Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Biruitorii fiarei. Cei șapte îngeri

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.

văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
21:9
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.

cu ele s‑a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

2Și am văzut un fel de

15:2
Cap. 4:6;
21:18
mare de sticlă amestecată
15:2
Mt. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15‑17.

pe biruitorii fiarei, ai chipului ei și ai numărului numelui ei stând pe marea de sticlă cu
15:2
Cap. 5:8;
14:2
harfele lui Dumnezeu în mână. 3Ei cântau cântarea
15:3
Cap. 14:3.
Ex. 15:1Dt. 31:30
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau:

Mari și minunate sunt lucrările Tale15:3 Ps. 111:2; 139:14.,

Doamne Dumnezeule atotputernic15:3 Am. 3:13; 4:13 (Septuaginta).!

Drepte

15:3
Cap. 16:7.
Os. 14:9
și adevărate sunt căile Tale15:3 Dt. 32:4. Ps. 145:17.,

Împăratul neamurilor!15:3 Ier. 10:7.

4Cine

15:4
Ex. 15:14‑16
nu se va teme, Doamne15:4 Ier. 10:7.,

și cine nu va slăvi Numele Tău15:4 Ps. 86:9.?

Căci numai Tu ești Sfânt

și toate

15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni15:4 Is. 2:2. Ier. 16:19.

și se vor închina înaintea Ta,

pentru că judecățile Tale au fost arătate!

5După aceea, am văzut deschizându‑se în cer Templul

15:5
Cap. 11:19.
Num. 1:50
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.

din Templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați
15:6
Cap. 1:13.
Ex. 28:6,8Ez. 44:17,18
în in curat, strălucitor, și erau încinși la piept cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.

una din cele patru făpturi vii le‑a dat celor șapte îngeri șapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este
15:7
Cap. 4:9;
10:61Tes. 1:9
viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Ex. 40:341Rg. 8:102Cr. 5:14Is. 6:4
s‑a umplut de fum din pricina
15:8
2Tes. 1:9
slavei lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până nu aveau să se sfârșească cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.