Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

111Întreb atunci: Nu cumva Și‑a lepădat Dumnezeu poporul? Nicidecum! Căci și

11:1
Ier. 31:372Cor. 11:22Flp. 3:5
eu sunt israelit, din sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin. 2Dumnezeu nu Și‑a lepădat poporul11:2 1Sam. 12:22., pe care l‑a
11:2
Rom. 8:29
cunoscut mai dinainte. Nu știți oare ce spune Scriptura despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când spune: 3Doamne, pe profeții Tăi i‑au omorât, altarele Tale le‑au dărâmat; am rămas numai eu și caută să‑mi ia viața11:3 1Rg. 19:10,14.? 4Dar ce‑i răspunde Dumnezeu? Mi‑am păstrat șapte mii de bărbați, care nu și‑au plecat genunchiul înaintea lui Baal.11:4 1Rg. 19:18. 5Tot așa
11:5
Rom. 9:27
, și în vremea de acum este o rămășiță potrivit unei alegeri prin har. 6Și dacă
11:6
Rom. 4:4,5Gal. 5:4Dt. 9:4,5
este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n‑ar mai fi har. [Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n‑ar mai fi faptă.] 7Ce urmează deci? Că Israel
11:7
Rom. 9:31
10:9
n‑a dobândit ceea ce căuta, iar cei aleși au dobândit, pe când ceilalți au fost împietriți, 8după cum este scris:

Dumnezeu le‑a dat un duh de amorțire11:8 Is. 29:10.,

ochi cu care să nu vadă și urechi cu care să n‑audă

11:8
Is. 6:9Ier. 5:21Ez. 12:2Mt. 13:14In. 12:40Fap. 28:26,27
,

până în ziua de astăzi.11:8 Dt. 29:4.

9Și David zice:

Facă‑se masa lor cursă și laț,

prilej de cădere și de plată dreaptă.

10Să li se întunece ochii ca să nu vadă

și spinarea să li se încovoaie mereu.11:10 Ps. 69:22,23.

11Întreb deci: S‑au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin

11:11
Rom. 10:19Fap. 13:46
18:6
22:18,21
28:24,28
abaterea lor, [a venit] mântuirea neamurilor, ca să stârnească gelozia lui Israel; 12și dacă abaterea lor a fost bogăție pentru lume, iar paguba lor, bogăție pentru neamuri, cu atât mai mult va fi plinătatea întoarcerii11:12 Lit. „plinătatea lor”. Gr. plḗrōma: „deplinătate”, „măsură deplină”, „număr deplin”, „belșug”. lor! 13V‑o spun vouă, neamurilor: atât cât sunt
11:13
Rom. 15:16Fap. 9:15
13:2
22:21Gal. 1:16
2:2,7‑9Ef. 3:81Tim. 2:72Tim. 1:11
eu însumi apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea, 14doar‑doar voi stârni gelozia celor din neamul meu și‑i voi
11:14
1Cor. 7:16
9:221Tim. 4:16Iac. 5:20
mântui pe unii din ei. 15Căci dacă lepădarea lor a însemnat împăcarea lumii, ce va fi primirea lor, dacă nu viață din morți? 16Iar dacă pârga este sfântă, și aluatul este sfânt; și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. 17Dar dacă unele
11:17
Ier. 11:16
ramuri au fost rupte, iar tu
11:17
Fap. 2:39Ef. 2:12,13
, deși ești măslin sălbatic, ai fost altoit între cele rămase și ai ajuns părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, 18nu
11:18
1Cor. 10:12
te făli față de ramuri! Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. 19Atunci vei spune: „Ramurile au fost rupte ca eu să fiu altoit.” 20Bine spus: din pricina necredinței au fost rupte, iar tu prin credință stai în picioare! Nu
11:20
Rom. 12:16
te îngâmfa, ci teme‑te
11:20
Pr. 28:14Is. 66:2Flp. 2:12
! 21Căci dacă n‑a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. 22Vezi deci bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă
11:22
1Cor. 15:2Evr. 3:6,14
vei stărui în această bunătate; altfel, vei fi tăiat și
11:22
In. 15:2
tu! 23Dar și aceia, dacă
11:23
2Cor. 3:16
nu stăruie în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să‑i altoiască din nou. 24Fiindcă, dacă tu ai fost tăiat dintr‑un măslin sălbatic din fire și ai fost altoit, peste fire, într‑un măslin bun, cu atât mai mult vor fi altoiți aceștia, ramurile firești, în propriul lor măslin.

25Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți

11:25
Rom. 12:16
, nu vreau să fiți în necunoștință cu privire la taina aceasta: o parte din Israel rămâne împietrită
11:25
Rom. 11:72Cor. 3:14
până
11:25
Lc. 21:24Ap. 7:9
la plinătatea întoarcerii neamurilor. 26Și astfel, tot Israelul va fi mântuit, după cum stă scris:

Izbăvitorul va veni

11:26
Ps. 14:7
din Sion

și va îndepărta nelegiuirile de la Iacov.

27Acesta va fi legământul

11:27
Ier. 31:31Evr. 8:8
10:16
dintre mine și ei11:27 Is. 59:20,21.,

când voi înlătura păcatele lor.11:27 Is. 27:9.

28În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași pentru binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți
11:28
Dt. 7:8
9:5
10:15
de dragul părinților lor. 29Căci darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se schimbă
11:29
Num. 23:19
. 30După cum voi, odinioară
11:30
Ef. 2:2Col. 3:7
, n‑ați ascultat de Dumnezeu, iar acum ați căpătat îndurare prin neascultarea acelora, 31tot astfel, acum, ei n‑au ascultat pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să aibă și ei parte de îndurare. 32Fiindcă Dumnezeu
11:32
Rom. 3:9Gal. 3:22
i‑a închis pe toți în neascultare, ca să Se îndure de toți.

33O, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu!

Cât

11:33
Ps. 36:6
de nepătrunse sunt judecățile Sale

și cât de neînțelese

11:33
Iov 11:7
sunt căile Sale!

34Căci

11:34
Iov 15:8Ier. 23:181Cor. 2:16
cine a cunoscut gândul Domnului?

Sau cine

11:34
Iov 36:22
a fost sfătuitorul Său?11:34 Is. 40:13.

35Cine

11:35
Iov 35:7
I‑a dat ceva întâi,

ca să primească înapoi de la El?11:35 Aluzie la secvența ebr. Mi hiqdimani waˀașallem, „Cine mi‑a dat mai întâi, încât să‑i plătesc înapoi?” din Iov 41:11 (41:3 TM).

36Din El

11:36
1Cor. 8:6Col. 1:16
, prin El și pentru El

sunt toate lucrurile.

A Lui să fie slava în veci! Amin!