Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
20

Mileniul și judecata finală

201Apoi am văzut un înger care se cobora din cer și care

20:1
Cap. 1:18;
9:1
avea în mână cheia Adâncului și un lanț mare. 2El a înșfăcat balaurul
20:2
Cap. 12:9.
2Pt. 2:2,4Iuda 1:6
, șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l‑a legat pentru o mie de ani. 3L‑a aruncat în Adânc, l‑a închis acolo și a pecetluit
20:3
Dan. 6:17
intrarea deasupra lui, ca
20:3
Cap. 16:14,16.

să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme.

4Și am văzut niște tronuri

20:4
Dan. 7:9,22,27Mt. 19:28Lc. 22:30
; și celor ce s‑au așezat pe ele li s‑a dat judecata
20:4
1Cor. 6:2,3
. Și am văzut sufletele
20:4
Cap. 6:9.

celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce
20:4
Cap. 13:12.

nu se închinaseră fiarei și chipului ei
20:4
Cap. 13:15,16.

și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au
20:4
Cap. 5:10.
Rom. 8:172Tim. 2:12
împărățit cu Hristos o mie de ani. 5Ceilalți morți n‑au înviat până nu s‑au sfârșit cei o mie de ani.

Aceasta este prima înviere. 6Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere! Asupra lor a doua moarte

20:6
Cap. 2:11;
21:8
n‑are nicio putere; și ei vor fi preoți
20:6
Cap. 1:6;
5:10Is. 61:61Pt. 2:9
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani.

7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din temnița lui 8și va ieși ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog

20:8
Ez. 38:2
39:1
și pe Magog, ca să‑i
20:8
Cap. 16:14.

adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9Și
20:9
Is. 8:8Ez. 38:9,16
ei s‑au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită. Dar din cer s‑a coborât foc și i‑a mistuit.20:9 2Rg. 1:10,12. 10Și Diavolul, care‑i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde
20:10
Cap. 19:20.

erau fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți
20:10
Cap. 14:10,11.

zi și noapte în vecii vecilor.

11Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au

20:11
Cap. 21:1.
2Pt. 3:7,10,11
fugit dinaintea Lui și
20:11
Dan. 2:35
nu și‑au mai găsit locul. 12Și i‑am văzut pe morți, mari
20:12
Cap. 19:5.

și mici, stând în picioare înaintea tronului. Niște
20:12
Dan. 7:10
cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă
20:12
Cap. 3:5;
13:8
21:27Ps. 69:28Dan. 12:1Flp. 4:3
carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați potrivit celor scrise în cărțile acelea, după
20:12
Cap. 2:23. Vers. 13. Cap. 22:12.
Ier. 17:10
32:19Mt. 16:27Rom. 2:6
faptele lor. 13Marea i‑a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea
20:13
Cap. 6:9.

și Locuința Morților i‑au dat înapoi pe morții care erau în ele; și au fost judecați: fiecare după faptele lui. 14Apoi Moartea
20:14
1Cor. 15:26,54,55
și Locuința Morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta
20:14
Vers. 6. Cap. 21:8.

este moartea a doua – iazul de foc. 15Oricine n‑a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat
20:15
Cap. 19:20.

în iazul de foc.