Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
18

Căderea Babilonului

181După

18:1
Cap. 17:1.
aceea, am văzut coborându‑se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și
18:1
Ez. 43:2
pământul s‑a luminat de slava lui. 2El a strigat cu glas tare și a zis:

„A

18:2
Cap. 14:8.
căzut, a căzut Babilonul cel mare!

A

18:2
Is. 13:21
21:8
34:14Ier. 50:39
51:37
ajuns locuință a demonilor,

închisoare a oricărui duh necurat,

închisoare

18:2
Is. 14:23
34:11Mc. 5:2,3
a oricărei păsări necurate,

închisoare a oricărei fiare necurate și respingătoare,

3pentru că din vinul mâniei desfrâului ei

au băut toate neamurile

18:3
Cap. 14:8;

și împărații pământului s‑au desfrânat cu ea

și negustorii

18:3
Vers. 11,15.
pământului prin risipa desfătării ei s‑au îmbogățit.”

4Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea:

„Ieșiți

18:4
Is. 48:20
52:11Ier. 50:8
51:6,452Cor. 6:17
din mijlocul ei, poporul Meu,

ca să nu fiți părtași la păcatele ei

și să nu fiți loviți cu urgiile ei!

5Căci

18:5
Gen. 18:20,21Ier. 51:9Iona 1:2
până la cer s‑au îngrămădit păcatele ei

și Dumnezeu

18:5
Cap. 16:19.
Și‑a adus aminte de nelegiuirile ei.

6Răsplătiți‑i

18:6
Cap. 13:10.
cum v‑a răsplătit și ea!

Dați‑i de două ori pentru faptele ei!

În potirul amestecat

18:6
Cap. 16:19.
de ea turnați îndoit
18:6
Cap. 14:10.
!

7Pe cât

18:7
Ez. 28:2
s‑a slăvit și s‑a desfătat,

pe atât dați‑i chin și tânguire!

Fiindcă zice în inima ei:

«Sunt împărăteasă

18:7
Is. 47:7,8Țef. 2:15
,

nu sunt văduvă,

nu voi cunoaște nicidecum tânguirea.»

8De aceea, într‑o

18:8
Vers. 10.
singură zi vor veni urgiile ei:

molima, tânguirea și foametea.

Și va fi mistuită de

18:8
Cap. 17:16.
foc,

pentru că

18:8
Cap. 11:17.
Domnul Dumnezeu, care a judecat‑o, este tare.

9Vor

18:9
Vers. 18. Cap. 19:3.
plânge și vor boci după ea împărații
18:9
Vers. 3. Cap. 17:2.
pământului, care s‑au desfrânat și s‑au desfătat cu ea, când
18:9
Ier. 50:46
vor vedea fumul arderii ei. 10Vor sta departe, de teama chinului ei, și vor zice:

«Vai!

18:10
Cap. 14:8.
vai! cetatea cea mare,

Babilon, cetatea cea tare!

Într‑un

18:10
Vers. 17,19.
ceas ți‑a venit judecata!»

11Negustorii

18:11
Vers. 3.
pământului plâng și jelesc după ea, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: 12marfă
18:12
Cap. 17:4.
de aur, argint, pietre scumpe, mărgăritare, in subțire, purpură, mătase și țesături stacojii, felurite soiuri de lemn parfumat, felurite vase de fildeș, de lemn scump, de aramă, de fier și de marmură, 13scorțișoară, mirodenii, ierburi aromate, mir, tămâie, vin, ulei, floarea făinii, grâu, vite, oi, cai, căruțe, trupuri și suflete
18:13
Ez. 27:13
de oameni.

14Și roadele râvnite de sufletul tău

s‑au dus de la tine.

Toate lucrurile alese, strălucite,

au pierit de la tine

și nicidecum nu le vei mai găsi.

15Cei ce fac negoț

18:15
Vers. 3,11.
cu aceste lucruri, care s‑au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe, de teama chinului ei. Vor plânge, se vor tângui 16și vor zice:

«Vai! vai! Cetatea cea mare,

care

18:16
Cap. 17:4.
era îmbrăcată în in subțire,

în purpură și stacojiu,

care era împodobită cu aur,

pietre scumpe și mărgăritare!

17Într‑un

18:17
Vers. 10.
ceas s‑au prăpădit atâtea bogății!»

Și

18:17
Is. 23:14Ez. 27:29
toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia în vreun loc, corăbieri și toți cei ce lucrează pe mare stăteau departe 18și
18:18
Vers. 9.
, când au văzut fumul arderii ei, au început să strige: «Cine
18:18
Cap. 13:4.
mai este asemenea cetății celei mari?» 19Și își aruncau
18:19
Ios. 7:61Sam. 4:12Iov 2:12Ez. 27:30
țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau:

«Vai! vai! Cetatea cea mare!

Toți cei ce aveau corăbii pe mare s‑au îmbogățit

în urma belșugului ei,

dar într‑un ceas

18:19
Vers. 8.
a fost pustiită!»

20Bucură‑te de ea, cerule

18:20
Is. 44:23
49:13Ier. 51:48
,

și voi, sfinților, apostolilor și profeților,

pentru că

18:20
Cap. 19:2.
Dumnezeu a judecat‑o și v‑a făcut dreptate!”

21Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră ca o piatră uriașă de moară, a aruncat‑o în mare și a zis:

„Cu

18:21
Ier. 51:64
așa repeziciune va fi aruncat

Babilonul, cetatea cea mare,

și nu

18:21
Cap. 12:8;
va mai fi găsit!

22Sunetul

18:22
Is. 24:8Ier. 7:34
16:9
25:10Ez. 26:13
celor ce cântă din harfă,

sunetul muzicanților,

al celor ce cântă din fluiere și trâmbițe,

nu se va mai auzi în tine.

Niciun meșter în vreun meșteșug oarecare

nu se va mai găsi la tine,

și uruitul morii

nu se va mai auzi în tine.

23Lumina

18:23
Ier. 25:10
lămpii

nu va mai lumina în tine

și glasul mirelui

18:23
Ier. 7:34
16:9
25:10
33:11
și al miresei

nu se va mai auzi în tine,

pentru că negustorii

18:23
Is. 23:8
tăi erau mai‑marii pământului,

pentru că

18:23
Cap. 17:2,5.
prin vrăjitoria ta

au fost amăgite toate neamurile.”

24Și pentru că

18:24
Cap. 17:6.
în ea a fost găsit sângele profeților și al sfinților

și al tuturor celor ce au fost înjunghiați

18:24
Ier. 51:49
pe pământ.

19

191După aceea, am auzit

19:1
Cap. 11:15.
ca un glas puternic, al unei mari mulțimi, în cer, care zicea:

„Aleluia!

Mântuirea

19:1
Cap. 4:11;
, slava și puterea

sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru,

2pentru că adevărate

19:2
Cap. 15:3;
și drepte sunt judecățile Lui:

El a judecat‑o pe desfrânata cea mare,

care strica pământul cu desfrâul ei,

și a răzbunat

19:2
Cap. 6:10;
sângele robilor Săi

din mâna ei!”

3Și au zis a doua oară:

„Aleluia!

Fumul

19:3
Cap. 14:11;
ei se înalță în vecii vecilor!”

4Și cei
19:4
Cap. 4:4,6,10;
douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s‑au aruncat la pământ și I s‑au închinat lui Dumnezeu, care stătea pe tron. Și au zis:

„Amin

19:4
Cap. 5:14.
! Aleluia!”

Nunta Mielului

5Și dinspre tron a ieșit un glas, care zicea:

„Lăudați‑L

19:5
Ps. 134:1
135:1
pe Dumnezeul nostru,

toți robii Lui,

cei ce vă temeți de El,

mici și

19:5
Cap. 11:18;
mari!”

6Și
19:6
Cap. 14:2.
am auzit ca un glas al unei mulțimi mari, ca vuietul multor ape, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:

„Aleluia!

Domnul

19:6
Cap. 11:15,17;
, Dumnezeul nostru cel atotputernic,

a început să împărățească.

7Să ne bucurăm, să ne veselim

și să‑I dăm slavă!

Căci a

19:7
Cap. 21:2,9.
venit nunta Mielului

și mireasa Lui s‑a pregătit:

8i s‑a dat

19:8
Cap. 3:18.
să se îmbrace

cu in subțire, strălucitor și curat.”

(Inul
19:8
Ps. 132:9
subțire sunt faptele drepte ale sfinților.)

9Apoi mi‑a zis: „Scrie: «Ferice

19:9
Mt. 22:2,3Lc. 14:15,16
de cei chemați la ospățul nunții Mielului!»” Apoi mi‑a zis: „Acestea
19:9
Cap. 21:5;
sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu!” 10Și m‑am
19:10
Cap. 22:8.
aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi‑a zis: „Nicidecum
19:10
Cap. 22:9.
! Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, care
19:10
Cap. 12:17.
păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să I te închini!” (Căci mărturia lui Isus este duhul profeției.)

Revenirea Împăratului

11Apoi

19:11
Cap. 15:5.
am văzut cerul deschis și iată că s‑a arătat un
19:11
Cap. 6:2.
cal alb. Cel ce stătea pe el este numit credincios
19:11
Cap. 3:14.
și adevărat; El judecă
19:11
Is. 11:4
și Se luptă cu dreptate. 12Ochii
19:12
Cap. 1:14;
Lui erau ca para focului; pe cap
19:12
Cap. 6:2.
purta multe diademe, având
19:12
Vers. 16. Cap. 2:17.
scris un nume pe care nu‑l știe nimeni, ci numai El. 13Era
19:13
Is. 63:2,3
îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Și numele Lui este „Cuvântul
19:13
In. 1:11In. 5:7
lui Dumnezeu”.

14Oștirile

19:14
Cap. 14:20.
din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate
19:14
Cap. 4:4;
cu in subțire, alb și curat. 15Din gura
19:15
Vers. 21. Cap. 1:16.
Lui ieșea o sabie ascuțită, pentru a lovi cu ea neamurile, pe care
19:15
Cap. 2:27;
le va păstori cu un toiag de fier19:15 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Și
19:15
Cap. 14:19,20.
va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a Dumnezeului celui atotputernic. 16Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul
19:16
Cap. 17:14.
împăraților și Domnul domnilor”.

17Apoi am văzut un înger care stătea în soare. El a strigat cu glas puternic și a zis tuturor păsărilor care zburau în înaltul cerului: „Veniți

19:17
Ez. 39:17
, adunați‑vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19:18
Ez. 39:18,20
să mâncați carnea împăraților, carnea căpeteniilor, carnea celor puternici, carnea cailor și a călăreților și carnea oamenilor de tot felul: liberi și robi, mici și mari!” 19Și
19:19
Cap. 16:16;
am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu Cel ce era călare pe cal și cu oastea Lui. 20Și
19:20
Cap. 16:13,14.
fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins profetul mincinos, care făcuse în numele ei semnele cu care îi amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și
19:20
Cap. 13:12,15.
se închinaseră chipului ei. Aceștia
19:20
Cap. 20:10.
doi au fost aruncați de vii în iazul de foc, care
19:20
Cap. 14:10;
arde cu pucioasă. 21Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura Celui ce era călare pe cal. Și toate păsările s‑au săturat din carnea
19:21
Cap. 17:16.
lor.

20

Mileniul și judecata finală

201Apoi am văzut un înger care se cobora din cer și care

20:1
Cap. 1:18;
avea în mână cheia Adâncului și un lanț mare. 2El a înșfăcat balaurul
20:2
Cap. 12:9.
, șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l‑a legat pentru o mie de ani. 3L‑a aruncat în Adânc, l‑a închis acolo și a pecetluit
20:3
Dan. 6:17
intrarea deasupra lui, ca
20:3
Cap. 16:14,16.
să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme.

4Și am văzut niște tronuri

20:4
Dan. 7:9,22,27Mt. 19:28Lc. 22:30
; și celor ce s‑au așezat pe ele li s‑a dat judecata
20:4
1Cor. 6:2,3
. Și am văzut sufletele
20:4
Cap. 6:9.
celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce
20:4
Cap. 13:12.
nu se închinaseră fiarei și chipului ei
20:4
Cap. 13:15,16.
și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au
20:4
Cap. 5:10.
împărățit cu Hristos o mie de ani. 5Ceilalți morți n‑au înviat până nu s‑au sfârșit cei o mie de ani.

Aceasta este prima înviere. 6Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere! Asupra lor a doua moarte

20:6
Cap. 2:11;
n‑are nicio putere; și ei vor fi preoți
20:6
Cap. 1:6;
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani.

7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din temnița lui 8și va ieși ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog

20:8
Ez. 38:2
39:1
și pe Magog, ca să‑i
20:8
Cap. 16:14.
adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9Și
20:9
Is. 8:8Ez. 38:9,16
ei s‑au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită. Dar din cer s‑a coborât foc și i‑a mistuit.20:9 2Rg. 1:10,12. 10Și Diavolul, care‑i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde
20:10
Cap. 19:20.
erau fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți
20:10
Cap. 14:10,11.
zi și noapte în vecii vecilor.

11Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au

20:11
Cap. 21:1.
fugit dinaintea Lui și
20:11
Dan. 2:35
nu și‑au mai găsit locul. 12Și i‑am văzut pe morți, mari
20:12
Cap. 19:5.
și mici, stând în picioare înaintea tronului. Niște
20:12
Dan. 7:10
cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă
20:12
Cap. 3:5;
carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați potrivit celor scrise în cărțile acelea, după
20:12
Cap. 2:23. Vers. 13. Cap. 22:12.
faptele lor. 13Marea i‑a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea
20:13
Cap. 6:9.
și Locuința Morților i‑au dat înapoi pe morții care erau în ele; și au fost judecați: fiecare după faptele lui. 14Apoi Moartea
20:14
1Cor. 15:26,54,55
și Locuința Morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta
20:14
Vers. 6. Cap. 21:8.
este moartea a doua – iazul de foc. 15Oricine n‑a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat
20:15
Cap. 19:20.
în iazul de foc.