Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Sardes

31Îngerului bisericii din Sardes scrie‑i:

«Iată ce zice Cel ce

3:1
Cap. 1:4,16;
4:5
5:6
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: ‘Știu
3:1
Cap. 2:2.

faptele tale: că îți merge numele că trăiești, dar
3:1
Ef. 2:1,51Tim. 5:6
ești mort. 2Veghează și întărește ce a rămas, care e pe moarte, căci n‑am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu! 3Adu‑ți
3:3
1Tim. 6:202Tim. 1:13
aminte deci cum ai primit și auzit! Ține și pocăiește‑te! Dacă
3:3
Cap. 16:15.
Mt. 24:421Tes. 5:2,62Pt. 3:10
nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. 4Totuși, ai în Sardes câteva
3:4
Fap. 1:15
nume care nu și‑au mânjit hainele
3:4
Iuda 1:23
. Aceștia vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în
3:4
Cap. 4:4;
6:1
7:9,13
alb, fiindcă sunt vrednici.

5Cel ce va birui va fi

3:5
Cap. 19:8.

îmbrăcat astfel în haine albe. Nu‑i voi șterge
3:5
Ex. 32:32
nicidecum numele din cartea
3:5
Cap. 13:8;
17:8
20:12
21:27
vieții și voi
3:5
Mt. 10:32
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.’»

6Cine

3:6
Cap. 2:7.

are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.

Filadelfia

7Îngerului bisericii din Filadelfia scrie‑i:

«Iată ce zice Cel Sfânt, Cel

3:7
Cap. 1:5;
19:111In. 5:20
Adevărat, Cel ce ține cheia
3:7
Cap. 1:18.
Is. 22:22
lui David, Cel ce
3:7
Mt. 16:19
deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide: 8‘Știu faptele tale: iată, ți‑am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n‑o poate închide, căci ai puțină putere, dar ai păzit Cuvântul Meu și n‑ai tăgăduit Numele Meu. 9Iată că îți dau
3:9
Cap. 2:9.

din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi
3:9
Is. 49:23
60:14
voi face să vină și să se închine la picioarele tale, ca să știe că te‑am iubit. 10Fiindcă ai păzit porunca Mea de a avea răbdare, te
3:10
2Pt. 2:9
voi păzi și Eu în3:10 Lit. „de”, cu sensul de păzire de cădere în timpul încercării (vezi In. 17:15). ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă, ca să‑i încerce pe locuitorii pământului. 11Eu vin
3:11
Cap. 1:3;
22:7,12,20Flp. 4:5
curând. Păstrează
3:11
Cap. 2:25.

ce ai, pentru ca nimeni să nu‑ți ia cununa
3:11
Cap. 2:10.

!

12Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp

3:12
1Rg. 7:21Gal. 2:9
în Templul Dumnezeului Meu și cu niciun chip nu va mai ieși din el. Voi
3:12
Cap. 2:17;
14:1
22:4
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim
3:12
Cap. 21:2,10.
Gal. 4:26Evr. 12:22
, care coboară din cer, de la Dumnezeul Meu, și
3:12
Cap. 22:4.

Numele Meu cel nou.’»

13Cine

3:13
Cap. 2:7.

are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.

Laodiceea

14Îngerului bisericii din Laodiceea scrie‑i:

«Iată

3:14
Is. 65:16
ce zice Cel ce este Amin, Martorul
3:14
Cap. 1:5;
19:11
22:6
credincios și adevărat, Începutul3:14 Gr. archḗ, termen cu o largă atestare în literatura de limbă greacă și cu o paletă largă de sensuri: „început”, „cauză primă”, „temelie”, „conducător”, „autoritate”. În context, termenul face referire la statutul lui Isus de Creator sau Stăpân al creației (vezi In. 1:2‑4. Col. 1:15,18). zidirii lui Dumnezeu: 15‘Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17Pentru că zici: ‹Sunt bogat
3:17
Os. 12:81Cor. 4:8
, m‑am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic›, și nu știi că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol, 18te sfătuiesc să
3:18
Is. 55:1Mt. 13:44
25:9
cumperi de la Mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogățești, și haine
3:18
Cap. 7:13;
16:15
19:82Cor. 5:3
albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și colir, ca să‑ți ungi ochii și să vezi. 19Eu îi mustru
3:19
Iov 5:17Pr. 3:11,12Evr. 12:5,6Iac. 1:12
și îi pedepsesc pe toți aceia pe care‑i iubesc. Fii plin de râvnă deci și pocăiește‑te! 20Iată, Eu stau
3:20
Cânt. 5:2
la ușă și bat. Dacă
3:20
Lc. 12:37
aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi
3:20
In. 14:23
intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine.

21Celui ce va birui îi

3:21
Cap. 2:26,27.
Mt. 19:28Lc. 22:301Cor. 6:22Tim. 2:12
voi da să stea cu Mine pe tronul Meu, după cum și Eu am biruit și am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui.’» 22Cine
3:22
Cap. 2:7.

are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.”