Cap. 14:8.
cea mare s‑a împărțit în trei și cetățile neamurilor s‑au prăbușit. Și Babilonul cel mare a
16:19
Cap. 18:5.
fost amintit înaintea lui Dumnezeu, ca să‑i
16:19
Cap. 14:10.
dea potirul de vin al mâniei Lui aprinse16:19 Lit. „mâniei furiei Lui”.. 20Toate
16:20
Cap. 6:14.
insulele au fugit și munții n‑au mai fost de găsit. 21Grindină
16:21
Cap. 11:19.
mare cât un talant a căzut din cer peste oameni. Și oamenii L‑au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei
16:21
Ex. 9:23‑25
grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.