Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
22

221Și mi‑a arătat râul

22:1
Ez. 47:1Zah. 14:8
apei vieții, limpede ca cristalul, care curgea de la tronul lui Dumnezeu și al Mielului 2prin
22:2
Ap. 21:21Ez. 47:12
mijlocul cetății; iar pe cele două maluri ale râului era pomul22:2 Termenul „pom”, la singular, este probabil folosit cu sens colectiv, denumind mai mulți pomi. Imaginea este preluată din Ez. 47:7, unde profetul vede „pom mult” pe ambele maluri ale râului. vieții
22:2
Ap. 2:7Gen. 2:9
, rodind douăsprezece feluri de rod și dând rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la
22:2
Ap. 21:24
vindecarea popoarelor. 3Nu
22:3
Zah. 14:11
va mai fi nimic supus blestemului. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea, și robii Lui Îi vor sluji. 4Ei vor
22:4
Mt. 5:81Cor. 13:121In. 3:2
vedea fața Lui și
22:4
Ap. 3:12
14:1
Numele Lui va fi pe frunțile lor. 5Și noapte nu va mai fi
22:5
Ap. 21:23,25
; nu vor mai avea nevoie nici de lumina lămpii, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu va lumina peste ei. Și
22:5
Ap. 3:21Dan. 7:27
vor împărăți în vecii vecilor.

Epilog

6Și îngerul mi‑a zis: „Aceste

22:6
Ap. 19:9
21:5
cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, l‑a
22:6
Ap. 1:1
trimis pe îngerul Său să le arate robilor Săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând.” 7„Și, iată
22:7
Ap. 3:11
, Eu vin curând! Ferice
22:7
Ap. 1:3
de cine păzește cuvintele profeției din cartea aceasta!”

8Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și când le‑am auzit și le‑am văzut, am

22:8
Ap. 19:10
căzut la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. 9Dar el mi‑a zis: „Nicidecum
22:9
Dan. 8:26
! Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi, profeții, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!” 10Apoi
22:10
Ap. 10:4
mi‑a zis: „Să nu pecetluiești cuvintele profeției din cartea
22:10
Ap. 1:3
aceasta, căci vremea este aproape! 11Cine
22:11
Ez. 3:27Dan. 12:10
este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este drept să trăiască și mai departe în dreptate, iar cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”

12„Iată, Eu vin curând, și răsplata

22:12
Is. 40:10
Mea este cu Mine, ca să
22:12
Ap. 20:12Rom. 2:6
14:12
dau fiecăruia după fapta lui! 13Eu
22:13
Ap. 1:8,11Is. 44:6
48:12
sunt Alfa și Omega, Cel‑dintâi și Cel‑de‑pe‑urmă, Începutul și Sfârșitul.

14Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la

22:14
Ap. 2:7
pomul vieții și
22:14
Ap. 21:27
să intre pe porți în cetate! 15Afară
22:15
Ap. 9:20,21
21:81Cor. 6:9,10Gal. 5:19‑21Col. 3:6
sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, idolatrii și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună!

16Eu

22:16
Ap. 1:1
, Isus, l‑am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul
22:16
Ap. 2:28Num. 24:172Pt. 1:19
strălucitor de dimineață.”

17Și Duhul și Mireasa

22:17
Ap. 21:2,9
zic: „Vino!” Și cine aude să zică: „Vino!” Și
22:17
Ap. 21:6Is. 55:1In. 7:37
cel căruia îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!

18O spun clar oricui aude cuvintele profeției din cartea aceasta că, dacă

22:18
Dt. 4:2
12:32Pr. 30:6
va adăuga cineva ceva la ele, îi va adăuga și Dumnezeu urgiile descrise în cartea
22:18
Ap. 21:2
aceasta. 19Și, dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei profeții, îi va scoate și Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, descrise în cartea aceasta.

20Cel ce mărturisește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin!

22:20
In. 21:25
Vino
22:20
2Tim. 4:8
, Doamne Isuse!

21Harul

22:21
Rom. 16:202Tes. 3:18
Domnului Isus [Hristos] să fie cu toți! [Amin!]