Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, rob al lui Hristos Isus, chemat

1:1
1Cor. 1:1Gal. 1:1
să fie apostol, pus deoparte
1:1
Fap. 9:15Gal. 1:15
pentru Evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care o făgăduise mai înainte prin
1:2
Rom. 3:21
16:26Gal. 3:8
profeții Săi în Sfintele Scripturi 3și care Îl înfățișează pe Fiul Său, născut
1:3
Mt. 1:6,16Lc. 1:32
din sămânța lui David, în ce privește trupul, 4iar în ce privește duhul
1:4
Fap. 13:33
sfințeniei, rânduit Fiul lui Dumnezeu cu putere, prin învierea din morți, anume pe Isus Hristos, Domnul nostru. 5Prin El am
1:5
Rom. 15:15Gal. 1:15
2:9Ef. 3:8
primit har și apostolie, astfel încât, pentru
1:5
Rom. 16:26
Numele Lui, să ducem ascultarea
1:5
Fap. 9:15
de credință la toate neamurile, 6între care sunteți și voi, cei chemați ai lui Isus Hristos. 7Vouă tuturor care sunteți în Roma, preaiubiți ai lui Dumnezeu, chemați
1:7
1Cor. 1:21Tes. 4:7
să fiți sfinți: har
1:7
1Cor. 1:32Cor. 1:2Gal. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Dorința lui Pavel de a vizita Roma

8Mai întâi, Îi mulțumesc

1:8
1Cor. 1:4Flp. 1:3Col. 1:3,41Tes. 1:2
Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toți, căci despre credința
1:8
Rom. 16:191Tes. 1:8
voastră s‑a dus vestea în toată lumea. 9Martor îmi este Dumnezeu
1:9
2Cor. 1:23Flp. 1:81Tes. 2:5
, căruia Îi slujesc
1:9
2Tim. 1:3
în duhul meu, prin vestirea Evangheliei Fiului Său, că neîncetat vă pomenesc 10și cer totdeauna în rugăciunile mele
1:10
Rom. 15:23,321Tes. 3:10
să reușesc în sfârșit, prin voia lui Dumnezeu, să ajung la voi. 11Căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră 12sau, mai degrabă, ca să fim și noi îmbărbătați în mijlocul vostru, fiecare prin credința
1:12
2Pt. 1:1
celuilalt, a voastră și a mea. 13Nu vreau să nu știți, fraților, că de
1:13
Rom. 15:23
multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să am vreun rod și printre voi, precum în rândul celorlalte neamuri, dar
1:13
1Tes. 2:18
am fost împiedicat până acum. 14Eu le sunt dator și grecilor1:14 Termenul „greci” este folosit nu în sens restrictiv (=locuitorii Greciei), ci în sens larg, pentru a‑i denumi pe acei locuitori ai imperiului care vorbeau grecește și care asimilaseră cultura și moravurile elenistice., și barbarilor, și celor înțelepți, și celor neînvățați, 15de unde și dorința mea vie ca și vouă, celor din Roma, să vă vestesc Evanghelia.

Îndreptățirea se capătă prin credință

16Mie

1:16
Mc. 8:382Tim. 1:8
nu mi‑e rușine de Evanghelia [lui Hristos], fiindcă
1:16
1Cor. 1:18
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
1:16
Rom. 2:9Fap. 3:26
13:26,46
iudeului, apoi a grecului; 17căci în
1:17
Rom. 3:21
ea se descoperă dreptatea1:17 Gr. dikaiosýnē, „dreptate”, nu denumește aici justiția retributivă a lui Dumnezeu, ci dreptatea restaurativă ca trăsătură a caracterului Său. Este acea virtute morală în baza căreia Dumnezeu își împlinește promisiunea de a pune toate lucrurile într‑o rânduială dreaptă, odată cu instaurarea deplină a Împărăției Sale. Potrivit apostolului Pavel, noțiunea de dreptate divină se împletește strâns cu ideea că Dumnezeu dovedește credincioșie în împlinirea legământului făcut cu Avraam. lui Dumnezeu, prin credință spre credință1:17 Gr. pístis, „credință”, poate fi tradus și prin „încredere” sau „credincioșie”. Lit. „din credință spre credință”, formulă tipic paulină care exprimă fie ideea de progres al credinței (vezi 2Cor. 3:18 „din slavă în slavă”), fie ideea că omul are parte de dreptatea mântuitoare a lui Dumnezeu eminamente prin credință., după cum este scris: Cel drept
1:17
In. 3:36Gal. 3:11Flp. 3:9Evr. 10:38
prin credință va trăi.1:17 Hab. 2:4.

Starea de păcat a omenirii

18Mânia

1:18
Fap. 17:30Ef. 5:6Col. 3:6
lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei impietăți și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor, 19pentru că
1:19
Fap. 14:17
ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși, fiindu‑le descoperit de Dumnezeu
1:19
In. 1:9
. 20Într‑adevăr, însușirile Sale nevăzute
1:20
Ps. 19:1Fap. 14:17
17:27
– puterea Sa veșnică și dumnezeirea Sa – se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese prin cele create, astfel încât nu se pot dezvinovăți, 21fiindcă, deși L‑au cunoscut pe Dumnezeu, nu L‑au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I‑au mulțumit, ci au ajuns să aibă gânduri deșarte
1:21
2Rg. 17:15Ier. 2:5Ef. 4:17,18
, și inima lor nepricepută s‑a întunecat. 22Au
1:22
Ier. 10:14
pretins că sunt înțelepți, dar au ajuns nebuni 23și au preschimbat slava Dumnezeului
1:23
Dt. 4:16Ps. 106:20Is. 40:18,25Ier. 2:11Ez. 8:10Fap. 17:29
nepieritor într‑un chip care seamănă cu omul pieritor, cu păsări, animale și târâtoare. 24De aceea
1:24
Ps. 81:12Fap. 7:42Ef. 4:18,192Tes. 2:11,12
, Dumnezeu i‑a dat pradă poftelor inimilor lor, în necurăție, astfel încât
1:24
1Cor. 6:181Tes. 4:41Pt. 4:3
își necinstesc
1:24
Lev. 18:22
trupurile între ei. 25Au preschimbat adevărul
1:25
1Tes. 1:91In. 5:20
lui Dumnezeu în minciună și s‑au închinat și au slujit creaturii în
1:25
Is. 44:20Ier. 10:14
13:25Am. 2:4
locul Creatorului, care este binecuvântat în veci! Amin!

26Din pricina aceasta, Dumnezeu i‑a dat pradă unor patimi

1:26
Lev. 18:22,23Ef. 5:12Iuda 1:10
josnice; căci femeile lor au preschimbat menirea lor firească într‑una împotriva firii; 27tot astfel, și bărbații au părăsit menirea firească a femeii, s‑au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit bărbați cu bărbați faptele rușinii și au primit în ei înșiși răsplata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28Și, fiindcă n‑au găsit de cuviință să‑L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i‑a dat pradă unei gândiri stricate, ca să facă lucruri neîngăduite
1:28
Ef. 5:4
. 29Sunt plini de orice fel de nedreptate, ticăloșie, lăcomie, răutate; plini de invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase; sunt bârfitori, 30defăimători, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, 31fără pricepere, fără de cuvânt, fără dragoste firească, [neînduplecați,] fără milă. 32Deși cunosc
1:32
Rom. 2:2
dreapta hotărâre a lui Dumnezeu, anume că cei ce săvârșesc asemenea fapte sunt
1:32
Rom. 6:21
vrednici de moarte, nu numai că le fac, ci sunt și de acord
1:32
Ps. 50:18Os. 7:3
cu cei ce le fac.