Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
19

191După aceea, am auzit

19:1
Ap. 11:15
ca un glas puternic, al unei mari mulțimi, în cer, care zicea:

„Aleluia!

Mântuirea

19:1
Ap. 4:11
7:10,12
12:10
, slava și puterea

sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru,

2pentru că adevărate

19:2
Ap. 15:3
16:7
și drepte sunt judecățile Lui:

El a judecat‑o pe desfrânata cea mare,

care strica pământul cu desfrâul ei,

și a răzbunat

19:2
Ap. 6:10
18:20Dt. 32:43
sângele robilor Săi

din mâna ei!”

3Și au zis a doua oară:

„Aleluia!

Fumul

19:3
Ap. 14:11
18:9,18Is. 34:10
ei se înalță în vecii vecilor!”

4Și cei
19:4
Ap. 4:4,6,10
5:14
douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s‑au aruncat la pământ și I s‑au închinat lui Dumnezeu, care stătea pe tron. Și au zis:

„Amin

19:4
Ap. 5:141Cr. 16:36Neem. 5:13
8:6
! Aleluia!”

Nunta Mielului

5Și dinspre tron a ieșit un glas, care zicea:

„Lăudați‑L

19:5
Ps. 134:1
135:1
pe Dumnezeul nostru,

toți robii Lui,

cei ce vă temeți de El,

mici și

19:5
Ap. 11:18
20:12
mari!”

6Și
19:6
Ap. 14:2Ez. 1:24
43:2
am auzit ca un glas al unei mulțimi mari, ca vuietul multor ape, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:

„Aleluia!

Domnul

19:6
Ap. 11:15,17
12:10
21:22
, Dumnezeul nostru cel atotputernic,

a început să împărățească.

7Să ne bucurăm, să ne veselim

și să‑I dăm slavă!

Căci a

19:7
Ap. 21:2,9Mt. 22:2
25:102Cor. 11:2Ef. 5:32
venit nunta Mielului

și mireasa Lui s‑a pregătit:

8i s‑a dat

19:8
Ap. 3:18Ps. 45:13,14Ez. 16:10
să se îmbrace

cu in subțire, strălucitor și curat.”

(Inul
19:8
Ps. 132:9
subțire sunt faptele drepte ale sfinților.)

9Apoi mi‑a zis: „Scrie: «Ferice

19:9
Mt. 22:2,3Lc. 14:15,16
de cei chemați la ospățul nunții Mielului!»” Apoi mi‑a zis: „Acestea
19:9
Ap. 21:5
22:6
sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu!” 10Și m‑am
19:10
Ap. 22:8
aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi‑a zis: „Nicidecum
19:10
Ap. 22:9Fap. 10:26
14:14,15
! Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, care
19:10
Ap. 12:171In. 5:10
păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să I te închini!” (Căci mărturia lui Isus este duhul profeției.)

Revenirea Împăratului

11Apoi

19:11
Ap. 15:5
am văzut cerul deschis și iată că s‑a arătat un
19:11
Ap. 6:2
cal alb. Cel ce stătea pe el este numit credincios
19:11
Ap. 3:14
și adevărat; El judecă
19:11
Is. 11:4
și Se luptă cu dreptate. 12Ochii
19:12
Ap. 1:14
2:18
Lui erau ca para focului; pe cap
19:12
Ap. 6:2
purta multe diademe, având
19:12
Ap. 19:16Ap. 2:17
scris un nume pe care nu‑l știe nimeni, ci numai El. 13Era
19:13
Is. 63:2,3
îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Și numele Lui este „Cuvântul
19:13
In. 1:11In. 5:7
lui Dumnezeu”.

14Oștirile

19:14
Ap. 14:20
din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate
19:14
Ap. 4:4
7:9Mt. 28:3
cu in subțire, alb și curat. 15Din gura
19:15
Ap. 19:21Ap. 1:16Is. 11:42Tes. 2:8
Lui ieșea o sabie ascuțită, pentru a lovi cu ea neamurile, pe care
19:15
Ap. 2:27
12:5
le va păstori cu un toiag de fier19:15 Ps. 2:9 (Septuaginta).. Și
19:15
Ap. 14:19,20Is. 63:3
va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a Dumnezeului celui atotputernic. 16Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul
19:16
Ap. 17:14Dan. 2:471Tim. 6:15
împăraților și Domnul domnilor”.

17Apoi am văzut un înger care stătea în soare. El a strigat cu glas puternic și a zis tuturor păsărilor care zburau în înaltul cerului: „Veniți

19:17
Ez. 39:17
, adunați‑vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19:18
Ez. 39:18,20
să mâncați carnea împăraților, carnea căpeteniilor, carnea celor puternici, carnea cailor și a călăreților și carnea oamenilor de tot felul: liberi și robi, mici și mari!” 19Și
19:19
Ap. 16:16
17:13,14
am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu Cel ce era călare pe cal și cu oastea Lui. 20Și
19:20
Ap. 16:13,14
fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins profetul mincinos, care făcuse în numele ei semnele cu care îi amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și
19:20
Ap. 13:12,15
se închinaseră chipului ei. Aceștia
19:20
Ap. 20:10Dan. 7:11
doi au fost aruncați de vii în iazul de foc, care
19:20
Ap. 14:10
21:8
arde cu pucioasă. 21Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura Celui ce era călare pe cal. Și toate păsările s‑au săturat din carnea
19:21
Ap. 17:16
lor.