Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Desfrânata cea mare

171Apoi unul

17:1
Ap. 21:9
din cei șapte îngeri care țineau cele șapte cupe a venit și a vorbit cu mine, zicând: „Vino! Îți
17:1
Ap. 16:19
18:16,17,19
voi arăta judecata desfrânatei
17:1
Ap. 19:2Naum 3:4
celei mari, care
17:1
Ier. 51:13
stă pe ape multe. 2Cu
17:2
Ap. 18:3
ea s‑au desfrânat împărații pământului, iar locuitorii pământului s‑au
17:2
Ap. 14:8
18:3
îmbătat de vinul desfrânării ei!” 3Și m‑a dus în Duhul într‑un
17:3
Ap. 12:6,14
pustiu.

Și am văzut o femeie stând pe

17:3
Ap. 12:3
o fiară de culoare stacojie, plină cu nume
17:3
Ap. 13:1
de hulă și având șapte capete și zece coarne. 4Femeia era
17:4
Ap. 18:12,16
îmbrăcată în purpură și stacojiu și era împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare. Ținea
17:4
Ier. 51:7
în mână un potir de aur plin
17:4
Ap. 18:6
14:8
de spurcăciuni și de necurățiile desfrâului ei. 5Pe frunte purta scris un nume, o taină
17:5
2Tes. 2:7
: „Babilonul cel
17:5
Ap. 14:8
16:19
18:2,10,21
mare, mama
17:5
Ap. 18:9
19:2
desfrânatelor și a spurcăciunilor pământului”. 6Și am văzut‑o pe
17:6
Ap. 18:24
femeie îmbătată de
17:6
Ap. 13:15
16:6
sângele sfinților și de sângele martirilor
17:6
Ap. 6:9,10
lui Isus. Când am văzut‑o, m‑am mirat minune mare. 7Și îngerul mi‑a zis: „De ce te miri? Îți voi spune eu taina femeii și a fiarei care o poartă în spinare și care are cele șapte capete și cele zece coarne.

8Fiara pe care ai văzut‑o era și nu mai este. Ea se va

17:8
Ap. 11:7
13:1
ridica din Adânc și se
17:8
Ap. 13:10
va duce la pierzare. Și locuitorii pământului ale
17:8
Ap. 13:3
căror nume n‑au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții se
17:8
Ap. 13:8
vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. 9Aici
17:9
Ap. 13:18
este mintea care are înțelepciune: cele
17:9
Ap. 13:1
șapte capete sunt șapte munți pe care stă femeia. 10Sunt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, celălalt n‑a venit încă, dar, când va veni, trebuie să rămână puțină vreme. 11Cât despre fiara care era și nu mai este, ea este al optulea: este dintre cei șapte și merge la pierzare. 12Cele
17:12
Ap. 13:1Dan. 7:20Zah. 1:18,19,21
zece coarne pe care le‑ai văzut sunt zece împărați care n‑au primit încă împărăția, ci vor primi stăpânire, ca împărați, timp de un ceas împreună cu fiara. 13Toți au același gând și îi dau fiarei puterea și stăpânirea lor. 14Ei
17:14
Ap. 16:14
se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că
17:14
Ap. 19:16Dt. 10:171Tim. 6:15
El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și
17:14
Ap. 14:4Ier. 50:44,45
cu El vor fi cei chemați, aleși și credincioși.”

15Apoi mi‑a zis: „Apele

17:15
Is. 8:7
pe care le‑ai văzut, pe care stă desfrânata, sunt
17:15
Ap. 13:7
popoare, mulțimi, neamuri și limbi. 16Cele zece coarne pe care le‑ai văzut și fiara, tocmai aceștia,17:16 Trecerea de la neutru la masculin, prezentă și în textul grec al Apocalipsei, are rolul de a‑l anunța pe cititor că cele zece coarne din viziunea lui Ioan reprezintă zece conducători politici. o vor
17:16
Ap. 16:12Ier. 50:41,42
urî pe desfrânată, o vor pustii și o vor lăsa goală
17:16
Ap. 18:16Ez. 16:37‑44
. Carnea i‑o vor mânca, și pe ea o
17:16
Ap. 18:8
vor arde în foc. 17Căci
17:17
2Tes. 2:11
Dumnezeu le‑a pus în inimă să‑I aducă la îndeplinire planul: să fie într‑un singur gând și să‑i dea fiarei împărăția până
17:17
Ap. 10:7
se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. 18Și femeia pe care ai văzut‑o este
17:18
Ap. 16:19
cetatea cea mare, care
17:18
Ap. 12:4
domnește peste împărații pământului.”