Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
18

Căderea Babilonului

181După

18:1
Ap. 17:1
aceea, am văzut coborându‑se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și
18:1
Ez. 43:2
pământul s‑a luminat de slava lui. 2El a strigat cu glas tare și a zis:

„A

18:2
Ap. 14:8Is. 13:19
21:9Ier. 51:8
căzut, a căzut Babilonul cel mare!

A

18:2
Is. 13:21
21:8
34:14Ier. 50:39
51:37
ajuns locuință a demonilor,

închisoare a oricărui duh necurat,

închisoare

18:2
Is. 14:23
34:11Mc. 5:2,3
a oricărei păsări necurate,

închisoare a oricărei fiare necurate și respingătoare,

3pentru că din vinul mâniei desfrâului ei

au băut toate neamurile

18:3
Ap. 14:8
17:2

și împărații pământului s‑au desfrânat cu ea

și negustorii

18:3
Ap. 18:11,15Is. 47:15
pământului prin risipa desfătării ei s‑au îmbogățit.”

4Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea:

„Ieșiți

18:4
Is. 48:20
52:11Ier. 50:8
51:6,452Cor. 6:17
din mijlocul ei, poporul Meu,

ca să nu fiți părtași la păcatele ei

și să nu fiți loviți cu urgiile ei!

5Căci

18:5
Gen. 18:20,21Ier. 51:9Iona 1:2
până la cer s‑au îngrămădit păcatele ei

și Dumnezeu

18:5
Ap. 16:19
Și‑a adus aminte de nelegiuirile ei.

6Răsplătiți‑i

18:6
Ap. 13:10Ps. 137:8Ier. 50:15,19
51:24,492Tim. 4:14
cum v‑a răsplătit și ea!

Dați‑i de două ori pentru faptele ei!

În potirul amestecat

18:6
Ap. 16:19
de ea turnați îndoit
18:6
Ap. 14:10
!

7Pe cât

18:7
Ez. 28:2
s‑a slăvit și s‑a desfătat,

pe atât dați‑i chin și tânguire!

Fiindcă zice în inima ei:

«Sunt împărăteasă

18:7
Is. 47:7,8Țef. 2:15
,

nu sunt văduvă,

nu voi cunoaște nicidecum tânguirea.»

8De aceea, într‑o

18:8
Ap. 18:10Is. 47:9
singură zi vor veni urgiile ei:

molima, tânguirea și foametea.

Și va fi mistuită de

18:8
Ap. 17:16
foc,

pentru că

18:8
Ap. 11:17Ier. 50:34
Domnul Dumnezeu, care a judecat‑o, este tare.

9Vor

18:9
Ap. 18:18Ap. 19:3
plânge și vor boci după ea împărații
18:9
Ap. 18:3Ap. 17:2Ez. 26:16,17
pământului, care s‑au desfrânat și s‑au desfătat cu ea, când
18:9
Ier. 50:46
vor vedea fumul arderii ei. 10Vor sta departe, de teama chinului ei, și vor zice:

«Vai!

18:10
Ap. 14:8Is. 21:9
vai! cetatea cea mare,

Babilon, cetatea cea tare!

Într‑un

18:10
Ap. 18:17,19
ceas ți‑a venit judecata!»

11Negustorii

18:11
Ap. 18:3Ez. 27:27‑36
pământului plâng și jelesc după ea, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: 12marfă
18:12
Ap. 17:4
de aur, argint, pietre scumpe, mărgăritare, in subțire, purpură, mătase și țesături stacojii, felurite soiuri de lemn parfumat, felurite vase de fildeș, de lemn scump, de aramă, de fier și de marmură, 13scorțișoară, mirodenii, ierburi aromate, mir, tămâie, vin, ulei, floarea făinii, grâu, vite, oi, cai, căruțe, trupuri și suflete
18:13
Ez. 27:13
de oameni.

14Și roadele râvnite de sufletul tău

s‑au dus de la tine.

Toate lucrurile alese, strălucite,

au pierit de la tine

și nicidecum nu le vei mai găsi.

15Cei ce fac negoț

18:15
Ap. 18:3,11
cu aceste lucruri, care s‑au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe, de teama chinului ei. Vor plânge, se vor tângui 16și vor zice:

«Vai! vai! Cetatea cea mare,

care

18:16
Ap. 17:4
era îmbrăcată în in subțire,

în purpură și stacojiu,

care era împodobită cu aur,

pietre scumpe și mărgăritare!

17Într‑un

18:17
Ap. 18:10
ceas s‑au prăpădit atâtea bogății!»

Și

18:17
Is. 23:14Ez. 27:29
toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia în vreun loc, corăbieri și toți cei ce lucrează pe mare stăteau departe 18și
18:18
Ap. 18:9Ez. 27:30,31
, când au văzut fumul arderii ei, au început să strige: «Cine
18:18
Ap. 13:4
mai este asemenea cetății celei mari?» 19Și își aruncau
18:19
Ios. 7:61Sam. 4:12Iov 2:12Ez. 27:30
țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau:

«Vai! vai! Cetatea cea mare!

Toți cei ce aveau corăbii pe mare s‑au îmbogățit

în urma belșugului ei,

dar într‑un ceas

18:19
Ap. 18:8
a fost pustiită!»

20Bucură‑te de ea, cerule

18:20
Is. 44:23
49:13Ier. 51:48
,

și voi, sfinților, apostolilor și profeților,

pentru că

18:20
Ap. 19:2Lc. 11:49,50
Dumnezeu a judecat‑o și v‑a făcut dreptate!”

21Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră ca o piatră uriașă de moară, a aruncat‑o în mare și a zis:

„Cu

18:21
Ier. 51:64
așa repeziciune va fi aruncat

Babilonul, cetatea cea mare,

și nu

18:21
Ap. 12:8
16:20
va mai fi găsit!

22Sunetul

18:22
Is. 24:8Ier. 7:34
16:9
25:10Ez. 26:13
celor ce cântă din harfă,

sunetul muzicanților,

al celor ce cântă din fluiere și trâmbițe,

nu se va mai auzi în tine.

Niciun meșter în vreun meșteșug oarecare

nu se va mai găsi la tine,

și uruitul morii

nu se va mai auzi în tine.

23Lumina

18:23
Ier. 25:10
lămpii

nu va mai lumina în tine

și glasul mirelui

18:23
Ier. 7:34
16:9
25:10
33:11
și al miresei

nu se va mai auzi în tine,

pentru că negustorii

18:23
Is. 23:8
tăi erau mai‑marii pământului,

pentru că

18:23
Ap. 17:2,52Rg. 9:22Naum 3:4
prin vrăjitoria ta

au fost amăgite toate neamurile.”

24Și pentru că

18:24
Ap. 17:6
în ea a fost găsit sângele profeților și al sfinților

și al tuturor celor ce au fost înjunghiați

18:24
Ier. 51:49
pe pământ.