Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Cele șapte peceți

61M‑am uitat când a rupt Mielul prima din cele șapte peceți

6:1
Ap. 5:5‑7
și am auzit‑o pe prima
6:1
Ap. 4:7
din cele patru făpturi vii zicând cu glas ca de tunet: „Vino!”6:1 Aici și în Ap. 6:3,5,7, unele manuscrise adaugă lecțiunea „și vezi”, dând impresia că poruncile rostite de cele patru făpturi îl vizează pe Ioan. Manuscrisele cele mai timpurii ale cărții Apocalipsa nu conțin acest adaos. Îndemnurile rostite de cele patru făpturi se adresează celor patru cai de culori diferite. 2M‑am uitat și iată că s‑a arătat un
6:2
Ap. 9:11Zah. 6:3
cal alb. Cel ce
6:2
Ps. 45:4
stătea pe el avea un arc; i
6:2
Ap. 14:14Zah. 6:11
s‑a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască.

3Când a rupt Mielul a doua pecete, am

6:3
Ap. 4:7
auzit‑o pe a doua făptură vie zicând: „Vino!” 4Și
6:4
Zah. 6:2
a ieșit un alt cal, roșu aprins. Celui ce stătea pe el i s‑a dat să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții; și i s‑a dat o sabie mare.

5Când a rupt Mielul pecetea a treia, am

6:5
Ap. 4:7
auzit‑o pe a treia făptură vie zicând: „Vino!” M‑am uitat și iată că s‑a arătat un
6:5
Zah. 6:2
cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. 6Și, din mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit ca un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un dinar6:6 Gr. dēnárion, monedă romană ce reprezenta, de obicei, remunerația unui muncitor pentru o zi de lucru. și trei măsuri de orz pentru un dinar! Dar să nu vatămi untdelemnul
6:6
Ap. 9:4
și vinul!”

7Când a rupt Mielul pecetea a patra, am

6:7
Ap. 4:7
auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino!” 8M‑am uitat
6:8
Zah. 6:3
și iată că s‑a arătat un cal galben‑verzui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și în urma lui venea Locuința Morților. Li s‑a dat autoritate peste a patra parte a pământului, ca să
6:8
Ez. 14:21
ucidă cu sabie, cu foamete, cu molimă și
6:8
Lev. 26:22
cu fiarele pământului.

9Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar

6:9
Ap. 8:3
9:13
14:18
sufletele
6:9
Ap. 20:4
celor ce fuseseră înjunghiați din pricina
6:9
Ap. 1:9
Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii
6:9
Ap. 12:17
19:102Tim. 1:8
pe care o făcuseră. 10Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până
6:10
Zah. 1:12
când, Stăpâne
6:10
Ap. 3:7
sfânt și adevărat, zăbovești
6:10
Ap. 11:18
9:2
judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 11Fiecăruia dintre ei i s‑a dat o haină
6:11
Ap. 3:4,5
7:9,14
albă și li s‑a spus să
6:11
Ap. 14:13Evr. 11:40
se mai odihnească puțină vreme, până vor ajunge la deplinătate6:11 Fie sub aspect moral, fie sub aspect numeric. tovarășii lor de slujbă și frații lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.

12M‑am uitat când a rupt Mielul pecetea a șasea și s‑a făcut

6:12
Ap. 16:18
un mare cutremur. Soarele
6:12
Ioel 2:10,31
3:15Mt. 24:29Fap. 2:20
s‑a făcut negru ca un sac de păr, luna s‑a făcut toată ca sângele 13și
6:13
Ap. 8:10
9:1
stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele târzii din pom când este scuturat de un vânt puternic. 14Cerul
6:14
Ps. 102:26Is. 34:4Evr. 1:12,13
s‑a strâns ca o carte pe care o faci sul. Și toți
6:14
Ap. 16:20Ier. 3:23
4:24
munții și toate insulele s‑au mutat din locurile lor. 15Împărații pământului, mai‑marii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii liberi s‑au
6:15
Is. 2:19
ascuns în peșteri și în stâncile munților. 16Și
6:16
Ap. 9:6Lc. 23:30
ziceau munților și stâncilor: „Cădeți peste noi și ascundeți‑ne6:16 Os. 10:8. de Fața Celui ce stă pe tron și de mânia Mielului! 17Căci
6:17
Ap. 16:14Is. 13:6Țef. 1:14
a venit ziua cea mare a mâniei Lor și
6:17
Ps. 76:7
cine poate sta în picioare?”