Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
16

Salutări

161V‑o încredințez pe Fivi, sora noastră, care este diaconeasă16:1 Sau: „slujitoare”. a bisericii din Chencreea

16:1
Fap. 18:18
; 2să o
16:2
Flp. 2:293In. 1:5,6
primiți în Domnul, cum se cuvine sfinților, și să o sprijiniți în orice privință ar avea nevoie de voi, căci și ea le‑a fost multora binefăcătoare, inclusiv mie însumi.

3Spuneți salutări Priscăi16:3 Cealaltă variantă a numelui, „Priscila”, se întâlnește în Fap. 18:2,18,26. și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Isus, 4care și‑au pus capul în joc pentru viața mea! Le mulțumesc nu numai eu, ci și toate bisericile dintre neamuri. 5Spuneți salutări și bisericii

16:5
1Cor. 16:19Col. 4:15Flm. 1:2
care se adună în casa lor! Salutați‑l pe Epenet, preaiubitul meu, care este cel dintâi rod
16:5
1Cor. 16:15
al Asiei pentru Hristos! 6Salutați‑o pe Maria, care s‑a ostenit mult pentru voi! 7Spuneți salutări lui Andronic și Iuniei, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt de seamă între apostoli și care au
16:7
Gal. 1:22
venit la Hristos înainte de mine! 8Salutați‑l pe Ampliat, preaiubitul meu în Domnul! 9Salutați‑l pe Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și pe Stahis, preaiubitul meu! 10Spuneți salutări lui Apeles, cel încercat în Hristos! Salutări și celor ai lui Aristobul! 11Salutări lui Irodion, ruda mea! Spuneți salutări celor din casa lui Narcis, care sunt în Domnul! 12Salutări Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul! Salutați‑o pe Persida, cea preaiubită, care s‑a ostenit mult în Domnul! 13Spuneți salutări lui Rufus, cel ales
16:13
2In. 1:1
în Domnul, și mamei lui, care mi‑a fost ca mamă! 14Salutări lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patrobas, lui Hermas și fraților care sunt împreună cu ei! 15Spuneți salutări lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpas și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei! 16Spuneți‑vă
16:16
1Cor. 16:202Cor. 13:121Tes. 5:261Pt. 5:14
salutări unii altora cu o sărutare sfântă! Toate bisericile lui Hristos vă trimit salutări.

Pericolul dezbinărilor

17Vă îndemn, fraților, să vă păziți de cei ce

16:17
Fap. 15:1,5,241Tim. 6:3
fac dezbinări și pun piedici împotriva învățăturii pe care ați primit‑o. Depărtați‑vă
16:17
1Cor. 5:9,112Tes. 3:6,142Tim. 3:5Tit 3:102In. 1:10
de ei! 18Căci astfel de oameni nu‑I slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui
16:18
Flp. 3:191Tim. 6:5
lor și, prin
16:18
Col. 2:42Tim. 3:6Tit 1:102Pt. 2:3
vorbe mieroase și măgulitoare, înșală inimile celor lesne crezători. 19Cât despre voi, ascultarea
16:19
Rom. 1:8Mt. 10:161Cor. 14:20
voastră este cunoscută de toți. De aceea, mă bucur de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele, dar nepricepuți în ce privește răul. 20Dumnezeul
16:20
Rom. 15:33
păcii îl va
16:20
Gen. 3:15
zdrobi pe Satana sub picioarele voastre în curând. Harul
16:20
Rom. 16:241Cor. 16:232Cor. 13:14Flp. 4:231Tes. 5:282Tes. 3:18Ap. 22:21
Domnului nostru Isus [Hristos] să fie cu voi!

Încheiere

21Timotei

16:21
Fap. 16:1Flp. 2:19Col. 1:11Tes. 3:21Tim. 1:2Evr. 13:23
, tovarășul meu de lucru, vă salută; tot așa și Luciu
16:21
Fap. 13:1
, Iason
16:21
Fap. 17:5
și Sosipater
16:21
Fap. 20:2
, rudele mele. 22Vă trimit salutări în Domnul eu, Tertius, care am scris epistola aceasta. 23Gaius
16:23
1Cor. 1:14
, gazda mea și a întregii biserici, vă salută. Erast
16:23
Fap. 19:222Tim. 4:20
, vistierul cetății, vă trimite salutări; tot așa și fratele Quartus.

24[Harul

16:24
Rom. 16:201Tes. 5:28
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin! 25Iar a Aceluia
16:25
Ef. 3:201Tes. 3:132Tes. 2:17
3:3Iuda 1:24
care poate să vă întărească, după
16:25
Rom. 2:16
Evanghelia mea și după predicarea lui Isus Hristos – potrivit cu
16:25
Ef. 1:9
3:3‑5Col. 1:27
descoperirea tainei care
16:25
1Cor. 2:7Ef. 3:5,9Col. 1:26
a fost ținută sub tăcere timp de veacuri, 26dar
16:26
Ef. 1:92Tim. 1:10Tit 1:2,31Pt. 1:20
care a fost arătată acum prin scrierile profeților, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, fiind adusă la cunoștința tuturor neamurilor, spre ascultarea
16:26
Rom. 1:5
15:18Fap. 6:7
credinței – 27a singurului
16:27
1Tim. 1:17
6:16Iuda 1:25
, înțeleptului Dumnezeu, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin!]