Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Dragostea pentru frații slabi în credință

141Acceptați‑l pe cel slab

14:1
Rom. 15:1,71Cor. 8:9,11
9:22
în credință, fără certuri asupra părerilor îndoielnice! 2Unul crede că poate să mănânce
14:2
Rom. 14:141Cor. 10:251Tim. 4:4Tit 1:15
de toate, pe când cel slab mănâncă verdețuri. 3Cine mănâncă să nu‑l disprețuiască pe cel ce
14:3
Col. 2:16
nu mănâncă, iar cine nu mănâncă să nu‑l judece pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l‑a acceptat. 4Cine ești tu
14:4
Iac. 4:12
, care îl judeci pe slujitorul altuia? Față de stăpânul său stă în picioare sau cade; și va sta în picioare, căci Domnul are putere să‑l facă să stea. 5Unul
14:5
Gal. 4:10Col. 2:16
socotește o zi mai presus decât alta, dar pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în cugetul lui. 6Cine ține o zi pentru Domnul o ține. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că Îi mulțumește
14:6
1Cor. 10:311Tim. 4:3
lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și Îi mulțumește și el lui Dumnezeu. 7Fiindcă nimeni
14:7
Gal. 2:201Tes. 5:101Pt. 4:2
dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. 8Dacă trăim, pentru Domnul trăim și, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. 9Căci Hristos
14:9
2Cor. 5:15
pentru aceasta a murit și a înviat: ca să domnească și peste morți, și peste vii. 10Dar tu de ce‑l judeci pe fratele tău? Și tu de ce‑l disprețuiești pe fratele tău? Fiindcă toți
14:10
Mt. 25:31,32Fap. 10:42
17:312Cor. 5:10Iuda 1:14,15
ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. 11După cum este scris:

„Pe viața Mea”, zice Domnul, „că înaintea Mea se va pleca orice genunchi

și orice limbă va mărturisi pe Dumnezeu.”14:11 Is. 45:23.

12Așa că fiecare
14:12
Mt. 12:36Gal. 6:51Pt. 4:5
din noi va da socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu.

13Să nu ne mai judecăm deci unii pe alții, ci mai bine să judecați așa: să nu puneți un prilej de cădere sau o piatră de poticnire

14:13
1Cor. 8:9,13
10:32
înaintea unui frate. 14Eu știu și sunt încredințat în Domnul Isus că
14:14
Rom. 14:2,20Fap. 10:151Cor. 10:251Tim. 4:4Tit 1:15
nimic nu este spurcat în sine, ci doar pentru cel
14:14
1Cor. 8:7,10
ce socotește că ceva este spurcat, pentru acela este spurcat. 15Căci, dacă din pricina unei mâncări se mâhnește fratele tău, nu mai umbli potrivit cu dragostea. Nu
14:15
1Cor. 8:11
nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! 16Nu
14:16
Rom. 12:17
faceți ca binele vostru să fie vorbit de rău! 17Căci
14:17
1Cor. 8:8
Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. 18Cine Îi slujește astfel lui Hristos Îi este plăcut
14:18
2Cor. 8:21
lui Dumnezeu și este cinstit de oameni. 19Așadar
14:19
Rom. 12:18
, să urmărim lucrurile care aduc pacea și ne zidesc unii pe alții
14:19
Rom. 15:21Cor. 14:121Tes. 5:11
. 20Să nu nimicești lucrarea lui Dumnezeu pentru o mâncare. Într‑adevăr, toate
14:20
Mt. 15:11Fap. 10:15Tit 1:15
sunt curate; dar
14:20
1Cor. 8:9‑12
este rău când un om, din pricina unui prilej de cădere, ajunge să mănânce din ele14:20 Sau: „într‑adevăr, toate sunt curate; dar este rău când un om, mâncând din ele, ajunge prilej de cădere.”. 21Bine este să nu mănânci carne
14:21
1Cor. 8:13
, să nu bei vin și să te ferești de orice l‑ar face pe fratele tău să cadă. 22Încredințarea pe care o ai păstreaz‑o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu! Ferice
14:22
1In. 3:21
de cel ce nu se osândește singur prin ceea ce încuviințează! 23Dar cine are îndoieli, și totuși mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot
14:23
Tit 1:15
ce nu vine din încredințare este păcat.