Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
21

Un cer nou și un pământ nou

211Apoi am

21:1
Is. 65:17
66:222Pt. 3:13
văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că
21:1
Cap. 20:11.
cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră, și marea nu mai era. 2Și eu am văzut
21:2
Vers. 10. Cap. 3:12.
coborându‑se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită
21:2
Is. 54:5
61:102Cor. 11:2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas tare, care venea dinspre tron și zicea:

„Iată, cortul

21:3
Cap. 7:15.
lui Dumnezeu este cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4El
21:4
Cap. 7:17.
va șterge orice lacrimă din ochii21:4 Is. 25:8. lor. Și
21:4
Cap. 20:14.
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
21:4
Is. 35:10
61:3
65:19
tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

5Cel ce

21:5
Cap. 4:2,9;
stătea pe tron a zis: „Iată
21:5
Is. 43:192Cor. 5:17
, Eu fac toate lucrurile noi.” Și a adăugat: „Scrie: «Aceste
21:5
Cap. 19:9.
cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.»” 6Apoi mi‑a zis: „S‑a
21:6
Cap. 16:17.
sfârșit! Eu
21:6
Cap. 1:8;
sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui căruia îi este sete îi voi
21:6
Cap. 22:17.
da să bea fără plată din izvorul apei vieții. 7Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu
21:7
Zah. 8:8Evr. 8:10
voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu.21:7 2Sam. 7:14. Ez. 11:20. 8Cât
21:8
Cap. 22:15.
despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți mincinoșii, partea lor este în iazul
21:8
Cap. 20:14,15.
care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Noul Ierusalim

9Apoi unul din cei

21:9
Cap. 15:1,6,7.
șapte îngeri care țineau cele șapte cupe pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine, zicând: „Vino să‑ți arăt mireasa
21:9
Vers. 2. Cap. 19:7.
, soția Mielului!” 10Și m‑a dus în
21:10
Cap. 1:10;
Duhul pe un munte mare și înalt. Și mi‑a arătat cetatea
21:10
Vers. 2.
sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu, 11având
21:11
Vers. 23. Cap. 22:5.
slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era ca o piatră foarte scumpă, ca o piatră de iaspis cristalin. 12Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea douăsprezece
21:12
Ez. 48:31‑34
porți, și la porți – doisprezece îngeri. Și pe porți erau scrise niște nume: numele celor douăsprezece seminții ale fiilor lui Israel. 13Spre
21:13
Ez. 48:31‑34
răsărit erau trei porți, spre miazănoapte – trei porți, spre miazăzi – trei porți și spre apus – trei porți. 14Zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele
21:14
Mt. 16:18Gal. 2:9Ef. 2:20
erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

15Îngerul care vorbea cu mine avea

21:15
Cap. 11:1.
ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. 16Cetatea avea formă pătrată și lungimea ei era cât lățimea. A măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii21:16 Stadiu (gr. stádion): unitate de măsură a cărei lungime varia în funcție de spațiul cultural‑geografic. Stadiul olimpic avea în mod tipic 600 de picioare (192 m); cel alexandrin era mai mic (185 m).. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau egale. 17I‑a măsurat și zidul și a găsit o sută patruzeci și patru de coți, după măsura oamenilor, folosită și de înger. 18Zidul era făcut din iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 19Temeliile
21:19
Is. 54:11
zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: prima temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de calcedonie; a patra, de smarald; 20a cincea, de sardonix; a șasea, de sardiu; a șaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de crisopraz; a unsprezecea, de hiacint; a douăsprezecea, de ametist. 21Cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr‑un singur mărgăritar. Strada
21:21
Cap. 22:2.
cetății21:21 Gr. platéia poate denumi fie strada principală a cetății, fie piața centrală. era de aur curat, ca sticla străvezie.

22Templu

21:22
In. 4:23
n‑am văzut în cetate, pentru că Domnul, Dumnezeul atotputernic, și Mielul sunt Templul ei. 23Cetatea
21:23
Vers. 11. Cap. 22:5.
n‑are nevoie nici de soare, nici de lună care să‑i dea lumină, căci o luminează slava lui Dumnezeu, și făclia ei este Mielul. 24Neamurile
21:24
Is. 60:3,5,11
66:12
vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava lor în ea. 25Porțile
21:25
Is. 60:11
ei nu se vor închide ziua, fiindcă acolo nu va mai fi
21:25
Cap. 22:5.
noapte. 26În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. 27Nimic întinat nu
21:27
Cap. 22:14.
va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea
21:27
Cap. 3:5;
vieții Mielului.