Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Biruitorii fiarei. Cei șapte îngeri

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.
văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.
cu ele s‑a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

2Și am văzut un fel de

15:2
Cap. 4:6;
mare de sticlă amestecată
15:2
Mt. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15‑17.
pe biruitorii fiarei, ai chipului ei și ai numărului numelui ei stând pe marea de sticlă cu
15:2
Cap. 5:8;
harfele lui Dumnezeu în mână. 3Ei cântau cântarea
15:3
Cap. 14:3.
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau:

Mari și minunate sunt lucrările Tale15:3 Ps. 111:2; 139:14.,

Doamne Dumnezeule atotputernic15:3 Am. 3:13; 4:13 (Septuaginta).!

Drepte

15:3
Cap. 16:7.
și adevărate sunt căile Tale15:3 Dt. 32:4. Ps. 145:17.,

Împăratul neamurilor!15:3 Ier. 10:7.

4Cine

15:4
Ex. 15:14‑16
nu se va teme, Doamne15:4 Ier. 10:7.,

și cine nu va slăvi Numele Tău15:4 Ps. 86:9.?

Căci numai Tu ești Sfânt

și toate

15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni15:4 Is. 2:2. Ier. 16:19.

și se vor închina înaintea Ta,

pentru că judecățile Tale au fost arătate!

5După aceea, am văzut deschizându‑se în cer Templul

15:5
Cap. 11:19.
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.
din Templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați
15:6
Cap. 1:13.
în in curat, strălucitor, și erau încinși la piept cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.
una din cele patru făpturi vii le‑a dat celor șapte îngeri șapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este
15:7
Cap. 4:9;
viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Ex. 40:341Rg. 8:102Cr. 5:14Is. 6:4
s‑a umplut de fum din pricina
15:8
2Tes. 1:9
slavei lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până nu aveau să se sfârșească cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.

16

Cupele mâniei lui Dumnezeu

161Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care le spunea celor

16:1
Cap. 15:1.
șapte îngeri: „Duceți‑vă și vărsați pe pământ cele șapte cupe ale mâniei
16:1
Cap. 14:10;
lui Dumnezeu!”

2Primul s‑a dus și a vărsat cupa lui pe

16:2
Cap. 8:7.
pământ. Și o rană rea și dureroasă a apărut
16:2
Ex. 9:9‑11
pe oamenii care
16:2
Cap. 13:16,17.
aveau semnul fiarei și care
16:2
Cap. 13:14.
se închinau chipului ei.

3Al doilea a vărsat cupa lui în

16:3
Cap. 8:8.
mare. Și marea s‑a
16:3
Ex. 7:17,20
făcut sânge ca de mort. Și
16:3
Cap. 8:9.
orice făptură vie care era în mare a murit.

4Al treilea a vărsat cupa lui în

16:4
Cap. 8:10.
râuri și în izvoarele apelor. Și ele s‑au
16:4
Ex. 7:20
făcut sânge. 5Și l‑am auzit pe îngerul apelor zicând:

„Drept

16:5
Cap. 15:3.
ești Tu, care
16:5
Cap. 1:4,8;
ești și care erai, Cel Sfânt,

pentru că ai judecat aceste lucruri.

6Fiindcă ei au

16:6
Cap. 13:15.
vărsat sângele sfinților
16:6
Cap. 11:18;
și al profeților,

tot sânge

16:6
Is. 49:26
le‑ai dat și Tu să bea.

Așa și merită!”

7Și am auzit altarul zicând:

„Da, Doamne

16:7
Cap. 15:3.
Dumnezeule atotputernic,

adevărate

16:7
Cap. 13:10;
și drepte sunt judecățile Tale!”

8Al patrulea a vărsat cupa lui peste

16:8
Cap. 8:12.
soare. Și
16:8
Cap. 9:17,18;
soarelui i s‑a dat să‑i dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriți cu arșiță mare și au
16:9
Vers. 11,21.
hulit Numele lui Dumnezeu, care are stăpânire peste aceste urgii, și
16:9
Cap. 9:20.
nu s‑au pocăit ca să‑I
16:9
Cap. 11:13;
dea slavă.

10Al cincilea a vărsat cupa lui peste

16:10
Cap. 13:2.
tronul fiarei. Și
16:10
Cap. 9:2.
împărăția fiarei a fost cuprinsă de întuneric. Oamenii își
16:10
Cap. 11:10.
mușcau limbile de durere. 11Și L‑au
16:11
Vers. 9,21.
hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor
16:11
Vers. 2.
lor rele și
16:11
Vers. 9.
nu s‑au pocăit de faptele lor.

12Al șaselea a vărsat cupa lui peste

16:12
Cap. 9:14.
râul cel mare, Eufrat. Și
16:12
Ier. 50:38
51:36
apa lui a secat, ca
16:12
Is. 41:2,25
să fie pregătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului mincinos
16:13
Cap. 12:3,9.
trei duhuri necurate
16:13
Cap. 19:20.
, ca niște broaște. 14Acestea sunt
16:14
1Tim. 4:1
duhuri de demoni, care fac
16:14
Cap. 13:13;
semne nemaipomenite și care se duc la împărații din întreaga lume ca să‑i strângă pentru războiul
16:14
Cap. 17:14;
din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. 15„Iată
16:15
Cap. 3:3.
, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca
16:15
Cap. 3:4,18.
să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile cele rele
16:16
Cap. 19:19.
i‑au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon.

17Al șaptelea a vărsat cupa lui în văzduh. Și din Templu, de la tron, a ieșit un glas tare, care zicea: „S‑a sfârșit!” 18Și au urmat

16:18
Cap. 4:5;
fulgere, glasuri, tunete și s‑a
16:18
Cap. 11:13.
făcut un așa de mare cutremur, că
16:18
Dan. 12:1
de când este omul pe pământ n‑a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea
16:19
Cap. 14:8.
cea mare s‑a împărțit în trei și cetățile neamurilor s‑au prăbușit. Și Babilonul cel mare a
16:19
Cap. 18:5.
fost amintit înaintea lui Dumnezeu, ca să‑i
16:19
Cap. 14:10.
dea potirul de vin al mâniei Lui aprinse16:19 Lit. „mâniei furiei Lui”.. 20Toate
16:20
Cap. 6:14.
insulele au fugit și munții n‑au mai fost de găsit. 21Grindină
16:21
Cap. 11:19.
mare cât un talant a căzut din cer peste oameni. Și oamenii L‑au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei
16:21
Ex. 9:23‑25
grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.

17

Desfrânata cea mare

171Apoi unul

17:1
Cap. 21:9.
din cei șapte îngeri care țineau cele șapte cupe a venit și a vorbit cu mine, zicând: „Vino! Îți
17:1
Cap. 16:19;
voi arăta judecata desfrânatei
17:1
Cap. 19:2.
celei mari, care
17:1
Ier. 51:13
stă pe ape multe. 2Cu
17:2
Cap. 18:3.
ea s‑au desfrânat împărații pământului, iar locuitorii pământului s‑au
17:2
Cap. 14:8;
îmbătat de vinul desfrânării ei!” 3Și m‑a dus în Duhul într‑un
17:3
Cap. 12:6,14.
pustiu.

Și am văzut o femeie stând pe

17:3
Cap. 12:3.
o fiară de culoare stacojie, plină cu nume
17:3
Cap. 13:1.
de hulă și având șapte capete și zece coarne. 4Femeia era
17:4
Cap. 18:12,16.
îmbrăcată în purpură și stacojiu și era împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare. Ținea
17:4
Ier. 51:7
în mână un potir de aur plin
17:4
Cap. 18:6;
de spurcăciuni și de necurățiile desfrâului ei. 5Pe frunte purta scris un nume, o taină
17:5
2Tes. 2:7
: „Babilonul cel
17:5
Cap. 14:8;
mare, mama
17:5
Cap. 18:9;
desfrânatelor și a spurcăciunilor pământului”. 6Și am văzut‑o pe
17:6
Cap. 18:24.
femeie îmbătată de
17:6
Cap. 13:15;
sângele sfinților și de sângele martirilor
17:6
Cap. 6:9,10.
lui Isus. Când am văzut‑o, m‑am mirat minune mare. 7Și îngerul mi‑a zis: „De ce te miri? Îți voi spune eu taina femeii și a fiarei care o poartă în spinare și care are cele șapte capete și cele zece coarne.

8Fiara pe care ai văzut‑o era și nu mai este. Ea se va

17:8
Cap. 11:7;
ridica din Adânc și se
17:8
Cap. 13:10.
va duce la pierzare. Și locuitorii pământului ale
17:8
Cap. 13:3.
căror nume n‑au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții se
17:8
Cap. 13:8.
vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. 9Aici
17:9
Cap. 13:18.
este mintea care are înțelepciune: cele
17:9
Cap. 13:1.
șapte capete sunt șapte munți pe care stă femeia. 10Sunt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, celălalt n‑a venit încă, dar, când va veni, trebuie să rămână puțină vreme. 11Cât despre fiara care era și nu mai este, ea este al optulea: este dintre cei șapte și merge la pierzare. 12Cele
17:12
Cap. 13:1.
zece coarne pe care le‑ai văzut sunt zece împărați care n‑au primit încă împărăția, ci vor primi stăpânire, ca împărați, timp de un ceas împreună cu fiara. 13Toți au același gând și îi dau fiarei puterea și stăpânirea lor. 14Ei
17:14
Cap. 16:14.
se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că
17:14
Cap. 19:16.
El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și
17:14
Cap. 14:4.
cu El vor fi cei chemați, aleși și credincioși.”

15Apoi mi‑a zis: „Apele

17:15
Is. 8:7
pe care le‑ai văzut, pe care stă desfrânata, sunt
17:15
Cap. 13:7.
popoare, mulțimi, neamuri și limbi. 16Cele zece coarne pe care le‑ai văzut și fiara, tocmai aceștia,17:16 Trecerea de la neutru la masculin, prezentă și în textul grec al Apocalipsei, are rolul de a‑l anunța pe cititor că cele zece coarne din viziunea lui Ioan reprezintă zece conducători politici. o vor
17:16
Cap. 16:12.
urî pe desfrânată, o vor pustii și o vor lăsa goală
17:16
Cap. 18:16.
. Carnea i‑o vor mânca, și pe ea o
17:16
Cap. 18:8.
vor arde în foc. 17Căci
17:17
2Tes. 2:11
Dumnezeu le‑a pus în inimă să‑I aducă la îndeplinire planul: să fie într‑un singur gând și să‑i dea fiarei împărăția până
17:17
Cap. 10:7.
se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. 18Și femeia pe care ai văzut‑o este
17:18
Cap. 16:19.
cetatea cea mare, care
17:18
Cap. 12:4.
domnește peste împărații pământului.”