Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Sardes

31Îngerului bisericii din Sardes scrie‑i:

«Iată ce zice Cel ce

3:1
Cap. 1:4,16;
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: ‘Știu
3:1
Cap. 2:2.
faptele tale: că îți merge numele că trăiești, dar
3:1
Ef. 2:1,51Tim. 5:6
ești mort. 2Veghează și întărește ce a rămas, care e pe moarte, căci n‑am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu! 3Adu‑ți
3:3
1Tim. 6:202Tim. 1:13
aminte deci cum ai primit și auzit! Ține și pocăiește‑te! Dacă
3:3
Cap. 16:15.
nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. 4Totuși, ai în Sardes câteva
3:4
Fap. 1:15
nume care nu și‑au mânjit hainele
3:4
Iuda 1:23
. Aceștia vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în
3:4
Cap. 4:4;
alb, fiindcă sunt vrednici.

5Cel ce va birui va fi

3:5
Cap. 19:8.
îmbrăcat astfel în haine albe. Nu‑i voi șterge
3:5
Ex. 32:32
nicidecum numele din cartea
3:5
Cap. 13:8;
vieții și voi
3:5
Mt. 10:32
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.’»

6Cine

3:6
Cap. 2:7.
are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.

Filadelfia

7Îngerului bisericii din Filadelfia scrie‑i:

«Iată ce zice Cel Sfânt, Cel

3:7
Cap. 1:5;
Adevărat, Cel ce ține cheia
3:7
Cap. 1:18.
lui David, Cel ce
3:7
Mt. 16:19
deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide: 8‘Știu faptele tale: iată, ți‑am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n‑o poate închide, căci ai puțină putere, dar ai păzit Cuvântul Meu și n‑ai tăgăduit Numele Meu. 9Iată că îți dau
3:9
Cap. 2:9.
din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi
3:9
Is. 49:23
60:14
voi face să vină și să se închine la picioarele tale, ca să știe că te‑am iubit. 10Fiindcă ai păzit porunca Mea de a avea răbdare, te
3:10
2Pt. 2:9
voi păzi și Eu în3:10 Lit. „de”, cu sensul de păzire de cădere în timpul încercării (vezi In. 17:15). ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă, ca să‑i încerce pe locuitorii pământului. 11Eu vin
3:11
Cap. 1:3;
curând. Păstrează
3:11
Cap. 2:25.
ce ai, pentru ca nimeni să nu‑ți ia cununa
3:11
Cap. 2:10.
!

12Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp

3:12
1Rg. 7:21Gal. 2:9
în Templul Dumnezeului Meu și cu niciun chip nu va mai ieși din el. Voi
3:12
Cap. 2:17;
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim
3:12
Cap. 21:2,10.
, care coboară din cer, de la Dumnezeul Meu, și
3:12
Cap. 22:4.
Numele Meu cel nou.’»

13Cine

3:13
Cap. 2:7.
are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.

Laodiceea

14Îngerului bisericii din Laodiceea scrie‑i:

«Iată

3:14
Is. 65:16
ce zice Cel ce este Amin, Martorul
3:14
Cap. 1:5;
credincios și adevărat, Începutul3:14 Gr. archḗ, termen cu o largă atestare în literatura de limbă greacă și cu o paletă largă de sensuri: „început”, „cauză primă”, „temelie”, „conducător”, „autoritate”. În context, termenul face referire la statutul lui Isus de Creator sau Stăpân al creației (vezi In. 1:2‑4. Col. 1:15,18). zidirii lui Dumnezeu: 15‘Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17Pentru că zici: ‹Sunt bogat
3:17
Os. 12:81Cor. 4:8
, m‑am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic›, și nu știi că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol, 18te sfătuiesc să
3:18
Is. 55:1Mt. 13:44
25:9
cumperi de la Mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogățești, și haine
3:18
Cap. 7:13;
albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și colir, ca să‑ți ungi ochii și să vezi. 19Eu îi mustru
3:19
Iov 5:17Pr. 3:11,12Evr. 12:5,6Iac. 1:12
și îi pedepsesc pe toți aceia pe care‑i iubesc. Fii plin de râvnă deci și pocăiește‑te! 20Iată, Eu stau
3:20
Cânt. 5:2
la ușă și bat. Dacă
3:20
Lc. 12:37
aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi
3:20
In. 14:23
intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine.

21Celui ce va birui îi

3:21
Cap. 2:26,27.
voi da să stea cu Mine pe tronul Meu, după cum și Eu am biruit și am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui.’» 22Cine
3:22
Cap. 2:7.
are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul.”

4

Închinarea cerească

41După aceste lucruri, m‑am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Primul glas

4:1
Cap. 1:10.
, ca de trâmbiță, pe care‑l auzisem vorbind cu mine, mi‑a zis: „Suie‑te
4:1
Cap. 11:12.
aici și‑ți
4:1
Cap. 1:19;
voi arăta ce trebuie să se întâmple după aceste lucruri!”

2Îndată am

4:2
Cap. 1:10;
fost luat în Duhul. Și iată că în cer era așezat un tron
4:2
Is. 6:1Ier. 17:12Ez. 1:26
10:1Dan. 7:9
, și pe tron stătea Cineva. 3Cel ce stătea pe el avea înfățișarea pietrei de iaspis4:3 Gr. íaspis nu denumește jaspul actual (opac și fără strălucire), ci o piatră prețioasă transparentă și scânteietoare (vezi cap. 21:11). Enciclopedistul latin Pliniu cel Bătrân descrie paisprezece varietăți ale iaspisului, cele mai multe transparente (Istoria naturală, cap. 37.37). și de sardiu, iar tronul era înconjurat de un curcubeu
4:3
Ez. 1:28
care avea înfățișarea pietrei de smarald. 4Împrejurul
4:4
Cap. 11:16.
tronului erau douăzeci și patru de tronuri, și pe tronuri – douăzeci și patru de bătrâni îmbrăcați
4:4
Cap. 3:4,5;
în haine albe, având pe capetele lor cununi de aur. 5Din tron ieșeau fulgere
4:5
Cap. 8:5;
, glasuri și tunete. Înaintea tronului ardeau
4:5
Ex. 37:232Cr. 4:20Ez. 1:13Zah. 4:2
șapte făclii de foc, care sunt cele
4:5
Cap. 1:4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6Înaintea tronului era ca o mare
4:6
Cap. 15:2.
de sticlă, asemenea cristalului. În
4:6
Ez. 1:5
mijlocul tronului și împrejurul tronului erau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. 7Prima
4:7
Num. 2:2Ez. 1:10
10:14
făptură vie semăna cu un leu, a doua făptură – cu un vițel, a treia făptură avea chip ca de om, iar a patra făptură era asemenea unui vultur în zbor. 8Fiecare dintre aceste patru făpturi vii avea câte șase
4:8
Is. 6:2
aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, fără odihnă, zic:

Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul

4:8
Cap. 1:8.
Dumnezeu, Cel
4:8
Cap. 1:4.
Atotputernic4:8 Is. 6:3.,

care era, care este, care vine!”

9Când făpturile vii Îi dau slavă, cinste și mulțumiri Celui ce stă pe tron și care

4:9
Cap. 1:18;
este viu în vecii vecilor, 10cei
4:10
Cap. 5:8,14.
douăzeci și patru de bătrâni se aruncă înaintea Celui ce stă pe tron și se închină Celui ce este viu în vecii vecilor, își pun cununile jos înaintea tronului și zic:

11„Vrednic

4:11
Cap. 5:12.
ești Tu, Domnul și Dumnezeul nostru,

să primești slava, cinstea și puterea,

căci

4:11
Cap. 10:6.
Tu ai creat toate lucrurile

și prin voia Ta sunt în ființă și au fost create!”

5

Mielul care deschide cartea

51Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui așezat pe tron o

5:1
Ez. 2:9,10
carte5:1 Prin gr. biblíon, folosit de 23 de ori în Apocalipsa, trebuie înțeles „sul”. Codexul, format din coli îndoite, a căror margine stângă era legată pentru a permite răsfoirea, a început să fie utilizat pe scară largă în secolul al II‑lea d.Hr. scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită
5:1
Is. 29:11Dan. 2:4
cu șapte peceți. 2Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să‑i rupă pecețile?” 3Și nimeni, nici din cer
5:3
Vers. 13.
, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să deschidă cartea și să se uite în ea. 4Și am plâns mult pentru că nimeni n‑a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. 5Și unul dintre bătrâni mi‑a zis: „Nu plânge! Iată că Leul
5:5
Gen. 49:9,10Evr. 7:14
din seminția lui Iuda, Rădăcina
5:5
Cap. 22:16.
lui David, a biruit ca să deschidă cartea și
5:5
Cap. 6:1.
cele șapte peceți ale ei.”

6Și în mijlocul tronului și al celor patru făpturi vii și în mijlocul bătrânilor, am văzut stând în picioare un

5:6
Cap. 13:8;
Miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte
5:6
Zah. 3:9
4:10
ochi, care sunt cele
5:6
Cap. 4:5.
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. 7El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a Celui așezat
5:7
Cap. 4:2.
pe tron.

8Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei

5:8
Cap. 4:8,10.
douăzeci și patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare câte o harfă
5:8
Cap. 14:2;
și cupe de aur pline cu tămâie, care
5:8
Cap. 8:3,4.
sunt rugăciunile sfinților. 9Ei cântau
5:9
Cap. 14:3.
o cântare nouă și ziceau:

„Vrednic

5:9
Cap. 4:11.
ești să iei cartea și să‑i rupi pecețile,

căci ai fost înjunghiat

și ai

5:9
Cap. 14:4.
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău,

oameni din

5:9
Cap. 7:9;
orice seminție, de orice limbă,

din orice popor și de orice neam!

10Ai

5:10
Cap. 1:6;
făcut din ei o împărăție și preoți

pentru Dumnezeul nostru;

ei vor împărăți pe pământ.”

11M‑am uitat și am auzit glasul multor îngeri în jurul

5:11
Cap. 4:4.
tronului, al făpturilor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de zece mii
5:11
Ps. 68:17Dan. 7:10Evr. 12:22
de ori zece mii și mii de mii. 12Ei ziceau cu glas tare:

„Vrednic

5:12
Cap. 4:11.
este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească

puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria,

cinstea, slava și binecuvântarea!”

13Și pe toate
5:13
Flp. 2:10
făpturile din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare – pe toate câte se află în aceste locuri – le‑am auzit zicând:

„Ale Celui ce

5:13
Cap. 1:6.
stă pe tron și ale Mielului

să fie binecuvântarea

5:13
Cap. 6:16;
, cinstea, slava și stăpânirea

în vecii vecilor!”

14Și
5:14
Cap. 19:4.
cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Și cei douăzeci și patru de bătrâni s‑au aruncat la pământ și s‑au închinat [Celui ce
5:14
Cap. 4:9,10.
este viu în vecii vecilor].