Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
9

91Al cincilea înger a sunat din trâmbiță. Și

9:1
Cap. 8:10.
Lc. 10:18
am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s‑a dat cheia fântânii
9:1
Vers. 2,11. Cap. 17:8;
20:1Lc. 8:31
Adâncului 2și a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s‑a
9:2
Ioel 2:2,10
ridicat fum ca fumul unui cuptor mare, încât soarele și văzduhul s‑au întunecat de fumul fântânii. 3Din fum au ieșit niște lăcuste
9:3
Ex. 10:4Jud. 7:12
pe pământ și li s‑a dat putere ca
9:3
Vers. 10.

puterea scorpionilor de pe pământ. 4Li s‑a zis să
9:4
Cap. 6:6;
7:3
nu vatăme iarba
9:4
Cap. 8:7.
Ex. 12:23Ez. 9:4
pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n‑aveau pe frunte pecetea
9:4
Cap. 7:3.

lui Dumnezeu. 5Li s‑a dat putere nu să‑i omoare, ci
9:5
Vers. 10. Cap. 11:7.

să‑i chinuiască cinci luni; și chinul lor era cum e chinul pricinuit de scorpion, când înțeapă un om. 6În acele zile, oamenii vor căuta
9:6
Cap. 6:16.
Iov 3:21Ier. 8:3
moartea și cu niciun chip n‑o vor găsi; își vor dori să moară, și moartea va fugi de ei.

7Lăcustele semănau

9:7
Ioel 2:4
cu niște cai pregătiți de luptă. Pe
9:7
Naum 3:17
cap aveau un fel de cununi ca de aur, iar fețele
9:7
Dan. 7:8
lor păreau fețe de oameni. 8Aveau părul ca părul de femeie și dinții
9:8
Ioel 1:6
lor erau ca ai leilor. 9Aveau platoșe ca niște platoșe de fier; și vuietul pe care‑l făceau aripile lor era ca
9:9
Ioel 2:5‑7
vuietul carelor trase de mulți cai care se avântă în luptă. 10Aveau
9:10
Vers. 5.

cozi ca de scorpion, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea lor de a‑i vătăma pe oameni cinci luni. 11Peste ele aveau ca împărat
9:11
Ef. 2:2
pe îngerul
9:11
Vers. 1.

Adâncului, care pe evreiește se cheamă Abadon9:11 Gr. Abaddōn, transliterare în greacă a unui cuvânt ebraic care înseamnă „nimicire”. În VT, ebr. ˀaḇaddon este folosit uneori ca sinonim pentru Șeol (vezi Iov 26:6. Pr. 15:11)., iar pe grecește, Apolion9:11 Gr. Apollýōn „nimicitor” sau „care nimicește”..

12Primul

9:12
Cap. 8:13.

vai a trecut. Iată că mai vin încă două vaiuri după el.

13Al șaselea înger a sunat din trâmbiță. Și din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu am auzit un glas 14zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbița: „Dezleagă‑i pe cei patru îngeri care sunt legați la

9:14
Cap. 16:12.

râul cel mare, Eufrat!” 15Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați, ca să omoare a treia parte din oameni. 16Oștirea
9:16
Ps. 68:17Dan. 7:10
lor era în număr de douăzeci de mii de ori câte zece mii de călăreți
9:16
Ez. 38:4
; le‑am
9:16
Cap. 7:4.

auzit numărul. 17Și iată cum mi s‑au arătat în vedenie caii și călăreții: aveau platoșe ca focul, hiacintul și pucioasa. Capetele
9:17
1Cr. 12:8Is. 5:28,29
cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. 18A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii: de focul, fumul și pucioasa care ieșeau din gurile lor. 19Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile
9:19
Is. 9:15
lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau.

20Ceilalți oameni, care n‑au fost uciși de aceste urgii, nu

9:20
Dt. 31:29
s‑au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine demonilor
9:20
Lev. 17:7Dt. 32:17Ps. 106:371Cor. 10:20
și idolilor
9:20
Ps. 115:4
135:15Dan. 5:23
de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21Și nu s‑au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile
9:21
Cap. 22:15.

lor, nici de desfrâul lor, nici de hoțiile lor.