Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

101Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru ei este să fie mântuiți. 2Mărturisesc despre ei că

10:2
Rom. 9:31Fap. 21:20
22:3Gal. 1:14
4:17
au râvnă pentru Dumnezeu, dar lipsită de pricepere, 3căci, fiindcă n‑au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu
10:3
Rom. 1:17
9:30
și au căutat să‑și statornicească propria lor dreptate,
10:3
Flp. 3:9
nu s‑au supus îndreptățirii de la Dumnezeu. 4Hristos
10:4
Mt. 5:17Gal. 3:24
este ținta Legii, în vederea îndreptățirii fiecăruia care crede. 5Într‑adevăr, Moise descrie astfel dreptatea
10:5
Neem. 9:29Ez. 20:11,13,21Gal. 3:12
pe care o dă Legea: Omul care face acestea va trăi prin ele.10:5 Lev. 18:5. 6Pe când dreptatea care vine din credință vorbește astfel: Să nu spui în inima ta10:6 Dt. 9:4.: „Cine se va sui în cer?”10:6 Dt. 30:12. (adică să‑L coboare pe Hristos) 7sau: Cine se va coborî în adânc? (adică să‑L scoale pe Hristos din morți). 8Dar ce spune ea? Cuvântul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta.10:8 Dt. 30:14. Acesta este cuvântul credinței, pe care‑l propovăduim noi. 9Dacă‑L
10:9
Mt. 10:32Lc. 12:8Fap. 8:37
mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morți, vei fi mântuit; 10căci cu inima se crede în vederea îndreptățirii, iar cu gura se mărturisește în vederea mântuirii. 11După cum zice Scriptura: Oricine
10:11
Rom. 9:33Is. 49:23Ier. 17:7
crede în El nu va fi făcut de rușine.10:11 Is. 28:16. 12Într‑adevăr, nu
10:12
Rom. 3:22Fap. 15:9Gal. 3:28
este nicio deosebire între iudeu și grec, căci pentru toți este același
10:12
Rom. 3:29Fap. 10:361Tim. 2:5
Domn, care Își revarsă bogățiile
10:12
Ef. 1:7
2:4,7
peste toți cei ce‑L cheamă. 13Fiindcă
10:13
Fap. 2:21
oricine va chema Numele
10:13
Fap. 9:14
Domnului va fi mântuit10:13 Ioel 2:32..

14Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n‑au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n‑au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: Ce

10:15
Naum 1:15
frumoase sunt picioarele [celor ce vestesc pacea, ale] celor ce aduc vești bune!10:15 Is. 52:7. 16Dar nu
10:16
Rom. 3:3Evr. 4:2
toți au ascultat de Evanghelie. Așa cum zice Isaia: Doamne
10:16
In. 12:38
, cine a crezut propovăduirea noastră?10:16 Is. 53:1. 17Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. 18Dar eu întreb: „N‑au auzit ei?” Dimpotrivă,

pe tot pământul a răsunat glasul lor

și până la marginile lumii, cuvintele lor10:18 Ps. 19:4..

19Dar întreb iarăși: „Oare n‑a cunoscut Israel lucrul acesta?” Mai întâi spune Moise:

Vă voi întărâta la gelozie prin cei care nu sunt un neam,

printr‑un neam fără pricepere vă voi stârni mânia.10:19 Dt. 32:21.

20Iar Isaia îndrăznește și spune:

Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau;

M‑am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.10:20 Is. 65:1.

21Pe când către Israel zice:

Toată ziua Mi‑am întins mâinile

spre un popor neascultător și care întoarce vorba.10:21 Is. 65:2.