Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Exemplul lui Hristos

151Noi

15:1
Gal. 6:1
, care suntem tari, suntem datori să purtăm slăbiciunile
15:1
Cap. 14:1.
celor slabi și să nu ne facem pe plac nouă înșine. 2Fiecare
15:2
1Cor. 9:19,22
10:24,33
13:5Flp. 2:4,5
din noi să facă pe plac aproapelui în ce este bine, spre zidire
15:2
Cap. 14:19.
. 3Căci
15:3
Mt. 26:39In. 5:30
6:38
nici Hristos nu Și‑a făcut pe plac Lui Însuși, ci, după cum este scris: Ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste Mine.15:3 Ps. 69:9. 4Și tot ce a fost
15:4
Cap. 4:23,24.
scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care le aduc Scripturile, să avem nădejde. 5Dumnezeul
15:5
Cap. 12:16.
răbdării și al mângâierii să vă dea aceleași gânduri unii față de alții ca și Hristos Isus, 6pentru ca împreună, cu
15:6
Fap. 4:24,32
o singură gură, să‑L slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. 7Așadar, acceptați‑vă
15:7
Cap. 14:1,3.
unii pe alții, cum
15:7
Cap. 5:2.
și Hristos v‑a acceptat pe voi, spre slava lui Dumnezeu!

8Vă spun că Hristos

15:8
Mt. 15:24In. 1:11Fap. 3:25,26
13:46
S‑a făcut slujitor al circumciziei pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să
15:8
Cap. 3:3.
întărească făgăduințele date părinților, 9iar neamurile să‑L slăvească
15:9
Cap. 9:23.
pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris:

De aceea Te voi lăuda printre neamuri

și Numelui Tău Îi voi cânta.15:9 Ps. 18:49. 2Sam. 22:50.

10Și mai zice:

Veseliți‑vă, neamuri, împreună cu poporul Său!15:10 Dt. 32:43.

11Iar apoi:

Lăudați‑L pe Domnul, toate neamurile;

slăviți‑L, toate popoarele!15:11 Ps. 117:1.

12Tot astfel, și Isaia spune:

Se va ivi Rădăcina lui Ișai,

15:12
Ap. 5:5
22:16

Cel care Se va ridica să domnească peste neamuri;

în El vor nădăjdui neamurile.15:12 Is. 11:10.

13Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria

15:13
Cap. 12:12;
și pacea în credință, ca să fiți tot mai bogați în nădejde, prin puterea Duhului Sfânt!

Pavel despre slujba lui

14Eu, unul, sunt

15:14
2Pt. 1:121In. 2:21
încredințat cu privire la voi, frații mei, că sunteți plini de bunătate, plini
15:14
1Cor. 8:1,7,10
de toată cunoștința și în stare să vă sfătuiți unii pe alții. 15Totuși, pe alocuri, v‑am scris cu mai multă îndrăzneală, ca să vă fie spre aducere aminte, prin harul
15:15
Cap. 1:5;
pe care mi l‑a dat Dumnezeu, 16ca să fiu
15:16
Cap. 11:13.
slujitorul lui Hristos Isus între neamuri și să împlinesc slujba preoțească a Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o ofrandă
15:16
Is. 66:20Flp. 2:17
bine primită, sfințită prin Duhul Sfânt. 17Deci mă pot lăuda în
15:17
Evr. 5:1
Hristos Isus cu lucrarea mea pentru Dumnezeu. 18Căci n‑aș îndrăzni să pomenesc altceva decât ce a lucrat
15:18
Fap. 21:19Gal. 2:8
Hristos prin mine, pentru
15:18
Cap. 1:5;
aducerea neamurilor la ascultare prin cuvânt și faptă: 19prin
15:19
Fap. 19:112Cor. 12:12
puterea semnelor și a minunilor și prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Așa că, din Ierusalim și împrejurimi până la Iliric, am răspândit din plin Evanghelia lui Hristos. 20Am dorit astfel cu orice preț să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu era cunoscut, ca
15:20
2Cor. 10:13,15,16
să nu zidesc pe temelia pusă de altul, 21ci, după cum este scris:

Aceia cărora nu li se propovăduise despre El vor vedea,

și cei ce nu auziseră vor pricepe.15:21 Is. 52:15.

Planurile apostolului

22De aceea am și

15:22
Cap. 1:13.
fost adesea împiedicat să vin la voi. 23Dar acum, fiindcă nu mai este niciun alt loc de lucru pe aceste meleaguri și
15:23
Vers. 32. Cap. 1:11.
fiindcă de ani buni doresc fierbinte să vin la voi, 24când mă voi duce în Spania, nădăjduiesc să trec să vă văd și
15:24
Fap. 15:3
să fiu ajutat de voi până acolo, odată ce întâi mă voi bucura de voi măcar o vreme. 25Acum, mă duc
15:25
Fap. 19:21
20:22
24:17
la Ierusalim să duc ajutoare sfinților, 26căci cei din Macedonia și Ahaia au
15:26
1Cor. 16:1,22Cor. 8:1
găsit că este bine să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. 27Au găsit că este bine, dar sunt și datori față de ei, pentru că, dacă
15:27
Cap. 11:17.
cei dintre neamuri au ajuns să aibă parte de bunurile lor duhovnicești, au și ei datoria
15:27
1Cor. 9:11Gal. 6:6
de a le sluji cu cele pământești. 28Așadar, după ce voi împlini misiunea aceasta și le voi încredința rodul
15:28
Flp. 4:17
adunat, voi trece pe la voi în drum spre Spania. 29Știu
15:29
Cap. 1:11.
că, atunci când voi veni la voi, voi veni cu plinătatea binecuvântării lui Hristos.

30Vă îndemn, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru

15:30
Flp. 2:1
dragostea Duhului, să
15:30
2Cor. 1:11Col. 4:12
vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, 31ca să
15:31
2Tes. 3:2
fiu izbăvit de împotrivitorii din Iudeea și pentru ca slujba
15:31
2Cor. 8:4
mea de la Ierusalim să fie bine primită de sfinți; 32și astfel să ajung la voi cu bucurie, prin voia
15:32
Cap. 1:10.
lui Dumnezeu, și să
15:32
Fap. 18:211Cor. 4:19Iac. 4:15
mă revigorez
15:32
1Cor. 16:182Cor. 7:132Tim. 1:16Flm. 1:7,20
împreună cu voi. 33Dumnezeul
15:33
Cap. 16:20.
păcii să fie cu voi toți! Amin!

16

Salutări

161V‑o încredințez pe Fivi, sora noastră, care este diaconeasă16:1 Sau: „slujitoare”. a bisericii din Chencreea

16:1
Fap. 18:18
; 2să o
16:2
Flp. 2:293In. 1:5,6
primiți în Domnul, cum se cuvine sfinților, și să o sprijiniți în orice privință ar avea nevoie de voi, căci și ea le‑a fost multora binefăcătoare, inclusiv mie însumi.

3Spuneți salutări Priscăi16:3 Cealaltă variantă a numelui, „Priscila”, se întâlnește în Fap. 18:2,18,26. și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Isus, 4care și‑au pus capul în joc pentru viața mea! Le mulțumesc nu numai eu, ci și toate bisericile dintre neamuri. 5Spuneți salutări și bisericii

16:5
1Cor. 16:19Col. 4:15Flm. 1:2
care se adună în casa lor! Salutați‑l pe Epenet, preaiubitul meu, care este cel dintâi rod
16:5
1Cor. 16:15
al Asiei pentru Hristos! 6Salutați‑o pe Maria, care s‑a ostenit mult pentru voi! 7Spuneți salutări lui Andronic și Iuniei, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt de seamă între apostoli și care au
16:7
Gal. 1:22
venit la Hristos înainte de mine! 8Salutați‑l pe Ampliat, preaiubitul meu în Domnul! 9Salutați‑l pe Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și pe Stahis, preaiubitul meu! 10Spuneți salutări lui Apeles, cel încercat în Hristos! Salutări și celor ai lui Aristobul! 11Salutări lui Irodion, ruda mea! Spuneți salutări celor din casa lui Narcis, care sunt în Domnul! 12Salutări Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul! Salutați‑o pe Persida, cea preaiubită, care s‑a ostenit mult în Domnul! 13Spuneți salutări lui Rufus, cel ales
16:13
2In. 1:1
în Domnul, și mamei lui, care mi‑a fost ca mamă! 14Salutări lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patrobas, lui Hermas și fraților care sunt împreună cu ei! 15Spuneți salutări lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpas și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei! 16Spuneți‑vă
16:16
1Cor. 16:202Cor. 13:121Tes. 5:261Pt. 5:14
salutări unii altora cu o sărutare sfântă! Toate bisericile lui Hristos vă trimit salutări.

Pericolul dezbinărilor

17Vă îndemn, fraților, să vă păziți de cei ce

16:17
Fap. 15:1,5,241Tim. 6:3
fac dezbinări și pun piedici împotriva învățăturii pe care ați primit‑o. Depărtați‑vă
16:17
1Cor. 5:9,112Tes. 3:6,142Tim. 3:5Tit 3:102In. 1:10
de ei! 18Căci astfel de oameni nu‑I slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui
16:18
Flp. 3:191Tim. 6:5
lor și, prin
16:18
Col. 2:42Tim. 3:6Tit 1:102Pt. 2:3
vorbe mieroase și măgulitoare, înșală inimile celor lesne crezători. 19Cât despre voi, ascultarea
16:19
Cap. 1:8.
voastră este cunoscută de toți. De aceea, mă bucur de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele, dar nepricepuți în ce privește răul. 20Dumnezeul
16:20
Cap. 15:33.
păcii îl va
16:20
Gen. 3:15
zdrobi pe Satana sub picioarele voastre în curând. Harul
16:20
Vers. 24.
Domnului nostru Isus [Hristos] să fie cu voi!

Încheiere

21Timotei

16:21
Fap. 16:1Flp. 2:19Col. 1:11Tes. 3:21Tim. 1:2Evr. 13:23
, tovarășul meu de lucru, vă salută; tot așa și Luciu
16:21
Fap. 13:1
, Iason
16:21
Fap. 17:5
și Sosipater
16:21
Fap. 20:2
, rudele mele. 22Vă trimit salutări în Domnul eu, Tertius, care am scris epistola aceasta. 23Gaius
16:23
1Cor. 1:14
, gazda mea și a întregii biserici, vă salută. Erast
16:23
Fap. 19:222Tim. 4:20
, vistierul cetății, vă trimite salutări; tot așa și fratele Quartus.

24[Harul

16:24
Vers. 20.
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin! 25Iar a Aceluia
16:25
Ef. 3:201Tes. 3:132Tes. 2:17
3:3Iuda 1:24
care poate să vă întărească, după
16:25
Cap. 2:16.
Evanghelia mea și după predicarea lui Isus Hristos – potrivit cu
16:25
Ef. 1:9
3:3‑5Col. 1:27
descoperirea tainei care
16:25
1Cor. 2:7Ef. 3:5,9Col. 1:26
a fost ținută sub tăcere timp de veacuri, 26dar
16:26
Ef. 1:92Tim. 1:10Tit 1:2,31Pt. 1:20
care a fost arătată acum prin scrierile profeților, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, fiind adusă la cunoștința tuturor neamurilor, spre ascultarea
16:26
Cap. 1:5;
credinței – 27a singurului
16:27
1Tim. 1:17
6:16Iuda 1:25
, înțeleptului Dumnezeu, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin!]