Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
8

Ruperea celei de‑a șaptea peceți

81Când a rupt

8:1
Cap. 6:1.

Mielul pecetea a șaptea, s‑a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2Și
8:2
Mt. 18:10Lc. 1:19
i‑am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; și
8:2
2Cr. 29:25,28
li s‑au dat șapte trâmbițe.

3Apoi a venit un alt înger, care s‑a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s‑a dat tămâie multă, ca s‑o aducă, împreună cu rugăciunile

8:3
Cap. 5:8.

tuturor sfinților, pe altarul
8:3
Cap. 6:9.
Ex. 30:1
de aur, care este înaintea tronului. 4Fumul
8:4
Ps. 148:2Lc. 1:10
de tămâie s‑a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. 5Apoi, îngerul a luat cădelnița, a umplut‑o cu foc de pe altar și l‑a aruncat pe pământ. Și s‑au
8:5
Cap. 16:18.

stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur
8:5
2Sam. 22:81Rg. 19:11Fap. 4:31
.

Primele șase trâmbițe

6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s‑au pregătit să sune din ele.

7Primul înger a sunat din trâmbiță. Și

8:7
Ez. 38:22
au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe
8:7
Cap. 6:2.

pământ: și a treia parte din pământ a fost ars și a treia parte din
8:7
Cap. 9:4.
Ez. 5:2,12
copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă.

8Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și

8:8
Ier. 51:25Am. 7:4
ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și
8:8
Cap. 16:3.

a treia parte din mare s‑a
8:8
Ez. 14:19
făcut sânge 9și
8:9
Cap. 16:3.

a treia parte din făpturile vii care erau în mare au murit și a treia parte din corăbii au fost distruse.

10Al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și

8:10
Cap. 9:1.
Is. 14:12
a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o torță; a
8:10
Cap. 16:4.

căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Steaua
8:11
Rut 1:20
se chema Pelin; și
8:11
Ex. 15:23Ier. 9:15
23:15
a treia parte din ape s‑au prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare.

12Al

8:12
Is. 13:10Am. 8:9
patrulea înger a sunat din trâmbiță. Și a treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din stele au fost lovite, ca să se întunece a treia parte din ele, ziua să‑și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea, de asemenea.

13M‑am uitat și am

8:13
Cap. 14:6;
19:17
auzit un vultur care zbura în înaltul cerului8:13 Lit. „în mijlocul cerului”. și zicea cu glas tare: „Vai
8:13
Cap. 9:12;
11:14
, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care urmează să sune!”