Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Desfrânata cea mare

171Apoi unul

17:1
Cap. 21:9.
din cei șapte îngeri care țineau cele șapte cupe a venit și a vorbit cu mine, zicând: „Vino! Îți
17:1
Cap. 16:19;
voi arăta judecata desfrânatei
17:1
Cap. 19:2.
celei mari, care
17:1
Ier. 51:13
stă pe ape multe. 2Cu
17:2
Cap. 18:3.
ea s‑au desfrânat împărații pământului, iar locuitorii pământului s‑au
17:2
Cap. 14:8;
îmbătat de vinul desfrânării ei!” 3Și m‑a dus în Duhul într‑un
17:3
Cap. 12:6,14.
pustiu.

Și am văzut o femeie stând pe

17:3
Cap. 12:3.
o fiară de culoare stacojie, plină cu nume
17:3
Cap. 13:1.
de hulă și având șapte capete și zece coarne. 4Femeia era
17:4
Cap. 18:12,16.
îmbrăcată în purpură și stacojiu și era împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare. Ținea
17:4
Ier. 51:7
în mână un potir de aur plin
17:4
Cap. 18:6;
de spurcăciuni și de necurățiile desfrâului ei. 5Pe frunte purta scris un nume, o taină
17:5
2Tes. 2:7
: „Babilonul cel
17:5
Cap. 14:8;
mare, mama
17:5
Cap. 18:9;
desfrânatelor și a spurcăciunilor pământului”. 6Și am văzut‑o pe
17:6
Cap. 18:24.
femeie îmbătată de
17:6
Cap. 13:15;
sângele sfinților și de sângele martirilor
17:6
Cap. 6:9,10.
lui Isus. Când am văzut‑o, m‑am mirat minune mare. 7Și îngerul mi‑a zis: „De ce te miri? Îți voi spune eu taina femeii și a fiarei care o poartă în spinare și care are cele șapte capete și cele zece coarne.

8Fiara pe care ai văzut‑o era și nu mai este. Ea se va

17:8
Cap. 11:7;
ridica din Adânc și se
17:8
Cap. 13:10.
va duce la pierzare. Și locuitorii pământului ale
17:8
Cap. 13:3.
căror nume n‑au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții se
17:8
Cap. 13:8.
vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. 9Aici
17:9
Cap. 13:18.
este mintea care are înțelepciune: cele
17:9
Cap. 13:1.
șapte capete sunt șapte munți pe care stă femeia. 10Sunt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, celălalt n‑a venit încă, dar, când va veni, trebuie să rămână puțină vreme. 11Cât despre fiara care era și nu mai este, ea este al optulea: este dintre cei șapte și merge la pierzare. 12Cele
17:12
Cap. 13:1.
zece coarne pe care le‑ai văzut sunt zece împărați care n‑au primit încă împărăția, ci vor primi stăpânire, ca împărați, timp de un ceas împreună cu fiara. 13Toți au același gând și îi dau fiarei puterea și stăpânirea lor. 14Ei
17:14
Cap. 16:14.
se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că
17:14
Cap. 19:16.
El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și
17:14
Cap. 14:4.
cu El vor fi cei chemați, aleși și credincioși.”

15Apoi mi‑a zis: „Apele

17:15
Is. 8:7
pe care le‑ai văzut, pe care stă desfrânata, sunt
17:15
Cap. 13:7.
popoare, mulțimi, neamuri și limbi. 16Cele zece coarne pe care le‑ai văzut și fiara, tocmai aceștia,17:16 Trecerea de la neutru la masculin, prezentă și în textul grec al Apocalipsei, are rolul de a‑l anunța pe cititor că cele zece coarne din viziunea lui Ioan reprezintă zece conducători politici. o vor
17:16
Cap. 16:12.
urî pe desfrânată, o vor pustii și o vor lăsa goală
17:16
Cap. 18:16.
. Carnea i‑o vor mânca, și pe ea o
17:16
Cap. 18:8.
vor arde în foc. 17Căci
17:17
2Tes. 2:11
Dumnezeu le‑a pus în inimă să‑I aducă la îndeplinire planul: să fie într‑un singur gând și să‑i dea fiarei împărăția până
17:17
Cap. 10:7.
se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. 18Și femeia pe care ai văzut‑o este
17:18
Cap. 16:19.
cetatea cea mare, care
17:18
Cap. 12:4.
domnește peste împărații pământului.”

18

Căderea Babilonului

181După

18:1
Cap. 17:1.
aceea, am văzut coborându‑se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și
18:1
Ez. 43:2
pământul s‑a luminat de slava lui. 2El a strigat cu glas tare și a zis:

„A

18:2
Cap. 14:8.
căzut, a căzut Babilonul cel mare!

A

18:2
Is. 13:21
21:8
34:14Ier. 50:39
51:37
ajuns locuință a demonilor,

închisoare a oricărui duh necurat,

închisoare

18:2
Is. 14:23
34:11Mc. 5:2,3
a oricărei păsări necurate,

închisoare a oricărei fiare necurate și respingătoare,

3pentru că din vinul mâniei desfrâului ei

au băut toate neamurile

18:3
Cap. 14:8;

și împărații pământului s‑au desfrânat cu ea

și negustorii

18:3
Vers. 11,15.
pământului prin risipa desfătării ei s‑au îmbogățit.”

4Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea:

„Ieșiți

18:4
Is. 48:20
52:11Ier. 50:8
51:6,452Cor. 6:17
din mijlocul ei, poporul Meu,

ca să nu fiți părtași la păcatele ei

și să nu fiți loviți cu urgiile ei!

5Căci

18:5
Gen. 18:20,21Ier. 51:9Iona 1:2
până la cer s‑au îngrămădit păcatele ei

și Dumnezeu

18:5
Cap. 16:19.
Și‑a adus aminte de nelegiuirile ei.

6Răsplătiți‑i

18:6
Cap. 13:10.
cum v‑a răsplătit și ea!

Dați‑i de două ori pentru faptele ei!

În potirul amestecat

18:6
Cap. 16:19.
de ea turnați îndoit
18:6
Cap. 14:10.
!

7Pe cât

18:7
Ez. 28:2
s‑a slăvit și s‑a desfătat,

pe atât dați‑i chin și tânguire!

Fiindcă zice în inima ei:

«Sunt împărăteasă

18:7
Is. 47:7,8Țef. 2:15
,

nu sunt văduvă,

nu voi cunoaște nicidecum tânguirea.»

8De aceea, într‑o

18:8
Vers. 10.
singură zi vor veni urgiile ei:

molima, tânguirea și foametea.

Și va fi mistuită de

18:8
Cap. 17:16.
foc,

pentru că

18:8
Cap. 11:17.
Domnul Dumnezeu, care a judecat‑o, este tare.

9Vor

18:9
Vers. 18. Cap. 19:3.
plânge și vor boci după ea împărații
18:9
Vers. 3. Cap. 17:2.
pământului, care s‑au desfrânat și s‑au desfătat cu ea, când
18:9
Ier. 50:46
vor vedea fumul arderii ei. 10Vor sta departe, de teama chinului ei, și vor zice:

«Vai!

18:10
Cap. 14:8.
vai! cetatea cea mare,

Babilon, cetatea cea tare!

Într‑un

18:10
Vers. 17,19.
ceas ți‑a venit judecata!»

11Negustorii

18:11
Vers. 3.
pământului plâng și jelesc după ea, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: 12marfă
18:12
Cap. 17:4.
de aur, argint, pietre scumpe, mărgăritare, in subțire, purpură, mătase și țesături stacojii, felurite soiuri de lemn parfumat, felurite vase de fildeș, de lemn scump, de aramă, de fier și de marmură, 13scorțișoară, mirodenii, ierburi aromate, mir, tămâie, vin, ulei, floarea făinii, grâu, vite, oi, cai, căruțe, trupuri și suflete
18:13
Ez. 27:13
de oameni.

14Și roadele râvnite de sufletul tău

s‑au dus de la tine.

Toate lucrurile alese, strălucite,

au pierit de la tine

și nicidecum nu le vei mai găsi.

15Cei ce fac negoț

18:15
Vers. 3,11.
cu aceste lucruri, care s‑au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe, de teama chinului ei. Vor plânge, se vor tângui 16și vor zice:

«Vai! vai! Cetatea cea mare,

care

18:16
Cap. 17:4.
era îmbrăcată în in subțire,

în purpură și stacojiu,

care era împodobită cu aur,

pietre scumpe și mărgăritare!

17Într‑un

18:17
Vers. 10.
ceas s‑au prăpădit atâtea bogății!»

Și

18:17
Is. 23:14Ez. 27:29
toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia în vreun loc, corăbieri și toți cei ce lucrează pe mare stăteau departe 18și
18:18
Vers. 9.
, când au văzut fumul arderii ei, au început să strige: «Cine
18:18
Cap. 13:4.
mai este asemenea cetății celei mari?» 19Și își aruncau
18:19
Ios. 7:61Sam. 4:12Iov 2:12Ez. 27:30
țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau:

«Vai! vai! Cetatea cea mare!

Toți cei ce aveau corăbii pe mare s‑au îmbogățit

în urma belșugului ei,

dar într‑un ceas

18:19
Vers. 8.
a fost pustiită!»

20Bucură‑te de ea, cerule

18:20
Is. 44:23
49:13Ier. 51:48
,

și voi, sfinților, apostolilor și profeților,

pentru că

18:20
Cap. 19:2.
Dumnezeu a judecat‑o și v‑a făcut dreptate!”

21Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră ca o piatră uriașă de moară, a aruncat‑o în mare și a zis:

„Cu

18:21
Ier. 51:64
așa repeziciune va fi aruncat

Babilonul, cetatea cea mare,

și nu

18:21
Cap. 12:8;
va mai fi găsit!

22Sunetul

18:22
Is. 24:8Ier. 7:34
16:9
25:10Ez. 26:13
celor ce cântă din harfă,

sunetul muzicanților,

al celor ce cântă din fluiere și trâmbițe,

nu se va mai auzi în tine.

Niciun meșter în vreun meșteșug oarecare

nu se va mai găsi la tine,

și uruitul morii

nu se va mai auzi în tine.

23Lumina

18:23
Ier. 25:10
lămpii

nu va mai lumina în tine

și glasul mirelui

18:23
Ier. 7:34
16:9
25:10
33:11
și al miresei

nu se va mai auzi în tine,

pentru că negustorii

18:23
Is. 23:8
tăi erau mai‑marii pământului,

pentru că

18:23
Cap. 17:2,5.
prin vrăjitoria ta

au fost amăgite toate neamurile.”

24Și pentru că

18:24
Cap. 17:6.
în ea a fost găsit sângele profeților și al sfinților

și al tuturor celor ce au fost înjunghiați

18:24
Ier. 51:49
pe pământ.

19

191După aceea, am auzit

19:1
Cap. 11:15.
ca un glas puternic, al unei mari mulțimi, în cer, care zicea:

„Aleluia!

Mântuirea

19:1
Cap. 4:11;
, slava și puterea

sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru,

2pentru că adevărate

19:2
Cap. 15:3;
și drepte sunt judecățile Lui:

El a judecat‑o pe desfrânata cea mare,

care strica pământul cu desfrâul ei,

și a răzbunat

19:2
Cap. 6:10;
sângele robilor Săi

din mâna ei!”

3Și au zis a doua oară:

„Aleluia!

Fumul

19:3
Cap. 14:11;
ei se înalță în vecii vecilor!”

4Și cei
19:4
Cap. 4:4,6,10;
douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s‑au aruncat la pământ și I s‑au închinat lui Dumnezeu, care stătea pe tron. Și au zis:

„Amin

19:4
Cap. 5:14.
! Aleluia!”

Nunta Mielului

5Și dinspre tron a ieșit un glas, care zicea:

„Lăudați‑L

19:5
Ps. 134:1
135:1
pe Dumnezeul nostru,

toți robii Lui,

cei ce vă temeți de El,

mici și

19:5
Cap. 11:18;
mari!”

6Și
19:6
Cap. 14:2.
am auzit ca un glas al unei mulțimi mari, ca vuietul multor ape, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:

„Aleluia!

Domnul

19:6
Cap. 11:15,17;
, Dumnezeul nostru cel atotputernic,

a început să împărățească.

7Să ne bucurăm, să ne veselim

și să‑I dăm slavă!

Căci a

19:7
Cap. 21:2,9.
venit nunta Mielului

și mireasa Lui s‑a pregătit:

8i s‑a dat

19:8
Cap. 3:18.
să se îmbrace

cu in subțire, strălucitor și curat.”

(Inul
19:8
Ps. 132:9
subțire sunt faptele drepte ale sfinților.)

9Apoi mi‑a zis: „Scrie: «Ferice

19:9
Mt. 22:2,3Lc. 14:15,16
de cei chemați la ospățul nunții Mielului!»” Apoi mi‑a zis: „Acestea
19:9
Cap. 21:5;
sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu!” 10Și m‑am
19:10
Cap. 22:8.
aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi‑a zis: „Nicidecum
19:10
Cap. 22:9.
! Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, care
19:10
Cap. 12:17.
păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să I te închini!” (Căci mărturia lui Isus este duhul profeției.)

Revenirea Împăratului

11Apoi

19:11
Cap. 15:5.
am văzut cerul deschis și iată că s‑a arătat un
19:11
Cap. 6:2.
cal alb. Cel ce stătea pe el este numit credincios
19:11
Cap. 3:14.
și adevărat; El judecă
19:11
Is. 11:4
și Se luptă cu dreptate. 12Ochii
19:12
Cap. 1:14;
Lui erau ca para focului; pe cap
19:12
Cap. 6:2.
purta multe diademe, având
19:12
Vers. 16. Cap. 2:17.
scris un nume pe care nu‑l știe nimeni, ci numai El. 13Era
19:13
Is. 63:2,3
îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Și numele Lui este „Cuvântul
19:13
In. 1:11In. 5:7
lui Dumnezeu”.

14Oștirile

19:14
Cap. 14:20.
din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate
19:14
Cap. 4:4;
cu in subțire, alb și curat. 15Din gura
19:15
Vers. 21. Cap. 1:16.
Lui ieșea o sabie ascuțită, pentru a lovi cu ea neamurile, pe care
19:15
Cap. 2:27;
le va păstori cu un toiag de fier19:15 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Și
19:15
Cap. 14:19,20.
va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a Dumnezeului celui atotputernic. 16Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul
19:16
Cap. 17:14.
împăraților și Domnul domnilor”.

17Apoi am văzut un înger care stătea în soare. El a strigat cu glas puternic și a zis tuturor păsărilor care zburau în înaltul cerului: „Veniți

19:17
Ez. 39:17
, adunați‑vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19:18
Ez. 39:18,20
să mâncați carnea împăraților, carnea căpeteniilor, carnea celor puternici, carnea cailor și a călăreților și carnea oamenilor de tot felul: liberi și robi, mici și mari!” 19Și
19:19
Cap. 16:16;
am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu Cel ce era călare pe cal și cu oastea Lui. 20Și
19:20
Cap. 16:13,14.
fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins profetul mincinos, care făcuse în numele ei semnele cu care îi amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și
19:20
Cap. 13:12,15.
se închinaseră chipului ei. Aceștia
19:20
Cap. 20:10.
doi au fost aruncați de vii în iazul de foc, care
19:20
Cap. 14:10;
arde cu pucioasă. 21Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura Celui ce era călare pe cal. Și toate păsările s‑au săturat din carnea
19:21
Cap. 17:16.
lor.