Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Consacrarea în slujba lui Dumnezeu

121Vă îndemn deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să

12:1
1Pt. 2:5
vă aduceți
12:1
Cap. 6:13.
Ps. 50:13,14
trupurile ca jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi închinarea voastră duhovnicească12:1 Gr. logikḗ se referă la natura spirituală, imaterială, a închinării, nu la caracterul ei evlavios. Este vorba de închinarea guvernată de lógos, acea facultate umană în virtutea căreia omul, spre deosebire de animale, este capabil să intre în relație cu Dumnezeu.. 2Și să
12:2
1Pt. 1:141In. 2:15
nu vă luați după chipul veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții, ca să puteți deosebi
12:2
Ef. 5:10,171Tes. 4:3
care este voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. 3Prin harul care mi‑a fost dat, îi spun fiecăruia dintre voi să
12:3
Pr. 25:27Ecl. 7:16
nu aibă despre sine gânduri mai înalte decât se cuvine, ci să aibă gânduri cumpătate, după măsura de credință pe care a împărțit‑o Dumnezeu fiecăruia
12:3
1Cor. 12:7,11Ef. 4:7
. 4Căci, după cum într‑un trup avem mai multe mădulare și mădularele n‑au toate aceeași funcție, 5tot astfel noi
12:5
1Cor. 10:17
12:20Ef. 1:23
4:25
, deși suntem mulți, suntem un trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 6Fiindcă avem
12:6
1Cor. 12:41Pt. 4:10,11
diferite daruri, după harul care ne‑a fost dat, fiecare să le întrebuințăm astfel: dacă este darul profeției
12:6
1Cor. 12:10,28
14:1,6,29,31
, după măsura credinței; 7dacă este slujirea, în slujire; cine este învățător
12:7
Gal. 6:6Ef. 4:111Tim. 5:17
, în învățătură; 8cine îmbărbătează
12:8
1Cor. 14:3
, în îmbărbătare; cine dăruiește, să dea în chip dezinteresat; cine
12:8
Fap. 20:281Tim. 5:17Evr. 13:7,241Pt. 5:2
cârmuiește, să arate sârguință; cine face milostenie, s‑o facă
12:8
2Cor. 9:7
bucuros.

9Dragostea

12:9
1Tim. 1:51Pt. 1:22
să fie neprefăcută. Urâți răul și alipiți‑vă de bine! 10Iubiți‑vă unii pe alții cu dragoste frățească
12:10
Evr. 13:11Pt. 1:222Pt. 1:7
! Dați‑vă întâietate unii altora în ce privește cinstea! 11În sârguință, nu fiți leneși, ci plini de râvnă cu duhul! Slujiți‑I Domnului! 12Bucurați‑vă
12:12
Flp. 3:1
4:41Tes. 5:16
în nădejde! Fiți răbdători
12:12
Lc. 21:19Evr. 10:36Iac. 1:41Pt. 2:19
în necaz! Stăruiți
12:12
Lc. 18:1Fap. 2:421Tes. 5:17
în rugăciune! 13Fiți părtași la nevoile
12:13
1Cor. 16:1Evr. 6:10
13:161In. 3:17
sfinților! Fiți primitori
12:13
1Tim. 3:2Evr. 13:21Pt. 4:9
de oaspeți! 14Binecuvântați
12:14
Mt. 5:44Fap. 7:601Pt. 2:23
3:9
pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați! 15Bucurați‑vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng! 16Aveți
12:16
Cap. 15:5.
1Cor. 1:10Flp. 2:2
aceleași gânduri unii față de alții! Să nu aveți
12:16
Ps. 131:1
gânduri de mărire, ci luați parte la cele smerite! Nu
12:16
Pr. 3:7
26:12
vă socotiți singuri înțelepți!

17Nu

12:17
Pr. 20:22Mt. 5:391Tes. 5:151Pt. 3:9
întoarceți nimănui rău pentru rău! Fiți preocupați de ceea ce este bine înaintea tuturor oamenilor! 18Dacă este cu putință, atât cât ține de voi, trăiți
12:18
Cap. 14:19.
Evr. 12:14
în pace cu toți oamenii! 19Nu
12:19
Lev. 19:18Pr. 24:29
vă răzbunați singuri, preaiubiților, ci lăsați aceasta în seama mâniei lui Dumnezeu, căci este scris: A Mea este răzbunarea
12:19
Evr. 10:30
; Eu voi răsplăti12:19 Dt. 32:35., zice Domnul. 20Dimpotrivă
12:20
Mt. 5:44
, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă‑i să mănânce; dacă‑i este sete, dă‑i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui.12:20 Pr. 25:21,22. 21Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine!