Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
8

Ruperea celei de-a șaptea peceți

81Când a rupt

8:1
Cap. 6:1.
Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2Și
8:2
Mt. 18:10Lc. 1:19
i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; și
8:2
2Cr. 29:25,28
li s-au dat șapte trâmbițe.

3Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile

8:3
Cap. 5:8.
tuturor sfinților, pe altarul
8:3
Cap. 6:9.
de aur, care este înaintea tronului. 4Fumul
8:4
Ps. 148:2Lc. 1:10
de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. 5Apoi, îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu foc de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au
8:5
Cap. 16:18.
stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur
8:5
2Sam. 22:81Rg. 19:11Fap. 4:31
.

Primele șase trâmbițe

6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele.

7Primul înger a sunat din trâmbiță. Și

8:7
Ez. 38:22
au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe
8:7
Cap. 6:2.
pământ: și a treia parte din pământ a fost ars și a treia parte din
8:7
Cap. 9:4.
copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă.

8Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și

8:8
Ier. 51:25Am. 7:4
ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și
8:8
Cap. 16:3.
a treia parte din mare s-a
8:8
Ez. 14:19
făcut sânge 9și
8:9
Cap. 16:3.
a treia parte din făpturile vii care erau în mare au murit și a treia parte din corăbii au fost distruse.

10Al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și

8:10
Cap. 9:1.
a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o torță; a
8:10
Cap. 16:4.
căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Steaua
8:11
Rut 1:20
se chema Pelin; și
8:11
Ex. 15:23Ier. 9:15
23:15
a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare.

12Al

8:12
Is. 13:10Am. 8:9
patrulea înger a sunat din trâmbiță. Și a treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din stele au fost lovite, ca să se întunece a treia parte din ele, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea, de asemenea.

13M-am uitat și am

8:13
Cap. 14:6;
auzit un vultur care zbura în înaltul cerului8:13 Lit. „în mijlocul cerului”. și zicea cu glas tare: „Vai
8:13
Cap. 9:12;
, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care urmează să sune!”

9

91Al cincilea înger a sunat din trâmbiță. Și

9:1
Cap. 8:10.
am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii
9:1
Vers. 2,11. Cap. 17:8;
Adâncului 2și a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a
9:2
Ioel 2:2,10
ridicat fum ca fumul unui cuptor mare, încât soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. 3Din fum au ieșit niște lăcuste
9:3
Ex. 10:4Jud. 7:12
pe pământ și li s-a dat putere ca
9:3
Vers. 10.
puterea scorpionilor de pe pământ. 4Li s-a zis să
9:4
Cap. 6:6;
nu vatăme iarba
9:4
Cap. 8:7.
pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea
9:4
Cap. 7:3.
lui Dumnezeu. 5Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci
9:5
Vers. 10. Cap. 11:7.
să-i chinuiască cinci luni; și chinul lor era cum e chinul pricinuit de scorpion, când înțeapă un om. 6În acele zile, oamenii vor căuta
9:6
Cap. 6:16.
moartea și cu niciun chip n-o vor găsi; își vor dori să moară, și moartea va fugi de ei.

7Lăcustele semănau

9:7
Ioel 2:4
cu niște cai pregătiți de luptă. Pe
9:7
Naum 3:17
cap aveau un fel de cununi ca de aur, iar fețele
9:7
Dan. 7:8
lor păreau fețe de oameni. 8Aveau părul ca părul de femeie și dinții
9:8
Ioel 1:6
lor erau ca ai leilor. 9Aveau platoșe ca niște platoșe de fier; și vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca
9:9
Ioel 2:5-7
vuietul carelor trase de mulți cai care se avântă în luptă. 10Aveau
9:10
Vers. 5.
cozi ca de scorpion, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea lor de a-i vătăma pe oameni cinci luni. 11Peste ele aveau ca împărat
9:11
Ef. 2:2
pe îngerul
9:11
Vers. 1.
Adâncului, care pe evreiește se cheamă Abadon9:11 Gr. Abaddōn, transliterare în greacă a unui cuvânt ebraic care înseamnă „nimicire”. În VT, ebr. ʾaḇaddon este folosit uneori ca sinonim pentru Șeol (vezi Iov 26:6. Pr. 15:11)., iar pe grecește, Apolion9:11 Gr. Apollýōn „nimicitor” sau „care nimicește”..

12Primul

9:12
Cap. 8:13.
vai a trecut. Iată că mai vin încă două vaiuri după el.

13Al șaselea înger a sunat din trâmbiță. Și din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu am auzit un glas 14zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbița: „Dezleagă-i pe cei patru îngeri care sunt legați la

9:14
Cap. 16:12.
râul cel mare, Eufrat!” 15Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați, ca să omoare a treia parte din oameni. 16Oștirea
9:16
Ps. 68:17Dan. 7:10
lor era în număr de douăzeci de mii de ori câte zece mii de călăreți
9:16
Ez. 38:4
; le-am
9:16
Cap. 7:4.
auzit numărul. 17Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții: aveau platoșe ca focul, hiacintul și pucioasa. Capetele
9:17
1Cr. 12:8Is. 5:28,29
cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. 18A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii: de focul, fumul și pucioasa care ieșeau din gurile lor. 19Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile
9:19
Is. 9:15
lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau.

20Ceilalți oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu

9:20
Dt. 31:29
s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine demonilor
9:20
Lev. 17:7Dt. 32:17Ps. 106:371Cor. 10:20
și idolilor
9:20
Ps. 115:4
135:15Dan. 5:23
de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile
9:21
Cap. 22:15.
lor, nici de desfrâul lor, nici de hoțiile lor.

10

Îngerul și cărticica

101Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul

10:1
Ez. 1:28
, fața
10:1
Cap. 1:16.
lui era ca soarele și picioarele
10:1
Cap. 1:15.
lui erau ca niște stâlpi de foc. 2În mână ținea o cărticică deschisă. El și-a pus piciorul
10:2
Mt. 28:18
drept pe mare și pe cel stâng pe pământ 3și a strigat cu glas tare, cum rage un leu. Când a strigat el, au răsunat glasurile celor șapte
10:3
Cap. 8:5.
tunete. 4Și când au răsunat glasurile celor șapte tunete, eram gata să mă apuc să scriu; atunci am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluiește
10:4
Dan. 8:26
12:4,9
ce au spus cele șapte tunete și nu scrie!”

5Iar îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a

10:5
Ex. 6:8Dan. 12:7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care
10:6
Cap. 4:11;
a creat cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă
10:6
Cap. 16:17.
, 7ci că, în
10:7
Cap. 11:15.
zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va împlini taina lui Dumnezeu, după vestea bună pe care le-a dat-o El robilor Săi profeți.

8Și glasul

10:8
Vers. 4.
pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: „Du-te și ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ!” 9M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o
10:9
Ier. 15:16Ez. 2:8
3:1-3
”, mi-a zis el, „și mănânc-o; ea îți va amărî pântecul, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.”

10Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o: în gura

10:10
Ez. 3:3
mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecul de amărăciune
10:10
Ez. 2:10
. 11Apoi mi s-a zis: „Trebuie să profețești din nou multor popoare, neamuri, limbi și împărați.”

Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu plasarea și utilizarea cookie-urilor de către SBIR și terți[ascunde mesajul]